Badatelskýkroužek

BADATELSKÝ KROUŽEK

  • vede Mgr. Bc. Radek Voženílek
  • středa 13.30 – 15.00/15.30 hod

Kroužek má za cíl seznámit zúčastněné žáky s rozšířenými tématy nad rámec školní výuky (převážně z oblasti ICT). Kurz je členěn na několik nezávislých tematických bloků, mezi něž patří zejména:

  • programování (základy programování – krokové a blokové programování)
  • tvorba jednoduchých programů a aplikací
  • 3D modelování a 3D tisk
  • programování mikropočítačů
  • základy robotiky (Bluebot, Nezha Inventors Kit)
  • deskové a kooperativní hry
  • práce v programech: např. Scratch, BBC Microbit CodeCreate, MIT App Inventor, Malování 3D, Blender, Slicer a dalších