Zaměstnanci školy

Základní škola – vedení
Mgr. et Bc Krchňavá Alena ředitelka
   
Základní škola – I. stupeň pedagogové
Mgr. Fiedlerová Miroslava třídní učitelka 1. třída, spec. ped., LOGO
Mgr. Ivana Vítová třídní učitelka 2. třída, spec. ped. DAP
Hyšplerová Iva třídní učitelka 3. třída
Mgr. et Bc. Iveta Čapková třídní učitelka 4. třída
Mgr. Komárková Dagmar třídní učitelka 5. třída
Csatová Lucie asistent pedagoga
   
Základní škola – II. stupeň pedagogové
Mgr. Vladimír Fiedler třídní učitel 6. třída
PhDr. Raková Šárka třídní učitelka 7. třída
Grella Jana třídní učitelka 8. třída
Mgr. Voženílek Radek třídní učitel 9. třída
Mgr. Krejčíková Diana

Mgr. et Bc. Círus Lukáš, Ph.D

učitelka I. a II. stupeň

učitel F

Mgr. Nerglová Adéla učitelka NJ,metodik prevence, rodičovská dovolená
Mgr.et Bc. Krchňavá Alena učitelka AJ
Základní škola – nepedagogové
Pelcl Lukáš školník
Pelclová Gabriela uklízečka
Jindrová Dana uklízečka
   
Pátková Květa asistentka a pomocná účetní
Mgr. Klupáková Venuše účetní

 

Školní družina – pedagogové
Kočová Jana vychovatelka
Csatová Lucie  pomocná vychovatelka
Mateřská škola – pedagogové
Illnerová Věra vedoucí učitelka
Bednářová Zuzana učitelka
Holemá Lenka učitelka
Holemá Lenka  asistent pedagoga
Mateřská škola – nepedagogové
Dušánková Petra uklízečka
Školní jídelna – nepedagogové
Dotlačilová Karla vedoucí školní jídelny
Veselá Edita kuchařka
Králová Jana kuchařka