2. TŘÍDA

ROZVRH MEETŮ týden A

 

DĚTI SE UČÍ PREZENČNĚ OD 12. 4. 2021 A TO DO ODVOLÁNÍ!!!

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk
 • předložky,  vyhledávání pravopis, užití ve větách 
 
Matematika
 • násobení a dělení čtyřmi. 
 
Prvouka
 • rostliny a zvířata na jaře. 

Anglický jazyk

 • meet 8.4. od 9:00
 • slovní zásoba – obličej
 • sloveso „have got/ has got“
 • opakování

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk
 • procvičování a poznávání podstatných jmen v textu
Matematika
 • dělení 3, nasobilka 1 a 0
Prvouka
 • jaro, svátky jara 

Anglický jazyk

 • tento týden nebude meet z angličtiny, jsou prázdniny
 • na mail zasílám odkaz na procvičování, kde si děti opakují, co již umí (výsledky  práce se mi ukáží)
 • „HAPPY EASTER“ 🙂

ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021

Český jazyk
 • str. 34, 35, 36 – slovní druhy procvičování
Matematika
 • násobilka 3, prac. sešit str. 11, 12, 13

Anglický jazyk

 • meet 25.3.2021 od 9:00
 • opakování slovní zásoby, nově části obličeje, sloveso „have“

Ostatní bude zadáno na meetech a sděleno rodičům obvyklou komunikační formou.


ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021

Český jazyk
 • slovní druhy (podst. jména, slovesa) prac. sešit str. 31, 32, 33
Matematika
 • příprava na dělení číslem 2. Dělení dvěma  procvičování násobků 2. Prac. sešit str. 6,7,8
Prvouka
 • str. 51 – jaro

Anglický jazyk

 • meet 18. 3.  od 9:00 do 10:00 – pozvánky zaslány
 • opakování slovní zásoby, osobních zájmen, sloveso „be“ a nově sloveso „have got“

Rozvrh online hodin březen

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Vážení rodiče,

jak jste jistě zaznamenali, po jarních prázdninách přecházíme na distanční výuku. S dětmi budu ve spojení přes meety, jako tomu bylo na podzim. První meet bude v pondělí 8.3. v 9:30. Na maily dětí jsem rozeslala pozvánky. Následně budeme meetovat út, st, čt od 8:00 hod. Zvolila jsem ranní dobu aby byly děti svěží a udržely pozornost. Zatím budeme střídat český jazyk a matematiku. Část učiva probereme a uděláme při hodině a následně dostanou děti nějaké cvičení na splnění doma – budou to cvičení pro děti, jsou ze školy schopné pracovat samostatně a cvičení jim vždy vysvětlím. Distanční výuka je povinná a v případě neúčasti na hodině (meetu) je třeba žáka omluvit.

Český jazyk 

 • opakování slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Úvod do slovních druhů
 • Pracovní sešit str. 29, 30, 31. 
 
Matematika
 • vyvození násobení
 • násobení číslem 2
 • Pracovní sešit str. 2,3,4.

Prvouka

 • str.50
 • jaro, úvod do učiva.

Anglický jazyk

 • bude upřesněn během týdne 
 

Pro žáky 2. třídy je od 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka. 

Pondělní meet (16. 11. 2020) ještě platí.

 


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk 
 • Písanka str. 22,23,24
 • Pracovní sešit str. 20,21,22
 
Matematika 
 • Pracovní sešit str. 25,26,27
 
Prvouka
 • str. 13,14

 


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020
 
 • Písanka str .19,20,21
 • Matematika str. 21,22,23, 24
 • Český jazyk str. 16,17,18
 • Prvouka str.11,12
 • Anglický jazyk – pokračujte v opakování viz níže
  • http://www.didakta.cz
  • naši žáci dostali k dispozici do odvolání možnost procvičovat látku na webu DIDAKTA, v tuto chvíli jsou to pouze moduly, které má zakoupené škola
  • k řádnému spuštění je zapotřebí PIN AXU3
  • na níže uvedeném odkazu je aplikace didakta ke stažení
  • http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
  • prosím, ať  si děti zkusí „CHYTRÉ KOSTKY – přepněte na anglický jazyk a procvičí si – NUMBERS, COLOURS a dále – ANIMALS, THINGS AROUND US
 
 

ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

 • Písanka str. 17, 18
 • Matematika str.  19, 20
 • Český jazyk str. 14, 15
 • Prvouka str. 10
 • Anglický jazyk
  • http://www.didakta.cz
  • naši žáci dostali k dispozici do odvolání možnost procvičovat látku na webu DIDAKTA, v tuto chvíli jsou to pouze moduly, které má zakoupené škola
  • k řádnému spuštění je zapotřebí PIN AXU3
  • na níže uvedeném odkazu je aplikace didakta ke stažení
  • http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
  • prosím, ať  si děti zkusí „CHYTRÉ KOSTKY – přepněte na anglický jazyk a procvičí si – NUMBERS, COLOURS a dále – ANIMALS, THINGS AROUND US
 

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020