Naši žáci navštívili „Techno Days“

29 Zář

Techno daysTechno Days

Dne 24. 10. 2016 se žáci 7., 8.a 9. třídy ZŠ Žalhostice zúčastnili akce Techno Days, která se konala na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky s učebními obory a školami v návaznosti jejich zařazení do pracovního procesu v podnicích našeho kraje. Děti si zde mohly vyzkoušet různé praktické dovednosti či zúčastnit se různých soutěží, ve kterých byly odměněny drobnými dárky.

Součástí Techno Days byly i Technické hry, organizované Technickým klubem mládeže v Litoměřicích. V nich změřila své síly družstva sedmi škol okresu Litoměřice. Vítězem se stala ZŠ Havlíčkova, na druhém místě se umístila ZŠ Ploskovice a třetí místo obsadila ZŠ Na Valech. Jedním z porotců soutěže byl pan učitel Voženílek ze ZŠ Žalhostice. Věříme, že příští rok se zúčastní soutěže i naše škola.

Jen více takových podnětných akcí, které dětem pomohou v orientaci při volbě povolání.

Autorem: Mgr. Dana Michalcová

Techno days

Techno days