1. TŘÍDA

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk

 • Čtení – hláska a písmeno B, b (čtení slov a vět s osvojenými písmeny)
 • Psaní – malé písmeno c, malé písmeno h

Matematika

 • počítání v číselném oboru 0 – 15
 • číselná osa, slovní úlohy, rozklad a sklad čísel, dopočítávání do daného počtu

Prvouka

 • jarní počasí, oblečení, práce na zahrádce

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk 

 • Čtení – hláska a písmeno H, h ( opakování čtení dvojhlásek ) 
 • Psaní – psaní dvojhlásek ou, au, eu 

Matematika

 • Sčítání v oboru 0 – 15
 • Porovnávání čísel, slovní úlohy, práce s číselnou osou

Prvouka

 • Velikonoce – svátky jara, velikonoční zvyky a tradice

ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021

ČESKÝ JAZYK

 • Čtení – čtení malých tiskacích písmen (slabiky, slova) , dokončení slabikáře 1. díl
 • Slabikář 2. díl – hláska a písmeno C,c
 • Psaní – malé psací k, š

MATEMATIKA

 • opakování a procvičování početních operací v číselném oboru 0 – 10 ( dokončení Matýskova matematika 2. díl)

PRVOUKA

 • Jaro – roční období – rozdíly
 • jarní počasí, jarní oblečení

ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021

ČJ

 • čtení dvojhlásek au, ou, eu (dokončení slabikáře 1. díl)
 • psaní – malé psací d, malé psací k (písanka 2. díl)

M

 • opakování v číselném oboru  0 – 10 (dokončení Matýskova matematika 2. díl)
 • sčítání, odčítání, rozklad a sklad čísel, porovnávání, slovní úlohy
 • geometrické tvary

PRV

 • Člověk – zájmy a záliby
 • opakování tématu „ Člověk“

Rozvrh online hodin březen

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Vážení rodiče prvňáčků,

bohužel díky nepříznivé epidemiologické situaci jsou opět uzavřeny školy, a to včetně prvních i druhých tříd. 

Od pondělí 8. 3. 2021  se proto bude i nás týkat distanční výuka. Probíhat bude, stejně jako na podzim, online formou prostřednictvím GOOGLE MEET. Přihlašovat se budete opět přes žákovské účty vašich dětí. Účet i heslo jsou stále stejné.

Online výuka bude probíhat každý den ve dvou částech po 30 min. Začátek výuky bude v 8:30, 9:00 přestávka, 9:10 začátek druhé části výuky. Tentokrát se nebudeme dělit na skupinky a zkusíme zvládnout výuku všichni najednou. 

Pozvánku na výuku obdržíte vždy den předem na žákovské účty. 

PO – ČJ + M

ÚT – ČJ + PRV

ST – ČJ + M

ČT – M + PRV

PÁ – ČJ + M

Plán výuky na týden 8. – 12.3.2021

ČJ

 • hláska a písmeno R (opakování a procvičení) + dvojhlásky ou, au, eu

Psaní 

 • písmeno malé psací v (opakování), nově písmeno malé psací z

M

 • vyvození čísla 10, psaní číslice 10. Porovnávání počtu, rozklad čísel, sčítání do 10, číselné řady, slovní úlohy.

PRV 

 • Člověk – zdravý životní styl, zájmy, koníčky, volný čas.

Na výuku budeme vždy potřebovat příslušné učebnice + tabulku, kostky s písmeny a kobereček s písmeny.

Každý den společně probereme část učiva, druhou část učiva dodělají žáci za domácí úkol. Úkoly budu zadávat každý den po online výuce. 

Hotové úkoly prosím vyfoťte a pošlete přes aplikaci Whatsapp do pátečního večera. Fotky posílejte ze svého soukromého čísla na mé číslo (nikoliv do skupiny 1. třída). Děkuji.

Držme si palce, ať  nám online výuka netrvá dlouho a brzy se budeme moc opět potkávat ve školních lavicích. V případě jakýchkoli nejasností mě prosím kontaktujte. 

Mockrát děkuji za spolupráci!

                                                                Iveta Čapková

 
 
 

Pro žáky 1. třídy je od 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka. Úkoly tedy distančně už zadávány nebudou. 

Pondělní meet (16. 11. 2020) ještě platí.


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Dobrý den děti a rodiče, 

nejprve bych chtěla všechny velmi pochválit za vaši práci při videohovorech a plnění zadaných domácích úkolů. Při videohovorech všechny děti krásně spolupracují, jsou šikovné a mám z nich velkou radost! 

Myslím, že zkušební týden s online výukou byl úspěšný a že nastavený systém výuky funguje. Proto ho zatím nebudeme měnit a budeme v něm nadále pokračovat. 

Online výuka proběhne opět PO – ČT ve stejných časech a skupinách jako tento týden.

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11.2020:

ČJ 

 • Živá abeceda str. 38 – 43 – v pondělí při videohovoru si vyvodíme nové písmeno P
 • Zdokonalujeme čtení – do strany 26 

Psaní 

 • uvolňovací cviky str. 28 – 29
 • procvičování ve velkém sešitě

Matematika – omlouvám se za mylnou informaci z minulého týdne. Já měla k dispozici jiné vydání učebnice matematiky, než máte vy doma. I nadále pokračujeme v prvním oranžovém díle Matýska……

 • str. 33 – 38 – vyvození čísla 5
 • str. 33 – tvoření slovních úloh. Žáci přečtou zadání, utvoří otázku , vypočítají příklad a celou větou odpoví řešení.
 • Psaní číslovky 4 – uvolňovací cviky str. 4
 • Malá matematika (procvičujeme s Matýskem) – opakování probraného učiva str. 11 – 13

Prvouka 

 • nové téma Rodina 
 • str. 18 – 19

 

Přeji hodně zdaru a sil při plnění domácích úkolů a v příštím týdnu se těším opět na viděnou .

 

                         S pozdravem Iveta Čapková


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

 

Vážení rodiče,

bohužel nastala námi nechtěná varianta, kdy žáci všech škol zůstávají i nadále doma na distanční výuce. 

Dle předchozí domluvy zahájíme v pondělí 2.11. 2020 online výuku formou videohovorů prostřednictvím aplikace Google Meet. Výuka by probíhala po – čt 30 – 35min, kdy žáci budou rozděleni do menších skupin, tak aby práce byla efektivní a každý žák měl co nejvíce prostoru pro výuku. Obsazení skupin a konkrétní časy videohovorů si upřesníme na zkušební online schůzce v pátek 30.11.2020 v 17hod.

Rozvrh týden:

 • PO – český jazyk
 • ÚT – matematika
 • ST – prvouka
 • ČT – čtení a psaní
 • PÁ – prostor pro dopracování zadaných úkolů

 

Učivo  na týden od 2.11. do 6.11. 2020

Český jazyk – vyvození hlásky a písmene O

 • Živá abeceda str. 32 – str. 37
 • procvičování čtení – Zdokonalujeme čtení str. 17 – 21

Hlásku a písmeno O si společně vyvodíme v pondělí při online výuce, proto prosím s vypracováním úkolů v ŽA počkejte až po této hodině. Trénujte prosím čtení nového písmene a slabik s ním utvořených. Při čtvrteční výuce budeme čtení procvičovat.

 

Psaní – uvolňovací cviky str. 24 – 27

K uvolnění ruky opět použijte velký sešit bez linek, dále budete mít k dispozici mazací tabulku, na které mohou děti trénovat. Ve čtvrtek si cviky vysvětlíme a zopakujeme, proto prosím nechte u každého cviku alespoň jeden řádek volný, dopíšeme společně. 

 

Matematika – velká učebnice str. 28. – 32

V pondělí můžete dodělat str. 28. V úterý při online výuce vysvětlím odčítání, proto prosím str. 29 a dál vypracujte až po úterní výuce.

Psaní číslice 2 a 3 v uvolňovacích cvicích str. 2 – 3

 

Prvouka – téma podzim str. 16 – 17

Ve středu při online výuce toto téma probereme, za úkol budou mít žáci pouze to, co při hodině nestihneme.

 

Opět vám velmi děkuji za spolupráci a trpělivost!

Přeji vám klidné dny a hlavně pevné zdraví!

                    S pozdravem Iveta Čapková


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

 

Zdravím prvňáčky a jejich rodiče,

následující (a doufám, že poslední) domácí týden nás čekají dva školní dny a pak zasloužené volno. Zadávám tedy jen něco málo úkolů, které se věnují spíše opakování probraného učiva. 

 • ČJ – prosím o opakování čtení všech probraných písmen a slabik v živé abecedě a “malé Agátce”. 
 • Psaní – uvolňovací cviky str. 22 – 23
 • M – psaní čísla 2 – matematika str. 28, cv. 1 a 2
 • uvolňovací cviky z druhé strany Psaní číslic str. 2 (pouze 3 řádky)

Přeji vám krásné prázdninové dny, odpočiňte si a naberte nové síly. Budeme si všichni držet palce, ať se po prázdninách společně potkáme v naší školní třídě a ne před monitorem počítače.

Hodně sil a pevné zdraví přeje I. Čapková


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

 

Milí rodiče,

věřím, že první vlnu zadaných úkolů jste statečně a úspěšně zvládli. 

Dnes si zadáme úkoly na další týden, který máme před sebou. Princip plnění úkolů je stejný.

Živá abeceda – velká Agáta

Str.27 – čtení a upevnění nové hlásky S

 • cv. 1 – čtěte jednotlivá písmena
 • cv. 2 – obyčejnou tužkou nejdříve obtahujte písmeno S , které drží Agátka, poté obtahujte vyznačená písmena na prvním řádku, na druhém řádku zkuste psát sami. Komu bude písmenko S dělat problémy, můžete velké písmeno S předepsat do velkého sešitu na uvolňování a nechte děti obtahovat. (nezapomeňte prosím na správné sezení a úchop tužky)
 • cv. 3 – popište obrázky a určete na kterou hlásku začínají. Počáteční hlásku zapište.
 • cv. 4 vybarvi obrázky

Str. 28 –  vyvozování slabiky s hláskou S

 • cv. 1 – popište co je na obrázku, vytleskejte slovo a určete první slabiku ve slově
 • cv. 2 – vyvození a čtení slabik – čtěte S   A   SA (ve škole si říkáme , že motýlek nese hlásku S na kytičku s hláskou A – SSSSSSSSSA)
 • cv. 3 – čtěte slabiky (několikrát za sebou, důležité pro zafixování slabiky)
 • cv. 4 – psaní slabik – první řádek obtáhněte, na druhý řádek opište slabiky z prvního řádku

Str. 29 – čtení slabik SA, SE

 • cv. 1 – vybarvěte míček podle počáteční slabiky
 • cv. 2 – popište obrázky, vytlesketej slabiky, určete počáteční slabiku a zapište ji k obrázku do pomocných linek 
 • cv. 3 – čtěte sloupečky
 • cv. 4 – čtěte slova  a věty 

Str. 30 – čtení

Str. 31 -cv.1 přečtěte jména děti na obrázku a zapiště jejich jména + co mají děti na stole před sebou.

 • cv. 2  – přečtěte věty s obrázky, vybarvěte správný počet předmětů
 • cv. 3 – zakřížkujte co patří do aktovky, co patří do penálu

Zdokonalujeme čtení (malá agátka) – čtěte do strany 16

Matematika 

Str. 24 – Vyvození nového čísla 4

 • cv. 1 – popište obrázky a určete počet obrázků
 • cv. 2 popište co je na obrázku, vedle obrázků pomocí koleček vyjádřete počet předmětů na obrázku.
 • cv. 3 – počítejte předměty v kroužku a spojte počet 4 s číslem 4

Str. 25 – cv. 1 kroužkujte houby po čtyřech

 • cv. 2  čtěte čísla a na šňůrku pod čísly “navlékněte “ stejný počet korálků
 • cv. 3 čtěte a vybarvujte podle zadání
 • cv. 4 – čtěte a pište prázdná a plná  kolečka podle zadání  (první předmět ve větě jsou prázdná kolečka, druhý předmět ve větě jsou plná kolečka)
 • cv. 5 – vybarvěte obrázek 

Str. 26 – porovnávání čísel nebo předmětů

Str. 27 – cv.1 – čtěte a vytvářejte otázky a odpovědi ( V tomto cvičení se jedná o jednoduché tvoření slovních úloh)

 • cv. 2 – čtěte věty a znázorněte počty pomocí plných a prázdných koleček. Vytvořte příklad.
 • cv. 3 – pomocí teček znázorněte zadaný příklad a vypočítejte
 • cv. 4 – počítejte ústně příklady

Procvičujeme s Matýskem – str. 9 

Psaní 

Str. 18. – 21 – každý uvolňovací cvik nejprve prosím nacvičte ve velkém sešitě bez linek s uvolňovacími cviky, po procvičení přejděte do PS uvolňovací cviky (žlutý s Agátou). Opět dbejte na správný úchop tužky a správné sezení u psaní.

Prvouka

str. 14  – Pojmenujte stromy listnaté a jehličnaté. Určete jejich plody. Vysvětlete prosím dětem rozdíl mezi stromem a keřem ( strom má kořeny, kmen a korunu, keř nemá kmen).

Str. 15 – život v lese 

 •  cv. 1 – vyprávějte si o obrázku, děti jmenují lesní živočichy. Čtěte věty pod obrázkem a vybarvujte podle zadání (př. vybarvi kupku sena vedle krmelce)
 • cv. 2 – čtěte a určujte pozice červených teček (vpravo, vlevo, nad, pod . …)
 • cv. 3 – z nálepkové přílohy roztřiďte ptáky na stěhovavé a nestěhovavé

Opět vám mockrát děkuji za vaši spolupráci a trpělivost s domácím vzděláváním. Budeme si navzájem všichni držet palce, ať se situace zlepší natolik, abychom se brzy s dětmi vrátili zpět do lavic.

Pokud budete mít jakékoliv nesrovnalosti a dotazy, volejte nebo pište, moc ráda pomůžu. 

S pozdravem I. Čapková