Anglický kroužek – každé pondělí

ANGLICKÝ KROUŽEK

  • vede Mgr., Bc. Alena Krchňavá,
  • každé úterý MŠ a 1. třída

Anglický kroužek seznámí hravou formou předškoláčky a školáčky se základní slovní zásobou a frázemi a je jakousi „předpřípravou“ pro předmět Anglický jazyk, který se objevuje v ŠVP od 2. třídy.