7. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 12. 6. 2020 – 13. TÝDEN – POSLEDNÍ ÚKOLY!!!

 • ČESKÝ JAZYK
   1. a) opakování pravopisu – různé jevy – cvičení na google disku
   2. b) mimočítanková četba: chlapci – Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka, dívky   –     Božena Němcová: Divá Bára
  •  MATEMATIKA
   • Aritmetika_7 
   • Na Google disku je složka – 7_M7_úkoly_5.6.2020 
   • Zde jsou uložená dvě videa: Hranoly_všeobecné informace a Hranoly_Síť. Poslechni si obě videa. Po jejich shlédnutí zkus vytvořil model jednoduchého hranolu. Jestli chceš, můžeš mi poslat nafocené, jak se ti úkol podařil. Jinak si modely schovej, použijeme je po prázdninách.
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Učebnice: 71/5, 72/1, 2 (napiš si do slovníčku nová slovíčka – žánry filmů, přečti si článek)
   • Pracovní sešit: 57/5, 58/1
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti a napiš do sešitu (společenstva) strana 108-111
    do sešitu opiš modrý rámeček 110,111 strana a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
  • ZEMĚPIS.
   • Přečti učebnice strana 112-119 (Východní Asie,Čína,Japonsko,Sibiř)
    do sešitu opiš modrý rámeček 115,117,119  strana a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Zopakujte si slovíčka celé 4. lekce na str.118-119

    Zopakuj si gramatiku na str.39 v učebnici – „Unregelmässige Verben“ – „Nepravidelná slovesa“

    Vypracuj cvičení v učebnici 38/12

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA :  Svoboda a autorita (uč.str. 66 – 67)
   • Přečti si bajku Vlk a pes na straně 66 v učebnici a odpověz na otázky pod ní (u otazníku i u brýlí) 
   • Napiš, co si představuješ pod pojmem svoboda. 
   • Napiš, které další bajky znáš. 
   • Zapiš si do sešitu závěrečné shrnutí v učebnici na straně 67
  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • TÉMA : Bezpečné sportování, Bezpečnost silničního provozu  (uč.str.109 – 110)  
   • Přečti si v učebnici stranu 109 a 110 a odpověz na otázky na liště na str. 109 
   • Prohlédni si obrázky na str. 109 a vysvětli v čem tito lidé udělali chybu
  • FYZIKA  
   • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.
    • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
    • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
    • Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!!
  • DĚJEPIS
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
   • Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!!

29. 5. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 5. 6. 2020 – 12. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé jevy – cvičení na google disku
   • Tento týden je nutné odevzdat dosud nesplněné úkoly!                                             
  • b) skladba – rozvíjející větné členy – procvičit na vzdělávacích webech – konzultace k tématu na videokonferenci
  • c) mimočítanková četba: chlapci – Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka  a dívky –  Božena Němcová: Divá Bára
  •  MATEMATIKA
   • Aritmetika_7 
   • Na Google disku je soubor M7_úkoly_29.5.20 
   • Zde je pracovní list. Vypracuj a pošli mi na WhatsApp nebo G-mail.        Termín odevzdání: 4.6.20 
   • Pracovní list je zaměřený na výpočty se zlomky – sčítání, odčítání, odstraňování závorek
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Učebnice: 71/3, 4 (čerpej s článku z předchozí strany)
   • Pracovní sešit: 57/3, 4
   • Krátký pracovní list budete mít ve své složce na disku
  • PŘÍRODOPIS
   • přečti a napiš do sešitu zástupce dvouděložných rostlin listnaté stromy a rostliny(100-105 strana)
    vyfoť vypracované zápisky z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
  • ZEMĚPIS.
   • přečti a napiš do sešitu Středná Asie,Jižní Asie,Jihovýchodní Asie (106-111 strana)
    opiš do sešitu modrý rámeček 107,109,111
    vyfoť vypracované zápisky z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Téma : Bunte Typen – uč.str.38-39

     

   • Napište si slovíčka na str.118 – 119 „Bunte Typen“

     

   • Přepiš si do školního sešitu novou gramatiku na str.39 v učebnici – „Unregelmässige Verben“ – „Nepravidelná slovesa“

     

   • Vypracuj cvičení v učebnici 38/11 a)

     

   • Vypracujte PS 45/14, 15 a) i b)

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA :  Lidská práva v dokumentech (uč.str. 62 – 63) 
   • Která lidská práva znáš? 
   • Napiš si, co to jsou lidská práva. (najdeš v uč.str.62 nahoře) 
   • Napiš si, co patří mezi nejvýznamnější lidská práva (3) a s nimi související práva na ochranu (6) – najdeš v uč.str.63 na liště. 
   • Zapiš si do sešitu Shrnutí na str. 63 dole.
  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • Minulý týden v úterý jsem vám zadala velký opakovací TEST na téma „DROGY“. Dala jsem vám termín odeslání do čtvrtka 28.5. Takže kdo ten test ještě nevypracoval, tak máte ještě poslední možnost ho vyplnit a odeslat, nejpozději do úterý 2.6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud mi ho někdo pošle po tomto termínu, již ho nebudu kontrolovat a hodnotit, klasifikace se tímto uzavírá a upozorňuji, že od koho mi test nepřijde a celé 2 měsíce nepracoval, bude mít o stupeň horší známku. Odkaz na ten test máte v google chatu – tady je odkaz : https://chat.google.com/room/AAAAKSPK4NA

    a také na webových stránkách školy a na google disku v OV na dokumentu s názvem TEST VKZ7 (přepsala jsem u toho datum na 2.6.)

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3iuyEtJl6Py3LkoUgvHHRmSDFxfNxzBpLsW2lPgQa2Wf6A/viewform

  • FYZIKA  
  • DĚJEPIS

22. 5. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 29. 5. 2020 – 11. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé jevy – cvičení na google disku
  • b) skladba – rozvíjející větné členy – procvičit na vzdělávacích webech – konzultace k tématu na videokonferenci  + cvičení na google disku
  • c) mimočítanková četba: chlapci – Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka,          dívky –  Božena Němcová: Divá Bára
 •  MATEMATIKA
  • Aritmetika_7 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M7_22.5.20.        Termín odevzdání: 29.5.20 
  • Bude zaměřený na „slovní úlohy pro chytré hlavičky“
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 70/1, 2 (přečti si článek, najdi jména postav, seřaď obrázky do správného pořadí)
  • Pracovní sešit: 55/6; 56/1, 2
  • Na Google disku bude pracovní list a prezentace či dokument o nové látce
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 98 (krytosemenné rostliny + srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin) učebnice
   Přepiš zelenou tabulku do sešitu strana 99
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS.
  • Přečti strana 104-105 (Zakavkazko) učebnice

   Přepiš modrý rámeček do sešitu strana 105
   Písemně do sešitu:
   1.V Azerbajdžánu se chová bourec morušový,proč a na co?
   2.Vyhledej a napiš nejvyšší vrchol Kavkazu.
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • NĚMECKÝ JAZYK  
  • Téma : Ich bin ein Superstar – uč.str.36-37

    

  • Napište si slovíčka na str.118 „Ich bin ein Superstar“

    

  • Přečti si a přelož článek v uč.36/6 a doplň tabulku

    

  • Vypracujte PS 41/6

    

  • Stále si můžete procvičovat číslovky, slovní zásobu, časování sloves na Didaktě.

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
  • TÉMA :  Ochrana obyvatel za mimořádných událostí (uč.str. 59 – 61)
   • Pokus se najít všechny významy slova živel. 
   • Jak se od varovného signálu liší signál „požární poplach“ ? 
   • Napiš, co všechno tě napadne, když se řekne „mimořádná událost“. 
   • O kterých mimořádných událostech jste se dozvěděli v uplynulém týdnu nebo měsíci? 
   • Jakým způsobem se můžeme dozvědět o ohrožení? 
   • Zapiš si 3 pravidla, jak se zachovat, když zazní varovný signál sirény na str. 60 nahoře. 
   • Za integrovaný záchranný systém odpovídá ministr vnitra ČR. Zjisti jeho jméno. 
   • ÚKOL : Komunikace s operačním střediskem IZS – uč.str. 60 („tužka“) – Seřaď jednotlivé zásady komunikace s operačním střediskem. 
   • Vyhledej význam slova terapie.
 • RODINNÁ VÝCHOVA
  • TÉMA : Každý chce dosáhnout úspěchu  (uč.str.108) – PROJEKT
   • Udělej si svojí „KARTU CHVÁLY“ (inspiraci najdeš v učebnici na str.108) 
   • Pamatujte, že člověk se zdravým sebevědomím je k sobě také přiměřeně kritický!!!!!!!
 • FYZIKA  
 • DĚJEPIS

 15. 5. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 22. 5. 2020 – 10. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé jevy – cvičení na google disku
  • b) skladba – rozvíjející větné členy– učebnice na str. 129 – cvičení 8  – konzultace k tématu na videokonferenci 
  • c) mimočítanková četba: sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika –  kapitoly Letní noc, Pozemšťani , Srpen 2026 – shrnutí tématu na videokonferenci
 •  MATEMATIKA
  • Aritmetika_7 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M7_15.5.20.        Termín odevzdání: 22.5.20 
  • Bude zaměřený na výpočty a slovní úlohy – racionální a celá čísla
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 68/3 (přečti si text a odpověz na otázky)
  • 69/4 (opiš si do školního sešitu tabulku a cvičení)
  • 69/5 (opiš si do sešitu – tvoření otázek going to)
  • Pracovní sešit: 55/4, 5
  • Prezentace a pracovní list na Google disku
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 95,96 (zástupci jehličnanů) učebnice
   Přepiš modrý rámeček strana 96 do sešitu
   Zodpověz písemně do sešitu:Proč můžeme na některých jehličnanech pozorovat zelené i hnědé šišky?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS.
  • Přečti strana 102-103 (Střední Východ) učebnice
   Přepiš modrý rámeček strana 103 do sešitu
   Zodpověz písemně do sešitu otázky :
   1.Proč muslimové putují do Mekky?
   2.Co víš o postavení žen v islámských zemích?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • NĚMECKÝ JAZYK  
  • Téma : Mein Kleiderschrank – uč.str.34-35 – Artikelwörter
  • Vypište si do sešitu Artikelwörter – v uč.str. 35 na liště (vše, co na té liště máte : der/die/das, er/sie/es…….a dole Artikelwöreter (2) a všechny věty přeložte, ofťte to a vložte nadisk.
  • V té druhé části „ Artikelwörter (2) „ si všimněte jak se tvoří u každého rodu určitý člen, neurčitý člen a přivlastňovací zájmeno mein, nezapomeňte, že v množném čísle neurčitý člen neexistuje!!!!  máte to tam i krásně znázorněné (množné číslo je Plural) . Už jsme o tom hovořili, tak si to jen ujasněte, ukotvěte, procvičte.
  • Na procvičení si vypracujte v uč.str.35/4 b  – přepište věty do sešitu a doplňte je (použijte barvy) – ofotit a vložit na disk
  • Vypracujte v PS 41/5 – ofotit a vložit na disk
  • Opakování slovíček ze začátku 4. lekce (všechna, která už máte zapsaná) na str.118
  • Stále si můžete procvičovat číslovky, slovní zásobu, časování sloves na Didaktě.
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
 • RODINNÁ VÝCHOVA
  • TÉMA : Skupina vrstevníků a násilí  (uč.str.106-107)
   • Pokus se vysvětlit, co je to šikana.
   • Vypiš si do sešitu, co můžeme řadit mezi dva typy šikany (slovní a fyzickou ) z uč.str. 106 uprostřed 
   • Odpověz na otázky : 
   • Co je to asertivita? 
   • Může asertivní chování zastavit agresora při pokusu o šikanu? 
   • Jak se bránit šikaně? Jak byste vy předcházeli šikaně, jak byste ji ve škole řešili? 
   • Pokus se vymyslet nějaký příklad co se dá považovat za klukovinu a co už by se mělo brát jako šikanu? Vysvětli u těchto svých dvou příkladů ten podstatný rozdíl.
 • FYZIKA  
  • proudění vzduchu str. 98-100
  • důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu 
 • DĚJEPIS
  • České království po husitských válkách: s. 88-90
  • Důkladně přečíst a udělat výpisky podle jednotlivých podkapitol

8. 5. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 15. 5. 2020 – 9. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – prostudovat a procvičit na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čestina…..) + cvičení na google disku
  • b) skladba – rozvíjející větné členy– učebnice na str. 128 – cvičení 3 – konzultace k tématu na videokonferenci  + cvičení na googledisku
  • c) mimočítanková četba: sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika –  kapitoly Letní noc, Pozemšťani , Srpen 2026 – shrnutí tématu na videokonferenci
 •  MATEMATIKA
  • Aritmetika_7
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M7_7.5.20.        Termín odevzdání: 15.5.20
  • Bude zaměřený na geometrii (trojúhelníková nerovnost), aritmetiku (pořadí početních operací, zaokrouhlování čísel).
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Učebnice: 66/1; 68/1, 2
  • Pracovní sešit: 53/ I can…; 54/1, 2, 3 (slovíčka najdeš v pracovním sešitě na str. 79: 6. Entertainment)
  • Pracovní list bude na Google disku
  • Pozvánku na MEET dostanete emailem
  • Krátký test vám pošlu na začátku týdne
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 91,93,94(vývin rostlin,nahosemenné rostliny) učebnice
   Napiš do sešitu dělení nahosemenných rostlin + jejich zátupce
   Opiš modrý rámeček do sešitu strana 91,94
   Písemně do sešitu:
   1.Rozdíl mezi víceletou a vytrvalou rostlinou?
   2.Od čeho je odvozen název nahosemenné rostliny?
   3.Jak se množí nahosemenné rostliny?
   4.Čím se liší modřín od ostatních nahosemenných rostlin?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
    
 • ZEMĚPIS.
  • Přečti strana 99 -101 (Rozdělení Asie,Blízký Východ) učebnice
   Opiš modrý rámeček do sešitu strana 101
   Písemně do sešitu:
   1.Napiš rozdělení Asie dle polohy
   2.Jaké státy patří do oblasti Blízkého Východu?
   3.Kde leží Betlém?Jaký svátek s tímto městem souvisí?
   4.Co je judaismus, islám, křesťanství?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • NĚMECKÝ JAZYK  
  • Téma : Mein Kleiderschrank – uč.str.34-35

  • Udělejte si ústně v uč. 34/2

  • Napište a naučte se slovíčka na str.118 – Mein Kleiderschrank a především se dobře naučte barvy

  • Vypracujte v PS 40/1 – tajenku, PS 40/2 a PS 40/3

  • Opakování, procvičování:

   • Didakta – Němčina1 – Počítání – Vizuální přiřazování a Číslovky doplňování podle poslechu

   • Didakta – Němčina1 – Slovní zásoba – Slovíčka – Přiřaď – Rodina a Škola

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
  • TÉMA :  Nadnárodní společenství (uč.str. 58)
  • Vysvětli, jak rozumíš heslu :“ Jeden za všechny, všichni za jednoho“.
  • Napiš název románu, jehož čtyři hlavní hrdinové se řídili stejným heslem. Napiš, jak se ti hrdinové jmenovali, a napiš také autora toho románu.
  • Vyhledej a napiš, co znamená slovo „konsenzus“.
  • Vypiš si do sešitu co je to NATO a její hlavní cíle (najdeš v uč.na str.58 uprostřed)
 • RODINNÁ VÝCHOVA
  • TÉMA : Nebezpečné situace (uč.str.104-105)
  • Napiš situace, ve kterých se objevuje nebezpečí ohrožující zdraví, či dokonce život.
  • Napiš význam slova agrese.
  • Prohlédni si obrázky na str. 104 a napiš, co láká mladé lidi počínat si tak, jak je vidět na obrázcích.
  • Pokus se vyluštit tajenku na str. 105
 • FYZIKA  
  • důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu 
  • Na internetu najděte videa, jak funguje vývěva, jak stará vodní pumpa a jak potápěčská vzduchová bomba 
 • DĚJEPIS
  • Podívat se na film Jan Hus, který vám pro studijní účely bude od neděle do pátku  nasdílen do složky s rozšiřujícími materiály z dějepisu na Google disku
  • ofotit, vyplnit a odevzdat list OPAKOVÁNÍ ze s. 87

 


1. 8. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 8. 5. 2020 – 8. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – prostudovat a procvičit na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čestina…..) + cvičení na google disku
  • b) skladba – několikanásobný větný člen – učebnice str. 126 – 127 , cvičení 1, 2
  • c) mimočítanková četba: sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika –  kapitoly Letní noc, Pozemšťani – probereme na videokonferenci
 •  MATEMATIKA
  • Aritmetika_7Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M7_30.4.        Termín odevzdání: 8.5.20Bude zaměřený na výpočty se zlomky a jejich užití ve slovních úlohách.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Pracujte všichni a odevzdávejte úkoly! Ze 7. třídy odevzdává úkoly a pravidelně pracuje pouze 4 – 5 žáků!
   • Učebnice: 65 – přečtěte si text a poté odpovídejte na úkoly ve cvičeních
   • Pracovní sešit: 52/4, 53/5
   • Odevzdáte pracovní list, který máte na Google disku
   • Procvičování v didaktě – angličtina 1
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 87 – 90 (opylení,oplození,plod) učebnice
   Do sešitu:
   1.Vysvětli rozdíl mezi cizosprašnou a samosprašnou rostlinou.
   2.Kdo jsou opylovači,uveď příklad
   3.Nakresli stavbu dužnatého plodu strana 89 a stavbu semene strana 89
   4.Popiš rozdíl mezi peckovicí,malvicí,bobulí
   Opiš rámeček modrý na straně 91 učebnice
    
   Pošli ofocené vypracované úkoly z týdne 1.5.-7.5.202 na mail krejcikova@skolazalhostice.cz
    
 • ZEMĚPIS.
  • Přečti strana 96-98 (obyvatelstvo) učebnice
   Do sešitu:
   1.Překresli do“koláček“o počtu obyvatel strana 96?
   2.Jaký je průměrný věk v ČR,v Japonsku?
   3.Kdo byl Mahátma Gandhi?
   4.Přepiš modrý rámeček strana 98
   5.Odpověz otázky 1-4,strana 98 písemně
   Opiš modrý rámeček strana 78
   Pošli ofocené vypracované úkoly z týdne 1.5.-7.5.202 na mail krejcikova@skolazalhostice.cz
 • NĚMECKÝ JAZYK  
  • Vypracuj PS str. 37/15

    

  • Zapiš si nová slovíčka 4.lekce v uč.str.118 „Alles bunt“

  • Přečti si a procvič oblečení v uč.str.33/1 „Alles bunt“

  • Napiš 5 vět, ve kterých použiješ 5 různých částí oblečení.

  • Opakování, procvičování:

   • Didakta – Němčina1 – Počítání – Vizuální přiřazování a Číslovky doplňování podle poslechu

   • Didakta – Němčina1 – Slovní zásoba – Slovíčka – Přiřaď – Rodina a Škola

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
 • RODINNÁ VÝCHOVA
  • TÉMA : Drogy, aneb ztráty a nálezy (uč.str.103)
  • Vyřeš tajenku v učebnici na straně 103
  • Některé naše záliby se mohou stát závislostí, patří k nim i televize, telefon, počítač. Napiš, kdy a kdo se stane na nich závislý.
  • Jmenuj další závislosti a uveď, čím jsou nebezpečné.
 • FYZIKA  
  • důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu (minimálně oba modré rámečky
  • Vzorec pro výpočet vztlakové síly si rozepište na desky sešitu
 • DĚJEPIS
  • Od vypuknutí husitských válek (s. 83)  – až 86 a udělat výpisky do sešitu – zejména 4. artikuly pražské, Jan Žižka, křížové výpravy proti husitům a ostatní významné bitvy husitských válek, koncil v Bazileji a důsledky husitských válek (Tentokrát si se shrnutím nevystačíte)

24. 4. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 1. 5. 2020 – 7. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – druhy slov: prostudovat a procvičit na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čestina…..)
   • b) skladba – vedlejší věta přívlastková (učebnice str. 119 – 120) procvičit na Didaktě
   • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika – Srpen 2026 – otázky byly zadány + dvě úvodní kapitoly (Raketové léto, Ylla) – probereme na videokonferenci
  •  MATEMATIKA
   • V odkazech jsou 2 videa – na téma: Celá a racionální čísla
   • V učebnici je toto učivo na stránkách – Celá čísla: 59 až 64, Racionální čísla: 79 až 83. Přečti si učivo, shlédni videa. Jedná se o učivo, které jsme probrali. Přesto v dosud zadaných úkolech se dost chybuje. Příští úterý, tj. 28.4., 10:30 – 11:30 bude společný meet, kde si zopakujeme toto učivo. Pak si zkusíš vypočítat opět pár příkladů.
   • Celá čísla
   • Celá a racionální čísla
   •  
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Učebnice: 64/1, 2, 3 (přečtěte si text, odpovězte na otázky, splňte úkoly ve cvičeních 2,3)
   • Pracovní sešit: 52/1, 2, 3
   • Didakta: Dobrodružná angličtina – těžká úroveň – opakování – přítomný, minulý čas, předložky, přídavná jména, počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
    Pro dokonalé procvičování v didaktě: Záložka Angličtina 1 (modrá ikonka někde dole) – procvičit časy, slovní zásobu – stupňování přídavných jmen, diktát, atd.
   • Pozvánku na MEET dostanete emailem a odkaz na TEST dostanete také emailem
  • PŘÍRODOPIS
   • Pozoruj celý týden ve svém okolí jak se mění rostliny v závislosti na počasí,zaměř se na pozorování květu a listu.
    Další úkoly dostaneš po 30.4. 
  • ZEMĚPIS.
   • Dne 22.4.si připomínáme DEN ZEMĚ  každoroční celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu na ochranu životního prostředí.
   • Celý týden uklízej v okolí svého bydliště, další úkoly dostaneš po 30.4. 
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Počítání – Vizuální přiřazování a Číslovky doplňování podle poslechu

   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovní zásoba – Slovíčka – Přiřaď – Rodina a Škola

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk ve společnosti – Rodina, Naše vlast
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Volby a volební systémy
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Znaky, typy a formy státu
  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • TÉMA : DrogyShlédnout film s drogovou tematikou, na výběr máte  buď české filmy : Katka, Mandragora nebo Samotáři nebo americké : Kokain, Beautiful Boy nebo Trainspotting (VB)
   • Napište si do sešitu děj filmu, jak se vám líbil a jak na vás zapůsobil, zda byste jej doporučili i spolužákům…….
  • FYZIKA  
   • důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu (stačí shrnutí)
   • Důležitým úkolem však je, překreslit si do sešitu obrázek průřezu zemské atmosféry ze s. 91 (nahoře) – udělejte jej dostatečně velký (klidně na půl stránky) ať v něm můžete dobře číst potřebná data a údaje (výška, teplota apod.)
 • DĚJEPIS
  • Začínáme nové téma: Husitství
  • Přečtěte si úryvek z knihy Petra Klučiny “Jak válčili husité” (zájemcům mohu tuto zajímavou knížku ofotit a nasdílet (kdo by měl zájem, napište – můžete z ní zpracovat referát a vylepšit si tak známku)
  • Přečíst strany 82 a 83 a udělat z nich výpisky do sešitu – zejména nezapomenout do výpisků zahrchot odpovědi na tyto otázky:
  •  1) Co bylo vlastně příčinou / hlavními příčinami husitských válek?
  • 2) Kdo byl Jan Hus?
  • 3) Co Hus požadova?
  • 4) Měli bychom se o něm učit i v jiném předmětu než dějepisu? Proč?
  • 5)Co je to defenestrace?
  • 6) Co se stalo symbolem husitů a proč?
  • 7) Za doby vlády kterého panovníka došlo k tzv “první pražské defenestraci”?

 


17. 4. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 24. 4. 2020 – 6. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – souhrnné procvičování v učebnici na str. 57 – 58, cv. 5, 6, 7 + cvičení na vzdělávacích webech, další cvičení na google disku
   • b) skladba – vedlejší věta přívlastková (učebnice str. 119 – 120) – k tomuto tématu bude videokonference
   • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky O. Pavla, povídky Šimka a Grossmanna, sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika – zaměřte se na povídku Srpen 2026 – otázky budou na googledisku
  •  MATEMATIKA
   • M7_úkoly_17.4.2020
   • Opakování – výpočty s celými čísly
   • Google kvíz_M7_Celá čísla_17.4.20
   •  
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • učebnice: 63/5b (spojte přídavné jméno s vhodným podstatným jménem – aby to dávalo smysl, pište věty do sešitu podle uvedeného příkladu, používáte as … as)
   • pracovní sešit: 51/3 (porovnávání), 4, 5
   • krátké cvičení na Google disku, pozvánku na MEET pošlu na školní emaily a popř. chat
   • pozn. Nezapomeňte na nepravidelná stupňování přídavných jmen: good – better – the best a bad – worse – the worst
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti strana 82 – 87  (List, Květ) učebnice
    1.napiš do sešitu co je list , uveď základní funkce listu
    2.napiš do sešitu vnější stavbu listu,dělení listu dle čepele + příklady
    3.napiš do sešitu jak dělíme dle postavení na stonku?Jaký význam mají listy některých rostlin pro člověka?
    4.popiš stavbu pestíku a tyčinky
    5.vysvětli písemně:oboupohlavné květy,jednopohlavné květy,jednodomé rostliny,dvoudomé rostliny
    Vyfoť vypracovaný úkol z týdne 13.4.-19.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS.
   • Přečti strana 94 – 95 (Asie – přírodní poměry) učebnice
    opiš modrý rámeček strana 95 do sešitu
    Vypracuj písemně do sešitu otázky 1-4 na straně 95
    Vyfoť vypracovaný úkol z týdne 13.4.-19.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Vypracuj na papír (čtvrtku) – PROJEKT – Téma: Mein Familienstammbaum-rodokmen vaší rodiny (uč.str. 39) Pohrajte si s tím, minulý týden jste měli možnost si to předpřipravit, napište jména, věk (klidně si můžete vyhledat u někoho i povolání…) prarodičů, rodičů, sourozenců, tetiček, strýců, bratranců, sestřenic….Můžete to udělat barevně, něco k tomu i nakreslit, aby to bylo hezké, nebo to pojmout jako koláž….. je to na vás. Nejlepší práce si vyvěsíme na nástěnku 🙂
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA : Spolupráce mezi zeměmi Evropy (uč.str. 54-55)Odpověz na otázky : Vyjmenuj všechny členské státy Evropské unie (EU)Kdy se stala členem EU Česká republika?Ve kterých státech EU se domluvíš řečí, kterou se učíš?Co všechno o EU víš?Který den je označován jako Den Evropy?Které země EU jsi navštívil a co tě tam zaujalo?Napiš krátkou reportáž ze své cesty nebo malý medailon jako pozvánku do této země.
  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • TÉMA : Drogy a legislativa (uč.str.102)Odpověz na otázky :Zjisti a napiš, co znamená „K“ Centrum.Napiš, co znamená anglické slovo „peer“.Vysvětli, jaký je smysl takzvaných „peer programů“Prohlédni si „filmový pás“ (fotografie) uprostřed stránky a vypravuj krátký příběh, inspirovaný fotografiemi.
  • FYZIKA  
 • DĚJEPIS
  • Úkol: Máte důkladně nastudované období vlády rodu Lucemburků, vaším úkolem na tento týden bude napsat dvoustránkovou esej na téma: Lucemburkové na českém trůně.
   (Rozsah: 2 stránky A4 google dokumentu, písmo Calibri nebo Times New Roman. Vytvořte si v odevzdaných úkolech 6.týdne složku se svým jménem, v ní založte dokument “Esej” a pište rovnou do něj.)

10. 4. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 17. 4. 2020 – 5. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – souhrnné procvičování v učebnici na str. 57 – 58, cv. 3, 4 + cvičeni na vzdělávacích webech
   • b) skladba – přívlastek těsný a volný (učebnice str. 120 – 121) + cvičení na vzdělávacích webech (např. https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-privlastek-pristavek ) – úkol trvá
   • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky O. Pavla, povídky Šimka a Grossmanna, sci – fi Ray Bradbury: Marťanská kronika
  • MATEMATIKA
   • ARITMETIKA:
    • zadáno minulý týden
   • GEOMETRIE
    • zadáno minulý týden
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • učebnice: 63/2 (tabulku si nemusíte psát, už byste jí měli mít v sešitě z mé prezentace); 63/2 c) (věty si opište do sešitu, doplňte správná slova z tabulky)
   • pracovní sešit: 50/1, 2
   • krátké cvičení bude dostupné na Google disku
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti strana 77- 81(semenné rostliny) učebnice
    napiš písemně do sešitu
    1.rozdělení semenných rostlin
    2.části těla semenných rostlin
    3.nakresli a popiš kořen -řez mrkví
    4.uveď hlavní funkce kořene
    5.zakresli a popiš řez stonkem
    6.napiš do sešitu typy bylinných stonků
    7.uveď hlavní funkce stonku
    8.nakresli a popiš stonek dřevin
    9.doplň celý text učebnice strana 81,cvičení 1 (celé opiš)
    Vyfoť vypracované otázky z týdne 6.4.-12.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS.
   • Přečti strana 92 – 93 (Asie vodstvo) učebnice
    1.Najdi na internetu druhy jezer (jak vznikala,proč se tak jmenují) TEKTONICKÁ,RELIKTNÍ,LEDOVCOVÁ
    2.Na asijských řekách byly vybudovány velké přehrady,uveď jména dvou největších (dle objemu zadržované vody),na jaké řece a v jakém státu leží?
    Vyfoť vypracované otázky z týdne 6.4.-12.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Vypracuj PS str. 39 – Mein Wortschatz

     

   • PS 38/ b – Jak oslovíš někoho, koho neznáš (procvičování vykání) – Napiš 5 vět a pak vyhledej a vyplň dole „Familie im Plural“ (množná čísla rodinných příslušníků)

     

   • PS 37/13 Přiřaď otázky k osobám

     

   • Napiš všechna přídavná jména, která jsme se už učili.

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA : Začlenění do veřejného života (uč.str. 52-53)

    Odpověz na otázky :

   • Znáš někoho, kdo je členem obecního zastupitelstva?
   • Jak se ty a tvoji nejbližší zapojujete do života v obci?
   • Které organizace působí ve vaší obci?
   • Jsi ty nebo tvoji rodiče členem některé z nich?
   • Které z osob z tvého okolí se aktivně podílejí na životě vaší obce?
   • Co znamená pojem „obec s rozšířenou působností“?
   • Napiš názvy všech našich krajů.
   • Dobrovolný úkol : Vytvoř plán dle zadání v uč.na straně 53 („hrací kostka“ – „Představ si, že jsi členem obecního zastupitelstva. Vaší obci bylo přiděleno „panenské území“ o velikosti 100 km2………)
  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • TÉMA : Vznik závislosti (uč.str.101)Odpověz na otázky :
   • Co bývá nejčastější příčinou počátku užívání drog?
   • Býváš rád „středem pozornosti“ ostatních? Pokud ano, tak proč?
   • Dokázali byste odhadnout, kdo je „vůdcem“ party na fotografii na str. 101?
   • Čím může ostatní zaujmout?
   • Okopíruj  a vlep do sešitu (nebo přepiš do sešitu) věty 1 – 10  (nahoře) a doplň je podle tvého mínění.
   • DOBROVOLNÁ PRÁCE: 
    1. Máš možnost zajistit pro sebe a své kamarády nedělní program. Co připravíš? Kam půjdete?
    2. Tvůj kamarád bere drogy – co bys udělal/a? Navrhni možný postup, jak mu co nejlépe pomoci, pokus se navrhnout co nejlepší možné řešení.
  • FYZIKA  

   • Plyny – Vlastnosti plynů s. 86-87
   • To je pro tento týden jediné téma – pokuste se proto napodobit pokus ze str. 86 (u zkumavky) a proveďte pokus z úkolu č. 1 na str. 87 
   • Najděte na internetu videa, prokazující tekutost plynů a podělte se o odkazy na ně se svými spolužáky v dokumentu na sdíleném disku (Fyzika/5. týden/Odkazy)
 • DĚJEPIS
  • Celý týden máte na opakování k písemné práci na téma “Lucemburkové na českém trůnu”
  • Podrobné informace se dozvíte v zadání práce na 6. týden
  • Opakujte si podle učebnice (74-81), podle prezentací sdílených ve složes Dějepis na třídním disku a podle videí na youtube.

3. 4. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 10. 4. 2020 – 4. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – souhrnné procvičování v učebnici na str. 57 – cv. 1, 2 + cvičení na googlidsku
   • b) skladba – přívlastek těsný a volný (učebnice str. 120 – 121) + cvičení na vzdělávacích webech (např. https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-privlastek-pristavek )
   • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky O. Pavla, povídky Šimka a Grossmanna
  • MATEMATIKA
   • ARITMETIKA:
    • Opakování učiva – celá čísla
    • 3_M7_pracovní list_3.4.2020
   • GEOMETRIE
    • Opakování učiva – obsah a obvod rovinného útvaru
    • 2_G7_pracovní list_3.4.2020
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Téma: Stupňování přídavných jmen, spojení „as…as“ (str. 71/5.6)
   • Učebnice: 62 (přečti si komiks, odpověz do sešitu na otázky ve cv. 1)
   • Pracovní sešit: 49/7, 8
   • Prezentace: Vysvětlení „as…as“ na Google disku
   • Cvičení dostupné na Google disku
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti učebnice strana 73-75(kapraďorosty)
   • Odpověz písemně do sešitu na otázky 1,2 (žlutý rámeček) + 1,2 (modrý rámeček) strana 75
   • Vyfoť vypracované otázky z týdne 30.3.-5.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS.
   • Přečti učebnice strana 90-91 (Asie podnebí)
   • Odpověz písemně do sešitu na otázky 1-4 strana 91
   • Vyfoť vypracované otázky z týdne 30.3.-5.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • Stále platí procvičování slovíček celé 3. lekce!
   • Napiš všechny barvy, které jsme se už učili.
   • Napiš čísla do 30-ti.
   • PS 33/ c (dole vyplnit tabulku)
   • Jelikož jsem si všimla, že máte stále všichni velké problémy s časováním sloves, tak si prosím vyplňte tabulku na str. 38/Verbtabelle (3) a) a nezapomeňte doplnit také ty koncovky (Endungen) – uvědomte si a připomeňte pravidlo, které jsem vám už mnohokrát opakovala!
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA – Volby uč. str.50 – 51
   • Vypracuj otázky :
    • Od kolika let můžeš kandidovat do Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR nebo do obecního zastupitelstva?
    • Napiš, co to jsou volby.
    • Napiš, co je to volební právo.
    • Napiš, kolik křesel má poslanecká sněmovna.
    • Napiš, kolik křesel má senát.Napiš, jaká mohou být volební práva. (uč.str.51 – nahoře – 5 možností

   

  • RODINNÁ VÝCHOVA
   • TÉMA : Záludnosti drog učebnice str. 100

    Napiš mi jakou knihu jsi četl nebo jaký film s drogovou tématikou jsi viděl a popiš o čem přesně to bylo, jak se ti to líbilo apod……

  • FYZIKA  

   • Pascalův zákon str . 82-84
   • To je pro tento týden jediné téma – udělejte si výpisky, zamyslete se nad otázkami 1 a 3 ze strany 84 (pokud můžete, 3 si vyzkoušejte)
   • podívejte se na videa – odkaz dodám
 • DĚJEPIS
  • Václav IV. – uč. 79-80 
   • přečíst a udělat výpisky do sešitu
   • ÚKOL: Odpovědět na otázky z modrého rámečku pod textem na s 80 a zaznamenat je pod své výpisky 
   • Zikmund Lucemburský – s. 81 (přečíst + výpisky)
    _________________________________________________________

  Další materiály k procvičování budou průběžně přidávány na: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CivOhNalrLE5B5p3OWjcI1cJv


27. 3. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 3. 4. 2020 – 3. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – paní velkých písmen (učebnice str. 52 – 56)
   • b) skladba – přívlastek těsný a volný (učebnice str. 120 – 121)
   • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky O. Pavla
  • MATEMATIKA
   • ARITMETIKA:
    • pakování učiva – celá čísla
    • 1_M7_úkoly_27.3._celá čísla
   • GEOMETRIE
    • Opakování učiva – konstrukční úlohy 
    • 2_G7_úkoly_27.3._konstrukční úlohy
   • ÚKOLY PRO NADŠENÉ POČTÁŘE
    • 3_M_složitější slovní úlohy na zlomky
  • ANGLICKÝ JAZYK
  • PŘÍRODOPIS
   • přečti učebnice strana 71-73
   • odpověz písemně do sešitu na otázky 1-3 na straně 72 + otázky 1-4 na straně 73
   • přepiš do sešitu rozdělení mechorostů + jejich příklady
   • vyfoť vypracovaný přírodopis z týdne 23.-29.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 
  • ZEMĚPIS.
   • přečti učebnice strana 88-89
   • odpověz do sešitu písemně:
   • otázky 1-6 na straně 89
   • opiš do sešitu modrý obdelníček „shrnutí“
   • vyfoť vypracovaný zeměpis z týdne 23.-29.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 
  • NĚMECKÝ JAZYK  
   • K procvičení a ukotvení slovíček 3. lekce si vyber 10 slov a použij je v jednoduchých větách (použij v nich slovesa, která už znáš – sein, haben, machen, buchstabieren, schreiben, turnen, lernen atd…..)
   • Vyber si nějakou osobu (kamaráda, kamarádku, maminku, bratra…..), napiš nejdříve německy, kdo je ta osoba a pak ji popiš, použij přídavná jména, která jste se naučili ve třetí lekci.
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
   • TÉMA : Cesta k demokracii
   • Učebnice strana 48 – 49 – Přečíst a zapsat : Co znamená slovo „demokracie“?
   • Zapiš si do sešitu co je to „demokracie nepřímá“ a odvoď od toho a napiš, co je to „demokracie přímá“ (str. 48)
   • Zapiš si do sešitu závěrečné shrnutí (str. 49)
   • Napiš úvahu na téma : Je dobré pro občany žít v demokratické společnosti a proč? Mohou si v této společnosti lidé dělat, co chtějí, nebo je demokracie především kázeň a řád? Co si o tom myslíš?

   

  • RODINNÁ VÝCHOVA
   •  TÉMA : Záludnosti drog učebnice str. 100
    • Přečíst si stranu 100 a vyhledat  v textu místo, kde se popisuje chování člověka ovlivněného požitím drogy a napiš to do sešitu.
    • Vyhledat informace o Josefu Klímovi
    • Znáš nějakou knihu nebo film s podobnou tématikou? Jak na tebe takové příběhy působí?
    • Pokud žádnou takovou knihu nebo film neznáš, tak si nějakou přečti nebo shlédni nějaký film s touto tématikou a napiš o tom. 
  • FYZIKA  

 


20. 3. 2020 – VÝUKA NA TÝDEN DO 27. 3. 2020 – 2. TÝDEN 

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), několikanásobný větný člen – učebnice str. 126 -127
  • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky Smrt krásných srnců, Nejdražší ve střední Evropě, vypracovat odpovědi na zadané otázky
 • MATEMATIKA
  • ARITMETIKA:
   • Opakování učiva – racionální čísla M7_úkoly 20.3.20_zlomky, celá čísla
  • GEOMETRIE
   • Opakování učiva – trojúhelník G7_úkoly_20.3.20_trojúhelník
  • ÚKOLY PRO NADŠENÉ POČTÁŘE
   • G7_Složitější příklady na obsah obdélníka_ navíc_ kdo chce
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Téma: stupňování přídavných jmen, opakování časů a slovní zásobyÚkoly: –
   • učebnice – 59/7, 60/1, 61/2
   • pracovní sešit – 47/6, 7
   • Pracovní list a dodatečné online stránky na procvičování jsou na Google disku
 • PŘÍRODOPIS
  • přečti učebnice strana 69-70
  • přepiš do sešitu „rozdělení rostlin“ a napiš k jednotlivým rostlinám jejich zástupce
  • odpověz na otázky písemně do sešitu:
   1.Co a jak funguje fotosyntéza?
   2.V čem spočívá hlavní význam rostlin pro živé organismy?K čemu je lidé dále využívají?
   3.Vysvětlete ,co jsou rostlinná pletiva?
  • Vyfoť vypracované otázky z týdne 16.-22.3.2020 a pošli na mail krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem,děkuji  
 • ZEMĚPIS.
  • přečti učebnice strana 84-85
  • odpověz písemně do sešitu:
   1.Které australské státy jsou nejvíce obydleny?Proč?
   2.Vypiš produkty / suroviny , které Austrálie vyváží?
   3.Najdi nejvíce společných znaků Austrálie a Nového Zélandu
   přečti učebnice strana 86-87
   opiš o sešitu modrý obdelníček „shrnutí“ na straně 87
  • Vyfoť vypracované otázky z týdne 16.-22.3.2020 a pošli na mail krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem,děkuji 
 • NĚMECKÝ JAZYK  
  • Procvičování slovíček 3. Lekce
   • Vyplnit cvičení v PS str. 35/9
   • Procvičování množných čísel podstatných jmen – Vypracovat v PS str.36/11
   • Procvičování přídavných jmen – Napište na každé přídavné jméno ve cvičení v učebnici na str. 29/9 jednoduchou větu (12 příd. jmen = 12 vět)
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA     
  • Téma – Stát uč. str. 45 – 47
  • Přečíst str. 45, 46 a 47 v učebnici
  • Vypracuj úkoly : 1.
   • 1. Na které 3 složky se v demokratické společnosti dělí státní moc
   • 2. Vyjmenuj státní symboly naší republiky
   • 3. Znáš některý evropský stát, který je monarchií?
   • 4. Vyhledej a vypiš do sešitu význam pojmů – autorita a konflikt
   • 5. Kdo je autorem knihy Dva roky prázdnin? A která další díla tohoto autora znáš?

 

 • RODINNÁ VÝCHOVA
  •  Téma – DOPING učebnice str. 99
   • Vypracuj úkoly : 1. Najdi významy slova DAŇ
   • Najdi ve slovníku cizích slov nebo na internetu  význam slov – Stimulancia, narkotika, anabolika, diuretika, peptidové hormony
   • Proč sportovci, kteří užívali dopingové látky, mívají časté problémy s plodností?
 •  
 • FYZIKA  
 •  
 • DĚJEPIS
  • Český stát ve vrcholném středověku – uč. 68-72 
   • výpisky podle modrých rámečků s.69 a 72=minimum pro všechny (dobrovolně výpisky z textu podle podkapitol)
   • do sešitu překreslit rámeček s posledními Přemyslovci (s. 68) 
  • Vypracovat otázky opakování s. 67 a 73
  • Pokuste se vždy sami pro sebe odpovědět na otázky pod textem
   _________________________________________________________________
  • Další materiály k procvičování budou průběžně přidávány na: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CivOhNalrLE5B5p3OWjcI1cJvSEQJx-p

13.3.2020 individuální výuka na týden

 • Český jazyk
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), několikanásobný větný člen – učebnice str. 126 -127
  • c) mimočítanková četba: Ota Pavel – povídky Smrt krásných srnců, Nejdražší ve střední Evropě, vypracovat odpovědi na zadané otázky
 • Matematika
  • obsah učiva: 
   • ARITMETIKA7:
    • 1.     Opakování učiva – racionální čísla
    • 1.     Opakování učiva + samostudium – Desetinný rozvoj racionálního čísla
   • GEOMETRIE7:
    • 1.     Samostudium – lichoběžník
    • C    Cvičení – lichoběžník, obvod
 • Anglický jazyk 
  • Opakování látky – minulý čas, počasí, slovní zásoby…
  • Nová látka – stupňování přídavných jmen
  • Učebnice str. 59/4, 5, 6
  • Pracovní sešit str. 46/4, 47/5
  • Další cvičení je k dispozici na Google disku
 •  Fyzika:
 •  Dějepis:
  • Evropa ve vrcholném a pozdním středověku – uč. 63-66
  • Výpisky pouze křížové výpravy, stoletá válka a papežské schizma – mongolské nájezdy a tureckou říši nemusíte zapisovat (pouze přečíst a odpovědět na otázky pod textem)
  • Další materiály k procvičování budou průběžně přidávány na: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CivOhNalrLE5B5p3OWjcI1cJvSEQJx-p
 • Německý jazyk
  • Dopsat si slovíčka z celé 3. lekce!!!!
  • Naučit se čísla od 20 výše
  • Naučit se nová přídavná jména,. která jsme se učili poslední hodinu – uč. str. 29 cv. 8 a 9
  • Kdo ještě nemá hotová cvičení v pracovním sešitě str. 30 – 34 , tak si je doplní (individuální)
 • Zeměpis
  • AUSTRÁLIE, čti učebnici strana 78-83
 • Přírodopis
  • SAVCI, čti učebnici strana 62-68
 • Občanská výchova
  • TÉMA – Majetek v našem životě – Mít nebo být?
  • Učebnice str. 43 a 44
  • Toto téma jsme už začali, takže sami si to ještě doplníte a rozšíříte, znalosti upevníte.
  • Vypracuj otázku : Změnil se nějak za poslední rok tvůj žebříček hodnot
  • Vypracuj otázku : Jaké jsou rozdíly v životní úrovni regionů ČR?
  • Porovnej životní úroveň města a vesnice, našeho státu, USA a některé rozvojové země.
  • Zamysli se a rozepiš se na téma u otázek v uč. na str. 44 dole nad Shrnutím (“brýle”)