VOLENÍ ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

4 Pro

Dobrý vážení rodiče, obracím se na Vás jménem pana Tichého, který je předsedou školské rady naší školy, se zajištěním předání informace mezi Vás rodiče. Tato informace se týká doplnění jednoho člena školské rady z řad rodičů. Školská rada se pravidelně … Read More »

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZA FINANČNÍ PODPORU

19 Lis

Děkujeme všem rodičům, kteří nás finančně podpořili. Z těchto finančních darů jsme mohli žákům pořídit sedací vaky do odborných učeben, které v hojnosti využívají v relaxační místnosti – knihovně a angličtině. Jmenovitě děkujeme: paní Blažové            … Read More »

Prohlášení ke stávce

5 Lis

Pedagogičtí pracovníci naší školy podporují stávku organizovanou školskými odbory. V českém školství chybí 6000 učitelů. Jednou z příčin tohoto neutěšeného stavu je výše platu nejen začínajících učitelů. Absolventi magisterského studia hledají možnost důstojné obživy ve státní správě a v oborech, … Read More »