6. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 12. 6. 2020 – 13. TÝDEN – POSLEDNÍ ÚKOLY!!!

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy –   procvičit na vzdělávacích webech  + cvičení na google disk
   • b) mimočítanková četba:
    • Božena Němcová – Divá Bára
    • John Wydham – Den triffidů
    • Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka    
  • MATEMATIKA 
   • Aritmetika_6
   • Na Google disku je složka – 8_M6_učivo_5.6.20
   • Zde je pracovní jsou dvě videa – Krychle a kvádr_popis a Krychle a kvádr_síť. Pusť si videa, poslechni si výklad a na závěr se pokus udělat náčrtek krychle a kvádru do sešitu. Posílat nafocené nic nemusíš. Vrátíme se k tomu po prázdninách.
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Učebnice: 42/1b) – napiš věty v minulém čase. Použij nápovědy.
   • Pracovní sešit: 33/5, 6, I CAN
  • FYZIKA 
   • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.

    Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.

   • Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!! 
  • DĚJEPIS
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”
  • naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.

   Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!!

  • Občanská výchova
   • Zopakujte si podle sešitu a učebnice vše, čemu jsme se v tomto školním roce věnovali. Sešity vám zůstávají i do dalšího školního roku.
  • PŘÍRODOPIS
  • ZEMĚPIS
   • Zeměpis – str. 112 – 116
  • Výchova ke zdraví
   • Výchova ke zdraví – str. 136 – 138
     

29. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 5. 6. 2020 – 12. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy –   procvičit na vzdělávacích webech  + cvičení na google disku
    • Tento týden je nutné odevzdat dosud nesplněné úkoly     
   • b) skladba – druhy větných členů – cvičení na google disku bude probráno videokonferenci
   • c) mimočítanková četba:
    • Jonathan Swift – Gulliwerovy cesty
    • John Wydham – Den triffidů
    • Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka   
  • MATEMATIKA 
   • Aritmetika_6 
   • Na Google disku je soubor M6_úkoly_29.5.20 
   • Zde je pracovní list. Vypracuj a pošli mi na WhatsApp nebo G-mail.        Termín odevzdání: 4.6.20 
   • Pracovní list je zaměřený na úlohy k opakování a procvičování učiva 6. ročníku
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Učebnice: str. 41 (přečti si článek, pamatuj si informace z článku – můžeš si udělat poznámky)
   • Pracovní sešit: 32/4
   • Krátký pracovní list bude na disku
  • FYZIKA 
   • El. proud v kapalinách a plynech – 103-104
    • Přečíst
    • Výpisky stačí z modrého rámečku
    • Zopakovat si (případně zapsat do sešitu) co jsou ionty
   • Bezpečnost při práci s elektřinou: uč. s. 104-106
   • Elektrický zkrat – stručně vysvětli (pomoci může učebnice s. 106-108
  • DĚJEPIS
   • Život ve starověkém Římě a odkaz římské říše: s. 105-109 
    • výpisky prosím čleňte podle jednotlivých podkapitol (Strava, škola, náboženství, umění atd.)
  • Občanská výchova
   • Z historie naší země: 
    • uč. s. 63 – vypište si naše prezidenty tak, jak šli historicky po sobě (včetně roků vlády), u V. Klause doplňte konec jeho mandátu a dojděte až k současnému prezidentovi.
  • PŘÍRODOPIS
   • přečti a napiš do sešitu zástupce hmyzu s proměnou dokonalou (84,85 strana)
   • vyfoť vypracované zápisky z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
  • ZEMĚPIS
   • Zeměpis – str. 108 – 111
  • Výchova ke zdraví
   • Výchova ke zdraví – str. 134, 135

22. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 29. 5. 2020 – 11. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy – procvičit na vzdělávacích webech   
  • b) skladba – souvětí – v učebnici str. 134 , cvičení 2, 3
  • c) mimočítanková četba – Ray Bradbury – Marťanská kronika: kapitoly Letní noc, Pozemšťani, Srpen 2026 – souhrn probereme na videokonferenci
  • návrhy na novou četbu: na videokonferenci vybereme jednu z uvedených knih        Jonathan Swift – Gulliwerovy cesty        John Wydham – Den triffidů        Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka    
 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_6 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M6_22.5.20.        Termín odevzdání: 29.5.20 
  • Bude zaměřený na výpočty a slovní úlohy – desetinná čísla a převody jednotek
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 40/1, 2 (přečti si text, odpověz na otázky a v dalším cvičení hledej v textu dané věci)
  • Pracovní sešit: 32/1, 2, 3
  • Pracovní list bude na Google disku
 • FYZIKA 
 • DĚJEPIS
 • Občanská výchova
  • Z historie naší země: 
  • uč. s. 60 – poznejte události na obrázcích a zařaďte je na časovou osu
  • uč. s. 61 – K významným osobnostem z obrázků přiřaďte obory, ve kterých se proslavili
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 81 (stejnokřídlí) učebnice
   Přepiš modrý rámeček do sešitu strana 81
   Písemně do sešitu:
   1.Kde žijí vši?
   2.Která z vývojových stádií vší sají krev hostitele?
   3.Jak se zbavíme vší?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 105 – 107
    
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 132, 133 

15.5.2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 22. 5. 2020 – 10. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – v učebnici str. 117, cv. 1,2  procvičit na cvičeních + vzdělávacích webech   
  • b) skladba – souvětí – v učebnici str. 130 , cvičení 7a, b
  • c) mimočítanková četba – Ray Bradbury – Marťanská kronika: kapitoly Letní noc, Pozemšťani, Srpen 2026 – probereme na videokonferenci
 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_6
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M6_7.5.20.        Termín odevzdání: 15.5.20
  • Bude zaměřený na slovní úlohy, čísla sudá a lichá.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 39/4, 5 – tvoření otázek
  • Pracovní sešit: 31/4, 5, 6
  • Pracovní list a zajímavé odkazy na Google disku
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/
 • FYZIKA 
  • Schéma elektrického obvodu – 96-97
   • Přečíst
   • Udělat výpisky
   • nakreslit do sešitu schematické značky ze s. 98
 • DĚJEPIS
  • Krize Říma a zánik republiky: s. 92-95
   • přečíst a udělat výpisky
 • Občanská výchova: 
  • Z historie naší země: uč. s. 56-58
  • Odpovědět na otázky ze s. 59
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 80 (rovnokřídlí + zástupci) učebnice
   Přepiš modrý rámeček strana 80 do sešitu
   Zodpověz písemně do sešitu otázky 1,2 strana 80
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 102 – 104
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 130, 131 (otázky na těchto stranách – napiš odpovědi na papír)

8. 5. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 15. 5. 2020 –  9. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – v učebnici str. 117, cv. 1,2  procvičit na cvičeních + vzdělávacích webech   
  • b) skladba – souvětí – v učebnici str. 133 , cvičení 6, 7
  • c) mimočítanková četba – Ray Bradbury – Marťanská kronika: kapitoly Letní noc, Pozemšťani, Srpen 2026 – souhrn probereme na videokonferenci
 • MATEMATIKA 
  • Geometrie_6 
  • Trojúhelník 
  • https://www.youtube.com/watch?v=jy1lapZ3RU8 
  • Shlédnout video. Do sešitu na geometrii opsat definice: 
  • UČ 105 – Střední příčka trojúhelníku – ….. je úsečka spojující …
   • spojující středy dvou stran trojúhelníku je rovnoběžná s třetí stranou ….

    

  • UČ 106 + 107 – Těžnice trojúhelníku, vždy text v rámečku 
  • UČ 108 – Výška trojúhelníku, text v obou rámečcích 
  • Přepsané texty mi poslat na g-mail nebo whatsApp do 22.5.2020
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 38/1; 39/2(odpovědět), 3 (podívat se na tvoření otázek)
  • Pracovní sešit: 30/1,2; 31/3
  • Pracovní list bude na Google disku
  • Pozvánku na MEET dostanete emailem
  • Krátký test vám pošlu na začátku týdne
 • FYZIKA
  • Elektrické spotřebiče – 95-96
   • Přečíst
   • Udělat výpisky
   • Odpovědět na otázky 1 a 2 na s. 96 dole (nad druhou otázkou se prosím zamyslete důkladně a pokuste se spotřebiče zařadit co nejpřesněji)
 • DĚJEPIS
  • Ovládnutí  Apeninského poloostrova + Punské války: s. 88-91
   • přečíst a udělat výpisky
   • odpovědět pod čáru na všechny otázky v oranžových rámečcích
 • Občanská výchova: 
  • Má vlast– politické zřízení ČR (dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní), uč. s. 54-55
 • PŘÍRODOPIS
  • Odpověz na otázky písemně do sešitu:
   1.Co je obojetník?
   2.Které skupiny měkkýšů mají přímý vývoj?
   Přečti strana 79 (vážky,švábi,škvoři) učebnice
   Opiš modrý rámeček do sešitu strana 79,odpověz písemně otázky 1,2 na straně 79
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 100, 101 
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 129 – na papír sestav zdravý jídelníček na celý týden (jídlo 5x denně)

 1. 8. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 8. 1. 2020 – 8. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – v učebnici str. 117, procvičit na cvičeních + vzdělávacích webech   
  • b) skladba – souvětí – v učebnici str. 130 , cvičení 3, 5 , 6a
  • c) mimočítanková četba – Ray Bradbury – Marťanská kronika: kapitoly Letní noc, Pozemšťani – probereme na videokonferenci
 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_6
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M6_30.4.20.        Termín odevzdání: 8.5.20
  • Bude zaměřený na dělitelnost čísel.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 37/4
  • Pracovní sešit: 29/3, 4 (ve třetím cvičení najdete v textu slovesa, která pak přepíšete ve svém textu do minulého času)
  • Odevzdáte mi pracovní list, který bude na Google disku
  • Procvičujte v didaktě
 • FYZIKA
  • Účinky el. proudu – 93-95
  • Přečíst
  • Udělat výpisky
  • Odpovědět na otázky 1 a 2 na s. 95 nahoře
 • DĚJEPIS
  • Řím v době repibliky: s. 86-87
   • přečíst a udělat výpisky
   • odpovědět na otázky 1-3 pod textem na s. 87
 • Občanská výchova: 
  • Má vlast–státní symboly, uč. s. 52-53
  • Zapište si, jaké jsou státní symboly ČR, dva z nich si namalujte do sešitu
  • Otázka: Znáte všichni celý text státní hymny? Pokud ne, tak to napravte.
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 78 (rozmnožování hmyzu) učebnice
   Do sešitu:
   1.Jak dělíme hmyz dle životního cyklu?
   2.Co je proměna nedokonalá,dokonalá?
   Opiš modrý rámeček strana 78
   Pošli ofocené vypracované úkoly z týdne 1.5.-7.5.202 na mail krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 98, 99 + na papír str. 99/ 1 – 4
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 128 – odpověz na otázky testu, vylušti křížovku – na papír

24. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 1. 5. 2020 – 7. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – číslovky – v učebnici str. 101 – 106, procvičit na cvičeních + vzdělávacích centrech   
  • b) skladba – věta jednoduchá a souvětí – procvičit na Didaktě
  • c) mimočítanková četba – Ray Bradbury – Marťanská kronika: dvě úvodní kapitoly (Raketové léto, Ylla) – probereme na videokonferenci
 • MATEMATIKA 
  • V odkazech jsou 2 videa – na téma: Násobek a dělitel.
  • V učebnici je toto učivo na stránkách 79 až 80. Přečti si učivo, shlédni videa. Jedná se o novou látku. Posuneme se v matematice kousek dál. Příští úterý, tj. 28.4., 9:30 – 10:30 hod. bude společný meet, kde si zopakujeme i dovysvětlíme nastudovanou látku. Pak si zkusíš vypočítat pár příkladů.
  • Dělitel
  • Násobek
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 35/8, 36/1, 2, 3 (vše si přečíst, na MEETU se na to budu ptát)
  • Pracovní sešit: 28/1, 2
  • Didakta: Dobrodružná angličtina – obtížnost střední – projděte a procvičte si celou mapu – zopakujte si tam přítomný a minulý čas, slovíčka, zájmena, předložky, krátké odpovědi,…
  • Pozvánku na MEET dostanete emailem – při konferenci mějte u sebe učebnice a sešity
  • Odkaz na TEST dostanete emailem
 • FYZIKA
  • Zdroje elektrického napětí – 90-92
   • Přečíst
   • Udělat výpisky
   • Důležité pojmy: galvanický článek, akumulátor, generátor=dynamo/alternátor
 • DĚJEPIS
  • Řím v době královské: s. 84-85
   • přečíst (včetně pověsti o založení města = oranžový rámeček v úvodu kapitoly a odpovědět na otázky z textu pod ním)
   • zapsat
   • namalovat schéma rozdělení obyvatel Říma ze s. 85 (dole)
 • Občanská výchova: 
  • Kolik řečí znáš – uč. s. 50-51
   • tentokrát to máte jednoduché – zapište si, co je to jazyk a do jaké jazykové skupiny patří čeština
   • pokuste se určit, jakým jazykem mluví lidé na obrázcích a na s. 51 se pokuste rozpoznat, které texty jsou napsány spisovnou a které nespisovnou (hovorovou) češtinou. Svá tvrzení zdůvodněte.
 • PŘÍRODOPIS
  • Pozoruj celý týden život hmyzu ve tvém okolí,podívej se na tv, zda není nějaký pořad /pohádka ze života hmyzu.
   Další úkoly dostaneš po 30.4.  
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 94 – 97
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 126 – 127

17. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 24. 4. 202 – 6. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – číslovky základní a řadové – v učebnici str. 101 – 102, procvičit na cv. 5, 7, 8 + vypracovat cvičení zadaná na google disku
  • b) skladba – věta jednoduchá a souvětí (učebnice str. 128 – 132) úkol trvá, procvičit v učebnici cv. 6 a 7 – toto probereme při videokonferenci
  • c) mimočítanková četba – povídky Oty Pavla – Nejdražší ve střední Evropě, Smrt krásných srnců + další dle vlastního výběru – odpovědi na otázky na google disku
 • MATEMATIKA 
  • M6_úkoly_17.4.2020
   • Opakování – desetinná číslA
   • Test_M6_desetinná čísla_17.4.20
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • učebnice: 35/4, 5, 6 – věty si opište do sešitu
  • pracovní sešit: 27/4
  • prezentace a cvičení bude dostupné na Google disku
  • pozvánku na MEET na příští týden pošlu žákům na školní emaily a chat
 • FYZIKA
 • DĚJEPIS
 • Občanská výchova: 
  • Má vlast – uč. s. 49.  
   • Překreslete si do sešitu mapu ČR a vyznačte si tam jednotlivé folklorní oblasti, u každé se pokuste s pomocí internetu najít nejméně jednu charakteristickou věc a pokuste se také najít, jak vypadá tamější nářečí.
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 76 – 77 (Hmyz) učebnice
   1.napiš do sešitu dělení těla hmyzu,kolik mají končetin?
   2.napiš do sešitu rozmnožování včel
   3.napiš do sešitu jaké je společenstvo včel
   4.jaký je hospodářský význam včely medonosné?
   Napiš do sešitu:
   Druhy končetin hmyzu,druhy křídel,druhy ústního ústrojí.
   Vyfoť vypracovaný úkol z týdne 13.4.-19.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 90 – 93
   Výchova ke zdraví – str. 125 (shrnutí zásad zdravé výživy)
 • Výchova ke zdraví
  • Výchova ke zdraví – str. 125 (shrnutí zásad zdravé výživy)

 


10. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 17. 4. 2020 – 5. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – tvary zájmen můj, tvůj, svůj, v učebnici str.98 – 99 , prostudovat tabulky a procvičit na cvičeních 1,2 .
  • b) skladba – věta jednoduchá a souvětí (učebnice str. 128 – 130) úkol trvá, procvičit v učebnici cv. 3 a 5
  • c) mimočítanková četba – povídky Oty Pavla – Nejdražší ve střední Evropě, Smrt krásných srnců + další dle vlastního výběru
 • MATEMATIKA – prodlouženo odevzdání – Velikonoce!
  • ARITMETIKA
   • zadáno v minulém týdnu
  • GEOMETRIE
   • zadáno v minulém týdnu
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • učebnice: 34/2 (přečti si text, zjisti, jaký byl problém na letišti a vyhledej jaká slovíčka ze cvičení 1. se objevují v textu)
  •  34/3a (jen si tabulku znovu prohlédni, už jste si ji opisovali z mé prezentace)
  • 34/3c (do sešitu si opište tato slovesa v minulém tvaru)
   • pracovní sešit: 27/3
   • krátké cvičení najdete na Google disku

FYZIKA

 • Elektrické pole – 81-82
  • Přečíst
  • Udělat výpisky
  • Podívat se na tato videa

 

 • https://www.youtube.com/watch?v=bEa_SmE7PhM    = pokusy s elektrickým polem
 • https://www.youtube.com/watch?v=WdiWcJKoN0U   = poněkud náročnější, vato však velmi zajímavý pokus, demonstrující elektrické siločáry
 • kapitolu věnovanou tělesům v elektrickém poli vynecháme a protože první kapitola byla jednoduchá, přidáme si ještě:
 • Elektrický výboj, blesk a ochranu proti němu (což také není nic těžkého a většinu toho již znáte) 
  • uč. s. 84-85 (tyto stránky si pouze přečtěte)
  • koukněte se na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=Rjp2rLZivdk  (můžete mrknout i na toto video k látce z minulého týdne: https://www.youtube.com/watch?v=BnoKx4rwNss)
  • Zapište si do sešitu tyto otázky a odpovězte na ně:
   • Co je to “Eliášův oheň” a kdy (případně kde) se s ním můžeme setkat?
   • Kdo a kdy sestrojil bleskosvod a komu je jeho autorství obecně připisováno?
   • Jak vzniká blesk?
   • Jak se máme správně chovat, pokud nás zastihne bouřka v přírodě a co v žádném případě dělat nesmíš?

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak mi napište a domluvíme se. Jinak předběžný termín konzultací/Meetu bude ve středu od 11.hod 

 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 75 (vzdušnicovci) učebnice
   napiš písemně do sešitu rozdělení vzdušnicovců + příklady
   odpověz písemně do sešitu:
   1.od čeho je odvozen název vzdušnicovci?
   2.Jaký je rozdíl mezi mnohonožkami a stonožkami?
   3.Čím jsou pro člověka důležití chvostoskoci?
   Vyfoť vypracované otázky z týdne 6.4.-12.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis – str. 88, 89
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 124

3. 4. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 10. 4. 2020 – 4.TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – tvary zájmen ten náš, v učebnici str.93 – 94 , prostudovat tabulky a procvičit na cvičeních 1,2 a vypracovat cvičení na googldisku
  • b) skladba – věta jednoduchá a souvětí (učebnice str. 128 – 130) úkol trvá, procvičit dle zadání na disku
  • c) mimočítanková četba – povídky Oty Pavla – Nejdražší ve střední Evropě, Smrt krásných srnců
 • MATEMATIKA – prodlouženo odevzdání – Velikonoce!
  • ARITMETIKA
   • Opakování učiva – desetinná čísla
   • M6_3.4_opakování DČ: sčítání, odčítání, dělení, násobení
  • GEOMETRIE
   • Opakování učiva – trojúhelník
   • G6_3.4._výpočty s úhly
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Téma: Minulý čas prostý, nová slovní zásoba
  • Učebnice: 34/1 (opište si slovíčka do sešitu)
  • Pracovní sešit: 26/1, 2
  • Prezentace: Vysvětlení minulého času na Google disku
  • Cvičení na Google disku
 • FYZIKA
  • Elektrické vodiče a nevodiče – 78-80
  • Přečíst
  • Udělat výpisky
  • Podívat se na tato videa (kdo tak ještě neučinil)
 • Dějepis:
  • Starověké Řecko – Helénistické období a kultura starověkého Řecka ( uč. s. 73-79) 
   • stručné výpisky k jednotlivým podkapitolám (přinejmenším však do sešitu opsat modré rámečky ze stran 74, 76 a 79)
   • !!! Jiný úkol tento týden z dějepisu nemáte – tak si dejte záležet a třeba i doplňte své výpisky nějakým obrázkem !!!
 • Občanská výchova: 
  • Obecní zřízení – (uč. s. 43 – 45.  (přečíst a udělat si výpisky do sešitu)
  • Otázka: jaké rozlišujeme DRUHY OBCÍ?
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti učebnice strana 73-74 (další korýši)
  • Odpověz písemně do sešitu na otázky 1,2 strana 74
  • Napiš do sešitu „modrý obdélníček“ strana 74
  • Vyfoť vypracované otázky z týdne 30.3.-5.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 • ZEMĚPIS
  • Zeměpis str. 86 – 87
    
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví str. 122 – 123

27. 3. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 3. 4. 2020 – 3. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu) – v učebnici str. 118 – 128
  • c) mimočítanková četba – dočíst Tajuplný ostrov
 • MATEMATIKA
  • ARITMETIKA:
   • Opakování učiva – desetinná čísla
   • M6_27.3._Odčítání desetinných čísel_ Přepiš nebo vytiskni a vlep
  • GEOMETRIE
   • Opakování učiva – konstrukční úlohy
   • G6_27.3._konstrukční úlohy
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 33/8 (projděte si text a určete, jaká slova budou v mezerách)
  • Pracovní sešit: 25/4, 5
  • Opakovací cvičení najdete na Google disku ve své složce
 • FYZIKA
 • Dějepis:
 • Občanská výchova: 
  • V občanské výchově nás čeká nové téma – DOMOV
  • Místo, kde žijeme – (uč. s. 39 – 41.  (přečíst, výpisky do sešitu + vypracujte odpovědi na otázky: co byste ukázali cizinci v okolí svého bydliště + vyhledejte na internetu a překreslete do sešitu erb/znak své obce)
  • Materiály na Google Disku

 

 • PŘÍRODOPIS
  • přečti učebnice strana 72-73
  • odpověz písemně do sešitu na otázky 1,2 na straně 73
  • napiš do sešitu rozdělení korýšů + jejich zástupce
  • vyfoť  vypracovaný přírodopis z týdne 23.-29.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 • ZEMĚPIS
  • uč. strana 76-85 – kapitoly přečíst, do sešitu zapsat jen shrnutí
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • uč. strana 118-121 – přečíst, na dané otázky odpověz ústně

20. 3. 2020 ÚKOLY NA TÝDEN DO 27. 3. 2020 – 2. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – tvary zájmena já (učebnice str. 91 – 92,cv. 2 + další na googledisku
  • b) skladba – věta jednoduchá a souvětí (učebnice str. 128 – 130)
  • c) mimočítanková četba – povídky O. Batličky: Na vlně 57 metrů
 • MATEMATIKA
  •  ARITMETIKA:
   • Opakování učiva – desetinná čísla
   • M6_20.3.20_výpočty s desetinnými čísly
  • GEOMETRIE
   • Opakování učiva – úhly
   • G6_učivo_20.3.2020_počítáme s úhly 
  • ÚKOLY PRO NADŠENÉ POČTÁŘE
   • M6_20.3._zábavné slovní úlohy_ navíc_ kdo chce
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Téma: sloveso TO BE v minulém čase, procvičování přítomného časuÚkoly:  
   • učebnice – 32/1, 2, 3;
   • pracovní sešit – str. 24/1, 2, 3
   • Pracovní list a dodatečné online stránky na procvičování jsou na Google disku
 • FYZIKA
  • Elektrováním třením – 68-69
   • Přečíst
   • Udělat výpisky
   • Proveďte v domácích podmínkách ukázané pokusy (s hřebenem a papírky, s brčkem na provázku a kouskem polystyrenu)

  Pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak mi napište a domluvíme se.

  Videokonzultace proběhne na Meetu v úterý mezi 9:30-12:00 – pozvánku dostanete do e-mailu a udělejte si prosím všichni čas.

 • DĚJEPIS
  • Starověké Řecko – Archaické období ( uč. s. 64-68) 
  • stručné výpisky k jednotlivým podkapitolám (Městské státy, Athény, Sparta)
  • Projděte si dějepis od Didakty (Řecko – kdo se zúčastnil Meet videokonference, ví jak na to. Ostatním vysvětlím v úterý nebo po dohodě) – Funkční přístup k Didaktě je však od tohoto týdne povinný 🙂
  • Prohlédni si v pondělí také nové studijní materiály na třídním disku (https://drive.google.com/drive/folders/1vrJ4WeGJPjfMQj_oXQSPk-tvG3eAVK7h) 
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA 
  • Život ve škole – organizace práce, pracovní metody, duševní příprava a odpočinek (uč. s. 36 – 38.  (přečíst + výpisky + vypracujte si vlastní přehled rušivých vlivů, jako na s. 36, napište mi, jaký jste pracovní typ vy)
  • Materiály na Google Disku
 • PŘÍRODOPIS
  • přečti učebnice strana 70-71
  • odpověz písemně do sešitu na všechny otázky z učebnice v hnědém a modrém rámečku na straně 70-71
  • Vyfoť vypracované otázky z týdne 16.-22.3.2020 a pošli na mail krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem,děkuji

13.3.2020 individuální výuka na týden 

 • Český jazyk
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu) – v učebnici str. 118 – 128
  • c) mimočítanková četba – dočíst Tajuplný ostrov
 • Matematika
  • Obsah učiva:
   • M6_úkoly_13.3.2020

    1.     Opakování – Úhel

    1.     Opakování – Násobení desetinných čísel

    1.     Opakování – Dělení desetinných čísel

 • Anglický jazyk 
 •  Fyzika
  • Hustota a její měření (opakování a kontrola zápisu pro ty, kteří chyběli) s. 61-63 = máme probráno-pouze opakujeme
  • V sešitech máme zapsáno: Co to hustota je, jaké má označení, co je její jednotkou a jak se tato jednotka značí. Dále dále máme v sešitech tabulku s hustotou těchto látek: voda, led, železo, olovo, zlato, rtuť a líh. Na deskách sešitu máme vypsané a popsané tři vzorce pro počítání s hustotou (resp. veličinami p, m, V)
  • Síla a její měření: (uč. 64 – 66)
   Minulou hodinu jsme si řekli, co to síla je, kde všude se s ní setkáváme a jak ji můžeme měřit. Také již víme, jak se tato fyzikální veličina značí, co je její jednotkou a jak můžeme vypočítat sílu gravitační.
  • Do sešitů si opište shrnutí ze strany 66, případně jej doplňte výpisky z textu kapitoly. Nezapomeňte si také poznamenat, jak sílu znázorňujeme graficky (orientovanou úsečkou = úsečkou se šipkou). Svůj zápis můžete také „ozdobit“ obrázkem siloměru (třeba pružinového, jaký používáme ve škole)
  • Sledujte také průběžně přidávané materiály (prezentace a videa) ve složce CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY/FYZIKA na vašem třídním Google disku: https://drive.google.com/drive/folders/1F5GgRBN0zp1GfQ5zn_48MCmlj6urHPZm
  • Pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak mi napište a domluvíme si termín např. videokonzultace. Jedná se sice převážně jen o opakování již probrané látky, nicméně tato nabídka platí po celou dobu
 • Dějepis:
  • Starověké Řecko – Mykénské Řecko s. 61 (opakování) + dokončit zápis do sešitu (min. shrnutí na s.61)
   + odpovědět na otázky: 1) Jak se nazývaly první kmeny, které se usadily v oblasti jižního Řecka? 2) Od čeho je odvozen název mykénské civilizace?  3)  Co způsobilo zánik mykénské civilizace?
  • Temné období: uč. s. 62-63 + výpisky do sešitu
   + úkol: Vyhledej 10 řeckých bohů a napiš si, jakou „oblast“ měli na starost.
  • Prohlédni si studijní materiály na třídním disku (https://drive.google.com/drive/folders/1vrJ4WeGJPjfMQj_oXQSPk-tvG3eAVK7h)
 • Přírodopis
  • PAVOUKOVCI,čti učebnici strana 68-69 
 • Občanská výchova:
  • Život ve škole – učebnice s. 31-35. (přečíst + výpisky nebo alespoň opsat shrnutí na s. 32 a 34)
  • Materiály na Google Disku