5. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 12. 6. 2020- POSLEDNÍ ÚKOLY!!!

 • Anglický jazyk
  • Opakujte si slovíčka na str. 74 – 76 v pracovním sešitě
  • Pracovní sešit: str 35/3, 4
  • Krátký pracovní list na disku

29. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 5. 6. 2020

 • Vážení rodiče,výuka do konce školního roku bude probíhat následujícím způsobem:Žáci, kteří dochází do školy dělají zadané úkoly ve škole.

  Žáci, kteří z různých důvodů zůstali doma a probíhá u nich distanční výuka, plní zadané úkoly obvyklými způsoby. Úkoly dále zadávám na google disk nebo formou aplikace Whatsapp sdělím stránky učebnic či pracovních sešitů, které mají žáci vypracovat.

  Jelikož většina žáků páté třídy školu navštěvuje, nebudu dále vypisovat týdenní plány, ale žákům kteří jsou doma zadám úkoly individuálně.

  Přeji krásný zbytek školního roku.

                   S pozdravem Iveta Čapková

 • Anglický jazyk
  • Učebnice: 42/2 – podle komiksu z minulého týdne si vytvořte vlastní věty na nová slovíčka – např. I get up at 6 o´clock.
  • Pracovní sešit: 34/1, 2
  • Krátký pracovní list budete mít ve své složce na disku.

22. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 29. 5. 2020 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že většina žáků 5. třídy od 25.5.2020 nastoupí na prezenční formu studia, bude náplní příštího týdne převážně opakování toho, co jsme probrali v týdnech minulých.

Pro ty, kteří zůstávají u distanční výuky, budou opět připraveny materiály na Google disku a výuka bude probíhat formou, na kterou jsou žáci do této doby zvyklí. Online výuka formou MEET nebude probíhat. V případě potřeby vysvětlit novou látku se „domácím“ žákům včas ozvu a pošlu termín MEETu a pozvánku.

Na tento týden budou mít tedy „domácí“ žáci na google disku ve všech předmětech připravené opakování. Proto na tento týden nezadávám učivo nové.

Žáci, kteří docházejí do školy nebudou vypracovávat pracovní materiály na Google disku, ale vše zvládneme ve škole.

Přeji krásné a pohodové dny.

                                     S pozdravem Iveta Čapková

Anglický jazyk

 • Učebnice: str. 42/2 (přečti si komiks, jsou zde nová slovíčka – slovesa, opiš si je do sešitu se slovíčky) 42/3 (přečti si tabulku a opiš si cvičení do sešitu)
 • Pracovní sešit: 33/3, 4, 5
 • Pracovní list bude na Google disku

15. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 22. 5. 2020

 • ČJ – skloňování číslovek tři, čtyři, pět a devadesát devět + opakování číslovky
  • uč. Str . 113-115
  • pracovní list na google disku
  • MEET ČJ – pondělí 18.5.2020 v 10:00
 • M – Procvičování a opakování desetinná čísla, zlomky
  • začneme 3. díl učebnice, kterou mají žáci ve škole. Rozdáme si 25.5. , kdo se výuky nezúčastní , tak si učebnici ve škole vyzvedne…
  • pracovní list na google disku
  • MEET M – středa 20.5. 2020 v 9:30
 • PŘ – práce s pracovním sešitem str. 38 – 39
  • pracovní sešit vypracujte do pátku 22.5.2020, společná kontrola na MEET
  • MEET 22.5.2020 v 9:30
 • VL – ČR jako součást EVROPY
  • uč. Str 43. – 45.
  • pracovní sešit str.  38 – 39
  • vypracovat do pátku 22.5.2020 , společná kontrola na MEET v 9:30
 • AJ
  • Učebnice: str. 40/1, 2 (v prvním cvičení přečti názvy hodin, ve druhém cvičení zvol správný název hodin pro obrázky)
  • Pracovní sešit: 31/4, 5, I can AJ 32/1, 2
  • Na Google disku najdete prezentaci na téma TIME – čas
  • Pracovní list na Google disku
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/
 •  

8. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 15. 5. 2020

 • Anglický jazyk
  • Učebnice: 37/1, 2 – neznámá slovíčka si opište do slovníčku, jejich překlad najdete v pracovním sešitě na str. 75 (english across the curriculum), nebo v prezentaci, která bude na Google disku.
  • Pracovní sešit – 29/3, 4
   •  30/1, 2, 3
   • Krátký pracovní list najdete na Google disku
   • MEET – úterý v 10:00

1.5.2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 8. 5. 2020

 • ČJ – Druhy číslovek uč. st. 110 – 112

  • na google disk vložena tabulka k vytisknutí s přehledem druhů číslovek.

  • druhy číslovek je nutné se na příští týden naučit

  • pracovní list na google disku

  • MEET ČJ – pondělí 4.5.2020 od 9:30 (podíváme se i na VL a PŘ)
 • M – opakování desetinná čísla učebnice str. 55-59
  • výpočet povrchu kvádru
  • pracovní list na google disk
  • MEET M – středa 6.5.2020 od 9:30
 • – Rozmnožovací soustava učebnice str. 66
  • pracovní sešit str. 38, cv. 27 a 28
  • pracovní list na google disk
 •  VL – ČR jako součást Evropy uč. Str. 43 – 44
  • pracovní sešit str. 38 – 39
 • AJ
  • Učebnice: 34/1 – přečti si všechny slovíčka – jsou to školní předměty, slovíčka, které neznáš, si napiš do slovníčku. Napiš si do školního sešitu, které předměty jsou tvé oblíbené a ve kterých jsi dobrý
  • 34/2 – prohlédni si tabulku a odpovídej si na otázky, na které se tě ve cvičení ptají
  • Pracovní sešit: 27/4, 28/1, 2
  • Procvičujte v didaktě
  • Pracovní list bude na Google disku

24.4.2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 1. 5. 2020

 • Čj – souhrnné opakování – podstatná jména
  • přídavná jména
  • zájmena
  • slovesa
  • společné opakování MEET v pondělí 27. 4. 2020 v 9:30
  • pracovní list google disk
 • M – zaokrouhlování desetinných čísel
  • výpočet povrchu krychle a kvádru (+ opakování obvod a obsah čtverec, obdélník)
  • MEET ve středu 29. 4. 2020 v 9:30
  • pracovní list na google disk
 • Př – Nervová soustava
  • pracovní list na google disk
 • VL – Praha – hlavni město ČR
  • pracovní sešit str. 34 – 37
  • kontrola v dalším týdnu ( v pátek meet nebude – svátek práce)
 • AJ
  • Učebnice: 33/3b (přepiš do sešitu věty – slova napiš ve správném pořadí)
  • Pracovní sešit: 26/1, 2; 27/3
  • Didakta: Dobrodružná Angličtina – lehká obtížnost – hledejte na mapě a vše si tam procvičte – sloveso be, have got, Kolik je hodin?, množná čísla, členy a/an, there is/are – na MEETu se vás na to budu ptát.
  • Pozvánku na MEET pošlu emailem

17. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 24. 4. 2020 

 • ČJ- skloňování zájmen – my, vy, on, ona, ono (uč. Str.104-105)
  • učivo vysvětleno a probráno na MEET v pondělí 20.4. v 9:30
  • pracovní list na google disk
 • Četba – na google disk bude vložen společný text + úkoly k vypracování k tomuto

             textu

!!!opět společná kontrola na Meet v pátek 24.4. v 9:30

 • Anglický jazyk 
  • učebnice: str. 32/1 (přečti si komiks, napiš si do slovníčku neznámá slovíčka, přelož si je přes pracovní sešit nebo internet; poté odpověz na otázky, které jsou nahoře napsané) 33/2 (přečti si slovíčka, neznámá slovíčka si opiš do slovníčku)
  • pracovní sešit: 25/4, 5
  • krátké cvičení bude dostupné na disku Google, pozvánku na MEET pošlu žákům emailem

10. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 17. 4. 2020

PLÁN VÝUKY NA 5. TÝDEN – 14.4. – 17.4.

 • ČJ – učebnice str. 101 – 103 – Skloňování osobních zájmen (já, ty, se)
  • učivo si vysvětlíme v úterý 14.4. v 9:30 při MEET
  • pracovní list na procvičení učiva opět na google disk
  • SLOH – Dopis
  • stále platí četba libovolné knihy
 • M – Geometrie – vlastnosti trojúhelníku uč. Str. 39
  • sčítání desetinných čísel – uč. Str. 48- 49
  • učivo si vysvětlíme v úterý 14.4. v 9:30 při MEET
  • pracovní list na procvičení učiva opět na google disk
 • PŘ – Vylučovací soustava – uč. Str. 62 + PS str.33 cv. 11
  • podívejte se na Byl jednou jeden život (viz. níže vložené odkazy)
 • https://www.youtube.com/watch?v=-sRDAIOXH90&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=8&t=0s
 • https://www.youtube.com/watch?v=WY_Gqlfgjgc&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=8
 • https://www.youtube.com/watch?v=PBCJgWwkohE&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=9
 • VL – ČR – naše vlast, demokratický stát – uč. Str 35-36
  • práce s pracovním sešitem str.24 – 28
 • kontrola práce v pracovním sešitě proběhne v pátek 17.4. na MEET
 • AJ
  • učebnice: 31/7 (věty si říkej nahlas, podívej se na příklad, musíš podle spojení zjistit kdo má či nemá jaké zvíře. Používáme sloveso Have got.)
  • pracovní sešit: 25/3; pokud budete chtít a budete mít čas, můžete si další cvičení udělat dopředu 
  • krátké cvičení bude dostupné na Google disku

3. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 10. 4. 2020

VELIKONOCE – PLÁN VÝUKY 4. TÝDEN – 6.4. – 8.4. 2020

 • ČJ  – opakování druhy zájmen
  • na procvičení pracovní list na google disk
  • četba libovolné knihy (před návratem do školy bude mít každý přečtenou alespoň jednu knihu, ke které vypracuje referát)
 • – opakování převodů jednotek obsahu
  • porovnávání desetinných čísel ( uč. Str. 42 – 45)
  • vysvětlíme si v pondělí 6.3. na videohovoru (MEET)
  • pracovní list na google disk
 • Př  – na google disk pracovní list s malým opakováním  probraného učiva o lidském těle
 • VL  – opakování kraje ČR + Ústecký kraj
 • pracovní list na google disk
 • AJ 
  • Téma: Have got – otázka
  • Učebnice: 30/1, 3, 4 (opište si do sešitu: slovíčka – cv. 1; tabulku – cv. 3 a otázky ze cv. 4.)
  • Pracovní sešit: 24/1, 2
  • Cvičení dostupné na disku Google

27. 3. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 3. 4. 2020

Plán výuky na 3. týden – 30.3. – 3.4. 2020

 

 • ČJ – Zájmena tázací, vztažná, neurčitá, záporná
  • – práce s učebnicí ČJ (stránky upřesním v PL na google disk)
  • – pracovní list na google disk
  • – stále platí procvičování na výukových portálech didkata.cz, nebo na dříve uvedených webových stránkách
  • – SLOH – zadání na google disk
 • M – desetinná čísla – procvičování učebnice mat. Str. 32-37
  • – pracovní list na google disk
  • – geometrie – uč. Mat str. 38 – střed úsečky a osa úsečky
  • – pracovní list na google disk
  • – procvičování na výukových portálech (viz. Dříve uvedené odkazy a didakta)
 • VL – Ústecký kraj – přečíst kapitolu v učebnici str. 16-17
  • – pracovní sešit – str. 11, str. 22-23
  • – pracovní list na google disk
  • – procvičování na didakta.cz – Česká republika a její kraje
 • – Oběhová soustava – uč. Str. 59. PS str. 32, cv. 7,8
  • – Trávicí soustava – uč. Str 60 – 61, PS str. 33, cv. 9,10
  • – pracovní list na google disk
  • – procvičování na didakta.cz – lidské tělo
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 29/5, 6 (oboje si opište do školního sešitu)
  • Pracovní sešit: 23/5, 6, 7
  • Krátké cvičení najdete na google disku ve své složce
  • Odkaz na have/has got: https://www.liveworksheets.com/fg78929nb

20. 3. 2020 úkoly na týden do 27. 3. 2020

PLÁN VÝUKY NA DRUHÝ TÝDEN – 23.3. – 27.3.2020

 Zdravím žáky i rodiče,

máme před sebou druhý týden domácí výuky. Za předešlý týden žáky velmi chválím!! Až na malé výjimky všichni svou práci svědomitě splnili a odevzdali!!!

Stále platí zavedený princip. Využívejte učebnice jako studijní materiál, internet, výukové programy a k procvičení učiva slouží pracovní listy na google disku.

Na whatsapp máme vytvořenou skupinu „páťáků“, ale ne všichni žáci jsou aktivní. Pro ty, kteří ve skupině nejsou, upřesňuji princip pracovních listů na google disk. Práci, kterou na google disk odevzdáte následně kontroluji. Případné chyby opravuji červeně. Proto si vždy svou práci v následujících dnech znovu otevřete, zkontrolujte a červeně vyznačené chyby opravte a zvýrazněte zeleně ( vidím, že je opraveno). Když je práce v pořádku, odkládám ji do složky HOTOVÁ PRÁCE.

PS: na webu školy vložen odkaz a přístupové údaje na didakta.cz . Doporučuji tento výukový program používat. Zábavnou formou se zde dá procvičit vše potřebné.

Děkuji za super spolupráci, přeji hodně sil a pevné zdraví!!!! I. Čapková

 

 1. týden nás čeká:

 


13. 3. 2020 úkoly zadané na týden (další úkoly budou sděleny další pátek 20. 3. 2020)

 • Matematika  
  • opakování + procvičování : převody jednotek obsahu, písemné dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání, zlomky – vše v učebnici matematiky 2. díl  + pracovní listy na google disku
  • odkaz na procvičeni
 • Vlastivěda
  • opakování 2. světová válka + od totality k demokracii
  • pracovní list na google disku
 • Přírodověda 
  • Lidské tělo + kostra uč. Str. 54 – 56, pracovní sešit str. 30 – 31 
  • pracovní list na google disku