4. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 – úkoly na týden do 12. 6. 2020 – POSLEDNÍ ÚKOLY !!!

 • Vlastivěda – učebnice str. 46, 47 (na papír správné odpovědi)
 • Přírodověda – učebnice str. 82 – 85, pracovní sešit str. 43 – 46
 • Český jazyk –  do  sešitu – učebnice str. 77/3, 78/4, 81/ 5 + přečíst pravidla na str. 82, 83, 84, 85, 86 (žluté rámečky o stavbě věty) + čtenářský deník – poslední zápis
 • Matematika III.díl –  do sešitu – str. 39/10 (pod sebe), 46/7, 8, 10 + str.49/1
 • Učivo geometrie a vlastivědy (Poznáváme naši vlast) vypracovávat průběžně do konce školního roku
 • AJ
  • Opakujte si slovíčka a gramatiku z předchozích lekcí.
  • Tyto nové fráze si zapište do sešitu: What programmes do you like? – Jaké pořady máš rád? What´s your favourite programme? – Jaký je tvůj oblíbený pořad? What channel is it on? Na jakém je to kanálu? What time is it on? V kolik je to hodin?
  • Tyto fráze najdete na str. 40 v učebnici. Přečtěte si je nahlas a odpovídejte podle odpovědí v učebnici.

PRŮKAZ CYKLISTY – INFORMACE K ZÁVĚREČNÉMU TESTU

29. 5. 2020 – úkoly na týden do 5. 6. 2020

 • Vlastivěda – učebnice přečíst str. 42 – 45 + pracovní sešit str. 25 – 29
 • Přírodověda – učebnice přečíst str. 72 – 80, pracovní sešit 39 – 42
 • Český jazyk –  do  sešitu – učebnice 65/3  – přečíst pravidla (rámečky) o slovesech – str.66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76 + do sešitu str. 67/1, 74/4
 • Matematika III.díl –  do sešitu – str. 24/5, 25/9 (jen výsledky), 29/5, 34/22
Učivo geometrie a vlastivědy (Poznáváme naši vlast) vypracovávat průběžně do konce školního roku.
 • Anglický jazyk
  • Učebnice: str. 39 (podívejte se na komiks, čtěte kolik je hodin na obrázcích – např. 8.10 = It´s eight ten – čteme zvlášť čísla před tečkou a za tečkou, takto můžeme číst digitální čas)
  • Pracovní sešit: 40/7, 9
  • Trénujte hlavně slovíčka ze zadní strany pracovního sešitu a ze svého slovníčku. Na podzim budeme vše opakovat, nemusíte se ničeho bát. Při návratu do školy se podívám na pracovní sešity dětí, společně si ho zkontrolujeme a řekneme si, jak je to správně.Hodnocení na vysvědčení jsem nechávala stejné jako v prvním pololetí, z důvodu absence možnosti opravy u některých žáků. Avšak v dalším školním roce budu apelovat na snahu a pracovitost, zejména u těch, kterým jsem dala lepší známku, než kterou by měli dostat. Eva Hromasová

22. 5. 2020 – úkoly na týden do 29. 5. 2020

 • Vlastivěda – učebnice přečíst str. 36 – 39 + pracovní sešit str. 22 – 24
 • Přírodověda – učebnice přečíst str. 66 – 71, pracovní sešit 36, 37, 38/6
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 12, 13, 14 + do  sešitu – učebnice 63/3 + str.64/ 5,7
 • Matematika III.díl –  do sešitu str. 17/ 14 + str. 18/9, 24 + str.20/4
 • V úterý 26.5.2020 v čase 8,00 – 11,00 (vestibul školy) přinést pracovní sešit z ČJ, předlohy a domácí sešity s úkoly (Č,M).
 • Anglický jazyk
  • Téma: televizní programy
  • Učebnice: str. 38 (přečti si komiks nahlas, v dolní straně stránky čti otázky a odpovídej na ně)
  • Pracovní sešit: str. 38/1, 2
  • Slovíčka:I like – mám rád; I don´t like – nemám rád; Do you like…? Máš rád…?Science fiction films – sci-fi filmy; animal programmes – pořady o zvířatech; sports programmes – sportovní pořady; quizzes – kvízy, soutěžní pořady; music programmes – hudební pořady; comedies – komedie; cartoons – pohádkyScary – strašidelný; boring – nudný

15. 5. 2020 – úkoly na týden do 22. 5. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 33, 34 + pracovní sešit str. 20, 21
 • Přírodověda – učebnice str. 62 – 64, pracovní sešit 33, 34, 35
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 10, 11
  • + do  sešitu – učebnice str. 61/ 3, 4 + str. 62/cv. 6
 • Matematika III.díl – učebnice str. 12, 13 (zlomky) – přečíst učivo a poučky
  • + do sešitu str. 13, cv.7 a 8, str.15, cv.7
 • Anglický jazyk 
  • Učebnice: str. 37 (přečtěte si komiks, neznámá slovíčka si zapište do slovníčku)
  • Pracovní sešit: 37/7 (přečti si text v prvním i druhém příkladu a zjisti čí rozvrh hodin to je – tři rozvrhy máš hned nad tím)
   • 37/8 (přečti si básničku)
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/

8. 5. 2020 – úkoly na týden do 15. 5. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 31, 32 + pracovní sešit str. 18, 19
 • Přírodověda – učebnice str. 60, 61, pracovní sešit 32/ 12, 14
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 8, 9
  + do  sešitu – učebnice str. 59/ 19
 • Matematika III.díl – učebnice str. 7/3, 6 + str. 8/10 + str. 9/19 (jen výsledky)
 • Anglický jazyk
  • Učebnice: str. 36 – prohlédni si obrázky, přečti věty pod tím a následně spoj obrázek se správnou větou
  • Pracovní sešit: str. 36/1, 2 (informace z textu hledej v učebnici na str. 36)
  • Procvičuj si slovíčka – hlavně školní předměty, ale i jiná – vše na straně 66 – 68 v pracovním sešitě

1.5.2020  – úkoly na týden do 8.5.2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 28, 30 + pracovní sešit str. 15, 16, 17
 • Přírodověda – učebnice str. 57, 58, pracovní sešit 31/10, 11 
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 6, 7
  + do  sešitu – učebnice str. 59/15, 17
 • Čtenářský deník – zápis další knihy
 • Matematika III.díl – učebnice str. 4/7, 11 + str.5/19
 • Anglický jazyk
  • Učebnice: str. 35 – zorientuj se v tabulce, do očíslovaných vět řekni, jaká tam budou správná slova, dole na stránce si přečti otázky a odpovědi
  • Pracovní sešit: 34/2, 35/3, 4
  • Didakta
  • Slovíčka:Celá hodina – o´clock (př. Je osm hodin – it´s eight o´clock), Půl hodina – half past (př. Je půl osmé –7:30 –  It´s half past seven – půl hodina po sedmé)Školní předměty – music (hudební výchova), art (výtvarná výchova), history (vlastivěda, dějepis, historie), science (věda-fyzika, přírodověda), P. E. (tělesná výchova), Maths (matematika), I. T. (počítače)I have got / I´ve got – já mám, We have got / We´ve got – my máme, I haven´t got – já nemám, We haven´t got – my nemáme
   • Budu ráda, když se mi ozvete na email, jak se vám doma pracuje, popř. se můžeme spojit přes video-konferenci, mohla bych žákům učivo vysvětlit – email: hromasova@skolazalhostice.cz

24. 4. 2020 – úkoly na týden do 1. 5. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 25, 27
 • Přírodověda – učebnice str. 56, pracovní sešit 30/7, 9
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 5
  + do  sešitu – učebnice str. 57/8
 • Matematika II.díl – učebnice str. 48/9, str.55/28
 • Matematika III.díl – učebnice str.3/2 (jen porovnej) + cv. 3 (pod sebe písemně)
 • Anglický jazyk
  • Učebnice: str. 34 – přečti si komiks – čtyři obrázky (neznámá slovíčka si zapiš), ve cvičení dole odpovídej robotovi na otázku What time is it? Na každém obrázku najdeš hodiny – řekni anglicky, jaký je čas na obrázku
  • Pracovní sešit: 33/kvíz, 34/1
  • Didakta – Dobrodružná Angličtina – Zadat nového hráče, zvol si lehkou obtížnost – jeď vláčkem do hry – na mapě najdeš spoustu témat – podívej se na číslovky a na slovíčka – volná zábava, můžeš i jiná. Podívej se i na sloveso be – musíš hledat na mapě J
  • Slovíčka z komiksu:
  • What time is it? – Kolik je hodin?; It´s nine o´clock – Je devět hodin; It´s half past eleven – Je půl dvanácté (půl hodina po jedenácté); English – angličtina,  Maths – matematika; I haven´t got – já nemám

17. 4. 2020 – úkoly na týden do 24. 4. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 23, 24 + pracovní sešit str. 14
 • Přírodověda – učebnice str. 54, 55, pracovní sešit 28/3 + str. 29 
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského celá str. 3, 4 + do domácího sešitu – učebnice str. 57/6, 58/11 
 • Matematika II.díl – učebnice str. 42/9, str.44/5, str.45/4, 7
 • Anglický jazyk
  • učebnice: str. 32/druhé cvičení (přečti si text a odpověz na otázky) str. 33 (prohlédni si obrázky, dole na stránce jsou věty, zvol v každé větě, v jakém obrázku – A nebo B se nachází daný předmět, obchod, nebo situace)
  • pracovní sešit: 32/2; 33/3
  • nezapomeňte trénovat slovíčka – např. – vzpomeňte si a podívejte se do sešitu na WHAT (co) a WHERE (kde)

10. 4. 2020 – úkoly na týden do 17. 4. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 21 (odpovědi na papír), 22
 • Přírodověda – pracovní sešit str.10, 11 (celé)
 • Český jazyk – pracovní sešit Podstatná jména rodu mužského – celá str. 1,2
 • Matematika II.díl – učebnice str.26/8, str.27/13 (výsledky) + str.14
 • Anglický jazyk

3. 4. 2020 – úkoly na týden do 10. 4. 2020

 • Vlastivěda – učebnice str. 20, prac. sešit str. 12, 13
 • Přírodověda – učebnice str. 53. pracovní sešit str. 28, cv.1, 2 (doplnit návzy)
 • Český jazyk – do domácího sešitu – učebnice str. 53/14 + na str.55, 56 přečíst pravidla a naučit se vzory pro rod mužský
 • Matematika II.díl  – do domácího sešitu učebnice 22/7 (jen výsledky) + str. 23 ( dělení dole) – přečíst pravidlo + do sešitu str. 24/7 ( jen výsledky), 8, 9
 • Anglický jazyk
  • Téma: počasí
  • Učebnice: 30 – obrázkové básničky (přečti si básničky, v dalším cvičení vyberte nadpis pro básničky; která básnička se vám bude líbit nejvíce, tu si opište do sešitu a naučte se jí)
  • Pracovní sešit:
   • 29/5 (odpovídej na otázky na to, jaké je v den, kdy plníte úkol, počasí. Odpovídáte „yes it is“ nebo „no, it isn´t“)
   • 30/6 (do prvního obrázku napiš na čáry slova z první básničky, do druhého obrázku napište druhou básničku do mezer)
   • 30/7 (vymyslete si a napište vlastní básničku o počasí)
   • 31/8 (vyluštěte si křížovku)
   • Slovíčka: trees – stromy; ground – zem; blowing – foukat; up – nahoru; leaves – listy, here – tady; there – tam; away – pryč

27. 3. 2020 – úkoly na týden do 3. 4. 2020

 • ČESKÝ  JAZYK
  • pracovní sešit 12
  • na papír napsat uč. 54/17
 • MATEMATIKA
  • vypočítat na papír – učebnice 21/1 (žlutá) – jen výsledky
  • vypočítat na papír – učebnice 21/1 (zelená) – jen výsledky
  • vypočítat na papír – učebnice 22/2 – jen výsledky
  • vypočítat na papír – učebnice 23/12 – jen výsledky
 • VLASTIVĚDA
  • učebnice str. 19
  • pracovní sešit celá str. 11
 • PŘÍRODOVĚDA
  • učebnice str. 52 
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Anglický jazyk 4. třída
   • Učebnice: str. 29 (přečíst si nahlas text), napsat si neznámá slovíčka do slovníčku
   • Pracovní sešit: str. 29/3, 4 – pracujete podle tohoto textu (slouží místo nahrávky):

   Here is today´s weather. It’s windy in Dublin. It’s snowing in Edinburgh – put on your hats and coats! It’s raining in Liverpool…and it’s raining in London, too. Don’t forget your umbrella. It’s sunny in Cardiff. That’s today’s weather. I’m going to Cardiff!

   Pozn.: today = dnes

   V případě dotazů či v zájmu o doplňující cvičení přes internet, pište na můj email: hromasova@skolazalhostice.cz

 


20. 3. 2020 – úkoly na týden do 27. 3. 2020

 • ČESKÝ  JAZYK
  • pracovní sešit 8/c, d
  • pracovní sešit 10/1, 2a, b
  • pracovní sešit 11 – celé
 • MATEMATIKA
  • učebnice 20, 21, 22 – přečíst a zapamatovat pravidla
  • vypočítat na papír – 32/20
  • vypočítat na papír – 27/16
  • vypočítat na papír – 47/11
 • VLASTIVĚDA
  • učebnice str. 18
  • pracovní sešit celá str. 10
 • PŘÍRODOVĚDA
  • učebnice str. 50 a 51 – přečíst a zapamatovat
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Téma: počasí, slovní zásobaÚkoly:
   • učebnice – str. 28 (komiks si nahlas přečtěte, napište si neznámá slovíčka);
   • pracovní sešit – 28/1, 2
   • Slovíčka z učebnice si pište do sešitu se slovíčky (počasí, slovesa a jiná slovíčka), překlad najdete na zadních stranách pracovního sešitu (od str. 66)

   Pozn. I have got = já mám; We = my (We are running – my běžíme)


13. 3. 2020

 • ČESKÝ JAZYK 
  • pracovní sešit – str. 6/ cvičení e, f, g, h
  • pracovní sešit – str. 8/ cvičení 4 e
  • pracovní sešit – str. 9/ cvičení 2
  • pracovní sešit – str. 10/ cvičení 2
 • MATEMATIKA
  • učebnice II. díl – na papíry
   • 20/7,8
   • 32/12
   • 45/4
   • 55/23
 • PŘÍRODOVĚDA
  • přečíst učebnici str. 47,48,49
 • VLASTIVĚDA
  • přečíst učebnici str. 12,13,16,17
  • pracovní sešit 
   • 6/8,9
   • 7/12,13
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Opakování slovní zásoby z poslední lekce (slovesa: např. running, playing,…), Porozumění textu
  • Učebnice str. 27 – přečtení komiksu, neznámá slovíčka si napsat do slovníčku (slovní zásoba je na zadních stranách pracovního sešitu)
  • Pracovní sešit str. 27/7, 27/8 – naučit se básničku a přepsat si ji do sešitu
  • Online cvičení k trénování učiva, ve kterých si žáci mohou procvičovat angličtinu, ale i si hrát 🙂
 • Dětské písničky, pohádky a výuková videa:
 • https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA
 • https://www.youtube.com/watch?v=ZKTJhBtImnA
 • Tematické cvičení ä hry k probraným látkám:
 • https://www.zsbcupice.cz/obsah.html
 • http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/
 • https://www.gamestolearnenglish.com/

 

 • ČTENÁŘSKÝ DENÍK 
  • termín byl do 13. 3. , dále pokračovat, přečíst a napsat do deníku další knihu (příběh)