3. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 úkoly na týden do 12. 6. 2020 – POSLEDNÍ ÚKOLY !!!

 • ČJ – pracovní sešit str. 64 – 68 (nebo 70 – 74)
  • písanka str. 29 – 32
 • PRV – učebnice – přečíst str. 72, 73
  • pracovní sešit str. 49
 • M 3.díl učebnice str. 22 – ve cv.1 prostudovat postup
  • ústně str.22/cv. 4 (1. a 2. sloupeček)
  • do sešitu str.22/ cv. 4 (3. a 4. sloupeček) + slovní úlohy cv. 2, 3, 5
 • AJ –  učebnice i pracovní sešit str. 46 – 47

29. 5. 2020 úkoly na týden do 5. 6. 2020

 • ČJ – pracovní sešit str. 61, 62, 63 (nebo 67, 68, 69)
  • písanka str. 27, 28
 • PRV – učebnice – přečíst str. 70 a 71
  • pracovní sešit str. 48
 • M 3.díl učebnice str. 21
  • ústně cv. 13 (1. a 2. sloupeček), cv. 15 (1. a 2. a 3. sloupeček)
  • do sešitu str. 21 – cv. 13 (3. a 4. sloupeček), cv. 15 (4. a 5. sloupeček) + slovní úlohy cv. 14 a 16
 • AJ –  učebnice i pracovní sešit str. 44 a 45

22. 5. 2020 úkoly na týden do 29. 5. 2020

 • ČJ – pracovní sešit str. 59, 60 (nebo 65, 66 – číslo a pád podstatných jmen)
  • písanka str. 25, 26
 • PRV – učebnice – přečíst str. 69
  •  pracovní sešit str. 47
 • M 3.díl – ústně str.19 / 4 + str.20/ 7 
  •  do sešitu str. 19/ 5, 6 + str.20/ 8, 9
 • AJ –  učebnice i pracovní sešit str. 42 – 43

15. 5. 2020 úkoly na týden do 22. 5. 2020

 • ČJ – pracovní sešit str. 58 (rod a životnost podstatných jmen)
  •          písanka str. 23, 24
 • PRV – učebnice – přečíst str. 68
  •           pracovní sešit str. 46
 • M 3.díl – ústně str. 4/ 17, 19 + do sešitu str. 19/ 1, 2, 3
  •         (dělení se zbytkem přeskočíme, to je učivo 4.ročníku)
 • AJ – opakování slovní zásoby

8. 5. 2020 úkoly na týden do 15. 5. 2020

 • ČJ – Vyjmenovaná slova str. 55 – 56
 • Písanka str. 21 – 22 učebnice str. 63 (dle vydání se může lišit 62 nebo 64) – naučit se vyjmenovat slovní druhy (1 – 10) + jejich charakteristiku (žluté rámečky, u kterých je domeček s číslem slovního druhu) procvičování na stránkách skolákov.eu nebo didakta.cz
 • ,PRV – přečíst v učebnici str.67
 • M –  učebnice 3.díl – ústně str.4/ 14, 15, do sešitu str.5/ 25, 27
 • AJ –  Učebnice i pracovní sešit str. 40 – 41

1.5.2020 úkoly na týden do 8.5.2020

 • ČJ – Vyjmenovaná slova str. 53 – 54
 • Písanka str. 19 – 20
 • PRV – pracovní sešit str. 45
 • M –  učebnice 3.díl – ústně str.3/ 2, do sešitu str.3/ 1,3, 4
 • AJ –  Učebnice i pracovní sešit str. 38 -39

24. 4. 2020 úkoly na týden do 1. 5. 2020

 • ČJ – Vyjmenovaná slova str. 51 – 52 – naučit se vyjmenovaná slova po Z + pracovní sešit str 47 – 48
 • PRV – učebnice str. 66  – pracovní sešit str. 44
 • M –  učebnice (stále 2.díl) – do sešitu str 50/ 9, 10 + str. 51/ 16, 17 – ústně str. 50/12 + 51/23
 • AJ –  opakovat slovní zásobu na www.didakta.cz (dejte vědět, zda takto procvičování funguje) – nyní lze procvičovat i bez přihlášení!!!
                                    login: crna580@didakta.cz
                                    heslo: QN9C

17. 4. 2020 úkoly na týden do 24. 4. 2020

 • ČJ – Vyjmenovaná slova str. 48 – 50
 • Písanka str. 16 – 18
 • PRV – pročíst v učebnici str. 64 a 65
 • M – procvičování na str. 49 (stále 2.díl) – slovní úlohy vypočítat do sešitu, cv. 3 a 5 ústně
 • AJ – učebnice a pracovní sešit str. 36 -37

10. 4 2020 úkoly na týden do 17. 4. 2020

 • ČJ – pracovní sešit str. 46
 • vyjmenovaná slova str. 46, 47
 • písanka str. 15
 • PRV –  přečíst str. 63 v učebnici
 • M  –  pročíst si informace v učebnici str. 36 – Kružnice
  • str. 48 – Kruh
  • vypočítat do sešitu str. 51/ 18
  • ústně str. 51/ 23
 • AJ  – opakovat slovní zásobu na www.didakta.cz (dá se využít i pro ostatní předměty)
                                                login: crna580@didakta.cz
                                                heslo: QN9C

3. 4. 2020 úkoly na týden do 10. 4. 2020

 • ČJ – naučit se vyjmenovaná slova po V
  • pracovní sešit str. 45
  • písanka str. 14
 • PRV  – přečíst str. 62 v učebnici
 • M –  vypočítej str. 49/ 3, 8
  • ústně 49/ 7 + 50/ 12
 • AJ –  opakovat slovní zásobu na www.didakta.cz (dá se využít i pro ostatní předměty)
                                               login: crna580@didakta.cz
                                                heslo: QN9C

27. 3. 2020 úkoly na týden do 3. 4. 2020

DÚ 30.3 – 3.4.2020

 • ČJ  –  Vyjmenovaná slova do str. 45
 • Písanka str. 12, 13
 • M    –  učebnice str. 46/ 22 – procvičit si postup při písemném odčítání od 1000
  • + procvičit slovní úlohy 46/ 25-30
  • stále platí  procvičování na netu – onlinecviceni.cz nebo školákov
 • PRV –  pročíst str.60, 61 v učebnici
  • pracovní sešit str. 42, 43
 • AJ    –  učebnice i pracovní sešit str.34 – 35
  • naučit slovní zásobu k tématu Tělo

20. 3. 2020 úkoly na týden do 27. 3. 2020

 • ČESKÝ JAZYK
  •  Vyjmenovaná slova str. 37 – 41
  • Písanka str. 10, 11
 • MATEMATIKA
  • opakovat zaokrouhlování na desítky a na stovky – postup pro připomenutí je v učebnici na str. 32
  • procvičit str.44/ 11 + 45/18 +  opakovat sčítání a odčítání do 1000 zpaměti i písemně (např. onlinecviceni.cz  nebo skolakov.cz)
 • PRVOUKA
  • pracovní sešit str.40, 41
 • ANGLICKÝ JAZYK 
  • učebnice i pracovní sešit str. 32 -33
  • slovní zásoba, tvoření vět

 


13. 3. 2020 individuální výuka na jeden týden

 • DÚ do 13. 3. 2020
  • ČJ – Vyjmenovaná slova do str. 32
  • Písanka str.7
  • M –  procvičit písemné sčítání ( naučit nebo docvičit postup)
  • str.38/ 7, 8, 9, 10 + str. 39/14 – 18  (děti si domů nesly sešit na výpočty)
  • opakovat sčítání a odčítání do 1000 zpaměti (např. onlinecviceni.cz)
  • PRV – přečíst a naučit z učebnice str. 58, 59 + pracovní sešit str.37 (probráno společně v učebnici 56, 57)
  • AJ –  učebnice str. 27 – přečíst
 
 
 • DÚ 16. 3. – 20. 3. 2020
  • ČJ – Vyjmenovaná slova str.33 – 36
  • Naučit se vyjmenovaná slova po S
  • Pracovní sešit str. 43 – 44
  • Písanka str. 8, 9
  • M –  Procvičit písemné odčítání (naučit nebo docvičit postup)
  • str. 43/ 3, 4, 5 + str. 44/ 8, 9, 10, 13 + 45/ 15, 16, 20
  • opakovat sčítání a odčítání do 1000 zpaměti (např. onlinecviceni.cz)
  • PRV – Pracovní sešit str. 38, 39
  • AJ –  učebnice str.28 – 31
  • pracovní sešit str. 28 – 31
  • + na webu školy bude odkaz na www stránky na procvičování