Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK

  • vede Mgr. Bc. Adéla Voženílková
  • pondělí 12.35 – 13.15
  • 6. třída

Žáci se naučí představit a seznámí se hravou formou se slovní zásobou celé řady témat, což se pro ně stane dobrým základem pro výuku druhého cizího jazyka (NJ) od 7. ročníku.