Průběh 1. a 2. září

24 Srp

Čtvrtek 1. 9. 2022

  • 7.45 hod zahájení školního roku na dvoře školy (při nepříznivém počasí v tělocvičně),
    poté přivítání prvňáčků v jejich nové třídě (II. nadzemní podlaží v nové budově)
  • předpokládaný konec prvního dne je do 8.30 hod.
  • Tento den nefunguje družina a ani nejsou vydávány obědy (kromě MŠ).

Pátek 2. 9. 2022

  • I. stupeň končí v 11.20 hod (1. třída má jiný režim)
  • II. stupeň končí ve 12.25 hod
  • třídnické hodiny, informace, poučení, rozdání učebnic apod.