Logopedická prevence a komunikace v MŠ

LOGOPEDICKÁ PREVENCE A KOMUNIKACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová
  • úterý 8.00 – 8.30
Činnosti jsou zaměřené na procvičování mluvidel, správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, orientaci v prostoru. Vše je realizováno formou hry. Tato je začleněna do denního režimu MŠ.