OMEZENÍ PREZENČNÍ VÝUKY 4. – 10. 1. 2021

28 Pro

Na základě usnesení vlády ČR nastupuje 4. ledna 2021 k prezenční výuce pouze 1. a 2. třída. Pro ostatní třídy je povinná distanční výuka. To platí zatím do 10. ledna.

Rozvrh online meetů a zadání úkolů bude zveřejněno v pondělí 4. 1. 2021 odpoledne. Pro 1. a 2. třídu bude fungovat ranní i odpolední družina. MŠ bude v provozu bez omezení.

OČR škola nevydává, informace jsou na webu ČSSZ.