8. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 8.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen (PřJ) – doplňovací cvičení n052 – 147,148, 149 na gdisku
 • b) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – učebnice str. 66 – 68 – bude procvičeno na meetu, poté bude zadán úkol
 • c) dějiny literatury – vznik česky psané literatury – prostudovat příslušnou část v materiálu Počátky literatury v českých zemích + čerpat informace z materiálu Středověká literatura na území Čech. Vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Matematika

 • Téma: Poměr, úměrnost
 • Na google disku je uložený pracovní list – 3 cvičení.

Chemie

 • Téma: Člověk za mimořádných událostí (havárie, úniky látek)
 • Žáci prostudují materiál týkající se „Zásad chování při havárii s únikem nebezpečných látek“ (str. 102 – 105).
 • Shlédnou video – zásah záchranných složek při úniku čpavku v chemickém provozu.
 • Vypracují zápis do sešitu dle osnovy.

Anglický jazyk

 • Opakování minulého prostého času. Listy rozdané ve škole z pracovního sešitu str. 5/4-7. Další cvičení na Gdisku ve své složce se jménem.

Fyzika

Milí osmáci, instrukce k učivu na tento týden jsem vám dával během středečního meetu.

Naším tématem bude práce a výkon, což jsou dvě základní fyzikální veličiny, jež nás pomohou uvést do problematiky „energie“, což je jedna ze zásadních oblastí celé fyziky vůbec.

Strany 8 – 12 si důkladně prostudujte, udělejte si z nich výpisky a vzorečky, na které při tom narazíte, si zapište na desky sešitu a rozepište si je i slovně (jak vám to se vzorci vždycky dělám já).

Na straně 10 se pokuste vyřešit otázky a úkoly a pokud dokážete vypočítat první příklad, napište mi výsledek a postup řešení do odpovědi „Dobrovolného úkolu“ .

Na příštím meetu si práci i výkon projdeme společně, tak si poznamenejte případné otázky k tomu, čemu nebudete rozumět. Do materiálů přidávám dvě výborná videa, která dané jevy vysvětlují opravdu polopatě. odkaz zde: https://classroom.google.com/c/OTgzNjkyODI3OTNa/m/OTgzNzAxNjY2MjFa/details

 Pokud by vám nepomohla učebnice ani video, můžete se obrátit na mě a já k tomu udělám nějaké doučování). Všichni jste projevili zájem o práci v učebně, ale protože se meetu nezúčastnil Petr M., zůstává možnost odevzdávat úkoly i na sdílený disk (jako na jaře).

Dějepis

Milí osmáci,

naším prvním tématem z dějin novověku bude uspořádání Evropy a světa po obrovském a krvavém náboženském konfliktu, který vešel do dějin jako třicetiletá válka. Opravdoví fajnšmekři se mohou podívat také na dokumentární filmy Defenestrace 1618, Bůh s námi, nebo Poprava 27 českých pánů (pokud by ani fajnšmekři neměli čas na všechny, vyberte si alespoň jeden z nich)

Vaším úkolem bude si tuto událost připomenout.

Z učiva, které budeme zapisovat do sešitu to pak budou výpisky z učebnice k výsledkům třicetileté války ze stran 9-14 (stačí pozorně pročíst a samotné výpisky udělat ze zkráceného shrnutí na str. 13) . K typům monarchií stačí zapsat schematické  rozdělení z prostředka strany 14.

Veškeré materiály naleznete zde:  https://classroom.google.com/c/MTQ5NzUxMDYyNDEy/m/MTg2ODYyMjk1NzAz/details

Doporučuji též podívat se i na krátkou prezentaci k baroku, které bude naším příštím tématem.

Přírodopis

 • PLOUTVONOŽCI,KYTOVCI,CHOBOTNATCI,LICHOKOPYTNÍCI
  -učebnice str.29-32 přečti
  -do sešitu:
  -napiš zástupce ploutvonožců,kytovců,chobotnatců,lichokopytníků
  1)Které 3 velké šelmy se vyskytují na území ČR?
  2)Které lasicovité šelmy žijí v našich lesích?
  3)Nakresli a popiš nohu lichokopytníka
  4|)Z čeho vznikl chobot slona?K čemu slouží?
  5)Vyjmenuj hlavní znaky lichokopytníků?Co vedlo z jejich vzniku?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Zeměpis

 • BUDE EVROPANŮ UBÝVAT?POHYB OBYVATELSTVA
  -učebnice str.28-30 přečti
  -do sešitu:
  -opiš modrý rámeček 29,30 str.
  1)Které historické události byly příčinou velkého vystěhovalectví z Evropy?
  2)Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění Evropy?
  3)Jak se jmenuje vědní disciplína ,která studuje obyvatelstvo?
  4)Co ovlivňuje porodnost a úmrtnost v Evropě?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Výchova ke zdraví

 •  učebnice str. 82 – 83 – přečíst + do sešitu shrnutí

Německý jazyk

 • učebnice 18/6 – přečíst text a napsat text o svém kamarádovi 
 • PS 18/7, 8 

Občanská výchova

 • téma “osobnost”
 • linie mého života a důležité momenty – přesné zadání na sdíleném disku nebo e-mailem

Český jazyk  12. – 16.října

 • a) opakování pravopisu – koncovky podst. jmen: cvičení zadané na Gmailu doplňte a odešlete jako přílohu na můj učitelský gmail.
 • b) dějiny české literatury – přečíst studijní materiál Literatura na českém území (rozdáno ve škole) a připravit si odpovědi na otázky (v gmailu) – proberou se na meetu 14.10. v 8,25 hodin.

Matematika

 • Úkoly 12.10. až 14.10.2020
  • M8
 • Číslo a početní operace – vytisknout (vlepit do sešitu) nebo přepsat (pouze příklady) a vypočítat. Poslat ofocené na můj email.
 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • Téma: Trojčlenka
 • Vypracuj 3 slovní úlohy s využitím trojčlenky. Urči, zda se jedná o přímou a nepřímou úměrnost – dle toho sestav trojčlenku. Ve slovní úloze 3 vypracuj tabulku a graf závislosti dvou veličin. Z grafu urči druh úměrnosti.
 • Úlohy jsou na google disku 8. třída

Chemie

 • CH8
 • Test na procvičování laboratorního náčiní a pomůcek. Bude přílohou emailu.
 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • Téma: Vlastnosti látek
 • Na e-mail Ti přijde test k vyplnění. Bude zaměřen na vlastnosti látek, skupenství a přechody skupenství.

Anglický jazyk

 • Mixed tenses – časy, materiál k přečtení a cvičení k dispozici na emailu.

PŘÍRODOPIS 8.tř 12.10.2020

 • Přečti učebnice str. 22-23 HLODAVCI
  • -zapiš do sešitu:
  • ??uveď nejpočetnější zástupce hlodavců,podtrhni chráněné druhy
  • ??napiš rozdíly mezi potkanem x krysou
  • ??jak se krysy podílely ve středověku na šíření moru
  • doplň pracovní list – na googl disku

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10. do 16. 10. 2020
 • ŠELMY
 • -přečti str.25-28 učebnice
 • -do sešitu:
  1.Na jaké skupiny dělíme šelmy?
  2.Vypiš k jednotlivým skupinám zástupce
  3.Jaké šelmy se přizpůsobily k životu na stromech a k životu na pláních?Jak se liší způsob       lovu?
  4.Kdo může přenášet vzteklinu?Jak se chránit před vzteklinou?
  5.Proč panda nemůže řit jinde než v horských krajinách Číny?
 • Vypracuj pracovní list v příloze.
Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.

NĚMECKÝ JAZYK

 • Hobby, časování sloves
  • 1. Telefonem vyfotit a poslat na e-mail hotové cvičení z učebnice 17/3a přepsané do sešitu.
  • 2. PS 17/3a, b, c –  ČTĚTE ZADÁNÍ!
  • 3. PS 18/4

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • bude zadáno ve středu

ZEMĚPIS 8.tř.12.10.

 • Přečti učebnice str.21-25 PŘÍRODNÍ POMĚRY EVROPY
 • Do sešitu:
  • -do slepé mapy, máš v sešitě již jsme do ní psali, zakresli a popiš barevně přírodní oblasti ze strany 21
  • -vypiš 8 přírodních oblastí Evropy
  • -doplň mapu v příloze, vyplň všechna okénka

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • 14.10.PŘÍRODNÍ ZDROJE V EVROPĚ
 • -učebnice str.26,27 přečti
 • -do sešitu:
 • -vysvětli pojmy OBNOVITELNÉ ZDROJE x NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
 • -Jak působí na krajinu povrchová těžba uhlí? Co je to rekultivace?
 • -opiš modrý rámeček do sešitu str.27
 • -vypracuj pracovní list v příloze

Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.


Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 82 – 83- NESHODY V MANŽELSTVÍ – přečíst, do sešitu zapsat shrnutí…