9. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 9.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku – test k přijímacím zkouškám –  konzultace na meetu v pondělí 23.11.
 • b) procvičování skladby na webech (odkazy na google disku) – větná interpunkce –  probereme na pondělním meetu
 • c) dějiny literatury – proletářská poezie – probereme na pondělním meetu 23.11.
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – diskuse na meetu 23.11.

Matematika

Téma: Lomené výrazy

 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 17.11. svátek
 • Čt – 19.11. krácení lomených výrazů do pátku 20.11., 15 hodin

Chemie

Téma: Uhlovodíky, alkany

 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 19.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • Přepsat výklad – zástupci alkanů, do sešitu.  Do pátku 20.11. 15 hodin.

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • v následujícím týdnu se budeme věnovat popisu
 • na meetu se budeme věnovat opravě testu

Německý jazyk

 • člen určitý x neurčitý
 • formulář e-mailem

Fyzika

Milí deváťáci,

tento týden nás čekají elektromotory – uč. s. 31 – 33. (výpisky + schéma el.mot.)
Do našeho čtvrtečního meetu mějte kapitolu přinejmenším přečtenou a zhlédnuté následující videa:

Dějepis

Druhá republika a Protektorát 🙁

uč. s. 42-43

Příprava války – uč. s. 44

 • Tentokrát vám žádná videa nezadám, ale vaším úkolem bude (kromě výpisků) nějaké vhodné výukové video na jedno z těchto témat najít, dát na něj mě i spolužákům odkaz a krátce vysvětlit, proč jste vybrali právě tento dokument.

Přírodopis

Téma: Nejdůležitější minerály – opakování

 • Na g-mail přijde test k vyplnění „P9_opakování minerály“. Termín vyplnění do středy 25.11. 15 hod
 • Všechny odpovědi najdeš v učebnici str. 20 až 32 (Probrali jsme vše)

Zeměpis 

OSÍDLENÍ
 • přečti učebnice strana 61-64
 • do sešitu písemně:
  1. modrý rámeček strana 62,64
  2.vyjmenuj znaky, čím se liší venkovské x městské sídlo
  3.překresli hierarchii sídel str.63 (žlutá pyramida)
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 
 

Občanská výchova

Smluvní právo – uč. s 25-27. Vaším úkolem (kromě výpisků) bude, sepsat se svým spolužákem libovolnou smlouvu, která však bude obsahovat všechny právní náležitosti (kromě osobních údajů – pozměňte si svá jména i adresy a neuvádějte pravá rodná čísla). Pro účely této práce se rozdělíte do dvojic, vytvoříte si na Google disku sdílený dokument a na tom budete společně pracovat. Formální náležitosti a úpravu můžete (kromě učebnice) čerpat také z internetu.

Pokuste se úkol splnit do čtvrtečního meetu, ať  si máme o čem povídat 🙂

Výchova ke zdraví

 • uč. 90 – 91 – přečíst, do sešitu str. 91 – odstavec u vykřičníku 

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n042 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 16.11.
 • procvičování skladby na webech (odkazy na google disku) – funkce vět a větných ekvivalentů + studijní materiál v učebnici str. 86 – 87 + probereme na pondělním meetu – téma bude dokončeno
 • dějiny literatury – literatura reagující na 1. svět.válku + proletářská poezie – přečíst 2. kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid  – probereme na pondělním meetu 16.11.
 • mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 10.11. smysl lomeného výrazu splněno 11.11.
 • Čt – 12.11. hodnota výrazu do pátku 13.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky, alkany
 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 12.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • Napiš strukturní, racionální a sumární vzorec – butanu, nonanu. Do středy 18.11., 13 hodin.

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • ve středu na meetu procvičíme opakování na test, který následně poštu formou formuláře s termínem odevzdání do neděle 22. 11. 2020

Německý jazyk

Fyzika

Milí deváťáci,

Dějepis

Milí deváťáci,

Tento týden nás čaká opravdu důležité téma našich dějin – KONEC PRVNÍ REPUBLIKY – uč. s 40-41. Čtěte prosím pečlivě!

Přírodopis

 • Téma: Oxidy, Uhličitany, Sírany
 • Shlédnout video, prostudovat učebnici UČ 28 – 32, napsat zápis podle osnovy.
 • Odpovědět na 3 kontrolní otázky. Zaslat ke kontrole do středy 18.11., 15:00 hodin

Zeměpis 

OSÍDLENÍ

 • přečti učebnice str.55-60
 • přepiš do sešitu modrý rámeček str.57
 • písemně do sešitu:
  1) co je URBANIZACE,AGLOMERCE
  2)uveď hlavní znaky (3ks) venkovského a městského sídla a uveď příklady
  3)proč ubývá obyvatelstvo ve městech vyspělého světa na rozdíl od rozvojových zemí?
 • Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Majetkové právo – s. 20-24. Pečlivě pročtěte, udělejte si výpisky (pouze shrnutí nestačí)
 • Pokuste se úkol splnit do čtvrtečního meetu, ať  si máme o čem povídat 🙂

Výchova ke zdraví

 • uč. 88 – 89 – přečíst, do sešitu zapsat stručný zápis

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n041 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 9.11.
 • b) procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna  a pod.) – funkce vět a větných ekvivalentů + studijní materiál v učebnici str. 86 – 87 + probereme na pondělním meetu
 • c) dějiny literatury – literatura reagující na 1. svět.válku + proletářská poezie – přečíst 2. kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid  – probereme na středečním meetu
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 3.11. smysl lomeného výrazu splněno 5.11.
 • Čt – 5.11. smysl lomeného výrazu do pátku 6.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky, alkany
 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 5.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • (zapsat prezentaci do sešitu, doplnit vodíky do strukturního vzorce alkanu, naučit se 10 základních názvů alkanů). Úkoly odevzdat do středy 11.11., 15:00 hodin (před čtvrteční hodinou chemie).

Anglický jazyk

 • sleduj google disk
 • začneme souhrnné opakování SHOULD, MUST, HAVE TO
 • slovní zásoba – nemoci, předložky
 • zašlu cvičení, které bude přípravou na test
 • POZOR!!! V TOMTO TÝDNU MÁME PŘESUNUTÝ MEET ZE STŘEDY NA ČTVRTEK, JEDNÁ SE POUZE O VÝMĚNU MEZI PŘEDMĚTY, POZVÁNKY ZAŠLU!!!

Německý jazyk

 • test formou formuláře, který přijde na e-mail (sich vorstellen, Verben (slovesa), Getränke, Café) – odevzdat do středy 11.11.2020 do 15 hod
 • slovíčka Schule, fráze neporozumění
 • cvičení formou formuláře

Fyzika

Milí deváťáci,

také tento týden budeme pokračovat v započaté kapitole zabývající se elektrodynamikou.

Naším tématem budou kondenzátory, cívky a transformátory, úvod jsme si udělali na meetu a na další meet si připravte případné otázky k těmto tématům.

 • Uč. s. 22-24 vám výpisky stačí ze shrnutí.
 • Transformátory na s. 25-28 zatím jen nastudujte, na čtvrtečním meetu si téma probereme a dostanete též instrukce pro zápis. Prozatím si připravte (opište) tabulku ze s. 25 a zapište a rozepište si vzorce, dále můžete ještě opsat modré rámečky.

Dějepis

 • Cesta ke světové válce – uč. s. 37-39 – Stručné výpisky po jednotlivých tématech

Přírodopis

 • Téma: Sulfidy, Halogenidy
 • Shlédnout video, prostudovat učebnici UČ 24 – 27, napsat zápis podle osnovy. Zaslat ke kontrole do úterý 10.11., 15:00 hodin

Zeměpis 

MEZINÁRODNÍ MIGRACE

Občanská výchova

 • Společný rozbor esejí (=úkolů z minulého týdne)

Výchova ke zdraví

 • uč. 86-87 přečíst, do sešitu shrnutí

ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém – doplňovací cvičení n040 –  na gdisku 
 • procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – čárka ve větě jednoduché – studijní materiál na google disku + probereme na pondělním meetu
 •  dějiny literatury – literatura reagující na 1. světovou válku – přečíst úvodní kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid do str. 10 – probereme na středečním meetu
 •  mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy

Zopakuje si úvod do lomených výrazů podle minulé online hodiny. Připraví si 4 vzory pro spolužáky, kdy 2 budou zlomky s výrazy a 2 lomené výrazy.

Chemie

 • Téma: Uhlík, uhlovodíky, fosilní paliva
 • Test CH9_Uhlovodíky v google formulářích. Přijde na g-mail žáka.

Anglický jazyk

 • sledujte e-mail a sdílený disk, zašlu cvičení formou formuláře a nezapomeňte na meet ve středu – pozvánku zašlu
 • tento týden se budeme zabývat čtením a porozumění textu 
 • koukněte na slovní zásobu ve workbooku str. 78/6C
 • budeme opakovat must/have to/should

Německý jazyk

 • téma die Schule 
 • nová slovíčka na disku včetně audio souboru s výslovností 
 • fráze, jak vyjádřit, že nerozumím (na disku)
 • formulář, který přijde na váš e-mail

Fyzika

Milí deváťáci,

také tento týden budeme pokračovat v započaté kapitole zabývající se elektrodynamikou.

Naším jediným tématem budou generátory elektrického napětí (uč. s. 18-20).

S lepším pochopením vám pomohou následující materiály:

Dějepis

Milí deváťáci,

již víte, co jsou to totalitní režimy a co to byl komunismus. Dnes se podíváme na režimy pravicové – Fašismus a Nacismus (uč. s 32-36)

Věnujte pečlivou pozornost výpiskům – pouhé shrnutí vám stačit nebude.

Přírodopis

 • Téma: Mineralogický systém, Prvky
 • Prostuduje učebnici strany 19 – 23. Shlédne video.
 • Na základě pokynů vypracuje zápis do sešitu. Odpoví na 3 kontrolní otázky.

Zeměpis 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

 • přečti 48-51 str.učebnice
 • písemně do sešitu:
  1.Co je KULTURA,KULTURNÍ DĚDICTVÍ?
  2.Co,kdy,kde,proč vzniklo UNESCO?
 • vypracované úkoly ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Na základě prostudovaných materiálů z minulého týdne bych vám rád za úkol zadal sepsání jednostránkové eseje (A4 psáno na počítači) na téma:  Lidská práva a svobody – co vlastně znamenají pro mě?

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 84 – 85 – přečíst
 • do sešitu napsat odpovědi na otázky ze str. 84 (otazník)

SCHŮZKA S RODIČI PŘES VIDEOHOVOR

V úterý 27. 10. 2020 v 17.00 hod proběhne třídní schůzka přes videohovor.

Přihlaste se prosím přes e-mailové klienty svých dětí, kam přijde pozvánka.

Děkujeme.


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk 

 • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen (PoJ) – doplňovací cvičení n034 – na gdisku
 • b) procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 • c) dějiny literatury – literatura po 1. svět. válce – přečíst 3. kapitolu Osudů dobrého vojáka Švejka,vypracovat odpovědi na zadané otázky.
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Na google disku M9 je uložen PDF soubor s meetem ze dne 22.10.20. Žák si zopakuje probrané učivo.
 • Úkol – pracovní list (zápis dělení jako zlomku, výraz jako zlomek, určení lomeného výrazu)

Chemie

 • Téma: Zdroje uhlovodíků – ropa, zemní plyn
 • V podrobných úkolech na google disku jsou odkazy na 3 videa: Zdroje uhlovodíků, Ropa a zemní plyn a „Co je to ropa?“
 • Na základě videí vypracují žáci zápis do sešitu a vypracují otázky

Anglický jazyk

 • should/shouldn´t
 • have to/ don´t have to
 • must
 • zašlu procvičovací formulář

Fyzika

          Milí deváťáci,

Dějepis

 • Milí deváťáci,
  • probrali jsme si meziválečné období v Československu v oblastech vědy a kultury. V tomto týdnu nás čeká vznik totalitních režimů v Evropě. Konkrétně se zaměříme na levicově zaměřené režimy a teorie, ze kterých vycházel komunismus.
   Vaším úkolem bude prostudovat tato témata v učebnici na stranách 27-31, přičemž ve výpiscích se zaměřte nejprve na příčiny vzniku totalitních a autoritářských režimů a jejich základní rozdělení (s. 27).
 • Následně se seznamte a stručně si zapište základní informace o  ideologických základech komunismu (socialismus a marxismus-leninismus).
 • Pro základ svých výpisků použijte shrnutí ze strany  31, ale k tomu přidejte stručné vysvětlení následujících pojmů: socialistická revoluce, třídní nepřítel, říjnová revoluce (+zjistěte, kdy se odehrála, jak a proč), bolševik, kolektivizace, plánované hospodářství,  politické procesy a gulag.

Občanská výchova

V občanské výchově začínáme tento týden tematický celek věnovaný právu.
Vaším úkolem během prázdnin bude přečíst následující dokumenty (budou k dispozici v digitální podobě na Disku a v Učebně, případně si je můžete dohledat online)

 1. Ústava České republiky (dostupná online např zde:  https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html )
 2. Listina základních práv a svobod (online:  https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html )
 3. DOBROVOLNÉ! Zájemci si mohou pro srovnání přečíst Ústavu USA (bez dodatků) – online: http://klempera.tripod.com/usustava.htm

Přírodověda

 • Téma: Vlastnosti nerostů
 • Na základě odkazů shlédne 3 videa, zapíše do sešitu vypracovaný zápis (mnou) – je v podrobných instrukcích na google disku a odpoví na 3 kontrolní otázky.

Zeměpis

 • https://europa.eu/learning-corner/the-time-machine_cs
  úroveň NORMAL
  zahraj si a pokus se získat co nejvíce bodů, raketu ovládej pomocí šipek, poděl se kolik máš score, vítěz dostane bonbon:)
  napiš esej JAK SI PŘEDSTAVUJI VLASTENECTVÍ
  vše prosím do sešitu

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 83 – přečíst

Německý jazyk

 • naučit se slovíčka Konditorei, fráze v cukrárně – objednání, placení

 • napsat do google dokumentu rozhovor v kavárně (objednání, placení), každá osoba bude mluvit min. 4x


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen (PřJ) – doplňovací cvičení n052 – 147,148, 149 na gdisku
 • b) tvarosloví – psaní velkých písmen – v učebnici str. 64 – 66, bude procvičeno na meetu, poté bude zadán úkol (cv. 1 a 2)
 • c) dějiny literatury – literatura po 1. svět. válce – přečíst 2. kapitolu Osudů dobrého vojáka Švejka, vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Matematika

 • Téma: početní operace – příprava na lomené výrazy
 • Na google disku jsou uložené dva soubory
 • 1_M9_úkoly_16.10_středoškoláci
 • 2_M9_úkoly_16.10_učňové
 • Středoškoláci (seznam v úkolech na disku) vypracují oba PL, učňové pouze svůj.

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky – fosilní paliva
 1. Žáci si zkontrolují vyplněnou tabulku z poslední hodiny CH – Základní modifikace uhlíku, dle přiloženého souboru.
 2. Podle učebnice str. 52-53 vypracují zápis do učebnice – Uhlovodíky, fosilní paliva. V úkolech na google disku jsou uvedené klíčové pojmy k vysvětlení, tabulka – Druhy uhlík, k vyplnění a otázka k zamyšlení.

Anglický jazyk

 • v následujícím týdnu nás čeká nová látka should/shouldn´t
 • a testík znalostí, sledujte svou sdílenou třídu – anglický jazyk a svou složku, test bude zaslán na vaše mailíky

Fyzika

 • Působení magnetického pole na vodič a vzájemné= působení vodičů – uč. s. 8-12
 • Vaším úkolem je přečíst si tato témata ještě před naším meetem a meetu samotného se zúčastnit – toto téma budu muset vysvětlit osobně. Udělejte si tedy jen základní výpisky a zbytek doplníte během setkání.

Dějepis

 • Milí deváťáci,

setkáváme se opět ve virtuálním prostoru, ale věřím, že to nikterak neuškodí vašim znalostem, ani zajímavosti předmětu a jeho témat.

Vaším prvním úkolem bude podívat se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=h8Vgsqj6dcQ&ab_channel=ViralDocuments

Má sice 50 minut, ale podívejte se na něj na celý (budete za to mít tento týden o to méně práce s učebnicí a výpisků 🙂

Z učebnice potom zpracujte do výpisků strany 8-11, přičemž nejdůležitější je Versailleská mírová dohoda a založení Společnosti národů (předchůdce OSN)

Výpisky prosím odevzdejte ke kontrole do pátku 23. 10.

Přírodopis

 • Téma: Když se řekne minerál
 • Prostudovat stránky z učebnice 12-13    Když se řekne minerál
 • Vypracovat do sešitu zápis podle osnovy uvedené na google disku
 • Vypracovat OT 13/1

Zeměpis

 • PROLÍNÁNÍ SVĚTOVÝCH KULTUR,LIDSKÁ PRÁVA
  -učebnice str.44-47 přečti
  -do sešitu:
  -opiš modrý rámeček str.46,47
  1)Co je to: Deklarace práv dítěte a Deklarace lidských práv? O čem jsou?
  2)Co znamená DŽIHÁD?TERORISMUS?
  3)Kde jsou nejpravděpodobnější ohniska napětí (mezinárodních konfliktů)na světě?
  4)Charakterizuj:KŘESŤANSTVÍ,JUDAISMUS,ISLÁM,BUDDHISMUS,HINDUISMUS,PŘÍRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
 

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 81 -82 – přečíst

Německý jazyk

 • Getränke
 • dokumenty na sdíleném disku
 • nová slovíčka – budou na sdíleném disku, na vyžádání e-mailem 

Český jazyk od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020

 • a) opakování pravopisu – koncovky podst. jmen: cvičení zadané na Gmailu doplňte a odešlete jako přílohu na můj učitelský gmail.
 • b) mimočítanková četba – přečíst 1. kapitolu Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka a připravit si odpovědi na otázky (na Gmailu) – proberou se na meetu 14.10. v 9,35

Anglický jazyk

 • dokončete úkol na téma představování dle stanovené osnovy 
  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • koníčky, volný čas
  • rodina
  • škola, kterou bys chtěl vystudovat a proč
  • budoucí zaměstnání
  • jiné alternativy jsou možné
 • meet ve středu druhou vyučovací hodinu – pozvánky zašlu a zadáme nové úkoly týkající se předpřítomného času, sledujte své disky na googlu
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020 
 • sledujte maily, během čtvrtka zašlu testík

Matematika

 • M9
 • Úkoly – nejsou. Pravidelné meety pondělí až středa. Probíráme novou látku.
 • Úkoly budou až ve středu.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: Lomené výrazy I – úvod do problematiky
 • Na google disku je pracovní list v textovém formátu. Obsahuje definice a vzorce k zopakování – přepiš do sešitu. Pod každou takto zopakovanou problematikou jsou příklady k procvičení. Vypočítej.
 • V pracovním listě je uveden záznam z meetu ze dne 14.10. (pro chybějící)
 • Přesný popis jak postupovat je v pracovním listě.

Chemie

 • CH9
 • Názvosloví oxidy a hydroxidy – opakování teorie a procvičování na základě testů v internetovém odkazu.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: soli kyselin + názvosloví kyselinV pracovním listě si zopakuj názvosloví kyselin a jejich solí. Ze vzorce vytvoř název a obráceně. Procvičuj na linku, který bude uveden.

Přírodopis

 • P9
 • Video: Bádejte s námi v geologické mapě
 • Na základě informací získaných ve videu odpoví na 7 otázek.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: Geologické vědy a práce geologa
 • Prostudovat stránky z učebnice 8 – 11
 • Vypracovat do sešitu pracovní list „Geologické vědy – práce geologa v terénu“
 • Úlohy jsou na google disku 9. třída

Německý jazyk

 • 1. slovíčka Getränke/nápoje
 • 2. kopie str. 19/ cvičení 5 b – vyplnit tabulku, vyčasovat slovesa kommen, wohnen, trinken a heißen
 • 3. projít si z kopie cvičení 1, 3 a,b,c a přeložit neznámá slovíčka se slovníkem na seznamu, anebo si to poznamenat a vyřešíme to na meetu

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 81-82 – Problémy současné rodiny – přečíst

Zeměpis

 • Přečti učebnice  str. 41 POSTAVENÍ MENŠIN V ČR
 • Do sešitu:
  • Jaký je rozdíl mezi etnickou a společenskou skupinou?
  • uveď největší národnostní menšinu v ČR………
  • za II.světové války téměř vyvražděni……………
  • jsou soustředěni v okresech Karviná a Frýdek-Místek…….
  • do řídce osídleného pohraničí je přizval už Přemysl Otakar II…….

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020
  • FILOSOFIE , NÁBOŽENSTVÍ
  • -učebnice str.42,43 přečti
  • -do sešitu:
  •                -přepiš modrý rámeček str.43
  •                -vysvětli písemně pojmy:                RELIGIOZITA,POVĚRA,VÍRA,DOGMATISMUS,POHANSTVÍ,NEW AGE,ATEISTA

Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.