Dětská knihovna

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY

  • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová,
  • knihovna je umístěna v podkroví školy,
  • půjčovní doba je každý pátek  od 13.00 do 14 hodin,

Poznámka: knižní fond je pravidelně obměňován z fondu knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se kterou knihovnice úzce spolupracuje. Poplatek na celý rok pro čtenáře činí 20 Kč.