Dokumenty školy

Výroční zpráva pro rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výhled na období 2018-2020 a Rozpočet školy 2018

 

Výroční zpráva pro rok 2016-2017

Výroční zpráva pro rok 2015 – 2016

Výroční zpráva pro rok 2014-2015

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Minimální preventivní program

Organizační struktura školy

 

Bezpečnost žáků a vnitřní řád školy

Rozvrh hodin 2017/2018

Informace k pedikulóze – vši dětské

Přehled akcí školy 2017/2018