Zaměstnanci školy

Základní škola – vedení
Mgr. Fiedler Vladimír ředitel
Mgr., Bc. Krchňavá Alena zástupce ředitele
Základní škola – I. stupeň pedagogové
Mgr. Vítová Iva třídní učitelka 1. třída, spec. ped., DAP
Hyšplerová Iva třídní učitelka 2. třída,
Mgr. Fiedlerová Miroslava třídní učitelka 3. třída, spec. ped., lOGO
Konopásková Karolína třídní učitelka 4. třída
Mgr. Komárková Dagmar třídní učitelka 5. třída
Csatová Lucie

Pátková Květa

asistent pedagoga

asistent pedagoga

Mgr. Čapková Iveta  

učitelka, spec. ped., rodičovská dovolená

Základní škola – II. stupeň pedagogové
PhDr. Raková Šárka třídní učitel 6. třída
Ing. Musil Petr třídní učitelka 7. třída
Mgr. Voženílek Radek třídní učitel 8. třída
Mgr. Michalcová Dana třídní učitelka 9. třída
Bc. Šípoš Jan

Grella Jana

učitel I. a II. stupeň

učitelka NJ

Mgr. Nerglová Adéla učitelka NJ,metodik prevence, rodičovská dovolená
Mgr., Bc. Krchňavá Alena učitelka AJ
Základní škola – nepedagogové
Čáp Jaroslav školník
Pelclová Gabriela uklízečka
Jindrová Dana uklízečka
   
Pátková Květa asistentka
Mgr., Bc. Krchňavá Alena

Mgr. Klupáková Venuše

účetní

externí účetní

Školní družina – pedagogové
Kočová Jana vychovatelka
Pátková Květa  pomocná vychovatelka
Mateřská škola – pedagogové
Illnerová Věra vedoucí učitelka
Koděrová Zuzana učitelka
Holemá Lenka učitelka
Holemá Lenka  asistent pedagoga
Mateřská škola – nepedagogové
Dušánková Petra uklízečka
Školní jídelna – nepedagogové
Dotlačilová Karla vedoucí školní jídelny
Veselá Edita kuchařka
Králová Jana kuchařka