8. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 12. 6. 2020 – 13. TÝDEN – POSLEDNÍ ÚKOLY!!!

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy – cvičení na google disku

  • b) mimočítanková četba: Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid (do stránky 10 včetně)

 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_8
  • Na Google disku je složka – 10_M8_úkoly_5.6.20
  • Zde jsou uložená dvě videa: Objem válce a Povrch válce
  • Videa jsou zaměřená na opakování učiva. Poslechni si a co jsi zapomněl od podzimu, kdy jsme učivo probírali, si znova ulož.
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • CHEMIE 
  • Na Google disku je složka – 7_CH8_úkoly_5.6.20
  • Zde jsou uložená 3 videa: Halogeny, Kovy, Polokovy
  • Videa jsou zaměřená na opakování učiva. Poslechni si a co jsi zapomněl od podzimu, kdy jsme učivo probírali, si znova ulož.
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti a napiš do sešitu zástupce (nervová soustava) strana 92-95
   do sešitu opiš modrý rámeček 94 strana a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Přečti učebnice strana 111-113 (Liberecký,Královehradecký,Pardubický kraj
   do sešitu opiš modrý rámeček 111,112,113  strana a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
    
 •  FYZIKA
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
   • Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!!
 • DĚJEPIS
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. Odevzdávání prací a úkolů není povinné, ale můžete si za ně nahnat bonusové body na příští školní rok.
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
   • Nezapomeňte si doplnit případné chybějící zápisky v sešitech a také si trošku pohrajte s úpravou (zůstávají vám do příštího školního roku a budeme s nimi hned od září pracovat)!!!
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Zopakuj si „Nicht trennbare Verben“ – „Slovesa s neodlučitelnými předponami“  v uč. na str. 71 na modré liště 
  • Zopakuj si  v uč.str.71 na modré liště „Orientierung“ 
  • Zopakuj si slovíčka celé 8. lekce na str.122 – 124 
  • Vypracuj PS 94 Meine Grammatik celou stranu
  • Stále si můžete procvičovat rozkazovací způsob, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
  • Téma – Právo v Evropě (uč. Str. 71-72) 
  • Přečti si stranu 71 a 72 v učebnici a odpověz na otázky na liště na straně 71 
  • Udělej si výpisky z celé kapitoly
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 128 – 131

29. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 5. 6. 2020 – 12. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy – cvičení na google diskuTento týden je nutné odevzdat dosud nesplněné úkoly!
  • b) skladba – souřadné spojení vět a větných členů – konzultace k tématu na videokonferenci
  • c) mimočítanková četba – Karel Čapek – Bílá nemoc: od strany 30 – do strany do konce, otázky na google disku
 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_8 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M8_5_29.5.20        Termín odevzdání: 4.6.20 
  • Bude zaměřený na řešení rovnic
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • CHEMIE 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_CH8_5_29.5.20          Termín odevzdání: 4.6.20 
  • Kvíz se vrací k učivu – Směsi a oddělování směsí
 • PŘÍRODOPIS
  • přečti a napiš do sešitu vylučovací soustava (86,87 strana)
   1.překresli a popiš do sešitu vylučovací ústrojí a řez ledvinou
   vyfoť vypracované zápisky z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • přečti a napiš do sešitu Ústecký kraj,Karlovarský kraj (109,110 strana)
   do sešitu opiš modrý rámeček 109,110
   vyfoť vypracované zápisky z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 •  FYZIKA
 • DĚJEPIS
  • První světová válka: 94-103
   • Tato kapitola nás bude provázet až do konce roku, proto prosím tento týden udělejte pouze výpisky z učebnice a další materiály budou již pouze ke shlédnutí nebo přečtení (bez povinných výpisků)
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma :  Liegst du im Trend? – uč.str. 70 – 71 
  • Zapiš si do školního sešitu „Nicht trennbare Verben“ – „Slovesa s neodlučitelnými předponami“  v uč. na str. 71 na modré liště a věty, které tam u nich najdeš, ty věty také přelož. 
  • Zapiš si do sešitu v uč.str.71 na modré liště „Orientierung“ (nejdříve si ty směry opiš německy a pak to samé napiš česky) 
  • Zapiš si slovíčka na str.123 – 124 „ Liegst du im Trend?“ 
  • Vypracuj PS 88/7 
  • Stále si můžete procvičovat rozkazovací způsob, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
  • Téma – Základní práva a svobody (uč. Str. 68-70) 
  • Odpověz na otázky : 
  • Co si představuješ pod pojmem „politika“? 
  • Jakým způsobem se běžný občan podílí na veřejném (politickém) životě? 
  • Od kolika let se můžeš stát členem politické strany v ČR? 
  • Jak se politické strany snaží získat své voliče? 
  • Vyhledej a vysvětli význam pojmů : pluralita, koalice, opozice, politika 
  • Pokus se přiřadit jednotlivé politické strany na příslušné místo v politickém spektru. (v učebnici na straně 68 dole)
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 125 ( na papír vylušti křížovku) + str. 126, 127

 22. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 29. 5. 2020 – 11. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – různé pravopisné jevy – cvičení na google disku
  • b) skladba – souřadné spojení vět a větných členů – učebnice str. 128, cvičení 11, str.129, cvičení 12 – konzultace k tématu na videokonferenci
  • c) mimočítanková četba – Karel Čapek – Bílá nemoc: od strany 30 – do strany 40 (případně do konce) otázky na google disku
 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_8 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M8_22.5.20.        Termín odevzdání: 29.5.20 
  • Bude zaměřený na zábavné slovní úlohy.
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • CHEMIE 
  • Chemie_8 
  • Křížovka – laboratorní náčiní 
  • Na Google disku ve složce Chemie:  6_CH8_úkoly_22.5.20 najdeš křížovku k vyplnění, návod a pomocný soubor k vyplnění. Tajenku mi odešli na g-mail nebo WhatsApp.    Termín odevzdání: 29.5.20
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 70 (krevní oběh) učebnice
   Přepiš zelený rámeček do sešitu strana 70
   Písemně do sešitu:
   1.Co je to infarkt ? Co ho způsobuje?
   2.Co je to hypertenze,hypotenze?
   3.Překresli do sešitu schéma krevního oběhu (str.70.)
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Přečti strana 108 (Plzeňský kraj) učebnice
   Přepiš modrý rámeček do sešitu strana 108
   Písemně do sešitu:
   1.Jak se jmenuje správní město plzeňského kraje?
   2.Jak se jmenuje území Německa,které v ČR označujeme Šumava?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
    
 •  FYZIKA
 • DĚJEPIS

 

 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma : Meine Läden und Shops – uč.str. 68 – 69 
  • Zapiš si do školního sešitu věty v uč. na str. 69 (modrá lišta vpravo na stránce) – „Gefallen ausdrücken“  a „ Im Geschäft“ a přelož je. 
  • Zapiš si slovíčka na str.123 – „ Meine Läden und Shops“ 
  • Vypracuj PS 87/5 
  • Stále si můžete procvičovat rozkazovací způsob, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
  • Téma – Základní práva a svobody (uč. Str. 66-67)
   • Odpověz na otázky : 
   • Která lidská práva jsou považována za nejvýznamnější? 
   • Kde se v ČR nachází úřad ombudsmana? 
   • Musí člověk znát svá práva? 
   • Víš, kam se můžeš obrátit, jsou-li poškozována práva tvoje nebo někoho jiného? 
   • Zapiš si na str.66 nahoře 5 základních okruhů práv Listiny základních práv a svobod. 
   • Kdy tato listina vznikla? 
   • Vypracuj úkol v uč.na str. 67 („brýle“) – Vytvoř pětilístek odpovědnosti. Napiš, jaké pocity a představy v tobě tento pojem vyvolává. 
   • Pokus se pomocí komiksu, příběhu, obrázku apod. vyjádřit pravidlo :“ Právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého.“ (inspirace – uč.str.67 – telefony).
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 121 – 124

15. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 22. 5. 2020 – 10. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s podmětem – str.70 , cv 8b,c + cvičení na google disku
  • b) skladba – několikanásobný rozvitý několikanásobný větný člen – učebnice na str. 128, cvičení 10 – konzultace k tématu na videokonferenci
  • c) mimočítanková četba – Karel Čapek – Bílá nemoc: od strany 20 – do strany 30 (konec 2.jednání) otázky na google disku
 • MATEMATIKA 
  • Na Google disku v úkolech:  8_M8_úkoly_15.5.20 je soubor s příklady pořadí početních operací a výpočty s jednoduchými a složenými zlomky. Příklady vypočítej, ofoť a pošli mi na g-mail nebo WhatsApp.                                      Termín odevzdání: 22.5.20
 • ANGLICKÝ JAZYK
  •  Napiš jak trávíš čas v této době – 9. týdnů (povinnosti, zábava, rutina, strach, disciplína, kamarádi, rodiče, atd.) – 20 vět (minimální rozsah je 10 vět)
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/
  • dále zasílám odkaz na Appku – učení slovíček 1 měs. zdarma –https://wocabee.app/
 • CHEMIE 
  • Úkol z 15.5. bude rozdělen do dvou částí:
   • a) Petr Polák, Filip, Lenka, Týna a Radek – každý vymyslí dvě otázky z chemie do kvízu. Ve tvaru: otázka + 2 chybné a jedna správná odpověď. To do pondělí 18.5. 12 hodin dopoledne. Pošlou mi na g-mail nebo WhatsApp. Já vypracuji kvíz a ten odešlu standardní cestou.
   • b) celá třída pak vypracuje kvíz, který připravila skupina A
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 69 (srdce) učebnice
   Zodpověz písemně do sešitu :
   1.Proč jsou rdeční komory tvořenysilnější vrstvou svaloviny než srdeční síně?
   2.Co je příčinou vysokého krevního tlaku?
   3.Které cévy zásobují srdce kyslíkem?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Přečti strana 107 (jihočeský kraj) učebnice
   Přepiš modrý rámeček strana 107 do sešitu
   Zodpověz písemně do sešitu otázky :
   Jak se jmenuje hlavní správní město jihočeského kraje?
   Jaký je podíl Temelínu -jaderné elektrárny-na celkové výrobě elektrické energie?
   Napište jednotlivé výhody a nevýhody u jednotlivých typů elektráren.
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne na krejcikova@skolazalhostice.cz
 •  FYZIKA
 • DĚJEPIS
  • Na s. 92 si zopakujte významné milníky v dějinách Evropy a USA 
  • Na s. 93 odpovězte písemně na otázky k opakování(do sešitu a odpovědi se pokuste zformulovat do věty – tedy ne 1 – A, 2 – C, 3 -B, ale např. “Příčinou revolučního hnutí byla nespokojenost dělníků s pracovními podmínkami ” apod. ) 
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma : Mein Geldbeutel – uč.str. 66 – 67 
  • Zapiš si do sešitu věty v uč.str.67 – modrá lišta – „Über Geld sprechen“  a pod tím Demonstrativpronomen der / die / das (Ukazovací zájmena) a přelož je!!!! – ofotit a vložit na disk 
  • Opakování slovíček v uč.str. 122/123 – Lekce 8 – Einkaufsbummel a Mein Geldbeutel (ty, co máte zapsané) 
  • Vypracuj v  PS 87/4 – ofotit a vložit na disk
  • Stále si můžete procvičovat rozkazovací způsob, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 119 – 120

8.5.2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 15. 5. 2020 – 9. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s podmětem – str.70 , cv 8a + cvičení na google disku,
  • b) skladba – několikanásobný podmět a přísudek – učebnice na str. 127, cvičení 8 – konzultace k tématu na videokonferenci
  • c) mimočítanková četba – Karel Čapek – Bílá nemoc: od strany 10 do strany 20 – otázky na google disku
 • MATEMATIKA 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M8_7.5.20._varianta 1 nebo 2       Termín odevzdání: 15.5.20
  • Bude zaměřený na řešení rovnic o jedné neznámé a geometrické výpočty. Kvízy jsou ve dvou variantách. Každý žák si může vyzkoušet obě varianty, ale povinnou má pouze jednu. Jmenný seznam variant a žáků dostane každý na svůj e-mail.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • tento týden vás čeká test z učiva probraného za 8. týdnů –  viz sdílený disk – anglický jazyk, 
  • probíhat bude formou vyplnění na google form, jak jsme zkoušeli s vazbou na vaše osobní školní účty,
  • termín odevzdání bude do 15. 5. 2020.
 • CHEMIE 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_CH8_7.5.20.       Termín odevzdání: 15.5.20
  • Bude zaměřený na stavbu atomu a chemickou vazbu.
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 68 (krev,krevní skupiny) učebnice
   Odpověz písemně do sešitu:
   1.Jaké máme krevní skupiny? Pokus se zjistit jakou máš krevní skupinu.
   2.Co je to transfúze? Vyhledej podmínky transfuze.
   3.Co je to autotransfúze, leukémie, hemofilie?
   .Komu a za co je udělována Jánského plaketa?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Přečti strana 106 (Středočeský kraj) učebnice
   Opiš modrý rámeček do sešitu strana 106
   Písemně do sešitu:
   1.Najdi významná místa středočeského kraje spojená s historií Čech.Jaké gotické středočeské památky znáš?
   2.S jakým městem a průmyslovým odvětvím jsou spojena jména V.Klement a V.Laurin?
   3.Jaké jsou rekreační oblasti středočeského kraje především pro obyvatele hlavního města?
   Pošli vypracované úkoly z tohoto týdne a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 •  FYZIKA
  • Elektrický proud a jeho příčiny: s. 91-93 a udělali si zápisky
  • Dobře si nastudujte a ujasněte pojmy jako generátor, alternátor, dynamo, el. proud, el. napětí, Ampér a Volt
  • Na internetu se pokuste najít vhodná videa nebo obrázky a nahrajte je (případně odkazy na ně) do odevzdaných úkolů
 • DĚJEPIS
  • Významné české vynálezy 19. a 20. století  – s. 89 (vypsat do sešitu: rok(kde je to možné), vynálezce a vynález + doplňte obrázkem a pokuste se nalézt další informace na internetu
  • Umění v českých zemích – s. 90-91 – vypsat nejvýznamnější umělce a jejich díla
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma : Einkaufsbummel – uč.str. 65

   Pročti si, co tě čeká v 8. lekci

   Zapiš si slovíčka v uč.str. 122/123 – Lekce 8 – Einkaufsbummel a Mein Geldbeutel

   Vypracuj v PS 86/3 – nejdříve si přečti čtyři e-maily, za co utrácejí posluchači své kapesné, pak napiš do školního sešitu e-mail na téma kapesné (inspiruj se těmi čtyřmi e-maily ve cvičení a)

    

   Opakování, procvičování:

   Didakta – Němčina1 – Slovesa – Rozkazovací způsob – Vyber a doplň

   Didakta – Němčina1 – Větné celky – Vyber vhodnou odpověď

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
  • Téma – Moc soudní (uč. Str. 64-65) 
  • Jak se nazývá oděv, který nosí soudci při jednání? 
  • Které orgány mají za úkol zjednat pořádek a spravedlnost, je-li to potřeba? 
  • Ve kterých případech tyto orgány zasahují? 
  • Zapiš si, v kterých případech zasahují soudy (v uč.str.64 dole) 
  • Zjisti a napiš, čím se zabývá notář a advokát. 
  • Vypracuj cvičení v uč.str.64 úplně dole u otazníku (Rozliš……) 
  • Zapiš si, jaká je v ČR čtyřstupňová soustava soudů (v uč.str.65 uprostřed u obrázků) 
  • Dobrovolné : Můžeš si přečíst povídku „Poslední soud“ od Karla Čapka a napsat mi, o čem je a jak se ti líbila.
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 117, 118

1.8.2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 8. 5. 2020 – 8. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – procvičte na vzdělávacích webech + cvičení na google disku

  • b) skladba – několikanásobný podmět a přísudek – učebnice na str. 125 – 126, cvičení 5 a 6 – konzultace k tématu na videokonferenci

  • c) mimočítanková četba – Karel Čapek – Bílá nemoc: obraz 1 a 2 (končí na straně 10) otázky na google disku

 • MATEMATIKA 
  • Aritmetika_8
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M8_30.4.        Termín odevzdání: 8.5.20
  • Bude zaměřený na řešení rovnic o jedné neznáme s využitím početních úkonů: odstraňování závorek, roznásobení závorky, násobení výrazů
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • tento týden budeme dost číst:
   • koukni na slovíčka na str. 77/4C The tailor of Swaffham – workbook
   • přečti si text v učebnici na str. 48/4C The tailor of Swaffham a vypracuj otázky na str. 49/2
   • viz google disk AJ
   • dále budeme mluvit o – body; – thing a o zájmenech a přivlastňovacích přídavných jménech ve větě
   • viz google disk AJ
 • CHEMIE 
  • Vzhledem k náročnějšímu úkolu z matematiky si tento týden od chemie odpočineme.
 • PŘÍRODOPIS
  • Přečti strana 66,67 (oběhová soustava) učebnice
   Do sešitu:
   1.Nakresli průřez tepnou,žilou,vlásečnicí
   2.Co tvoří oběhovou soustavu,jakou má funkci?
   3.Co je krev,krevní plazma,červené krvinky,bílé krvinky?
   4.Proč se bílé krvinky zvyšují,když ti v těle řádí infekce?
    
   Pošli ofocené vypracované úkoly z týdne 1.5.-7.5.202 na mail krejcikova@skolazalhostice.cz
 • ZEMĚPIS
  • Přečti strana 104 -105 (Praha) učebnice
   Do sešitu:
   1.Opiš modrý rámeček strana 105
   2.Dle čeho má Praha své jméno?
   3.Kdy byla založena nejstarší naše univerzita,Karlova univerzita?
   4.Nalep do sešitu nějaké fotky-památky z doby Karla IV.,Rudolfa II.,popř.jiné dominanty Prahy
    
   Pošli ofocené vypracované úkoly z týdne 1.5.-7.5.202 na mail krejcikova@skolazalhostice.cz
    
 •  FYZIKA
  • Milí osmáci, sice nás mělo čekat tento týden opakování minulé kapitoly, ale vrátíme se k němu později. Na místo toho pozvolna načneme další téma – Elektrický proud. Tento i příští týden jsou díky svátkům zkrácené, takže tento týden po vás budu chtít, abyste nastudovali pouze elektrický náboj ze stran 90-91 a udělali si zápisky
  • úkoly ze s. 91 vypracovávat nemusíte, ale připravte si otázky na středeční meet
 • DĚJEPIS
  • české země po Rakousko-uherském vyrovnání (s. 86)
  • život v habsburské monarchii ve 2. pol. 19. stol (s. 87-88)
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Zapiš si do školního sešitu novou gramatiku v učebnici na str. 63 – vpravo nahoře na liště – Der Akkusativ von der/die/das a Artikelwörter im Akkusativ

    

  • Doplňte tabulku v PS na str. 84 uprostřed – Personalpronomen im Akkusativ (osobní zájmena ve 4.pádě)

   Napiš 8 vět, kde použijete osobní zájmena ve 4.pádě.

    

  • Opakování, procvičování:

   Didakta – Němčina1 – Slovesa – Rozkazovací způsob – Vyber a doplň

   Didakta – Němčina1 – Větné celky – Vyber vhodnou odpověď

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 115, 116 – na papír odpovědi (cvičení tužka)

24. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 1. 5. 2020

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – číslovky – procvičte na vzdělávacích webech
   • b) skladba – souřadné spojení: prostudujte na vzdělávacích webech
   • c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry W. Shakespeara – Zkrocení zlé ženy, úkol trvá + seznamte se s novým webem České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ a shlédněte dokumenty o spisovatelích z doby národního obrození (Čelakovský, Borovský, Erben, – některé jsou ve složce střední školy) + dokumenty o W. Shakespearovi
  • MATEMATIKA 
   • V odkazech jsou 2 videa – na téma: Rovnice
   • V učebnici je toto učivo na stránkách 72 až 78. Přečti si učivo, shlédni videa. Jedná se o připomenutí látky, kterou jsme probírali. Příští středu, tj. 29.4., 9:30 až 10:30 hod. bude společný meet, kde si zopakujeme i dovysvětlíme nastudovanou látku. Pak si zkusíš vypočítat pár příkladů.
   • Rovnice pro začátečníky
   • Časté chyby při řešení rovnic
  • ANGLICKÝ JAZYK
    • cvičit angličtinu 1 a angličtinu 2 na DIDAKTA , v tuto chvíli již není nutné přihlášení… na meetu ve středu se o tom pobavíme, čeká Vás test z probraného učiva- hodnotí se…
  • CHEMIE 
   • Napiš úvahu (zamyšlení, kroky, postup, cokoli 😊) jakou cestou se vydat v září, až se vrátíme do školy. Jak v rozumném čase doplnit veškeré zameškané učivo. Myslím tím chemii i matematiku. Co očekáváš ode mne, jak přispěješ ty sám.
   • Minimálně na půl stránky textu A4 psaného na PC (písmo max. 12, řádkování max. 1,5)) nebo v ruce na linkovaný papír A4, běžná výška linek (sešit ČJ). Poslat mi standardním způsobem (jako doposud).
  • PŘÍRODOPIS
   • Celý týden se snaž žít zdravě,měj dostatek spánku,pohybu,zdravou stravu.
    Další úkoly dostaneš po 30.4.
  • ZEMĚPIS
   • Dne 22.4.si připomínáme DEN ZEMĚ  každoroční celosvětovou událost zaměřenou na propagaci a podporu na ochranu životního prostředí.
    Celý týden uklízej v okolí svého bydliště ,další úkoly dostaneš po 30.4. 
  •  FYZIKA
   • Záznam a reprodukce zvuku (uč. s. 86-88) 
   • úkol: odpovědět na otázky 1 a 2 ze s. 88
  • DĚJEPIS
   • Habsburská monarchie po r. 1848 (s. 83-84)
    • Přečíst a udělat výpisky
     • Hlavně:
     • Revoluce 1848 – jak dopadla a co přinesla?
     • Bachův absolutismus – odkud je tento název, jaké měl důsledky?
     • Rakousko konstituční monarchií – co to je “konstituční monarchie”?
     • Nová ústava a politický život – co přinesla nová ústava?
     • Komu se říkalo “Starej Procházka” a proč?
  • NĚMECKÝ JAZYK
   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Rozkazovací způsob – Vyber a doplň

   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovní zásoba – Rozlišení kein/nicht – Lehčí úroveň

   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Větné celky – Vyber vhodnou odpověď

     

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Ústava ČR
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Volby a volební systémy
   • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Znaky, typy a formy státu
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • Výchova ke zdraví – str. 112 – 114

17. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 24. 4. 2020

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – tvary zájmen on, ona, ten, náš (váš) – procvičte na vzdělávacích webech + vypracujte cvičení na google disku
   • b) skladba – souřadné spojení: prostudujte na vzdělávacích webech + str. 132 – 139 všechna cvičení – k tématu bude vyčleněna videokonference
   • c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry W. Shakespeara – Zkrocení zlé ženy, úkol trvá + seznamte se s novým webem České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ a shlédněte dokumenty o spisovatelích z doby národního obrození (Čelakovský, Borovský, Erben, – některé jsou ve složce střední školy) + dokumenty o W. Shakespearovi
  • MATEMATIKA 
   • M8_úkoly_17.4.2020
   • Opakování – geometrie, tělesa
   • Google kvíz_M8_tělesa_17.4.20
  • ANGLICKÝ JAZYK
    • slovní zásoba It ´s next to the police station 4B/77 – workbook
    • přečíst nahlas cv. 1/46 student´s book – pokus se odpovědět na otázky:
     • Where do the men want to go? Why?
     • Why don ´t they go there?
    • gramatika – neurčitý člen a/an a určitý člen the, předlože místní
    • kouknětě na Broňu, pomůže Vám pochopit členy, odkaz níže:
    • https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8
    • google disk cvičení na předložky a členy
  • CHEMIE 
   • CH8_úkoly_17.4.2020
   • Opakování – stavba atomu
   • Google Kviz_CH8_Stavba atomu_17.4.20
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti strana 73 (Alergie) učebnice
    odpověz na otázky písemně 1-5 strana 73
    1.napiš do sešitu proč se provádí transplantace kostní dřeně?
    2.napiš do sešitu význam pojmů dezinfekce ,desinfekce, deratizace
    3.napiš do sešitu význam a rozdíly pojmů epidemie ,pandemie
    Vyfoť vypracovaný úkol z týdne 13.4.-19.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS
   • Přečti strana 102 – 103 (Česko vývoj regionů) učebnice
    opiš modrý rámeček strana 103
    1.napiš do sešitu :Jak se nazývá budova , kde sídlí starosta?
    2.napiš do sešitu :Kdo je starostou vaší obce?
    3.napiš do sešitu :Kdo se může stát starostou?
    4.Zjisti složení zastupitelstva vaší obce (věk,pohlaví,vzdělání,politická orientace…..)
    Vyfoť vypracovaný úkol z týdne 13.4.-19.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  •  FYZIKA
  • DĚJEPIS
   • Japonsko a Čína (uč. 81 – 82)
    • Přečíst a udělat výpisky
    • Odpovědět na tyto otázky:
     • Kdo byli samurajové?
     • Jak se nazývali vojenští velitelé?
     • Čeho se týkaly tzv. reformy Meidži?
     • Kdo v Číně spravoval vzdálenější provincie?
  • NĚMECKÝ JAZYK
   • Opět si procvičíme rozkazovací způsob. Nejdříve si vezměte sešity, vyhledejte si tam, jak přesně se rozkazovací způsob tvoří, a teprve pak si vypracujte cvičení v PS 83/22. Pozorně si přečtěte zadání. Máte tam vzorovou větu :“ Schreibt den Text.“ , podle které budete tvořit další věty.

    Doplňte tabulku v PS na str.84 dole – Imperativ (rozkazovací způsob)

    Doplňte tabulku v PS na str.84 nahoře – Modalverben (způsobová slovesa)

    Vyjmenuj (napiš) co nejvíce částí oblečení, na která si vzpomeneš.

     

  • OBČANSKÁ VÝCHOVA
   • Téma – Moc zákonodárná (uč. Str. 59-61)Zapiš, odpověz :Od kolika let můžeš být zvolen(a) poslancem nebo senátorem?Kolik členů má Poslanecká sněmovna a Senát ČR ?Na jak dlouho jsou voleni poslanci?Na jak dlouho jsou voleni senátoři?Vyhledej a vysvětli obsah pojmů mandát a poslanecká imunita.Zapiš si, jaký je legislativní proces, ve kterém jsou schvalovány zákony. (Najdeš ve Shrnutí – 4.body)Zjisti, co je to novelizace, derogace a legislativní.Pomocí obrázků na straně 60 znázorňujících legislativní proces odpověz na následující otázky :  Kdo podává návrh zákona?                Kdo zákon schvaluje?                Kolik hlasů je potřeba k přijetí zákona?
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • Výchova ke zdraví – str. 110, 111 (závislost a její druhy)

10. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 17. 4. 2020 – 5. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – velká písmena procvičit na vzdělávacích webech a vypracovat cvičení uložená v googldisku ve složce Pravopis.
   • b) skladba – přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející (učebnice str. 95): prostudujte na vzdělávacích webech
   • c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry W. Shakespeara – Zkrocení zlé ženy, úkol trvá + seznamte se s novým webem České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ a shlédněte dokumenty o spisovatelích z doby národního obrození (Čelakovský, Borovský…)
  • MATEMATIKA – TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE POSUNUT – VELIKONOCE
   • Vypracuj pracovní listy – jsou uložené jako samostatné soubory
   • GEOMETRIE
    • zadáno v minulém týdnu
   • ARITMETIKA
    • zadáno v minulém týdnu
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • Téma: EASTER – VELIKONOCE
   • napiš min. 10 vět jak jsi prožil Velikonoce + slovní zásoba – vymysli co nejvíce slov týkajících se Velikonoc
   • na google disku jsou vytvořeny MATERIÁLY K VYPLNĚNÍ 
    • funguji na tlf, hangout či reditelka@skolazalhostice.cz
    • předběžně vás chci vidět na meetu ve středu 15. 4. 2020 opět ve 10:30 pozvánku zašlu na vaše školní účty….xxxxxx@skolazalhostice.cz
  • CHEMIE 
   • Opakování – elektronegativita, chemická vazba, chemická rovnice
   • Vypracuj – CH8_pracovní list_3.4.2020
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti strana 71-73 (mízní soustava) učebnice
    napiš písemně do sešitu shrnutí zelený rámeček strana 73
    překresli řez mízní uzlinou a popiš (strana 71)
    překresli vznik protilátek a popiš (strana 72)
    Vyfoť vypracované otázky z týdne 6.4.-12.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS
   • Přečti strana 100 – 101 (Česko hospodářství) učebnice
    Opiš „modrý rámeček“ do sešitu strana 101
    odpověz písemně do sešitu:
    1.Co je to mýtné?
    2.Proč se budují obchvaty měst?
    3.Které lety se označují jako charterové lety?
    4.Vyhledej na idos.cz nejvýhodnější dopravní spojení z Žalhostic do Ostravy.Kolikrát budeš přestupovat?Jaká bude cena?Jaký čas?S jakým dopravcem pojedeš?Jaký dopravní prostředek využiješ?
    Vyfoť vypracované otázky z týdne 6.4.-12.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  •  FYZIKA
  • DĚJEPIS
   • Krymská vákla (1853-56) – místo učebnice si tuto událost přiblížíme pomocí animovaného dokumentu, při jehož sledování si navíc procvičíte angličtinu (kdo se na to necítí, může si v nastavení zvolit české titulky)
   • Spojené státy americké (uč. 80 – 81)
    • Kolonizace
    • Industrializace
    • Válka Severu proti Jihu
   • Úkoly: Výpisky + Odpovědět do sešitu na následující otázky:
    • Čemu se říkalo/říká “divoký západ”?
    • Co je to “Zlatá horečka”?
    • O co šlo ve válce Severu proti Jihu?
  • NĚMECKÝ JAZYK
   • Vypracuj – PROJEKT – TÉMA :  Die vier Jahreszeiten (čtyři roční období) Nadepiš si na papír (čtvrtku) 4 roční období  a na každý měsíc vymysli co nejvíce činností, které se dají v tomto ročním období dělat. Napiš i jaké počasí v tomto období je.
   • PS 82/21
   • PS 83/23
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA
   • Téma – Ústava (uč. Str. 58)Zapiš, odpověz :Co je to Ústava?Zjisti, kdy byla Ústava ČR schválena a kdy vešla v platnost.Vyjmenuj základní znaky demokracie.Kdo v našem státě představuje moc výkonnou?Které státní orgány v ČR mají moc zákonodárnou?Vyjmenuj naše státní symboly.Jaký je poměr rozměrů státní vlajky ČR?Kde je státní vlajka trvale vyvěšena?Co znázorňuje státní pečeť, kde je uložena, kdo a k čemu ji užívá?
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • Výchova ke zdraví – str. 109

3. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 10. 4. 2020 – 4. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – velká písmena procvičit na vzdělávacích webech a vypracovat cvičení uložená v googldisku ve složce Pravopis.
   • b) skladba – přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející (učebnice str. 95): prostudujte, projeďte si cvičení 15 a vypracujte cvičení ve složce Skladba – 4..týden
   • c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry W. Shakespeara – Zkrocení zlé ženy, úkol trvá
  • MATEMATIKA – TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE POSUNUT – VELIKONOCE
   • Vypracuj pracovní listy – jsou uložené jako samostatné soubory
   • GEOMETRIE
    • 2_G8_úkoly_3.4_konstrukční úlohy
   • ARITMETIKA
    • 1_M8_pracovní list_3.4_celá čísla, zlomky, DČ
  • ANGLICKÝ JAZYK
    • funguji na tlf, hangout či reditelka@skolazalhostice.cz
    • předběžně vás chci vidět na meetu ve středu 8. 4. 2020 opět ve 10:30 pozvánku zašlu na vaše školní účty….xxxxxx@skolazalhostice.cz
  • CHEMIE 
   • zadáno v minulém týdnu
  • PŘÍRODOPIS
   • Přečti učebnice strana 77 (onemocnění dýchacích cest)
   • Napiš do sešitu „zelený obdélníček“ strana 77
    1.vysvětli jak a proč se budeš chránit před kapénkovou infekcí?
    2.Jaká je nyní největší hrozba infekčního onemocnění?Napiš zásady ochrany zdraví před tímto onemocněním.
    3.Odkud nemoc pochází?
   • Vyfoť vypracované otázky z týdne 30.3.-5.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  • ZEMĚPIS
   • Přečti učebnice strana 98-99 (služby)
   • Odpověz písemně do sešitu na otázky 1,2,3 strana 99
   • Napiš do sešitu „modrý obdélníček“ strana 99
   • Zjisti pisemně kdy byla u nás uzákoněna povinná školní docházka.
   • Vyfoť vypracované otázky z týdne 30.3.-5.4.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
  •  FYZIKA
   • Šíření zvuku (uč. s. 80-81) – zapište si výpisky do sešitu
   • To je pro tento týden vše – sledujte složku na sdíleném disku, kam budou postupně dodány rozšiřující a obrazové materiály a videa
  • DĚJEPIS
   • Velká Británie (s. 77)
   • Francie a Rusko (s. 78)
   • Úkoly: Odpovědět na otázky v oranžových rámečcích pod textem na str. 77 a 78
  • NĚMECKÝ JAZYK
   • Téma – Rund um das Fest 
   • V uč. 62/11 – Vyber oblečení a utvoř věty s Akkusativem od der/die/das (4.pád členů urč.) –  minimálně 8 vět
   • Přečíst a přeložit (ústně) báseň v uč. dole na str. 64
   • Vypracuj v PS 83/22
 •  
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA
   • Téma – Právo je systém (uč. str. 55-57)
   • Odpověz a zapiš :
    • Co je to právo hmotné?
    • Co je to právo procesní? 
    • Jaké dvě právní způsobilosti rozlišujeme?
    • Na které univerzitě lze v ČR studovat práva?
    • Jaký titul získá absolvent této školy?
    • Co je to “právní řád” ? (Najdeš na konci str. 57 a ve Shrnutí)
    • Vysvětli na příkladu, co znamená, že neznalost zákona neomlouvá.
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • Výchova ke zdraví str. 107,108

27. 3. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 3. 4. 2020 – 3. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – hláskové skupiny bě – bje, vě – vje

    b) skladba – přívlastek těsný a volný (učebnice str. 94)

    c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry W. Shakespeara – Zkrocení zlé ženy

  • MATEMATIKA
   • GEOMETRIE         
    • G8_27.3_kruh, kružnice, konstrukce
   • ARITMETIKA     
    • M8_27.3_druhá mocnina, úprava výrazů dle vzorců
    • M8_27.3._Míra+Páťa+Péťa Št.
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • na google disku jsou vytvořeny dvě varianty  doplňovaček, prověřujeme jak jste se věnovali předcházejícím úkolům
    • 1. varianta je jen na sloverso BE a HAVE
    • 2. varianta na gramatiku, jednáb se o doplění do vět přítomný čas prostý a průběhový a minulý čas prostý a průběhový
    • funguji na tlf, hangout či reditelka@skolazalhostice.cz
    • předběžně vás chci vidět na meetu ve středu 1. 4. 2020 – čas upřesním přes pozvánku do vašeho školnímu mailu xxxxxx@skolazalhostice.cz
   • didakta – procvičujte základní gramatické jevy – přítomný a minulý čas
    •  
  • CHEMIE
   • Opakování – atom, periodická tabulka
  • PŘÍRODOPIS
   • přečti učebnice strana 74-77
    odpověz písemně do sešitu:
    1.vyjmenuj orgány horních a dolních cest dýchacích
    2.kde vzniká hlas?
    3.co je to kyslíkový dluh?
    4.vypočítej kolik kyslíku člověk spotřebuje za 1hod,24hod,1rok? Když za 1 minutu se člověk nadechne 16-18x.1 nádech je 0,5l vzduchu a z něhož se vstřebá 0,25l kyslíku.
   • vyfoť vypracovaný přírodopis z týdne 23.-29.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem  
  • ZEMĚPIS
   • přečti učebnice strana 95-97
   • odpověz do sešitu písemně:
   • 1.otázky 1-3 na straně 95
   • 2.Která/jaká odvětví průmyslu jsou tradiční pro náš region?
   • 3.Je v našem okolí nadnárodní podnik/závod/továrna?
   • vyfoť vypracovaný zeměpis z týdne 23.-29.2020 a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem
 

 

  • NĚMECKÝ JAZYK
   • K procvičení a ukotvení slovíček 7. lekce si vyber 10 slov a použij je ve větách, napiš těch 10 vět do sešitu.
   • Zapiš si do sešitu Akkusativ von der/die/das ( 4. pád členů der/die/das) – najdeš v učebnici na straně 63 na liště
   • Procvičit  der/die/das ve 4.pádě v učebnici str. 62/11 – ústně
 •  
  • OBČANSKÁ VÝCHOVA
   • Zapiš si do sešitu Shrnutí na str. 54
   • Napiš, co si představuješ pod pojmem „spravedlnost“.  Jak souvisí s právem?
   • Vypracuj úkol na straně 53  (?) – Rozliš , které z uvedených příkladů se týkají právních norem a které norem etických.
   • Sestav a napiš „Listinu zásad vaší třídy“
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • učebnice str. 104-106 – přečíst

20. 3. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 27. 3. 2020 – 2. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – opakování určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), psaní čárky v souvětí a větě jednoduché – učebnice str. 94 – 95, přívlastek těsný a volný
  • c) mimočítanková četba – povídky Šimka a Grossmanna, J. Neruda – Malostranské povídky, 2 dle vlastního výběru
 • MATEMATIKA
  • GEOMETRIE          opakování učiva
   • G8_20.3_Pythagorova věta
  • ARITMETIKA         opakování učiva
   • M8_20.3_výrazy
  • ÚKOLY PRO NADŠENÉ POČTÁŘE
   • G8_Složitější příklady na obsah obdélníka_ navíc_ kdo chce
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • napiš svými vlastními slovy v AJ co jsi se dozvěděl o Britain (str. 40 učebnice)
   • min. rozsah je 10 vět
   • zaslat na reditelka@skolazalhostice.cz
  • didakta
   • anglický jazyk 1 – tvorba otázek, odpovědí, záporu – vše co je v nabídce
    • diktát – vše co je v nabídce
   • anglický jazyk 2 – oprava chyb – vše co je v nabídce
    • diktát – vše co je v nabídce
 • CHEMIE
  • Pracovní listy: opakování učiva
  • CH8_20.3_pracovní list_ stavba atomu
 • PŘÍRODOPIS
  • přečti učebnice strana 80-85
  • odpověz písemně do sešitu:
   1.učebnice strana 80 otázky 1-4
   2.učebnice strana 83 otázky 1-5
   3.vysvětli co je to bulimie,mentální anorexie
   4.sestav jídelníček na 1 den, aby odpovídal zásadám zdravé výživy
  • vyfoť vypracované otázky z týdne 16.-22.3.2020 a pošli na mail krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem,děkuji 
 • ZEMĚPIS
  • přečti učebnice strana 91-94
  • odpověz písemně do sešitu:
   1.Zjisti kdy bylo založeno sídlo,ve kterém žiješ?
   2.Co je to městská památková rezervace?
   3.Kolik obyvatelstva žije ve městech a na venkově (v %)?
   4.Co je zkratka „PHARE“?
   5.Které oblasti v ČR zaostávají v životní úrovni? Proč tomu tak je?  
  • Vyfoť vypracované otázky z týdne 16.-22.3.2020 a pošli na mail krejcikova@skolazalhostice.cz se svým jménem,děkuji 
 • FYZIKA
  • Kmitání pružných těles (uč. s. 70-72) – zapište si tučně vytištěné pojmy a jejich vysvětlení
  • Vlnění – 72-74 (výpisky + tučné pojmy+ prostřední obrázek ze s. 73
  • Příčné a podélné vlnění – s. 74-76 (Dokázat stručně vysvětlit rozdíl)

 

 • DĚJEPIS:
  • Opakovací písemná práce se odkládá…
  • Evropa v letech 1815-1848 (s. 67-69 + stručné výpisky: Francie, Rusko, Osmanská říše, Itálie a Německo  (IVP stačí zapsat do sešitu shrnutí ze s. 69
  • Habsburská monarchie (s. 70-71) – výpisky ze shrnutí a odpovědět na otázky 1, 2 a 4 ze s. 71 
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Napiš si slovíčka 7. Lekce  –  na str. 122 v uč. Téma – Rund um das Fest
  • Opakování slovíček celé sedmé lekce
  • Stále platí opakování a procvičování rozkazovacího způsobu
  • Napiš 3 věty se slovesem können a 3 věty se slovesem wollen
  • Vypracuj do sešitu z učebnice str. 61/10  otázku :  “ Was ist typisch für das Wiener Kaffeehaus?“  –  Už jsme něco udělali společně v uč. na str.60/7, teď si prosím vyhledejte další informace na toto téma na internetu, tady máte odkaz, kde to máte v němčině https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kaffeehaus  popř. vyhledejte jinde, iniciativě se meze nekladou…..

 

 • OBČANSKÁ VÝCHOVA
  • TÉMA : PRÁVNÍ MINIMUM –  Právo je minimum morálky
  • Učebnice str. 52 – 54 přečíst
  • Vypracuj otázky : 
   • 1. Které nejstarší zákoníky znáš z dějepisu?
   • 2. Co je to právo?
   • 3. Co je to morálka? (obojí najdeš na str. 54 ve Shrnutí)
   • 4. Pokus se svými slovy vysvětlit rozdíl mezi morálkou a právem.
   • 5. Pokus se svými slovy vysvětlit význam názvu kapitoly :  „ Právo je minimum morálky“
   • 6. Vymysli příklad, kdy z hlediska jednoho člověka je určitý čin dobrý a prospěšný, zatímco druhého tentýž čin poškozuje. Dovedeš si představit následky této situace?
  • Dobrovolné : uč. str. 52 / otázky u otazníků nahoře a uprostřed stránky

13. 3. 2020 individuální výuka na 1 týden

 • Český jazyk
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – opakování určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), psaní čárky v souvětí a větě jednoduché – učebnice str. 94 – 95, přívlastek těsný a volný
  • c) mimočítanková četba – povídky Šimka a Grossmanna, J. Neruda – Malostranské povídky, 2 dle vlastního výběru
 • Matematika
  • Obsah učiva:
   • Vypracuj pracovní listy 
   • G8_Válec a převody jednotek_pracovní list_13.3.
   • M8_opakování_mocniny_pracovní list_13.3.
 • Chemie
  • Obsah učiva:
   • Vypracuj pracovní listy 
   • CH8_oxidační číslo_ chemické názvosloví_1_13.3.
   • CH8_oxidační číslo_ chemické názvosloví_2_13.3.
 • Anglický jazyk 
 • Fyzika:
  • Zopakovat kmitavý pohyb (uč. s. 66-69) – zápis jsme stihli v hodině, pokud jste chyběli, vycházejte ze shrnutí nebo poproste spolužáky.
  • Úkol (Zapiš do sešitu pod výpisky): vysvětli pojmy a uveď, jaké jsou mezi nimi rozdíly: 1) kmitavý pohyb 2) periodický kmitavý pohyb 3) harmonický kmitavý pohyb
  • Dále vysvětlete pojmy perioda a frekvence
 • Dějepis:
  • Opakovací písemná práce se odkládá…
  • Nové téma: Uč. – kap: VIII. Klasicismus, empír a romantismus (uč. str. 62-63 – prostudovat a udělat výpisky)
  • Život v první polovině 19. stol. (uč. 64-65 – pouze přečíst a prohlédnout obrázky, odpovědět si na otázky k textu)
  • Opakování ze str. 66 – vypracujte do sešitu otázky: 1, 4 a 5
 • Zeměpis
  • ČR ,čti 86-91
 • Přírodopis
  • TRÁVICÍ SOUSTAVA ,čti učebnici strana 78-79
 • Občanská výchova
  • Téma – Hospodaření – Nakupujeme
   • učebnice str. 50 a 51 opakování, doplnění
   • Vypracuj, pokus se vysvětlit otázku v uč. na str. 50 úplně dole (“brýle”)
   • Vypiš si do sešitu – Str. 51 – Shrnutí, pojmy (které najdeš v učebnici) – Domácnost, Firmy, Ekonomie, Ekonomika, Cena, Tržní cena, Poptávka, Nabídka
   • Vyhledej na internetu co je to Nobelova a Pulitzerova cena.
 • Německý jazyk
  • Napište 12 vět v rozkazovacím způsobu
  • Zopakovat si slovíčka 7. lekce – tématické celky : Hurra, ein Schulfest!, Einladung zum Fest, Mach mit beim Fest!
  • Kdo ještě nemá hotová cvičení v pracovním sešitě str. 76, 77 a 78 , tak si je doplní (individuální)
  • Udělat cvičení v učebnici str. 61 cv. 9 a) – Přečíst a přeložit, b) Přečíst, přeložit a zodpovědět otázku, c) Přečíst a přiřaď fotografie k větám
  • Procvičit si časování sloves können a wollen
  •  

 

 •