Pěvecký kroužek „Vinohrádek“

PĚVECKÝ KROUŽEK – SBOR

  • vede Mgr. Vladimír Fiedler, Bc. Eva Hromasová

Kroužek je určen pro děti z I. i II.  stupně základní školy. Děti se učí základům sborového zpívání a vytvářejí si dobré základy pro uplatnění ve sboru Vinohrádek.