ŠKOLA ŽALHOSTICE MÁ NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY

4 Úno

Díky spolupráci se zřizovatelem, IROP a MAS České Středohoří škola dokončila (Realizace projektu „Přírodovědná pracovna a počítačová učebna“ reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013870) k 31.12.2020 renovaci dvou odborných učeben za bezmála 4 miliony korun. Přípravy, kompletace žádosti a realizace zabrala skoro devět měsíců, ale myslím, že se tato mravenčí práce vyplatila.  Renovací u obou učeben prošla elektroinstalace, rozvody vody, podlaha, osvětlení, výmalba. Byl pořízen nábytek na míru a speciální vybavení dle charakteru odbornosti učeben apod. Žáci mohou v tuto chvíli využívat novou počítačovou učebnu, ta původní byla více než 10 let stará, nově má učebna 20 žákovských míst. Každé je vybaveno novým počítačem s příslušenstvím. Přírodovědná pracovna měla také svá nejlepší léta za sebou a bylo nutné ji opravit a zmodernizovat. Bude zde vyučována chemie, fyzika a přírodopis. V obou nových učebnách je umístěn velký multifunkční panel s připojením k internetu, který nahradí klasickou tabuli. Přírodovědná pracovna skýtá velké množství odborných pomůcek včetně tabletů pro 20 žáků. Škola za rok 2020 zvýšila kapacitu mobilních zařízení, a to díky dalším dotačním titulům. V tuto chvíli má škola 80 pracovních stanic pro žáky ať už v mobilních, či pevných zařízeních. Velice děkuji všem, kdo se na projektu spolupodílel, a věřím, že si naše nové učebny žáci vyzkouší co nejdříve. Přikládám pár fotografií.

Alena Krchňavá, ředitelka školy

 

Přírodovědná pracovna – rekonstrukce – před…
Přírodovědná pracovna – rekonstrukce – po…
Přírodovědná pracovna – pohled na digestoř a místo učitele.
Přírodovědná pracovna – pohled do třídy.
Přírodovědná pracovna – zázemí pro učitele.
Přírodovědná pracovna – multifunkční panel.
Přírodovědná pracovna – zázemí učitele.

 

Pracovní stanice žáka v počítačové učebně.

 

Počítačová učebna – rekonstrukce – žákovské stoly.
Počítačová učebna – žákovská místa.
Publicita…