6. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 6.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  skupiny souhlásek vě/vje – cv. n062 na google disku, vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku 
 • skladba – rozvíjející větné členy –  procvičíme na meetu v úterý 24.11. –  bude zadán úkol!
 • četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – diskuse o přečteném

Matematika

V pondělí 23.11. hodina matematiky není.

 • Téma: Desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 16.11. DČ-zápis, čtení, porovnávání pouze vypracovat zápis
 • St – 18.11. DČ- porovnávání, zaokrouhlování do pátku 20.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • v tomto týdnu se budeme věnovat popisu a slovní zásobě – oblečení
 • gramatika – přítomný čas průběhový
 • ve středu opět meet, kde vše probereme

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Tento týden nás čeká další fyzikální veličina – ČAS. V učebnici ho najdete na str. 41-44. Z těchto stránek si udělejte výpisky, vypište si základní  údaje ze třech modrých rámečků na s. tabulky ze s. 41 a shrnutí na s. 44. Za použití internetu odpovězte na otázku 4 ze s. 44.
 • Nezapomeňte se také podívat na toto video o převodech jednotek času:https://www.youtube.com/watch?v=5z37xE7J60o&ab_channel=Onlineschoolcz 

Dějepis

 • Milí šesťáci, dobu tento týden nás čeká první z významných starověkých států – Mezopotámie, ale také Asýrie a Babylonie, které na jejím území postupně vznikly.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 30-35 a udělejte si stručné výpisky 
 • Také se podívejte na následující dvě krátká videa z cyklu Kompas času, věnovaná právě našemu tématu:
 • Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

 • VIRY+ TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ
 • přečti učebnice strana 22-25
 • písemně do sešitu:
 • 1.rámeček strana 23,25
 • 2.překresli systém třídění organismů strana 24
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 42 – 43 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 44 – 45 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE, ÚSTAVNÍ VÝCHOVA
 • sken učebnice na disku – pročíst
 • formulář mailem
 • Zápis do sešitu (je na disku!) – přepsat, vyfotit a poslat na vozenilkova@skolazalhostice.cz

Výchova ke zdraví

 • Empatie
 • sken učebnice na disku – pročíst
 • rámeček z učebnice (sken „empatie_2“)
 • zápis do sešitu (je na disku!) – přepsat, vyfotit a poslat na vozenilkova@skolazalhostice.cz

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  skupiny souhlásek – cv. n061 na google disk
 • nauka o slově – slovotvorný, morfematický a tvarotvorný rozbor – procvičení  v učebnici (str. 35) 
 • skladba – několikanásobný podmět a přísudek –  procvičte na vzdělávacích webech  – odkazy na google disku – konzultace na meetu ve čtvrtek 19.11. – bude zadán úkol!
 •  četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – ve čtvrtek 19.11. na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 9.11. zápis desetinného čísla splněno 10.11.
 • St – 11.11. desetinné číslo, číselná osa do pátku 13.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • sledujte google disk a e-mail
 • ve středu na meetu procvičíme opakování na test, který následně poštu formou formuláře s termínem odevzdání do neděle 22. 11. 2020

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Tento týden nás čeká další fyzikální veličina – HMOTNOST. V učebnici ji najdete na str. 37-40. Z těchto stránek si udělejte výpisky, opište si tabulky ze s. 37 (dole), opište si modrý rámeček shrnutí na s. 38, tamtéž odpovězte na otázky 2 a 6, z podkapitoly o měření hmotnosti si vypište alespoň pět zařízení, která se k měření používají.
 • Nezapomeňte se také podívat na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=QHDQ8XT6mgE&ab_channel=PetrN%C4%9Bmec 

Dějepis

 • Milí šesťáci, dobu železnou máme úspěšně za sebou a tento týden nás čeká úvod do starověku.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 28-29 a udělejte si výpisky a podívejte se na následující videa, která se vám budou hodit na týden následující:
 • Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

JEDNOBUNĚČNÉ A MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY

Buňka je nejmenší samostatný stavební útvar(vykonává životní funkce).Řídí je jádro.
Jednobuněčné organismy 1ks buňky.
Mnohobuněčné organismy více buněk. Přechod mezi jednobuněčnou buňkou a mnohobuněčnou buňkou= kolonie.
Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

 

Zeměpis 

 • uč. 40 – 41 – přečíst, do sešitu shrnutí + obrázek /Oběh vody/

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • Umění říct NE
 • pročti si stránku z učebnice – scan ve složce “učivo” na disku
 • vyplň úkol v dokumentu, který máš zkopírovaný ve své složce

 


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém (shoda přísudku s několikanásobným podmětem) – v úterý 10.11. bude procvičeno na meetu  v učebnici str. 117, následně bude zadán úkol
 • b) nauka o slově – slovotvorný, morfematický a tvarotvorný rozbor – procvičení  v učebnici (str. 35) na meetu v úterý
 • c) skladba – několikanásobný podmět a přísudek –  bude procvičeno na meetu a na vzdělávacích webech  – toto téma bude probráno na úterním meetu (v učebnici strana 113 – 117)
 • d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 2.11. zápis zlomku splněno 3.11.
 • St – 4.11. desetinný zlomek, desetinné číslo do neděle 8.11., 13 hodin

Anglický jazyk

 • sleduj google disk
 • v tomto týdnu budeme mluvit o HER TOWN – slovní zásoba – město
 • dále modální sloveso CAN/CAN´T
 • v průběhu týdne zašlu cvičení
 • POZOR!! TENTO TÝDEN BUDEME MÍT PŘEHOZENÝ MEET ZE STŘEDY NA ČTVRTEK – zašlu pozvánku!!!

Fyzika

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

 • Tento týden nás čeká další odpočinkové téma, kterým je vodorovný a svislý směr. V učebnici jej najdete na str. 34-36. Z těchto stránek si udělejte stručné výpisky a odpovězte na otázky 1,2 a 4 ze str. 36

Dějepis

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme další významné období pravěku – dobu železnou.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 22-25 a udělejte si stručné výpisky z následujících témat: výroba železa, Keltové, Germáni, Slované a stěhování národů.

Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

STRUKTURA ORGANISMŮ/BUŇKA

 • přečti strana 18-19 učebnice
 • vypracuj test https://www.skolasnadhledem.cz/game/1936
 • jaké jsi měl skóre na první pokus? napiš
 • přepiš fialový rámeček strana 19 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTI BUŇKY SHRNUTÍ
 • překresli rostlinnou a živočišnou buňku a popiš.
 • napiš do sešitu životní projevy buňky
 • vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 36-37 pročíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 38-39 pročíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • Téma: Děti – pokračování našeho života
 • přečti si všechny fotky učebnice s názvem “život” (život1 až život5) na disku, ve složce “učivo”
 • vyplň formulář, který ti přijde na e-mail

Výchova ke zdraví

 


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém – cvičení n040 (na gdisku)
 •  nauka o slově – morfematický rozbor – procvičení  v učebnici (str. 32-33 cv. 2) na meetu v úterý, pak bude zadán úkol
 • skladba – podmět a přísudek –  procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – toto téma bude probráno na úterním meetu (v učebnici strana 112 – 114)
 • četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná číslaZopakuje si, co je zlomek. Podle předpisu v úkolech doplní názvy částí zlomku. Bude mít připraveno v sešitě na výuku matematiky: pondělí 2.11., 8:00 hod.

Anglický jazyk

 • sledujte e-mail a sdílený disk – zašlu opět cvičení formou formuláře a nezapomeňte na meet ve středu – pozvánky zašlu…
 • budeme popisovat svůj dům – slovní zásoba OUR HOUSE – workbook str. 76/5B
 • vazba There is/ there are
 • stále pokračujeme v procvičování přítomného času prostého

Fyzika

 • Milí šesťáci, minulý týden jste se seznámili metodami a nástroji pro měření. V tomto týdnu si vyzkoušíte měření v praxi.
 • Nejprve se pokuste shromáždit měřidla, která máte doma (např. pravítka, svinovací nebo krejčovský metr, pokud máte doma i šupleru nebo multimetr, máte výhodu.
 • Vaším úkolem bude nastudovat kapitolu “Přesnost, chyby a zpracování měření”. (uč.s.32 – 33) a na základě získaných informací provést sérii 20 měření, které zaznamenáte do tabulky.
 • Předmět měření ponechám na vás, může to být například váš pokoj, kus nábytku, nebo vy samotní (zde si můžete porovnat staré míry z předchozí kapitoly – palec, píď, stopa, loket apod. tento týden začínáme probírat fyzikální veličiny a  jejich měření. (přesné hodnoty dohledejte na internetu)

Dějepis

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme další významné období pravěku – dobu bronzovou.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 20-21. Podrobně si prohlédněte všechny obrázky a jejich popisky. Do sešitu si vypracujte výpisky a přidejte i nějaký obrázek, který vás zaujal. Na disku budete mít další rozšiřující materiály, které si prohlédněte (Kniha Bronzový poklad od Eduarda Štorcha je přidána pro případné zájemce – přečtěte si alespoň několik úryvků)
 • videa povinná: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_8pihzRufQ&ab_channel=RotterJan

https://www.youtube.com/watch?v=1nRMYvPPH5s&t=9s&ab_channel=U%C4%8Diteldodomu

 • Videa dobrovolná: 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2E6PM4r30&ab_channel=CzechGeekStudio

https://www.youtube.com/watch?v=NWbEBYnDo4s&ab_channel=CzechGeekStudio

Přírodopis

https://www.youtube.com/watch?v=t3V7au2ZL3I&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=y9dzBxEalrQ&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=LqH7DyH5Prw&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=6UapuGJqYiQ&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=8

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY,MIKROSKOP,MIKROSKOPICKÝ PREPARÁT,PRÁCE S MIKROSKOPEM

 • přečti str.15,16 učebnice
 • písemně do sešitu:
  1.Čím můžeme pozorovat přírodu?
  2.Překresli a popiš části mikroskopu.
  3.Jak připravíš mikroskopický preparát?
  vypracované úkoly ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

 • učebnice str. 32 – 33
 • str. 34 –  35 – přečíst, do sešitu zapsat shrnutí

Občanská výchova

 • rodinný život – reflexe vlastního rodinného života – formulář na e-mailu
 • Milí šesťáci, využiju distanční výuky k tomu, abyste všichni bez výjimky vyjádřili své názory, i když se třeba stydíte mluvit před ostatními, nebo se (ať už z jakéhokoli důvodu) málo zapojujete do diskuzí. Zašlu vám formulář s otázkami týkajícími se rodiny a rodinného života. Mají sloužit k tomu, abyste procvičovali uvažování sami o sobě (tzv. sebereflexi) a třeba sami sebe i trochu více poznali 🙂

Výchova ke zdraví

 • shlédni video: OPRAVENÝ ODKAZ!!!

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4350-komunikace-a-reseni-konfliktu

 • formulář na e-mailu

 • svoláváme rodičovský meet (schůzku) z účtů dětí  27. 10. 2020 v 17:00, pozvánka přijde do mailových schránek vašich dětí…děkujeme…

ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk

 1. a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen dle vzorů – cvičení n052 (na gdisku)
 2. b) nauka o slově – slova příbuzná – procvičení v učebnici (str. 31 cv. 2 a 6)
 3. c) skladba – podmět a přísudek – procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 4. d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá

Matematika

 • Téma: Osová souměrnost – opakování
 1. Na základě odkazu z podrobných instrukcí k úkolům shlédne video „Osová souměrnost“, zopakuje si co již umíme.
 2. Narýsuje obraz zvoleného mnohoúhelníku.
 3. Narýsuje osní kříž a zanese 3 body podle daných souřadnic

Anglický jazyk

 • přítomný čas prostý
 • předložky
 • slovní zásoba – my room
 • zašlu úkol formou formuláře

Fyzika

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme probírat fyzikální veličiny a jejich měření. První veličinou, která nám pomáhá popisovat rozměry těles, je délka.
 • Vaším úkolem na tento týden bude udělat si do sešitu výpisky z učebnice ze stran 26-31
  • Z úvodu do fyzikálních veličin si opište pouze modrý rámeček na s. 27.
  • Z délky obě malé modré tabulky ze 28 a shrnutí z téže stránky, ze s. 28 též písemně odpovězte na úkol č. 2
  • K měření délky si přečtěte s. 29-31, výpisky mohou být jen velmi stručné, ale doprovoďte je namalováním obrázku jednoho (vámi vybraného) měřidla a obrázek ze strany 30 vpravo dole (jak správně přečíst hodnotu na měřidle)
 • Můžete se též podívat na následující video:
 • https://www.youtube.com/watch?v=W037t5ZympQ

Dějepis

Přírodopis

 • shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=rnfi_0AXaLo
  o vzniku života na zemi.
 • Jaké živočichy jsi si zapamatoval a z jakého období jsou ?(4 předchůdci živočichů a jakých? Odpověď ve videu.)
 • zapiš do sešitu a pošli na můj mail (krejcikova@skolazalhostice.cz)

Zeměpis

 • učebnice str. 31 + pracovní list Výprava za poznáním přírody naší planety

Občanská výchova

 • pokračujete v projektu „rodokmen“
 • manželství
  • učebnice na disku – přečíst
  • úkol na disku – odevzdat do složky na disk jako dokument

Výchova ke zdraví

 • konflikt
  • učebnice na disku – přečíst
  • úkol na disku – odevzdat do složky na disk jako dokument

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

a) opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen dle vzorů – cvičení 82, 83 (na gdisku)

  •  

 

 • b) nauka o slově – slova příbuzná – procvičení na meetu v učebnici str. 30 – 31, pak bude zadán úkol
 • c) skladba – podmět a přísudek – bude procvičeno na meetu, pak bude zadán úkol ze stran 112 – 114
 • d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – konzultace na meetu

Matematika

 • Téma: Obdélník, čtverec – konstrukce, obvod, obsah
 • 5 úloh – konstrukce i slovní úlohy
 • Zadání na google disku 6. třídy

Anglický jazyk

Fyzika

(Ve druhém videu je ta samá věc vysvětlena o trošičku podrobněji)

Zkontrolujte si prosím, že máte ze všech těchto témat v sešitech zapsané výpisky a pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak mi napište a domluvíme se. Jinak předběžný termín dalšíhomeetu bude opěk ve čtvrtek od 10.hod

 Dějepis

 • V dějepisu jsme ukončili periodizací pravěku a začali s výčtem vývojových předchůdců člověka (prezentaci k nim, kterou jsem vám nestihl ukázat v hodině naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTk0NDE2OTgyNzQ3/details )
  • Pro zopakování toho, co jsme dělali ve škole máte v Učebně materiály pro opakování:
  • Prezentace, které jsme používali: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTQ5NzYwMTU1NzUx/details
  • Opakování měsíce září a výuková videa – pro ty z vás, kteří chyběli, nebo si to potřebují osvěžit (Jak počítáme čas, Řazení letopočtů a Dělení dějin) naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTg5MzQzMDgyMzU5/details
  • Posledním opakovacím tématem je periodizace pravěkých dějin – tu můžete najít zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTgyMTA1MTExOTIw/details
 • Vaším úkolem, který vás tento týden čeká, bude starší doba kamenná – respektive její prozorné přečtení a zápis do sešitů (učebnice str. 11 – 15). Protože už toho ale máme většinu probranou, můžete si do sešitů opsat pouze modré rámečky (shrnutí) ze stran 13 a 15.

Dále se určitě nezapomeňte podívat na toto video o starší době kamenné: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTUwNTMxNDI5ODQw/details

Fotografii (nebo scan) těchto výpisků mi pak nejpozději do pátku 23.10.2020 (do 23:59 hod.   🙂  ) Doručíte jedním z následujících úkolů:

 1. Odevzdáte jako přílohu úkolu v Učebně/Classroom
 2. Nahrajete do složky “Dějepis – Vypracované úkoly – 1. týden” na sdíleném Google disku 6. třídy

Přírodopis

 • ROZMANITOST ŽIVOTA NA ZEMI
  -učebnice str.12 -přečti
  -zapiš do sešitu:
  Život na Zemi se vyvíjí neustále.V důsledku změn klimatu některé rostliny a živočichové vymřeli,někteří se přizpůsobili.Rozmanitost organismů závisí na prostředí,ve kterém žijí.
  POTRAVNÍ VZTAHY MEZI ORGANISMY
  -učebnice str.13-14 přečti
  -do sešitu:
  -překresli na str.13.“POTRAVNÍ VZTAHY“
  odpověz:
  1)býložravce řadíme mezi          a)konzumenty
  b)producenty
  c)rozkladače
  2)doplň potravní řětězce  LIST-………-………..-LIŠKA
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
Zeměpis
 • učebnice str. 26 – 29 + pracovní listy Mapa – obraz Země

Občanská výchova

 • vytvořit rodokmen, podrobnější zadání na sdíleném disku nebo e-mailem

Výchova ke zdraví

 • pročíst uč. str. 13 (foto na sdíleném disku)
 • do sešitu seřadit pravidla dialogu
 • doplnit pravidla dialogu

 


Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Matematika

 • M6
 • Téma: Osová souměrnost
 • Vypracuj 3 úlohy, na kterých procvičíš pojmy – osová souměrnost, osově souměrný rovinný útvar, konstrukce trojúhelníku, osa souměrnosti, samodružný bod.
 • Zadání máš na google disku 6. třídy

Anglický jazyk

 • na vaše mailové účty Vám byl zaslán test za AJ – vypracovat do pátku 16. 10. 2020