9. TŘÍDA

19. 6. 2020 – na těchto stránkách dále pokračujeme v podávání informací rodičům a žákům
 • zde se dozvíte v blízké době informace o školních pomůckách na školní rok 2020/2021

5. 6. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 12. 6. 2020 – 13. TÝDEN – POSLEDNÍ ÚKOLY!!!

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) pravopis – různé pravopisné jevy – cvičení na google disku
  • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou (úkol trvá)
 • MATEMATIKA
  • Na Google disku je složka – 8_M9_úkoly_5.6.2020
  • Zde jsou uložená 3 videa: Rozklad mnohočlenů na součin 1, 2 a 3
  • Videa jsou zaměřená na opakování učiva. Poslechni si a co jsi zapomněl od podzimu, kdy jsme učivo probírali, si znova ulož.
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • CHEMIE
  • Chemie_9
  • Na Google disku je složka – 8_CH9_úkoly_5.6.2020
  • Zde jsou uložená 3 videa: Anorganické názvosloví 1, 2 a 3
  • Videa jsou zaměřená na opakování učiva. Poslechni si a co jsi zapomněl od podzimu, kdy jsme učivo probírali, si znova ulož.
 • PŘÍRODOPIS
  • Na Google disku je složka – 10_P9_úkoly_5.6.20
  • Zde je uloženo video: Dopady klimatické změny (2 díl)
  • Zamysli se nad danou problematikou.
 •  FYZIKA 
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. 
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
 •  DĚJEPIS
  • Sledujte průběžně složku “Opakování a procvičování”naleznete v ní řadu zajímavých odkazů, dokumentů, článků a také pracovní listy, které si můžete přečíst, shlédnout, případně stáhnout a vyplnit. Správná řešení případných testů si poté ukážeme na tradičních středečních meetech. 
   • Složky budou průběžně doplňovány o nové materiály a v případě potřeby dále členěny podle tematických celků. Jinak připomínám, že velké množství materiálů a prezentací máte nasdíleno v záložce “Sdíleno se mnou”, tak si je také znovu projděte a osvěžte si učivo tohoto roku.
   • Pokud ve “Sdíleno se mnou” fyziku a dějepis neuvidíte, napište mi a já vám dané materiály nasdílím znovu. V tomto umístění však prosím nic nemažte ani nevyplňujte přímo na disku. Děkuji a hodně zdaru.
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Zopakuj si gramatiku na str. 103 na modré liště – „Gegenteile“ – „Protiklady“ a „Verben mit Dativ“ – „Slovesa se 3.pádem“  
  • Vypracuj cvičení v PS 139/16 a 140/17
  • Zopakuj si slovíčka celé  12.lekce
  • Stále si můžete procvičovat způsobová slovesa, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Biodiverzita – rozmanitost živé přírody (uč.str.116)
  • Přečti si stranu 116 v učebnici a zodpověz 2 otázky na modré liště nahoře
  • Vypracuj Otázky a úkoly u otazníku dole na str. 116
 • Občanská výchova
  • Téma – Problémy současného světa (uč.str.67)
  • Přečti si stranu 67 v učebnici a odpověz na otázky na této straně.
  • Zapiš si do sešitu závěrečné shrnutí na konci stránky.
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 136 – 140

29. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 5. 6. 2020 – 12. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) pravopis – různé pravopisné jevy – cvičení na google diskuTento týden je nutné odevzdat dosud nesplněné úkoly!
  • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou (úkol trvá)
  • c) literatura – seznámit se s tvorbou Jonathana Swifta – Gulliwerovy cesty – k tématu bude videokonference (úkol trvá)
 • MATEMATIKA
  • Algebra_9 
  • Na Google disku je soubor M9_úkoly_29.5.20 
  • Zde je pracovní list. Vypracuj a pošli mi na WhatsApp nebo G-mail.        Termín odevzdání: 4.6.20 
  • Pracovní list je zaměřený na výpočty s racionálními čísly – desetinná čísla, celá čísla, zlomky, odstraňování závorek v početních operacích
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • CHEMIE
  • Křížovka – laboratorní náčiní 
  • Na Google disku ve složce Chemie: 7_CH9_úkoly_29.5.2020 najdeš křížovku k vyplnění. Křížovku si stáhni (nevyplňuj na disku!) a pošli mi pouze tajenku na G-mail nebo WhatsApp. Abys mohl vyplnit křížovku, musíš použít pomocný Kvíz, který Ti přijde na g-mail.  Podrobný návod je na disku.                                     Termín odevzdání: 4.6.20
 • PŘÍRODOPIS
  • Samostudium – Životní prostředí a ochrana přírody 
  • Na Google disku je uloženo video: Příčiny globální změny klimatu I. díl 
  • Na g-mail Ti přijde kvíz T_P9_4_29.5.20 se čtyřmi otázkami. Odpovědi najdeš ve videu.Termín odevzdání: 4.6.20
 •  FYZIKA 
  • Sluneční čas a souhvězdí -s. 120-125  = Přečíst a z textu si udělat jen základní výpisky do sešitu 
  • Ze storu/obchodu play apod. si do mobili stáhněte a nainstalujte alespoň jednu z těchto aplikací: SkySafari, Star Walk 2, StarTracker (případně vyzkoušejte nějakou jinou) a až bude nějaký večer jasná hvězdná obloha, tak je vyzkoušejte   🙂
  • Vývoj fyziky: s 127-130 
   • kapitolu si přečtěte a než se pustíte do výpisků, nejprve se nad ní chvilku zamyslete… výpisky pak nemusíte dělat z textu, ale můžete napsat na pár řádků své vlastní zamyšlení nad fyzikou v našich každodenních životech a o jejím významu pro vás osobně.  
 •  DĚJEPIS
  • Z dokumentu vloženého na disku do složky 12. týden si vypracujte důkladné výpisky do sešitu.
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma – Cliquen und Freunde – uč.str.102 – 103
  • Zapiš si do školního sešitu gramatiku na str. 103 na modré liště – „Gegenteile“ – „Protiklady“ a „Verben mit Dativ“ – „Slovesa se 3.pádem“   – opiš věty a přelož je
  • Vypracuj cvičení v PS 134/5, 138/11 a 12 
  • Zapiš si slovíčka na str. 128 – 12.lekce – Cliquen und Freunde 
  • Stále si můžete procvičovat způsobová slovesa, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Přírodní katastrofy  (uč.str.111 – 115)
  • Napiš, které čtyři základní živly znáš.
  • Najdi příklady přírodních katastrof vyvolaných působením jednotlivých živlů.
  • Vyhledej a napiš, které řeky byly rozvodněny při povodních v letech 1997, 2002 a 2006. Která velká města byla tehdy zaplavena?
  • Které projevy sopečné činnosti znáš?
  • Zopakuj si význam pojmů zemská kůra, zemský plášť, litosféra a litosférická deska.
  • Napiš, která pohoří na území ČR jsou sopečného původu.
  • Co je příčinou zemětřesení a sopečné činnosti a na kterých místech ve světě dochází k těmto aktivitám nejčastěji?
 • Občanská výchova
  • Téma – Právní subjekty podnikání (uč.str.64-66)
  • Odpověz na otázky :
  • Kde najdeš živnostenský úřad a co se zde dá vyřídit?
  • Jaké povinnosti má podnikatel?
  • Jak často a kdy podává daňové přiznání?
  • Popiš svými slovy, co si představuješ pod pojmem podnikání? Kdo je živnostník?
  • Najdi a napiš význam slova „ workoholismus“.
  • Napiš, které známé české podnikatele nebo firmy znáš.
  • Napiš klady a zápory (rizika) podnikání a co vše by si člověk měl rozmyslet než se rozhodne se do podnikání pustit.
  • Dobrovolný úkol: uč.str.65 – nahoře nad obrázky
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 131, 132 – 135

22. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 29. 5. 2020 – 11. TÝDEN

 

 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Téma – Was bringt Glück? – uč.str.100 – 101

    

   • Zapiš si do školního sešitu gramatiku na str. 101 na modré liště – Personalpronomen im Dativ – Osobní zájmena ve 3.pádě, Verben mit dativ – Slovesa se 3.pádem a Verben mit Dativ und Akussativ a vše i přelož!!!!

     

   • Vypracuj cvičení v PS 133/3

     

   • Zapiš si slovíčka na str. 127 – 12.lekce – Was bringt Glück?

     

   • Stále si můžete procvičovat způsobová slovesa, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.

 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Poškozený „slunečník“ planety Země  (uč.str.109 – 110)
   • Popiš složení lidské kůže. 
   • Které funkce kůže plní? 
   • Jak můžeme chránit svůj organismus před UV – zářením? 
   • Kde je možné zjistit aktuální stav ozónové vrstvy nad naším územím? 
   • Jak působí jednotlivé frekvence elektromagnetického záření na lidský organismus? 
   • Jak vnímají jednotlivé frekvence lidské smysly? 
   • Co je vyjadřováno v tzv. Dobsonových jednotkách (zkratka DU)? 
   • Čím je narušována v současné době ozonová vrstva? 
   • Vysvětli pojem freony. Kde se využívají? 
   • Které části světa jsou nejvíce postiženy úbytkem ozónu?
 • Občanská výchova
  • Téma – Peněžní ústavy (uč.str.62-63) 2.část
   • Odpověz na otázky : 
   • Co znamená zkratka PIN? 
   • Co znamenají následující formy elektronického bankovnictví – TELE BANKING, GSM BANKING, HOME BANKING, INTERNET BANKING, WAP BANKING 
   • Co je to inkaso? 
   • Které výhody a nevýhody má placení kartou? 
   • Která banka je, na rozdíl od ostatních komerčních bank, státní a nevznikla za účelem zisku?(najdeš na str. 63 nad obrázky) 
   • Co je jejím úkolem? 
   • Zjisti, kde má sídlo Evropská banka, která má podobné postavení jako Česká národní banka v ČR. 
   • Zapiš si z učebnice, co znamená pojem „depozita“.
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 127 – 130

15. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 22. 5. 2020 – 10. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) pravopis – koncovky podstatných a přídavných jmen, příčestí minulé – cvičení na google disku
  • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou (úkol trvá)
  • c) literatura – seznámit se s tvorbou Jonathana Swifta – Gulliwerovy cesty – k tématu bude videokonference
 • MATEMATIKA
  • Algebra_9
   • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M9_15.5.20.        Termín odevzdání: 22.5.20
   • Bude zaměřený na řešení rovnic o jedné neznámé a geometrické výpočty.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Napiš jak trávíš čas v této době – 9. týdnů (povinnosti, zábava, rutina, strach, disciplína, kamarádi, rodiče, atd.) – 20 vět (minimální rozsah je 10 vět)
  • Odkaz na čtení časopisu online: https://www.bridge-online.cz/play/
  • dále zasílám odkaz na Appku – učení slovíček 1 měs. zdarma –https://wocabee.app/
 • CHEMIE
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_CH9_15.5.20.       Termín odevzdání: 22.5.20 
  • Kvíz se vrací k učivu – Stavba atomu, chemické výpočty a názvosloví.
 • PŘÍRODOPIS
  • Samostudium – Ekosystém
  • Na Google disku je uložená PowePointová prezentace zaměřená na téma – Ekosystém.
  • Po shlédnutí bude Tvým úkolem vysvětlit klíčová slova a zodpovědět 2 kontrolní otázky. Vše do sešitu. Poté ofotit a poslat mi na g-mail nebo WhatsApp.
  • Termín odevzdání: 22.5.20
 •  FYZIKA 
 •  DĚJEPIS
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Přečti si ještě jednou text v uč. na str. 98/2 a) a vypracuj cvičení 98/2 b) – ofotit a vložit na disk
  • Vypracuj cvičení v  v PS 132/2 (toto cvičení souvisí s textem, který jsme minule  překládali – uč.str.98/2 a)) – ofotit a vložit na disk
  • Opakování slovíček na str. 127 – 12.lekce – ty, co máte zapsané
  • Stále si můžete procvičovat způsobová slovesa, slovní zásobu, časování sloves, větné celky na Didaktě.
 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Globální změny klimatu  (uč.str.106 – 108)
   • Odpověz na otázky :
   • Vysvětli přesný význam termínů – globální, klima, počasí a podnebí.
   • Co je to tzv. Skleníkový efekt?
   • Zakresli si do sešitu graf na str. 106 dole – Podíl jednotlivých skleníkových plynů na oteplování atmosféry Země.
   • Vysvětli rozdíl mezi pojmy emise a imise.
   • Říká se, že obří skládky komunálního odpadu jsou načasovanými bombami. Co se tím myslí? Pokus se to vysvětlit.
   • Pokus se zjistit více informací o klimatickém jevu El Niňo.
   • Které důsledky mohou mít globální změny klimatu pro život na Zemi?
   • Jak se mohou projevit globální změny klimatu na území ČR?
   • Co ukládá jednotlivým státům tzv. Kjótský protokol?
   • PRÁCE S ATLASEM : Najděte příklady území, která by byla nejvíce ohrožena vzestupem mořské hladiny.

8. 5. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 15. 5. 2020 – 9. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) skladba – složité souvětí – učebnice str.120, cv. 2 a 3
  • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou (úkol trvá)
  • c) literatura – seznámit se s tvorbou Josefa Kainara – výbor z díla Nikdy nejsem sám – k tématu bude videokonference
 • MATEMATIKA
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M9_7.5.20.        Termín odevzdání: 15.5.20
  • Bude zaměřený na výpočty objemu a povrchu geometrických těles.
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • tento týden vás čeká test z učiva probraného za 8. týdnů –  viz sdílený disk – anglický jazyk, 
  • probíhat bude formou vyplnění na google form, jak jsme zkoušeli s vazbou na vaše osobní školní účty,
  • termín odevzdání bude do 15. 5. 2020.
 • CHEMIE
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_CH9_7.5.20.       Termín odevzdání: 15.5.20
  • Kvíz se vrací k učivu – Uhlovodíky a deriváty uhlovodíků.
 • PŘÍRODOPIS
  • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_P9_7.5.20.        Termín odevzdání: 15.5.20 
  • Kvíz je zaměřen na geologickou mapu České republiky. Odpovědi na otázky najdeš v učebnici nebo v tabulce, kterou jsme spolu vypracovali do sešitu.
 •  FYZIKA 
  • Vznik a vývoj hvězd  -s. 111 – 114  = Přečíst a z textu si udělat výpisky do sešitu a doplnit je vhodnými obrázky 
  • Najít na internetu (kromě Wikipedie) vhodné články, videa či animace a odevzdat je (případně odkazy na ně)  spolu s výpisky do vaší složky s vypracovanými úkoly v tomto týdnu.
 •  DĚJEPIS

 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Vypracuj cvičení v PS na str. 131 – Mein Wortschatz 
  • Zapiš si slovíčka na str. 127 – 12.lekce – Sammelfreaks a nauč se je. 
  • Napiš 6 vět s novými slovíčky, která jsi se už naučil z 8.lekce 
  • Práce s textem z minula nebyla lehká, takže kdo nemá, může si na tom ještě pracovat – Práce s textem :  Přečti si text v uč. na str. 98/2 „Stefan und seine 255 Bananenaufkleber“ a pokus se ho volně přeložit. 
  • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Běžná-přítomný čas 
  • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Způsobová-přítomný čas
 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Turisticky atraktivní oblasti (uč.str.105)
  • Odpověz na otázky :
  • Která nebezpečí mohou hrozit turistům, kteří se rozhodli navštívit zaostalévzdálené oblasti světa?
  • Proč dává stále více našich obyvatel v zimní sezoně přednost Alpám před domácími středisky?
  • Která místa v ČR byste označili za hlavní centra příjezdového cestovního ruchu?
  • Která místa jsou oblíbenými cíli domácí letní a zimní rekreace?
  • Zapiš si, která oblast je jednou z nejnavštěvovanějších na světě z úvodu lekce.
  • Vyjmenuj jednotlivé formy cestovního ruchu a ke každé z nich uveď příklad lokality v ČR a ve světě, kde se může uskutečňovat.
  • PRÁCE S ATLASEM : Najděte na mapě nejznámější alpská střediska. Jak jsou dopravně dostupná? 
 • Občanská výchova
  • Téma – Peněžní ústavy (uč.str.60-61) 1.část
  • Zapiš si z uč.na str.60, co to je „burza“ , cenné papíry a devizy.
  • Vypracuj otázky pod těmito pojmy na str.60 na liště vlevo.
  • Vypracuj úkol na str. 60 (uprostřed strany – barevná „okénka“) – Která z uvedených institucí je peněžní ústav a která ne?
  • Zapiš si do sešitu význam pojmů úrok, Úvěr, Hypotéka, Zástavní právo v uč.na str. 61 na liště vpravo.
  • Napiš, které provozní náklady platíte u vás doma.
  • Dobrovolné : Pokus se spočítat nebo odhadnout ….. zadání úkolu na str.61 nahoře („kladívko“) a nebo se pokus vypracovat zadání nad tím u otazníku.
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 121 – 123

 1.8.2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 8.5.2020 – 8. TÝDEN

  • ČESKÝ JAZYK
   • a) opakování pravopisu – příčestí minulé – procvičit na vzdělávacích webech + cvičení na google disku
   • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici (str. 162 – 165 ) proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou (úkol trvá)
   • c) literatura – seznámit se s tvorbou Josefa Škvoreckého (Tankový prapor), Miroslava Švandrlíka (Černí baroni) – k tématu bude videokonference
  • MATEMATIKA
   • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_M9_30.4.        Termín odevzdání: 8.5.20
   • Bude zaměřený na funkce. Učivo je v učebnici strana 70-74. Celé jsme probrali na meetu dne 29.4.20. Zároveň bylo jako samostudium z minulého týdne.
  • ANGLICKÝ JAZYK
   • tento týden budeme hodně číst:
   • koukni na slovní zásobu na str. 76/4 Heros – Culture, English across the curriculum
   • přečti článek v učebnici na str. 52/ 4 Culture – Robin Hood a odpověz na cv. 1b/52 a dále na cvičení 2/52 – odpověz na otázky
   • viz google disk AJ
   • přečti článek v učebnici na str. 53/ 4 English across the curriculum – Art: the Fighting Temeraire a odpověz na otázky 2/53
   • viz google disk AJ
  • CHEMIE
   • Vzhledem k náročnějšímu úkolu z matematiky si tento týden od chemie odpočineme.
  • PŘÍRODOPIS
   • Na g-mail Ti přijde kvíz – T_P9_30.4.20     Termín odevzdání: 8.5.20
   • Vychází z videa „Zemětřesení“, které jsi shlédl v úkolech minulý týden. Video je dostupné stále na Google disku, takže kdo neměl z jakéhokoli důvodu možnost video vidět, může si před kvízem pustit.
  •  FYZIKA 
   • Keplerovy zákony (učebnice s. 109 – 111) = Přečíst a z textu si udělat výpisky do sešitu 
   • Vypracovat do sešitu odpovědi na otázky a úkoly 1-3 ze s. 111
  •  DĚJEPIS

   • Závody v dobývání kosmu:
    • Vypracujte dvoustránkovou esej na táma “Kosmické závody”
  • NĚMECKÝ JAZYK
   • Vypracuj cvičení v PS 129/21 a)
   • Vypracuj cvičení v PS Meine Grammatik 130/ a
   • Zapiš si slovíčka na str. 127 – začátek 12.lekce „Ticks und Tricks“
   • Práce s textem :  Přečti si text v uč. na str. 98/2 „Stefan und seine 255 Bananenaufkleber“ a pokus se ho volně přeložit.
   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Běžná-přítomný čas
   • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Způsobová-přítomný čas
  • ZEMĚPIS
   • TÉMA – Rozdílná představa ideální dovolené (uč.str.102 – 104)
   • Odpověz na otázky :
    • Jak obvykle trávíš prázdniny či delší dobu volna?
    • Jakou máš představu o ideální dovolené?
    • Jaké jsou důvody, proč se lidé účastní cestovního ruchu? (str. 102 uprostřed)
    • Která významná náboženská poutní místa znáš? Vyber si jedno z nich a připrav o něm bližší informace, např.proč sem lidé přicházejí, kdy, v jakém počtu apod…..
    • Které znáš velké cestovní kanceláře působící celostátně na našem území? Jaké služby nabízejí? Na které destinace se zaměřují?
    • Co je to safari? Co nabízí účastníkům?Která negativa přináší masivní cestovní ruch navštěvovaným místům?
   • PRÁCE S ATLASEM : Uč. Str. 103 – Vypracuj otázky u symbolu „globus“.
 • Občanská výchova
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str. 119 + str. 120 – na papír odpovědi (cvičení ?)

25. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 1. 5. 2020 – 7. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – tvary číslovek dva (oba), tři, čtyři – procvičit na vzdělávacích webech
  • b) sloh – Proslov: vypracujte podle pravidel a vzorů v učebnici (str. 162 – 165 ) proslov na rozloučení vaší třídy se školní docházkou
  • c) literatura – na novém vzdělávacím webu České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ shlédnout dokumenty o českých spisovatelích
 • MATEMATIKA
  • Příprava na přijímací zkouškyŽáci, kteří půjdou na přijímací zkoušky shlédnou video zaměřené na řešení úloh o pohybu (jedno auto vyjede, druhé auto vyjede, kdy se setkají?)Geniální metoda na slovní úlohy o pohybuhttps://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No&t=451sVšichni žáciV odkazu je 2 video – na téma: Funkce_definiční obor a obor hodnot funkceV učebnici je toto učivo na stránkách 69 až 72. Přečti si učivo, shlédni video. Jedná se o novou látku. Posuneme se v matematice kousek dál. Příští středu, tj. 29.4., 10:30 – 11:30 hod. bude společný meet, kde si zopakujeme i dovysvětlíme nastudovanou látku. Pak si zkusíš vypočítat pár příkladů.Do meetu si můžeš připravit dotazy i z chemie, přírodopisu.Funkce_definiční obor a obor hodnot funkce
  • https://www.youtube.com/watch?v=7_vYKrVLEg8
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • cvičit angličtinu 1 a angličtinu 2 na DIDAKTA , v tuto chvíli již není nutné přihlášení… na meetu ve středu se o tom pobavíme, čeká Vás test z probraného učiva- hodnotí se…
 • CHEMIE
  • Samostudium – Molární hmotnost.Učivo je v UČ 76-77. Shlédni video (celé, kvůli souvislostem). Nás se týká pouze úvod, tam kde počítá M = molární hmotnost Na, CO2 a H2SO4. Na papíře levý sloupec.
  • https://www.youtube.com/watch?v=qw4tA7khvU0
 • PŘÍRODOPIS
 •  FYZIKA 
  • Plynné planety a malá tělesa (učebnice s. 105- 109) = Přečíst, výpisky do sešitu – Uran, Neptun, Pluto, Eris a jejich měsíce, dále komety a asteroudy.
   Úkol: Zjisti, jak se jmenuje velký asteroid, který se v příštím roce přiblíží k zemi a o kterém se původně tvrdilo, že je na kolizní dráze s naší planetou?
 •  DĚJEPIS

 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Běžná-přítomný čas – Vyber a doplň i Dopiš
  • Opakování – Didakta – Němčina1 – Slovesa – Způsobová-přítomný čas – Lehčí úroveň
 • ZEMĚPIS
  • Opakování – Didakta – Zeměpis – Obecný fyzický zeměpis – Globus a mapa – Úlohy s obrázky
  • Opakování – Didakta – Zeměpis – Obecný fyzický zeměpis – Planeta Země – Úlohy s obrázky
  • Opakování – Didakta – Zeměpis – Světové hospodářství a ekologie – Obyvatelstvo a sídla, Světové hospodářství
 • Občanská výchova
  • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Znaky, typy a formy státu
  • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a právo – Právo a soudnictví
  • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a hospodářství – Ekonomika
  • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a hospodářství – Peníze, banky a finanční produkty
  • Opakování – Didakta – Občanská výchova – Člověk, stát a hospodářství – Politika zaměstnanosti
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str 119 – 120

17. 4. 2020 -ÚKOLY NA TÝDEN DO 24. 4. 2020 – 6.TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – tvary zájmen on, ona, ten, náš – procvičit na vzdělávacích webech a vypracovat cvičení na googledisku
  • b) skladba – souřadné spojení – poměry mezi větnými členy a větami, učebnice str. 120, cvičení 2, 3 učivo o vsuvce  – str.120, cv.  1          
  • c) literatura – na novém vzdělávacím webu České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ shlédnout dokumenty o českých spisovatelích, úkol trvá + téma k zamyšlení (Bilá nemoc a současnost – podrobnosti na google disku)
  •  
 • MATEMATIKA
  • M9_úkoly_17.4.2020
  • Opakování – objemy těles
  • Google kvíz_M9_tělesa_17.4.20
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • slovní zásoba The customer 4D/76 – workbook
  • přečíst nahlas cv. 1/50 student´s book – pokus se odpovědět na otázky:
   • Who is the customer?
   • Where was he on Wednesday afternoon?
   • dále cvičení 2/50  – odpověz ústně na otázky 1-8
   • workbook – doplň cvičení 1/40
  • gramatika – Could
  • kouknětě na tato videa, u prvního videa mi napište jaké 4 fráze muž použil a díky druhému videu byste měli být schopni doplnit  cv. 4/41 workbook
  • https://www.youtube.com/watch?v=uUMPULuwdLI
  • https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk
  • google disk cvičení na COULD
 • CHEMIE
  • CH9_úkoly_17.4.2020
  • Samostudium – Dělení chemických reakcí
  • Opakování – Kontrolní otázky
 • PŘÍRODOPIS
  • P9_úkoly_17.4.2020
  • Samostudium – Nerostné suroviny
  • Samostudium – Zdroje energie
  • Kontrolní otázky
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Vypracuj cvičení v PS 129/21 b)Vypracuj cvičení v PS 128/18Opakování časování zvratných sloves  – Meine Grammatik –  PS 130/ bMein Wortschatz – PS str.131 dole – „Was machst du wie oft? Was machst du nie? – Vyber si minimálně 7 příkladů a napiš věty, kde použiješ slova : nie, immer, manchmal, selten, jeden Tag (täglich), jede Woche (wöchentlich), jeden Monat (monatlich), oft…..

 

 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Služby – každodenní součást našeho života (uč.str.100 – 101)
  • Vypracuj otázky :
  • Jaký je rozdíl mezi supermarketem a hypermarketem?
  • Co je to maloobchod? (uč.str.100 dole)
  • Lidé v dnešní době tráví mnoho času v nákupních centrech, nakupování lze vnímat jako novou formu trávení volného času. Jaký máš názor na tento způsob trávení volného času?
  • Zamysli se nad životním stylem vaší rodiny. Co ti vyhovuje? Co bys změnil(a)? Promluv na toto téma s rodiči.
  • Jaký životní styl je podle tebe základním předpokladem pro udržení psychického a duševního zdraví. Pokus se nad tím zamyslet a trochu se rozepsat…..
  • Přečti si na str.100 (uprostřed) co to znamená, že byl objekt po roce 1989 restituován.
  • Kde rádi nakupujete? Kde se vám naopak nelíbí? A proč?
 • Občanská výchova
  • Téma – Záchytná sociální síť (uč.str.56-59) 1.část
   • Odpověz na otázky :
    • Vysvětli, co jsou potřeby.
    • Které potřeby označujeme jako základní?
    • Které další rozlišujeme?
    • Potřeby lidí souvisejí také s jejich žebříčkem hodnot. Napiš, které události mohou ovlivnit změnu našeho žebříčku hodnot.
    • Ve kterých situacích potřebují občané pomoc státu?
    • Napiš názvy všech zdravotních pojišťoven, které působí v našem státu.
    • U které je pojištěno nejvíce občanů?
    • U které jsi pojištěn ty?
    • Proti čemu se můžeme pojistit?
    • Které pojištění platíme povinně a které je dobrovolné?
    • Co je podle tebe sociální problém? Napadne tě nějaký konkrétní příklad?
    • Dobrovolné : Stalo se tobě nebo tvé rodině něco nepříjemného, co určitým způsobem ochromilo a změnilo váš běžný život?
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str 116 – 118

10. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 17. 4. 2020 – 5. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
   1. a) opakování pravopisu – velká písmena procvičit na vzdělávacích webech a vypracovat cvičení uložená v googldisku ve složce Pravopis – úkol trvá…
   2. b) skladba – souřadné spojení – poměry mezi větnými členy a větami, učebnice str. 114 – 116, cvičení 2, 3
   3. c) literatura – na novém vzdělávacím webu České televize https://edu.ceskatelevize.cz/ shlédnout dokumenty o českých spisovatelích
 • MATEMATIKA
  • GEOMETRIE +    ALGEBRA
   • zadáno v minulém týdnu
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • Téma: EASTER – VELIKONOCE
  • napiš min. 10 vět jak jsi prožil Velikonoce + slovní zásoba – vymysli co nejvíce slov týkajících se Velikonoc – blíže materiál na google disku
  • workbook exercise 5/39
  • na google disku jsou vytvořeny MATERIÁLY K VYPLNĚNÍ 
   • ve středu 15 . 4. 2020 v 11:00 se potkáme na meetu, pošlu pozvánku na vaše školní účty xxxxxx@skolazalhostice.cz 
  • funguji na hangout, tlf.  a  na mailu: reditelka@skolazalhostice.cz
 • CHEMIE
  • zadané v minulém týdnu
 • PŘÍRODOPIS
  • zadané v minulém týdnu
 •  FYZIKA 
 •  DĚJEPIS
  • Mám pro vás skvělou zprávu – učivo fyziky a dějepisu se nám v tomto období protíná.
   Jedním z charakteristických symbolů studené války byly také závody v dobývání kosmu.
  • Váš úkol však nebude snadný, neboť si budete nuceni vyzkoušet, jak se dělají výpisky z “mluveného slova” přesněji řečeno z dokumentárního pořadu. Jsem však přesvědčen, že to zvládnete na výbornou a jsem si také jistý, že se vám tato dovednost bude i v budoucnu hodit. Pro tyto účely jsem vybral čtyřdílný dokument BBC, obsahující množství autentických dobových záběrů, který je navíc rozdělen na krátká (desetiminutová) videa, věnovaná klíčovým kapitomám těchto vesmírných závodů (space race). Můžete si tedy práci lépe rozdělit, naplánovat a přehledně členit. Tento týden vás čekají: “Souboj o raketu” a “Souboj o družici”, které naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=gIL94uzWkxg&list=PL66B6670B71D0953EPříští týden to bude “Souboj o přežití” a “Souboj o měsíc”…Úkol: Z každé kapitoly by výpisky neměly přesáhnout půl stránky (u první kapitoly to bude tak pět řádků 🙂  Důležité je, odkud pocházel raketový program, kdo byl důležitou osobností raketového inženýrství a jak se vyvýjely (a jmenovaly) první rakety.Pro nadšence do moderních dějin (dějin 20. století) mohu k tomuto tématu ještě doporučit následující filmy:
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Vypracuj na papír (čtvrtku) – PROJEKT – TÉMA : Bewegungsprotokoll (uč.str.96)
  • Jak tento úkol pojmete, je jen na vás. Ale určitě by tam mělo být, jaký pohyb máte dopoledne, odpoledne, o víkendu a pod….. Měli byste tam nějak zakomponovat i části lidského těla, které jsme se nedávno naučili. Můžete vytvořit koláž nebo namalovat obrázky, záleží jen na vás, pohrajte si s tím. Vyfoťte mi to a pošlete a až budeme moci zase do školy, tak mi to přinesete, takže si to dobře uchovejte.
  • Vypracuj PS 129/21 a)

 

 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Služby nevyrábějí, ale slouží (uč.str.98 – 99)
  • Vypracuj otázky :
  • Co se podle tebe nejčastěji nakupuje přes internet?
  • Které výhody a nevýhody má tento způsob prodeje?
  • Myslíš si, že ve všech zemích světa patří lékařská péče k veřejně poskytovaným službám? Znáš příklady zemí, kde tomu tak není?
  • Přečti si úvod na str.98 (modré písmo) a odpověz na otázky pod ním („kladívko“)
  • Napiš význam slova „terciér“
  • Zamyslete se nad svým denním programem. Zkuste si vypsat služby, které jsou součástí vašeho každodenního života.
  • Zapiš si, jakým způsobem se rozdělují služby. (v uč.na str.99 – pod „brýlemi“)
  • Dobrovolný úkol (kdo vypracuje, dostane jedničku) : Zjisti si služby poskytované v místě svého bydliště (městská čtvrť, část obce, vesnice). Považuješ zjištěnou nabídku za dostačující? Navrhni, které chybějící služby by zde bylo reálné doplnit. 
 • Občanská výchova
  • Téma – Státní rozpočet  (uč.str.53-55) 2. část
  • Odpověz na otázky :
   • Jaké rozpory mohou vzniknout na zasedání obecního zastupitelstva při rozhodování o využití obecních peněz?
   • Vysvětli co jsou to „statky“ a „služby“.
   • Uveď příklady, které statky a služby nakupuje stát.
   • Zapiš si, co znamená zkratka DPH (uč.str.54) a co zdaňuje.
   • Zjisti, jaká je současná sazba DPH na českém trhu.
   • Napiš, kolik zaplatí zákazník za zboží, když jeho cena bez DPH činí 199,- Kč.
   • Zapiš si, co je to sféra primární, sekundární a terciární. (uč.str.54 – lišta)
   • Napiš, co je to daň přímá a nepřímá (uč.str.55 nahoře).
   • Vyhledej, které daně tvoří naši daňovou soustavu. (Nápověda v uč.str.55 – u prvního otazníku)
   • Napiš, co tvoří „veřejné finance“ (uč.str.55 – nad shrnutím)
   • Odpověz, co tvoří nejvýznamnější složku příjmů do státní pokladny. (najdeš ve Shrnutí)
   • Víš, jak je v našem státu chráněno duševní vlastnictví?
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví – str 114, 115 – na papír vypracovat tabulku (tužka)

3. 4. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 10. 4. 2020 – 4. TÝDEN

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – velká písmena procvičit na vzdělávacích webech a vypracovat cvičení uložená v googldisku ve složce Pravopis

   b) skladba – samostatný větný člen, osamostatnělý větný, člen (učebnice str. 88 – 90): zopakujte si toto učivo a projeďte si cvičení 4. na str. 90 v učebnici

   c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry K. Čapka – Bílá nemoc

 • MATEMATIKA
  • GEOMETRIE +    ALGEBRA
   • 1_M9 a G9_otestuj své znalosti_3.4.2020
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • tento týden se budeme zabývat přídavnými jmény a zejména jejich koncovkami – ed, – ing
   • na google disku máte k vypracování listy, kde vám látku vysvětlím a vy se pokusíte vyplnit. Pokud to bude pro vás málo vrhněte se na cv. 1/38 workbook, vyfoťte a vložte do své složky na google dicsu – (můj disk/chřipkové prázdniny/anglický jazyk/ své jméno)
   • ve středu 8. 4. 2020 v 11:00 se potkáme na meetu, pošlu pozvánku na vaše školní účty xxxxxx@skolazalhostice.cz 
  • funguji na hangout, tlf.  a  na mailu: reditelka@skolazalhostice.cz
 • CHEMIE
  • CH9_úkoly_3.4.2020
   • Samostudium – Galvanické články
   • Samostudium – Beketovova řada napětí kovů
   • Kontrolní otázky
 • PŘÍRODOPIS
  • Učivo – Atmosféra
  • Vyplnit pracovní list – Atmosféra, hrajeme si s mraky
 •  FYZIKA 
  • Slunce (učebnice s. 96-98) = Přečíst, výpisky do sešitu + do sešitu odpovědět na otázky ze s. 98
  • Videa dodám do pondělního odpoledne
 •  DĚJEPIS
  • Na váš sdílený disk umístím větší množství zajímavých materiálů k českým i světovým moderním dějinám. Vyberete si každý pět témat, která vás zaujmou, ty si přečtete a do vypracovaných úkolů vytvoříte dokument se svým jménem a seznamem přečtených témat. Každé téma pak navíc shrnete zhruba ve třech až pěti větách, aby i ostatní věděli, o čem to bylo. Je to zase trochu něco nového, ale věřím vám, že to dáte a doufám, že vás tento spíše už středoškolský způsob práce bude také více bavit. Až budete mít hotovou svoji práci, podívejte se také na práce ostatních (co si vybrali a jak to shrnuli).
  • Hodně štěstí!
 • NĚMECKÝ JAZYK
  • Napiš snídani, kterou běžně jíš ( minimálně 4 různé varianty, kdo by mi chtěl tvrdit, že nesnídá, tak ať si 4 různé snídaně vymyslí…) Tento úkol neplatí pro Aničku Levou, Terezku Matulákovou a Lukáše Čapka, kteří mi německy napsali co měli k snídani a k obědu v chatu v naší skupině, ostatní, kteří mou výzvu ignorovali, si napíší tento úkol.
  • Napiš 7 vět se slovesem “sollen”
  • Minule jste si měli zapsat, jak se sloveso sollen časuje. Jen upozorňuji, že sloveso sollen se překládá jako “mít povinnost” – použijeme ho ve větách jako: ” Mám něco udělat, Mám ti zavolat, Mám mu něco připomenout…… “ Jednoduchá pomůcka je, pokud je v české větě sloveso mít (mám…) a není v ní žádné další sloveso, tak použijeme vždy!!! sloveso “haben”!
  • ale pokud je ve větě sloveso mít a ještě další sloveso, musíte vždy použít sloveso “sollen”!!!!! Např.:  Mám hlad. Ich habe Hunger. Mám jednoho bratra. Ich habe einen Bruder……ale…….Mám ti to říct. Ich soll dir das sagen. Mám to udělat. Ich soll das machen
 • ZEMĚPIS
  • TÉMA – Vlivy dopravy na životní prostředí  (učebnice str. 97)Přečti si tabulku uprostřed str.97 – Druhy dopravy a jejich vybrané dopady na životní prostředí.Uveď příklady, jak doprava ovlivňuje naše životní prostředí.Zamysli se a pokus se vybrat ve své obci místo, kde doprava nejvíce poškozuje životní prostředí.Které dopady dopravy tě v místě tvého bydliště obtěžují? Navrhni, jak tyto dopady omezit.Jak můžete osobně přispět ke snížení dopadů dopravy na naše životní prostředí?Proč jsou na průhledných protihlukových stěnách zobrazeny siluety dravců?Které rostliny patří mezi tzv. energetické rostliny?
 • Občanská výchova
  • Téma – Státní rozpočet  (uč.str.53-55) 1. částVypracuj otázky :Co je to státní rozpočet?Ze kterých položek se skládá?Odkud získávají finanční prostředky orgány státní správy a orgány samosprávy?Odkud získávají finanční prostředky obce?Napiš co znamenají pojmy : Akcie, Dividenda a Deficit (uč. str.53)Čeho se obvykle týkají spory mezi politiky o využití státních peněz?
 • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
  • Výchova ke zdraví str. 112, 113

27. 3. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 3. 4. 2020

 • ČESKÝ JAZYK
  • opakování pravopisu – hláskové skupiny bě – bje, vě – vje, mě – mně

   b) skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent (učebnice str. 84 – 86)

   c) mimočítanková četba – scénář divadelní hry K. Čapka – Bílá nemoc

 • MATEMATIKA
  • ALGEBRA               opakování učiva
  • M9_27.3_lomený výraz
  • GEOMETRIE                     opakování učiva
  • G9_27.3._Pythagorova věta
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • na google disku máte k vypracování list, kde prověřujeme, jak jste zvládli cvičení ve workbooku, cvičení je zaměřené na I can hear…I can see…, pozor je možné i v minulém čase, dále je cvičení zaměřené na there is/ there are
  • funguji hangout, tlf.  a  na mailu: reditelka@skolazalhostice.cz, sledujte své školní účty (xxxxxx@skolazalhostice.czna středu chystám meet, kde probereme co Vám nešlo popř. nejde
  • procvič na DIDAKTA
    • jakákoli gramatika
 • CHEMIE
  • 1.    Samostudium – Elektrolýza2.     Výklad
   • UČ 66 – 67
   • Naučná videa 
    • 1. Elektrolýza
    •  2. Elektrochemie – elektrolýza, reaktivita kovů, galvanický článek
  • 3.     Zápis do sešitu
 • PŘÍRODOPIS
  • 1.     Učivo – Atmosféra, ochranný štít Země
   • Samostudium
   • Pomůcky:       učebnice Přírodopis pro 9. ročník, strana 86 – 88 (kdo nemá učebnici, jsou naskenované stránky)
   • 4 naučná videa           –          Atmosféra
    • Cesta do stratosféry a zpět
    • Co by se stalo, kdyby zmizela atmosféra
    • Meteorologie pro piloty – atmosféra
  • Žák si přečte učivo v učebnici, shlédne videa.
  • Poté vyrobí učební pomůcku pro výklad učiva atmosféra.

 

 • Německý jazyk
  • Učebnice strana 95, zapište si časování způsobového slovesa SOLLEN,

   Přečíst a přeložit ( jen ústně) uč. str. 95/ cv. 14

   Vypracuj v PS 127/16, 18 a 19

 • Zeměpis
  • TÉMA – Problémy dopravy ve městech a na venkově (učebnice str. 96)
  • Přečíst stranu 96 a vypracovat úkoly :
  • Vyhledej na internetu co znamená pojem “koňka” a “omnibus”
  • Které dopravní prostředky patří k systému MHD ve vašem krajském městě?
  • Vyhledej, co označuje dopravní značka P+R
  • Zeptej se rodičů a prarodičů jak cestovali do školy, když byli ve vašem věku. Zapiš si do sešitu, co jsi zjistil/a. Pokud nejste v kontaktu s prarodiči nebo již nežijí, zeptej se na to svých rodičů, jak se jejich rodiče nebo třeba i jejich prarodiče, dopravovali do školy.
 • Občanská výchova
  • Téma – Stát a národní hospodářství (uč.str.51-52)
  • Přečíst v učebnici strany 51 a 52
   • Vypracuj :Co je to ekonomie?
   • Které úkoly plní stát? Které jsou podle tebe nejdůležitější.
   • Zjisti, co znamená pojem marketing.
   • Vysvětli, co na politické scéně znamená pravice a co levice.
   • Statky, Služby, Monopol a KartelVypiš si do sešitu pojmy z učebnice na str. 51 úplně dole -Vypiš si do sešitu vysvětlení pojmu “Ekonomika” (uč.str.51)
   • Co je nabídka a poptávka?
   • Přečti si otázky v barevných rámečcích na str. 52 a pokus se vypracovat úkol pod nimi (“brýle”), 
  • VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
   • učebnice strana 109,110,111 – přečíst

 


20. 3. 2020 – ÚKOLY NA TÝDEN DO 27. 3. 2020

 • ČESKÝ JAZYK
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – procvičování určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), psaní čárky ve větě jednoduché i v souvětí, poměry v souřadném spojení, druhy vedlejších vět
  • c) mimočítanková četba – 3 povídky ze Slavností sněženek a Ostře sledované vlaky od B.Hrabala (do poloviny)
 • MATEMATIKA
  • GEOMETRIE                 opakování učiva
  • G9_20.3._konstrukční úlohy
  • ALGEBRA                     opakování učiva
  • M9_20.3_výrazy
  • PŘÍKLADY PRO NADŠENÉ POČTÁŘE
  • G9_Složitější příklady na obsah obdélníka_ navíc_ kdo chce
 • ANGLICKÝ JAZYK
  • napiš příběh na téma THE BURGLAR
   • vyber si a) přepis v AJ komiks ze str. 46 a nebo b) vymysli svůj příběh na téma The Burglar 
   • rozsah min. 10 vět
   • zaslat na reditelka@skolazalhostice.cz
  • procvič na DIDAKTA
   • ANGLIČTINA 1 
    • tvorba otázek, odpovědí, záporů – vše v této nabídce
    • diktát – vše v této nabídce
   • ANGLIČTINA 2
    • oprava chyb – vše v této nabídce
    • diktát – vše v této nabídce
 • CHEMIE
  • 1.     Samostudium – Redoxní děje, hoření, koroze
  • 2.     Výklad –  ① Redoxní děje, ② Hoření, ③ Koroze
  • 3.     Zápis do sešitu
 • PŘÍRODOPIS
  • 1.     Učivo – Kontrolní test: Půdy 
  • 2.    Učivo – Voda na Zemi
 •  FYZIKA 
  • Středa 9:30 – 12:00 videokonference přes Google Meet
  • proběhnou online prezentace vašich prací s výkladem a jejich následný rozbor. Na sdíleném disku se prosím všichni předem seznamte s pracemi vašich spolužáků, které budou nejpozději od neděle na sdíleném disku.
  •  Instrukce pro přihlášení k Meetu dostanete prostřednictvím WhatsAppu
  • V dalším týdnu začneme novou kapitolu, která bude věnována vesmíru. 
 • DĚJEPIS:
 • Německý jazyk
  • Opakování a procvičování slovíček 11. Lekce
  • Téma : Mein Start in den Tag učebnice str. 94
  • Vypracuj v učebnici na str. 94 cv. 12, Napiš krátkou práci  na téma snídaně (pár vět, např. co rád snídáš, co snídáš přes týden a co o víkendu nebo pokud nesnídáš, tak co snídají tvoji rodinní příslušníci nebo co je podle tebe zdravá a nezdravá snídaně……
  • Napiš 5 vět se způsobový slovesem können (mluv o schopnostech – Was kannst du?Co umíš?)
  • Vypracuj PS  str. 128/17
 • Zeměpis
  • Téma : Kontinentální a vnitrostátní přepravy (učebnice str. 94-95)
  • Zopakuj si a vypiš pojmy – vertikální a horizontální členitost
  • Otázky   
   • 1. Už jsi projížděl některým dlouhým alpským tunelem nebo ses plavil na trajektu? Jaká jsou bezpečnostní opatření pro případ nehody? Vyhledej na mapě názvy některých dlouhých alpských tunelů.
   • 2. Kterými tunely byste projížděli autem z Česka do italských Benátek?
   • 3. Jaký je nejdelší silniční tunel v Alpách (byl otevřen v roce 1980) a kolik měří?
   • 4. Zjisti, které transevropské koridory procházejí Českem.
   • 5. Vysvětli pojem – „přirozené dopravní bariéry“
   • 6. Vyhledej a vypiš názvy některých vysokorychlostních železničních tratí ( VRT)
   • 7. Která země v Evropě začala jako první VRT budovat? (Jak se jmenují tyto vlaky?)
   • 8. Komu patří světové prvenství VRT?
   • 9. Máme u nás v České republice VRT?
   • 10. Co přináší zpoplatnění dálnic?
   • 11. Jak se vybírá mýto v ČR?
 • Odkazy :
 • Občanská výchova
  • Téma – Rodiče a děti (učebnice str. 48-50)
  • Zopakujte si  a vypište možnosti náhradní rodinné péče
  • Jedním z nejvýznamnějších důvodů pro uzavření manželství bývá založení rodiny a řádná výchova dětí. Napiš, co si pod pojmem „řádná výchova“ představuješ.
  • Otázky :    
   • 1.   Vypiš, které funkce by rodina měla plnit
   • 2. Vysvětli pojem – Výchova
   • 3. Napiš, co je to „Baby box“
   • 4. Vypiš organizace (zařízení, nadace, občanská sdružení……) , která pomáhají dětem
   • 5. Pokus se odhadnout, do jakých období by se dalo rozčlenit soužití partnerů.
   • 6. Co je asi pro jednotlivá období typické? (Na co by si partneři měli dávat pozor)
   • 7. Co znamená pojem „plánované rodičovství“? (Odpovědi na otázky ohledně plánovaného rodičovství a antikoncepčních metod najdete také v učebnici v části Rodinná výchova, kapitola Sexuální výchova na str. 135 – 139)

13. 3. 2020 – individuální výuka na 1 týden

 • Český jazyk
  • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných a přídavných jmen,
  • b) skladba – procvičování určování druhů větných členů (Pks,Pkn, Pt,Pu), psaní čárky ve větě jednoduché i v souvětí, poměry v souřadném spojení, druhy vedlejších vět
  • c) mimočítanková četba – 3 povídky ze Slavností sněženek a Ostře sledované vlaky od B. Hrabala (do poloviny)
 • Matematika
  • Obsah učiva:
   Vypracuj pracovní listy 

   G9_opakování_jehlan, kužel, koule _pracovní list_13.3.

   M9_opakování_lineární rovnice _pracovní list_13.3.

   M9_opakování_soustavy lineárních rovnic_ pracovní list_13.3.

 • Anglický jazyk
 • Fyzika:
  • Žáci v tomto týdnu pokračují v práci na svých projektech tak, jak byly zadány. Dvojice spolupracují na svých tématech prostřednictvím sdílených dokumentů a prezentací.
  • Termín odevzdání je 22. 3. 2020
   ČA.+GA. – Jaderné síly (splněno – nahrajte prosím svoji prezentaci do sdílené složky:  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vUSQVOK6G_Ou37S8GT1ovDf4GvychCWD )
  • DV+PA – Radioaktivita
  • KR+MA – Využití radioaktivity v praxi
  • LE+KY – Ochrana před zářením
  • MA+PA – Jaderné a řetězové reakce
  • PI+SC – Jaderná elektrárna a jaderný reaktor
  • PO+ŠA – Termonukleární reakce
  • V případě jakýchkoliv dotazů, nebo potřeby konzultace před odevzdáním se mna mě můžete kdykoliv obracet. Práce budou klasicky známkovány, pouze vám odpadá ústní prezentace.
  • V dalším týdnu začneme novou kapitolu, která bude věnována vesmíru.
 • Chemie
  • obsah učiva: 
   • CH9_úkoly_13.3.20201.     Samostudium – Rychlost chemické reakce1.     Výklad – Rychlost chemické reakce
 • Dějepis:
 • Zeměpis
  • Význam dopravy – uč. str. 90 – vypracovat zadání nahoře a uprostřed stránky  (“brýle”) Odpovězte na otázku dole na stránce – Vysvětlete, proč si některé druhy dopravy konkurují…
   • Vyhledat informace k otázce na modré liště (“Které významné dopravní stavby…….”)
  • Transkontinentální dopravní spojení – Světová letecká doprava uč. str. 91
   • Vyhledejte si na internetu informace k tématu a vypracujte 4 otázky na modré liště
   • Pak odpovězte na otázku uprostřed stránky a dole na stránce (“kladívko”)
  • Světová námořní doprava uč. str. 92 a 93
   • Vypracujte 2 otázky na modré liště na str. 92
   • Odpověz na otázku č. 2 a 3 na str. 93 dole (?)
 • Německý jazyk
  • Opakování 11. lekce učebnice str. 89 – 93
  • Pořádně se naučit  slovíčka 11. lekce (témata – Fit oder faul?, Mach mit, bleib fit! ) a napsat si slovíčka na str.127 uč. – téma – Mein Start in den Tag a také se je naučit
  • Uč. str. 93 cv.10 přečíst a přeložit
  • PS str. 122 – 126 dodělat si cvičení, která ještě nemáte hotová (individuálně) 
 • Občanaká výchova
  • TÉMA – Rodina
   • Přečíst si v učebnici str. 45 – 47
   • Vypracuj otázky : 
    • Můžeš uzavřít manželství před dovršením 18. roku života? Za jakých podmínek?
    • Který právní předpis se zabývá vztahy v rodině
    • Kterými pravidly by se měli manželé nebo partneři řídit?
    • Uveď výhody a nevýhody manželství a volného soužití dvou partnerů
    • Vyhledej a vysvětli, co je to registrované partnerství
    • Jaký je rozdíl v ČR mezi svatbou církevní a civilní?