Dokumenty školy

Výroční zpráva pro rok 2017 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

PODPORA Z EU

  • EVROPSKÁ UNIE
  • Evropské strukturální a investiční fondy
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014-2020
    • podpořilo Masarykovu základní školu a mateřskou školu v projektu- Podpora vzdělávání Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice projektem reg. č. CZ.02.3.X/0.0/16_022/0007244 a to ve výši 654.662,- Kč
  • Přírodovědná pracovna a počítačová učebna
  • Projekt „PŘÍRODOVĚDNÁ PRACOVNA A POČÍTAČOVÁ UČEBNA“ je spolufinancován EU
  • projekt je pod reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013870 a to ve výši 3.931.279,10  Kč vč. 196.563,96 Kč spoluúčasti zřizovatele školy Obce Žalhostice

Výhled na období 2021-2023 a Rozpočet školy 2021

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Výroční zpráva za rok 2018/2019

 

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád – výtah

Minimální preventivní program

Organizační struktura školy

Bezpečnost žáků a vnitřní řád školy

Rozvrh hodin 2021/2022

Informace k pedikulóze – vši dětské

Přehled akcí školy 2019/2020

GDPR

Ostatní formuláře