UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ ŠD

15 Bře

Tímto upozorňujeme, že ráno do 7:00h. se žáci navštěvující školní družinu shromažďují v MŠ u paní vychovatelky Jany Kočové. Po 7:00h. se žáci přemístí pod dozorem paní vychovatelky do prostor školní družiny. Tato situace nastala z důvodu nemoci a platí … Read More »

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ V MŠ

15 Bře

Z důvodu nemoci je nutné upravit provoz v MŠ v personální oblasti. Tímto upozorňujeme, že ráno (do 7:00 h) přebírá děti v MŠ paní vychovatelka Jana Kočová, v průběhu dne se setkáte s paní Lenkou Holemou a nově s Mgr. Dianou Krejčíkovou … Read More »

Zápis do MŠ

2 Bře

Dne 19. 4. 2016 se bude konat zápis do mateřské školy v době od 10:00 do 12:00 a odpoledne od 15:00 do 16:00 hodin tentýž den. Zájemci přinesou Rodný list dítěte a Občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud se někdo nemůžu dostavit … Read More »