Dokumenty školy

 

Výroční zpráva pro rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

PODPORA Z EU

  • EVROPSKÁ UNIE
  • Evropské strukturální a investiční fondy
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014-2020
    • podpořilo Masarykovu základní školu a mateřskou školu v projektu- Podpora vzdělávání Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice projektem reg. č. CZ.02.3.X/0.0/16_022/0007244 a to ve výši 654.662,- Kč

Výhled na období 2020-2022 a Rozpočet školy 2020

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Výroční zpráva pro rok 2017-2018

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád – výtah

Minimální preventivní program

Organizační struktura školy

Bezpečnost žáků a vnitřní řád školy

Rozvrh hodin 2020/2021

Informace k pedikulóze – vši dětské

Přehled akcí školy 2019/2020

 

GDPR

OSTATNÍ FORMULÁŘE