Mateřská škola

Mateřská škola – pedagogové
Illnerová Věra učitelka
Koděrová Zuzana učitelka, mateřská dovolená
Holemá Lenka učitelka
Mateřská škola – nepedagogové
Dušánková Petra uklízečka