Melodram

MELODRAM

  • vede Mgr. Eva Hromasová
  • úterý 12.35 – 13.15

V kroužku melodramu se zabýváme recitací známých básní a říkanek za doprovodu hudby, zejména klavíru. Žák si zlepší komunikační dovednosti a ústní projev a tato aktivita rovněž rozvíjí hudební vnímání. Recitujeme ve skupinkách i individuálně po jednom žákovi. Součástí kroužku je také dýchací a artikulační cvičení, které provádíme vždy před samotnou recitací.