3. TŘÍDA

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám  dětem domácí práci na další týden a pevně věřím, že slíbené datum návratu zbývajících tříd 1. stupně do škol bude konečné :-).

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a moc si jí vážím.

Po  od 9.00 M

Út  od 9.00 ČJ

St   od 9.00 PRV

Čt   od 9.00 AJ

Pá   od 9.00  Konzultace, doplnění (zarecituješ básničku VÍTR)

 

Domácí práce nafotit a odeslat nejpozději do neděle 29.11.

  M 

 • PS str. 22,23 (dělení 8)
 • rozstříhej nebo natrhej z kartonové přílohy řadu násobků 9, příklady a grafické znázornění, ulož do prázdné obálky nadepsané jménem a číslem 9, procvičuj řadu násobků 9 vzestupně i sestupně, dále procvičuj příklady na násobení a dělení 9
 • v prac. listě procvičuj písemné sčítání a odčítání

  

ČJ 

 • PS str. 27 (opakování)
 • do ČJŠ uč. str. 26/3 (ú,ů)
 • prac.list – slova příbuzná
 • sloh: prac.list (pozvánka, adresa – přečti si v uč. na str. 29)

 

Psaní

 • písanka str. 19
 • najdi si základní informace o kosovi a vrabci ( encyklopedie, internet)  a na prázdné řádky napiš 4-5 vět o každém z nich   /podobně jako o ptácích na str.18/

 

Čtení

 • čítanka str. 40-41
 • pěkně nahlas a potom pro sebe potichu si přečti článek Sněhuláci z Mrkvonos a odpovídej na otázky za textem
 • na str. 41 si přečti básničku Sněhuláci ve Lhářích, pozoruj, jaký je rozdíl mezi básní a předchozím textem (prózou), v básničce vyhledej rýmy

 

PRV         

 • PS str.22,23 /přílohu najdeš na konci učebnice/
 • uč.na str.28,29 si přečti o podmínkách života na Zemi, o vodě
 • !!Vytiskni  pracovní list o vodě – nevyplňuj, budeme s ním pracovat 25.11.!!

 

AJ 

 • PS str. 42/celá stránka, str. 43/4
 • do sešitu Aj nalep dvojice obrázků jídel a jejich názvů
 • novou slovní zásobu se nauč číst, říkat a psát
 • dále si do sešitu nalep věty, opiš je, nauč se je

Děti , které doma nemohou tisknout přílohy, budou mít v pondělí vytištěno a v deskách pověšeno u hlavního vchodu k vyzvednutí 🙂

Přeji pohodový předvánoční čas a hlavně pevné zdraví.

 Ilona Futerová


ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

návrat našich třeťáčků zpět do školy se nám  na základě informací o nástupu 1. a 2. ročníků pravděpodobně  přiblížil. Jsem tomu moc ráda a doufám, že to bude co nejdříve.

V tomto týdnu je 17.11. státní svátek, jsou před námi 4 pracovní dny, a proto tedy i domácí práci o něco ponížím.  

Zároveň trošku aktuálně  pozměňuji i začátky některých našich online hodin. 

Po  od 9.00 M

Út  státní svátek

St   od 10.00 ČJ

Čt   od 9.00 PRV

Pá   od 8.00  AJ

 

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 22.11.

 

   M

 • PS str. 20, 21 (násobení 8)
 • do MD uč. str.30/38 první 2 sloupce a poslední 2 sloupce
 • ústně uč. str. 22/36,46
 • procvičuj si jednotlivé řady násobků od 2 do 8 vzestupně i sestupně, procvičuj násobení a dělení 8 pomocí kartiček

 

ČJ 

 • PS str. 25, 26 ( slova příbuzná, slova protikladná – opakování)
 • do ČJD uč. str. 25/2 (kořen vyznač tužkou nebo pastelkou)
 • opakuj psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách (např. na www.onlinecviceni.cz)

 

Psaní

 • písanka str. 18 (přepiš věty o skřivanovi a sýkorkách do psacího písma)
 • můžeš si už na další týden připravovat informace o kosovi a vrabci, které budeš potřebovat pro vypracování další stránky /hledej v encyklopediích, na internetu/       

 

  Čtení

 • každý den chvilku čti vybranou domácí četbu
 • nauč se básničku „O větru“(zkusíš nám ji zarecitovat v pátek 20.11.), text najdeš za přehledem úkolů

 

PRV

 • uč. str. 24, 25 (přečti si o přírodninách neživých, živých, o lidských výtvorech)
 • PS str.20, 21
 • připomeň si, proč je den 17. listopadu státním svátkem (Den boje za svobodu a demokracii), popovídej si o tom s rodiči

 

AJ 

 • uč. str. 40 (přečti si rozhovory a přelož si je), procvičili jsme online
 • uč. str. 41 (přečti si a přelož další díl komiksu), procvičili jsme online
 • procvičuj slovní zásobu z lekce 7,8 (říkat, číst, psát)
 • do sešitu Aj napiš 4 věty s přivlastněním (př. It is Jack ´s mother.)

Držme si palce, abychom se co nejdříve viděli a slyšeli naživo.

Přeji všem příjemné podzimní dny.

   Ilona Futerová 🙂


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Dobrý den,

moc chválím děti za to, že se pravidelně připojují na naše každodenní videohovory, na nichž se snaží v našich možnostech svědomitě pracovat. Většina dětí odevzdává včas a řádně zpracované úkoly, za což jim též patří pochvala. Ti, kteří vědí, že mají v tomto nějaké mezery, se budou snažit vše napravit.

Podle stejného rozpisu pojedeme videohovory i v dalším týdnu, tedy:

Po  od 9.00 M

Út  od 9.00 ČJ

St   od 9.00 PRV

Čt   od 9.00 AJ

Pá   od 9.00 Konzultace, doplnění

 

Domácí práce  (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 15.11.). Doporučuji vypracovávat  jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

 

   M

 • PS str. 17,18 (dělení 7)
 • do MŠ uč. str.22/39 (pozor na správný zápis!)
 • list (procvičování + a- do 100)
 • z kartonové přílohy si vystřihej nebo vytrhej řadu násobků 8, příklady a graf.znázornění (vše červené barvy), procvičuj řadu násobků vzestupně, sestupně, přiřazuj výsledky k příkladům, ulož do obálky označené osmičkou a podpisem

ČJ

 • PS str. 22,23 (slova mnohoznačná, podřazená, nadřazená, slova opačného významu)
 • do ČJŠ uč. str. 23/3 napiš do sešitu dvojice opačného významu /Př. zlý x hodný/
 • popros rodiče, aby ti nadiktovali krátký diktát do sešitu Diktáty
 •  !  -na online hodinu si připrav kartičky I/Y  !

Psaní

 • písanka str. 16 (opět se snaž psát již menším, drobnějším písmem, aby se ti informace o stromech vešly na předtištěné řádky)
 • písanka str.17              
 • Dbej na úpravu a správnost!

Čtení:                 

 •   Čítanka: str. 38,39 (přečti pěkně nahlas rodičům, odpovídej jim na úkoly za článkem „Jak  byl Vítek v Praze“, rozhodni o  tvrzeních, zda  jsou pravdivá), vyber si jedno z nabízených povolání, podle toho splň úkol (na list papíru)
 • prac. list  – zajímavé čtení
 • pokud sis ještě nevybral/a další knihu podle svého uvážení na domácí čtení na měsíce listopad a prosinec, učiň tak a začni číst

PRV

 •  uč. str. 16 a 17 přečti si
 • PS str.15 (opakování), str.18
 • list PRÁCE A VOLNÝ ČAS (zopakuj si názvy povolání)
 • další list si pouze vytiskni, budeme s ním pracovat na online hodině !

AJ 

 • uč.str. 31/1 přečti si rozhovor a přelož si
 • PS str.41/6 podle skutečnosti odpověz, zda toto oblečení máš nebo nemáš
 • str.41/7 nakresli a popiš podle vzoru vpravo
 • List (opakování části těla, oblečení, sloveso have got)
 • procvičuj slovní zásobu z lekce 7,8 (říkat, číst, psát)        

Procvičovat v M a ČJ můžete také prostřednictvím web stránky www.onlinecviceni.cz, kde jsou cvičení na procvičení, soutěže apod.

Pokud budeš potřebovat vytisknout pracovní listy, dej vědět a domluvíme se, kdy si pro ně můžeš přijít do školy.

Přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu 🙂

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Dobrý den,

nejprve velká pochvala všem, kteří se přihlašují na videohovory, plní a posílají úkoly a také těm, kteří se ozvali a podělili se o zkušenosti s interaktivním procvičováním aktuálního učiva.

Protože vláda prodloužila distanční výuku, najedeme tedy od pondělí 2.11. na pravidelné každodenní videohovory. Po zjišťování zpětné vazby v předminulém týdnu, kdy byly děti po delších videohovorech unavené, zavedeme pravidelný rozvrh a s dětmi se budeme vídat od 9.00 hod každý den na blok určitého předmětu (30 min výuka, 5 min přestávka, 30 min výuka).

Po od 9.00 M

Út od 9.00 ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá od 9.00 Konzultace, doplnění

 

Domácí práce (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 8.11.). Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • PS str. 15, 16, MG str.19
 • do MŠ uč. str.21/31
 • list (procvičování násobení a dělení 7)

ČJ 

 • PS str. 19,24 (dobrovolně str. 20,21)
 • do ČJŠ uč. str. 21/5
 • ústně uč. str.22/2,3 a 23/2
 • Psaní:
  • písanka str. 14 (opět se snaž psát již menším, drobnějším písmem správných tvarů a sklonu, bez chyb. Říkej si, který strom je ukryt v názvu města.)
  • str. 15 (hádanky piš jako básničky, 1 verš je 1 řádek)
 • Čítanka: str. 36, 37 (přečti pěkně nahlas rodičům, odpovídej jim na úkoly za články, pak si texty přečti ještě jednou potichu pro sebe)

! Na pátek 6.11. si na videohovor připrav prezentaci tvé domácí četby za září a říjen.!

PRV

 • uč. str. 15 přečti si a vypracuj PS str.10/10, přečti si i modré okénko v PS na str.10 nahoře
 • PS str.16 (procvič si, jak se jmenují jednotliví členové rodiny). Ve cv. 3 můžeš namalovat obrázek, pokud nemáš fotografii.

AJ

 • do sešitu Aj si nalep dvojice obrázků a slovní zásoby k tématu CLOTHES (oblečení) a slovíčka se nauč říkat, číst i psát (viz list)
 • PS str.38
 • do sešitu Aj si nakresli sebe v oblíbeném oblečení a popiš, co máš na sobě (I have got…..)
 • procvičuj čtení a překlad komiksového příběhu, který si poslechneme, přečteme a přeložíme na videohovoru

 

Přeji mnoho zdaru při domácím plnění školních povinností a pěkné podzimní dny.

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020 
 

 Dny pondělí 26.10.a úterý 27.10. byly  jako volné dny kvůli epidemiologické situaci přidány ke státnímu svátku a podzimním prázdninám. Kdybychom byli ve škole, v těchto dnech bychom se učili. Nebudu děti tedy zatěžovat nudným psaním do pracovních sešitů, ale nabídnu jim procvičování aktuálního učiva zábavnější formou.  Děti si ho mohou procvičit v interaktivních hrách na stránce https://skolakov.eu/.

Pokyny pro práci:

Na hlavní stránce máš na pravé straně v okénkách hnědé barvy nabídku předmětů a ročníku.

Nás bude zajímat: 

 • Matematika 3. třída
  • rozklikni
  • najdi  Násobení a dělení 7  
  • a procvičuj pomocí různých aktivit, třeba i opakovaně   
 • Anglický jazyk 4. třída 
  • rozklikni 
  • najdi  Parts of the body
  • procvičuj slovní zásobu v různých aktivitách
 • Prvouka 3. třída 
  • rozklikni
  • najdi Krajina v okolí domova
  • procvičuj světové strany apod., je zde i pěkně zpracováno to, co jsme společně probírali na ve  videohovoru  20. 10. (výklad učiva)
 • Český jazyk 3. třída
  • rozklikni
  • najdi  Věta – souvětí  – Druhy vět
   • mně se, bohužel,  nepodařilo otevřít  ☹ 
   • Pokud se nepodaří ani vám,  nahraďte nabídkou Párové souhlásky – procvičuj

     

Věřím, že se vám bude procvičování aktuálního učiva tímto způsobem líbit ☺.

Z Tvého žákovského účtu (Tvé mailové adresy na Gmailu) mi na můj mail napiš, co Tě z jednotlivých předmětů nejvíce bavilo.

Přeji všem při práci s interaktivním procvičováním mnoho zábavy a ve volných dnech si pěkně odpočiňte.

Vaše p. uč. Ilona Futerová☺


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020 

Matematika:

 • List -procvič si příklady na násobení a dělení do 6 /můžeš si třeba každý den vypočítat 1 sloupeček nebo vše najednou, to je jen na Tobě J/
 • PS str.12 – celá stránka
 • do prázdné obálky /nadepsali jsme si ji ještě ve škole/ si z přílohy /najdeš ji uprostřed PS/ vystříhej nebo vytrhej řadu násobků 7, příklady a grafické znázornění násobků /vše zelené barvy/ a stejně jako u násobků 6 procvičuj řadu vzestupně a sestupně, přiřazování výsledků k jednotlivým příkladům, k nim pak tvoř jako zkoušku příklady na dělení
 • PS str.14 –celá stránka
 • do MŠ vypočítej slovní úlohu (stručný! zápis, příklad, odpověď) uč. str.21/28

 

Český jazyk:

 • PS str.17, 18 – celé stránky / Vždy si přečti nahoře na stránce důležitou informaci o souvětí a teprve potom pracuj./ Další informaci o souvětí si můžeš přečíst v uč.na str.19 (žlutý rámeček)
 • Písanka – str.12 (trochu zabrousíme do prvouky J ) Máš opsat názvy lesních plodů a pak přepsat názvy hub, str.13 – opět opiš názvy lesních stromů. Protože jsme měli ZMENŠIT písmo, většina slov se Ti na řádek vejde alespoň dvakrát, dlouhá slova samozřejmě jednou, krátká i vícekrát. Opět dbej na správnost a na úpravu!
 • Čítanka str. 32,33 – pěkně nahlas přečti text, dbej na správnost čtení. Odpověz na otázky pod textem. Str.34 – přečti si dvakrát básničku, zkus v ní vyhledat rýmy. Procvič si svou paměť: Zavři čítanku a zkus si vypsat na papír co nejvíce slov z básničky. Pokud jich zvládneš napsat alespoň 8, jsi šikulka J

Anglický jazyk:

 • Procvič si slovní zásobu – části těla. Ukazuj na jednotlivé části svého těla a anglicky je pojmenuj. U párových orgánů říkej množné číslo hands, arms apod. (koncovka –s, pozor na nepravidelné podst. jméno 1 FOOT -2 FEET).
 • uč.str. 36 přečti si krátké texty o BIG FOOT (yetti) a o LOCH NESS MONSTER (lochneská příšera). Zkus si jednotlivé věty přeložit. Pokus se odpovědět na otázky pod textem –otázky typu: Má sněžný muž dlouhé nebo krátké paže? Odpověď: It has got long arms. , apod.
 • PS str.37/7 – doplň do rozhovorů slova z nabídky v UFU, 37/8 nakresli si svoji příšeru a popiš ji

Prvouka:

 • V učebnici na str.18 si přečti, jak se orientujeme v krajině a jaké známe světové strany /hlavní, vedlejší/. V dnešní době nám k tomu slouží elektronický navigační systém(GPS), ale dříve to byly třeba jen hvězdy, lišejníky na stromech, postavení slunce na obloze apod. Pak lidé vymysleli kompas – jednoduchá věcička, jejíž červená střelka směřuje stále k severu. Na str. 19 si přečti, jak zapisujeme a znázorňujeme krajinu do mapy a jak, se orientuji pomocí kompasu /buzoly/, abych nezabloudil. Až se vrátíte do školy, na procházce si to zkusíme J
 • V PS si vypracuj str.11/11,12, str.12/14,15

Pokud si s čímkoli nebudeš vědět rady, napiš mi ze svého školního mailu, můžeš mi také zatelefonovat. Nebo se případně zeptat rodičů.

Děti, které nemají možnost si doma vytisknout list s příklady na matematiku, mi to dají vědět. Budou mít v pondělí 19.10. (mezi 8. a 12.hod.) přichystaný vytisknutý list ve škole.

Přeji vám mnoho zdaru při plnění úkolů a v pondělí v 19.00 hod se všichni uvidíme a uslyšíme na nové platformě u  zkušebního videohovoru a to na GOOGLE MEET.

Mějte se hezky a hlavně buďte zdrávi.

Ilona Futerová