Pěvecký kroužek „Vinohrádek“ – každou středu

PĚVECKÝ KROUŽEK – SBOR

  • vede Mgr. Vladimír Fiedler,
  • každou středu od 13:15 h.  – Vinohrádek a pátek od 12:30 h. – vede sborový zpěv pro I. stupeň

Kroužek je určen pro děti z I. i II.  stupně základní školy. Děti se učí základům sborového zpívání a vytvářejí si dobré základy pro uplatnění ve sboru Vinohrádek. Na této stránce budou prezentovány nejen fotografie z vystoupení a činnost kroužku všeobecně, ale budou sem umistňovány texty (případně i noty) písní, aby se je mohly děti učit i doma.