7. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 7.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – tvary zájmena já (doplňovací cvičení n064)
 • b) tvarosloví – opakování druhů zájmen (studijní materiál na gdisku), procvičení na cv. Druhy zájmen č.1
 • c) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – bude procvičeno na meetu
 • d) sloh – subjektivně zabarvený popis – vyhledávání příkladů v literárních textech – konzultace na meetu

Matematika

 • Téma: Výpočty v konstrukčních úlohách
 • Vypočítej 5 slovních úloh – střední příčka, těžnice, těžiště, povrch krychle
 • Zadání máš na google disku 7. třídy

Anglický jazyk

 • Počasí, přítomný čas prostý a průběhový. Pracovní sešit: 46/1-4, další cvičení pošlu mailem.

Fyzika

 • Dobrý den, tento týden si dáme spíše jen tak pro zahřátí krátkou a jednoduchou kapitolku k pohybu.
 • Čeká nás práce s učebnicí na stránkách 8-10. Pozorně si text pročtěte, vypište si důležité pojmy jako dráha, trajektorie a podobně (můžete opsat shrnutí).
 • Dále si písemně odpovězte do sešitu (pod zápis) na otázky 1, 3 a 4.
 • V neposlední řadě se také nezapomeňte podívat na videa z tohoto odkazu: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzUzNDQ1OTE0/m/MTUxMDE5NjcyNjcw/details
 • Učebnice s. 11 – 13 – pohyb posuvný a otáčivý

Dějepis

 • Milá třído, první část úvodu do středověku máme za sebou a tento týden nás čeká dokončení.
 • Středověká spoilečnost:

Kdo z vás se v první kapitole podíval na všechna tři videa, je pro něj toto téma spíše jen opakování.

Zabývat se budeme zabývat vrstvami středověké společnosti v rozsahu, ve kterém se přidržíme učebnice na stránkách 11-16, ze kterých si uděláte výpisky k:

 • – třem vrstvám obyvatelstva
 • – panovníkovi a lenním systému
 • – šlechtě a jejímu dělení
 • – duchovenstvu (tomuto tématu se podrobně věnuje třetí díl dokumentu), zde ještě rozšiřte o výpisky ze str.17-18 (pokud si text opravdu pečlivě přečtete, budou vám stačit výpisky pouze ze shrnutí.

– poddaným a jejich povinnostem (první díl dokumentu)

– měšťanům – městům se podrobně věnoval druhý díl dokumentu

Příští týden nás bude čekat raný středověk a už nyní vám mohu prozradit, že se můžete těšit na celou řadu zajímavých dokumentů, filmů a prezentací 🙂

Přírodopis
 
 • OBOJŽIVELNÍCI
  -učebnice str.23-26
  -do sešitu:
  a)přepiš rozdělení obojživelníků + jejich zástupce
  b)proč,z čeho vznikl název OBOJŽIVELNÍCI?
  c)napiš rozdíl rozmnožování žab a mloků
  d)Kde žijí larvy a dospělci obojživelníků?Čím dýchají larvy,dospělci?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
 

Občanská výchova

 • Zopakujte si prosím státní symboliku ČR
  • nejprve se podívejte na toto video a následně vyhledejte jednotlivé symboly na internetu a stáhněte do počítače (případně překreslete do sešitu)
  • https://www.youtube.com/watch?v=0vK9QJPtFIc
  • na youtube vyhledejte “různé” verze naší státní hymny, vyberte z nich tu, která se vám nejvíc líbí a pokuste se říci proč
  • podrobnosti naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzU0NjM0NjA3/a/MTg4MDgyNDEwNzIw/details

Zeměpis

BUDE EVROPANŮ UBÝVAT?POHYB OBYVATELSTVA
-učebnice str.28-30 přečti
-do sešitu:
-opiš modrý rámeček 29,30 str.
1)Které historické události byly příčinou velkého vystěhovalectví z Evropy?
2)Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění Evropy?
3)Jak se jmenuje vědní disciplína ,která studuje obyvatelstvo?
4)Co ovlivňuje porodnost a úmrtnost v Evropě?
Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Výchova ke zdraví

 • učebnice str.82 – 83 – přečíst + do sešitu shrnutí

Německý jazyk

 • PS 12/8 a
 • PS 14/10 a, b
 • PS 14/12
 • naučit slovíčka PS 16
 • meet v pondělí – po meetu: PS 13-14/9 a,b

Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Matematika

 • M7
 • Téma: Konstrukční úlohy
 • Vypracuj 3 konstrukční úlohy – trojúhelník: druhy trojúhelníků, střední příčka ∆, výška a těžnice ∆
 • Zadání máš na google disku 7. třídy