Dokumenty MŠ

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ NASTUPUJÍCÍCH DO MŠ 25. 5. 2020

Informace a kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Přihláška pro bezhotovostní platbu školného pro MŠ

Školní řád MŠ, platný od 1. 9. 2017

Témata ŠVP MŠ Žalhostice

Plán Environmentální  výchovy MŠ Žalhostice

Adaptační program pro děti v MŠ

Co je dobré vědět …