4. TŘÍDA

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

– vypracovat volné listy ( pouze složka č.7)
 
ČJ
 • str. 30, cv. 2 a 4 (doplnit a napsat do sešitu
M
 • dělení se zbytkem – str.33, cv. 11
 • + slovní úlohy cv. 9, 10, 12 (postup k dělení probrán na meetu, je i na této straně)
VL
 • pracovní sešit str.11, cv. 6, 7
 • pracovní listy  V LESE, U LESA  
AJ
 • téma: zdraví a nemoci, vazba I have got – I’ve got (já mám)
 • pracovní listy ze školy
 • kvíz bude na emailu 

 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz
 
Prosím, aby děti nevyplňovaly jiné složky, pokud nastoupíme do školy 30. 11. 2020, budeme v nich pokračovat společně. Den 30. 11. 2020 je také termín pro odevzdání čtenářského deníku (dle situace 4. 12. 2020 při výměně úkolů).
 

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č.6)
ČJ
 • str. 28, cv. 2 ( doplnit a napsat do sešitu )
 • str. 28, cv. 4 ( doplnit, přepsat do sešitu + vyhledat podstatná jména – podtrháváme čarou a slovesa – podtrháváme vlnovkou )
M 
 • str. 32, cv. 5 
 • slovní úlohy cv. 3, 4, 6, 7 
VL
 • pracovní sešit str. 10, cv. 1, 2, 5
 
 
 • dočíst str. 19
 • str. 20 – 22( Neživá příroda – Nerosty a horniny, půda, světlo a teplo ze Slunce)
 • pracovní sešit str. 12, cv. 7 + str. 13, cv. 9, 11

AJ

 • místní předložky, vazba there is/there are – skladba věty

 • pracovní listy (ze školy)

 • kvíz na emailu

 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz
 
 
 
Dne 20.11.2020 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů za nové (budu vybírat složku č.5 a 6, domácí sešity ČJ, M,  čtenářský deník, kdo ještě neodevzdal + pracovní listy z AJ)
Kdo má sourozence v 1. a 2. ročníku, výměnu můžeme provést přes ně – dáte jim v pátek 20.11. 2020 do aktovky úkoly pro mne a já pošlu další. 
 

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

 •  vypracovat volné listy (složka č.5)
ČJ
 • str. 26, cv. 2, 3 ( napsat do sešitu
M
 • dělení se zbytkem – str.17, cv. 56
 • str.32, cv. 2 (postup probrán na meetu, je i na této straně)
VL
 • přečíst v učebnici str. 13 (budeme si o učivu povídat na meetu v úterý)
 • přečíst v učebnici str. 18 + část str. 19 ( Neživá příroda – voda, vzduch)
 • pracovní sešit str. 11, cv. 1, 3 + str. 12, cv. 5
 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo http://skolakov.eu
 
AJ
 • dům, místnosti, nábytek, místní předložky (on, in, under, behind)

 • pracovní listy (ze školy + v emailu)

 • kvíz


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020
 
– vypracovat volné listy (složka č.4)
 
ČJ
 • str. 24, cv.4 ( tvořit věty, napsat do sešitu)
 • str. 26, cv. 1 (do sešitu napsat jen slova s i,í nebo y,ý) 
M
 • dělení se zbytkem – str.16, cv. 47
 • slovní úlohy cv. 46, 48, 49, 50 ( vše do sešitu, u dělení zkoušku jen ústně, k slovním úlohám zkusit nákres pomocí puntíků)
VL
 • přečíst v učebnici str. 10, 11
 • pracovní sešit str. 7, cv. 12, 13
 • pracovní sešit do str. 10
AJ 
 • téma: dům – místnosti, nábytek
 • pracovní list (k vyplnění)
 • slovíčka
 • materiály a odkazy na procvičování na školním účtu
 

+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz

 
Dne 6.11.2020 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů za nové (budu vybírat složku č.3 a 4, školní sešity, čtenářský deník  + pracovní listy z AJ).
 
 
 

ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

 •  vypracovat volné listy (složka č.3)
 • ČJ – str. 24, cv. 1 (do sešitu napiš jen slova s i,í nebo y,ý) + cv. 2 (přepsat celé)
 • M – dělení se zbytkem str. 15, cv. 40 + str. 16, cv. 45 (zkoušku jen ústně)
 • VL– přečíst v učebnici str. 8 – 9
 • – dočíst str. 16 + str. 17
 • AJ – sports, house, CAN + volné pracovní listy + papír se slovíčky
  – opakování slovní zásoby – hudba, sport, slovní spojení I can
  – pracovní listy k dispozici na školních emailových účtech dětí
  – odkazy na individuální procvičování najdete rovněž na emailu
   
 • + procvičovat je možné na stránkách http://www.didakta.cz/ nebo https://skolakov.eu/

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č. 2)
 • ČJ  – str. 23, cv. 2, 3 ( do domácího sešitu)
 • M –  dělení se zbytkem ( do domácího sešitu)
  • str. 13, cv. 29 + str. 14, cv.34
 • VL – učebnice pročíst str. 8, 9
 • PŘ  – učebnice pročíst str. 14 + 15 + 16 (bod 6, 7, 8)
 • AJ – volné listy, které mají od p.uč. Hromasové + procvičování na školních účtech (komu se daří přihlásit)

Dne 23. 10. 2020 mezi 9. – 11. hod. ( hlavní vchod) bude potřeba přinést vypracované domácí úkoly  (domácí sešity, složky č. 1 a č. 2, pracovní listy z AJ), které mohu opravit a proběhne výměna za nové.


ÚKOLY DO 16. 10. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č. 1)
 • ČJ  str.23, cv.2  (do domácího sešitu)
 • M   – dělení se zbytkem (postup probrán)
  • str.  , cv.  (do domácího sešitu)
 • VL – přečíst str. 6 v učebnici + str. 5 v pr.sešitě
 • – v pr.sešitě str. 9, cv. 10, 11 (měli by znát z loňského roku – mohou si připomenout na str. 12 – 13 v učebnici)
 • Čtenářský deník s obsahem přečtené knihy budou odevzdávat po podzimních prázdninách
 • AJ – volné listy

Komunikovat s dětmi můžeme přes jejich školní účty