Sportovní kroužek

SPORTOVNÍ KROUŽEK

Sportovní kroužek vede děti ke všestrannému pohybovému rozvoji (míčové hry, atletické  i gymnastické základy).