Sportovní kroužek – každý čtvrtek

SPORTOVNÍ KROUŽEK

  • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová – mladší děti a Mgr. Adéla Nerglová – starší děti,
  • každý čtvrtek od 11:35 h děti z 1. a 2. třídy a od 12:30 h děti z 3., 4. a 5. třídy.

Sportovní kroužek vede děti ke všestrannému pohybovému rozvoji (míčové hry, atletické  i gymnastické základy).