Vinohrádek soutěžil na Litoměřické notičce

11 Dub

Po dlouhé kovidové době se obnovila sborová činnost školních dětských pěveckých sborů. Byli jsme zvyklí pravidelně se zúčastňovat festivalu Litoměřická notička, kterou už mnoho let pořádá Základní škola v ulici B. Němcové. V rámci festivalu vždy proběhlo krajské kolo Národní přehlídky dětských pěveckých sborů. Náš Vinohrádek se letos (v pátek 8. dubna) zúčastnil v kategorii I.B – sbory z jedné školy ve věkovém rozpětí do 15 let. Tříčlenná porota nás na základě získaných bodů zařadila do bronzového pásma, což lze vzhledem k omezování hudebních (a hlavně pěveckých) činností v posledních dvou školních létech považovat za dobrý výsledek. Předpokládám, že v příštím roce dosáhneme na pásmo stříbrné (snad i zlaté). Přejme si, aby do naší práce už nikdy nezasáhla „vyšší“ moc… Dětem děkuji za odpovědný a kvalitní pěvecký i hráčský výkon. Naše vystoupení určitě potěšilo přítomné diváky i porotu!

Mgr. Vladimír Fiedler