Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

  • vede Mgr. Danou Michalcovou,
  • dramatický kroužek má v naší škole dlouholetou tradici. Mnozí bývalí členové v současné době našli uplatnění v regionálních dramatických souborech (Libochovany, Michalovice). Soubor provádí velmi svérázné autorské úpravy klasických předloh převážně pohádkových. Nepřekvapí, že autorkou úprav je sama principálka souboru. Soubor pravidelně učinkuje na Mikulášské nadílce, Akademi, účastnil se i okresní soutěže. Posledním vystoupením bylo premiérové provedení pohádky „O perníkové chaloupce“ při loňském školním „čertování“.Do souboru chodí především děti z II.stupně ZŠ.