Ředitelské volno a zkrácené vyučování

15 Kvě

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje ředitelka školy na pondělí

                                                            10. 6. 2024 ředitelské volno

pro žáky ZŠ z důvodu konání vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky. Mateřská škola bude v provozu.

Ze stejného důvodu bude ve čtvrtek 6. 6. 2024 zkráceno vyučování – 1.stupeň půjde na oběd v 11. 20 hod, 2. stupeň ve 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Adéla Voženílková, zástupkyně ředitelky