3. TŘÍDA

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Dobrý den,

pevně věřím, že se vám všem podařilo rozluštit tajenku v opakovací velikonoční únikové hře a doufám, že vás pobavila 😊.

Rozpis našich online hodin:

Po  Velikonoční pondělí

Út od  8.30  ČJ, od 9.30 AJ

St  od 8.30 AJ, od 9.30 PRV

Čt od 8.30 M, od 9.30 ČJ

 Pá od 8.30 AJ, od 9.30 M

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 11. 4. 2021. 

M 

 • pamětné odčítání trojciferných čísel  do 1 000, písemné odčítání v oboru do 1 000
 • do MŠ
  • uč.str.43/3 -prvních 6 příkladů + zkoušku (zkouška=sečtení rozdílu a menšitele)
  • uč. str.44/8 -prvních 6 příkladů + zkoušku
  • uč.str.43/4 (slovní úloha, sestav příklad do řádku, vedle vypočítej písemně- tzn.“pod sebe“ a pak dopiš za „rovná se“ výsledek do příkladu)
 • ústně uč. str.40 – pročti si!, ústně vypočítej 41/7
 • list- opakuj písemné sčítání

MG 

 • pokud si všichni zvládli sehnat kružítko, budeme mít v pátek 9. 4. geometrii, v opačném případě budeme mít aritmetiku /budeme počítat/

 

ČJ

 • opakování vyjm. slov po B, L, M,P pravopis po těchto obojetných souhláskách
 • nauč se řadu vyjmenovaných slov po S v uč. na str. 50(49) -zkoušet ji budeme ve čtvrtek 8.4.!
 • do ČJŠ  – str.51(50)/2
 • ústně: uč. str. 51 (50)/3,4,5
 • opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
 • PS Vyjm.slova str. 34, 36,37
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L, M, P, S
 • str.28-44

 

Psaní

 • písanka str.14 – přepiš krásně a bez chyb postup pletení pomlázky, výroby píšťalky a říkanku k otloukání píšťalky
 • písanka str.15 – přepiš hádanky, do fialového okénka napiš správné řešení z nápovědy 

            

Čtení

 • čítanka str.84-85 -přečti si příběh Všichni lákáme jaro a ústně odpověz na úkoly v oranžovém okýnku za textem
 • dále si přečti krátký text Jaro a Hádanky z jarní přírody na str.86 a velikonoční stránku 87
 • každý den čti  chvilku domácí četbu za březen a duben

 

PRV

 • Chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a živočichů
 • učebnice str. 62,63 – pročti si
 • PS str.42, 43
 • na středu 6.4. si vytiskni  listy PRV 1 a PRV 2 !

 

AJ

 • začínáme pracovat s učebnicí a PS CHit Chat 2. díl!!! /učebnici 1. dílu si zkontroluj, aby byla v pořádku, budeš ji škole vracet!/
 • PS str.2,3

Přeji krásné jarní dny.

Ilona Futerová


ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Dobrý den,

protože jsou v tomto týdnu velikonoční prázdniny, omezíme online hodiny i domácí práci tak, aby množství odpovídalo školním dnům od pondělí do středy:

Po od 8.30  M, od 9.30 ČJ

Út od  8.30  ČJ, od 9.30 AJ

St  od 8.30 AJ, od 9.30 PRV

Čt velikonoční prázdniny

 Pá velikonoční prázdniny

 

Domácí práce:

V tomto týdnu si sami zvolte, co si zopakujete a procvičíte. Je pouze na vás, jaký typ úloh, příkladů si vyberete. Z každého předmětu /M,ČJ,PRV,AJ/ vypracujte jedno cvičení /pro minimalisty/, jeden list /pro maximalisty/. Vybírat můžete z učebnic, pracovních sešitů, z internetu /je tam spousta nápadů, námětů…/. Můžete například napsat krátký referátek o nějaké rostlině, živočichovi, převyprávět část knihy, kterou právě čtete, napsat v aj krátké povídání o sobě- jak se jmenujete, kolik vám je, jak vypadáte, zda máte sourozence, zvířátko…

Nebo cokoli jiného, co vás napadne. Každý víte, v čem máte slabiny, co vám nejde. Podle toho si vyberte aktivitu. Máte nyní jedinečnou možnost svobodné volby😊

Vypracujte na volné listy papíru, nafoťte a zašlete do pátku 2.4.

Budu se těšit na vaše práce a věřím, že vás bude vámi zvolený úkol bavit.

Na online hodiny si vytiskni:

 

 • ČJ – na úterý 30.3. si vytiskni a nalep do velkého sešitu Vyjmenovaná slova 5 listů s vyjm.slovy po S 
 • ČJ – na pondělí 29.3. – listy SLOVESA
 •  AJ – na středu 31.3. si vytiskni PRACOVNÍ LISTY  Easter /Velikonoce/!
 • PRV – na středu 31.3 si vytiskni 2 listy k opakování tematického celku o živočiších

 

 

POZOR! POZOR!

VE STŘEDU 31.3. PO ONLINE HODINÁCH OČEKÁVEJ NA SVÉM MAILU DŮLEŽITOU ZPRÁVU S TAJNÝM ODKAZEM!

                                                                              

Všem přeji krásné sluníčkové Velikonoce. Užijte si volno a naberte nové síly.

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021

Dobrý den,

 doufám, že všem rozpis online hodin vyhovuje a tak zůstává beze změn:

Po od 8.30  M, od 9.30 ČJ

Út od  8.30  ČJ, od 9.30 AJ

St  od 8.30 AJ, od 9.30 PRV

Čt od 8.30 M, od 9.30 ČJ

 Pá od 8.30 AJ, od 9.30 M

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 28.3.2021. 

M 

 • pamětné +  a – trojciferných čísel  do 1 000, písemné sčítání v oboru do 1 000
 • do MŠ 
  • uč. str. 37/2 -prvních 6 příkladů + zkoušku (zkouška=sečtení převráceného pořadí sčítanců)
  • uč. str.38/7 -prvních 6 příkladů + zkoušku
  • uč.str.38/8 (slovní úloha, sestav příklad do řádku, vedle vypočítej písemně- tzn.“pod sebe“ a pak dopiš za „rovná se“ výsledek do příkladu)
 • ústně uč. str.38/11
 • list- opakuj pamětné + a – do 1 000

Vím, že jsou zavřená papírnictví, a tak bude asi problém (pokud už nemáte pořízeno od začátku šk.roku) pořídit kružítko. Prosím, podívejte se, zda doma máte. V MG nás čeká rýsování kružnice. 

 

ČJ

 • opakování vyjm. slov po B, L, M,P pravopis po těchto obojetných souhláskách, slovní druhy
 • do ČJŠ  vymysli a napiš 10 podstatných jmen v jednotném čísle, do závorky před každé podst.jméno napiš ukazovací zájmeno /ten, ta, to/-př.(ta)žirafa, (ten)kopec, (to)štěstí   a do dalšího odstavce 10 sloves     
 • opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
 • PS Vyjm.slova str. 32,33
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L, M, P str.28-42
 • List 1 – opakování i/y po P
 • List 2- vytiskni si na online hodinu v úterý 23.3 !

 

 

 

Psaní 

 • písanka str.13 -napiš názvy jarních květin -POZOR! S malým písmenem na začátku-jsou to slova obecná. Dále piš souhrnné názvy plodin, piš věty se slovy z nápovědy. Přepiš hádanku i s řešením.

            

 Čtení

 • čítanka str.80-81, přečti si příběh o čarodějnicích Enid a Mildred. Odpovídej na otázky za textem. Na obsah textu a zodpovědění otázek se budu ptát ve čtvrtek 25.3.
 • nauč se nazpaměť  recitovat  jarní básničku Příběh jarní od Radka Malého na str. 84, zkoušet ji budu ve čtvrtek 25.3.!
 • každý den čti  chvilku domácí četbu za březen/a duben/

 

PRV

 • Živočichové – ptáci, savci
 • učebnice str. 61-pročti si rozdělení živočichů podle přijímané potravy
 • PS str.41
 • list 1 – savci / !vytiskni a připrav na online hodinu na středu 24.3.!/

 

AJ

 • opakování učiva 1. dílu
 • nauč se říkat a psát měsíce v roce- vyzkoušíme ve středu 24.3.
 • procvičuj postupně slovní zásobu (výslovnost, psaní!!!) probranou v jednotlivých lekcích podle přehledu, který jsem sepsala
 • v online hodinách budeme pomocí vytištěných listů procvičovat slovíčka i gramatiku ve větách
 • PS str.59/3 -vylušti

 

Výtvarná výchova

 • Téma: Voláme a vítáme JARO!!! – v tomto týdnu nastává jarní rovnodennost
 • V příloze VV najdeš různé typy jarních zápichů. Vytiskni si  alespoň 3 (můžeš samozřejmě i více) vystřihni je, vybarvi, nalep na špejli. Popros rodiče, ať  Tě vyfotí při výrobě nebo již s krásným výrobkem. Rozmísti zápichy po domě/bytě/ a vítej jaro 😊. 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Přeji hodně úspěchů při plnění domácích zadání.

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021

Dobrý den, 

rozpis  videohovorů bych po zkušebním minulém týdnu ponechala. Jen do kalendáře zapíši jako blok od 8.30 do 10.15, aby měly děti jednodušší přihlašování: 

Po od 8.30  M, od 9.30 ČJ

Út od  8.30  ČJ, od 9.30 AJ

St  od 8.30 AJ, od 9.30 PRV

Čt od 8.30 M, od 9.30 ČJ

 Pá od 8.30 AJ, od 9.30 M

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 21. 3. 2021. 

M 

 • pamětné +  a – trojciferných čísel  do 1 000
 • do MŠ  uč.str.34/5- 1. a 2. sl./vypočítej hned nebo s pomůckou – poslední 2 řádky rozepiš  do řetězce podle vzoru pod tabulkou, tzn. že 2. sčítanec rozdělíš na s, d, j a postupně k 1. sčítanci připočítáš/
 • uč. str.33/8 -1. a 2. sl. /vypočítej hned nebos pomůckou- opět rozepiš 2 poslední řádky do řetězce  podle vzoru pod tabulkou, tzn. že menšitele rozdělíš na s, d, j a postupně od menšence odečteš/
 • ústně uč. str.34/5,8 /zbylé sloupce/
 • list- opakuj násobení a dělení v rámci malé násobilky

MG

 • na  pátek 19. 3. si připrav sešit na geometrii, ořezanou tužku, pravítko

ČJ

 • opakování vyjm. slov po B, L, M,P pravopis po těchto obojetných souhláskách, vyjmenovaná a příbuzná slova po P, dvojice podobných slov s i/y
 • ústně: uč.str.48/3(47/3), 49/8(48/8)
 • do ČJŠ  uč.str.48/5 (47/2)-ve větách jsou přeházená první slova-napiš věty správně     
 • uč.str.49/7(48/7) 
 • opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P
 • PS Vyjm.slova str. 30,31
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B, L, M str.28-42
 • List – opakování i/y po B,L,M,P

ČJ  sloh

 • list: Před nějakou dobou jste vypracovali PL, kde jste hledali, které 2 pohádky teta popletla. Teď zkusíte 2 pohádky dohromady zaplést vy. Napište vaši popletenou pohádku (vyprávění)

Psaní

 • písanka str. 11 -všechny 3 části pěkně  a bezchybně přepiš do psacího písma                   
 • str.12 – přepiš po verších (řádcích) postupně celou básničku od J. Balíka, doplň správně vynechaná písmena ě, i, í

Čtení

 • čítanka str.78-79, přečti si příběh o Martinovi a tajemné šifře. Odpovídej na otázky za textem. Na obsah textu a vysvětlení šifry se budu ptát ve čtvrtek 18.3.
 • pokud sis ještě nevybral knihu pro další domácí četbu (měsíce březen a duben), udělej tak a začni každý den chvilku číst. Při výběru vol knihu vhodnou pro žáka 3.třídy!

PRV

 • Živočichové- ptáci, savci
 • učebnice str. 59/ znovu si pročti /
 • PS str.40
 • list 1 – ptáci /máš již vytištěný, připrav si na středu 17.3./
 • list 2 – savci / !vytiskni a připrav na online hodinu na středu 17.3.!/

AJ

 • opakování učiva 1. dílu
 • nauč se říkat a psát dny v týdnu- vyzkoušíme ve středu 17.3.
 • procvičuj postupně slovní zásobu (výslovnost, psaní!!!) probranou v jednotlivých lekcích podle přehledu, který jsem sepsala
 • v online hodinách budeme pomocí vytištěných listů procvičovat slovíčka i gramatiku ve větách
 • PS str.58/2 vybarvi podle instrukcí 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Děkuji za spolupráci a přeji hodně sil.

Ilona Futerová


Rozvrh online hodin březen

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Dobrý den, 

od března bych ráda rozšířila naše online hodiny. Přikládám tedy aktuální rozpis  videohovorů: 

Po od 8.30  M, od 9.30 ČJ

Út od  8.30  ČJ, od 9.30 AJ

St  od 8.30 AJ, od 9.30 PRV

Čt od 8.30 M, od 9.30 ČJ

 Pá od 8.30 AJ, od 9.30 M

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 14.3.2021. 

M 

 • pamětné +  trojciferných čísel  do 1 000 /procvičování, opakování, doplnění/,
 • zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, stovky-procvičování
 • do MŠ  uč.str.32/7 /nejprve sečti, potom zaokrouhli na stovky/, uč. str.33/4
 • list- oprav chyby v příkladech, napiš správný výsledek, slabě vybarvi podle zadání, aby byly výsledky vidět
 • ! listy M-online A-G –vytiskni  všechny na online hodinu 8.3. /budeme s nimi postupně pracovat na březnových online hodinách matematiky – udělej si z nich složku-zařaď do desek, ať nepoztrácíš!!!/
 • opakuj si řady násobků v rámci malé násobilky /vzestupně i sestupně/, procvičuj příklady na násobení a dělení v rámci malé násobilky / na webových stránkách, v učebnici, ústně s rodiči…/

 

ČJ

 • opakování vyjm. slov po B, L, M,P pravopis po těchto obojetných souhláskách, vyjmenovaná a příbuzná slova po P, dvojice podobných slov s i/y
 • nauč se  vyjmenovaná slova po P, budu je zkoušet v úterý 9.3.!
 • do ČJŠ  uč.str.48/2 (47/2),  uč.str.48/4 (47/4)
 • opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M
 • procvičuj  pravopis po B, L, M , P/ např.www.onlinecviceni.cz apod./
 • PS Vyjm.slova str. 28,29
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L, M str.28-42
 • List –vločky, pracuj podle zadání
 • ! listy ČJ – online A-E – vytiskni všechny listy na online hodinu 8.3. /budeme je používat na online hodinách češtiny- udělej si z nich složku- zařaď do desek, ať nepoztrácíš!!!/

!!!List A si připrav na pondělí 8.3. rozstříhej!!!

 

Psaní 

 • písanka str.9 -oprav název pohádky, přepiš, přidej hrdinu pohádky
 • str.10 –   přepiš hádanky, do kroužku doplň písmeno správného řešení z nápovědy

 

Čtení

 • čítanka str.76-77, přečti si příběh o Roztočené chaloupce, opět nejprve pěkně nahlas, potom potichu pro sebe, odpovídej na otázky za textem. Zkus domyslet, jak děti pochodily u čarodějnice.
 • připrav si na  čtvrtek 11.3. prezentaci o přečtené domácí knize za období leden-únor, kdy nám na známku o své knize budeš povídat  

 

PRV

 • Živočichové- plazi, ptáci
 • učebnice str. 59/pročti si/
 • PS str.38
 • list 1 – plazi /!vytiskni a připrav na online hodinu na středu 10.3.!/
 • list 2 – ptáci / !vytiskni a připrav na online hodinu na středu 10.3.!/

 

AJ

 • dokončení 1. dílu Chit Chatu, opakování učiva 1. dílu
 • uč. str. 59 – závěrečný komiksový příběh / poslechni si nahrávku (viz příloha v mailu), přečti si, přelož si/
 • Vytiskni si přehled k vazbě There is/thera are, na hodině si zopakujeme
 • !Listy AJ – online A-F – vytiskni všechny listy na online hodinu9.3. /budeme s nimi během března opakovat 1. díl/!!!

 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Ilona Futerová

 


ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

Dobrý den, 

posílám  rozpis učiva a videohovorů na další týden. 

Upozorňuji na změnu začátků videohovorů ve středu a v pátek!!!

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

! St od 10.00 !!! PRV /ráno jdu darovat krev/

Čt od 9.00 AJ

! Pá od 8.00  !!!! od konzultace, doplnění /od 9.hod mám školení/

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 28.2.2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

 

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  do 1 000 /procvičování/,  zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky, stovky
 • do MŠ  uč.str.29/9, uč. str.30/12, uč. str.32/2 /poslední 2 sloupce/, 32/4 /poslední 2 sloupce/
 • ústně  nebo na folii –  uč. str.29/3,4,5,   uč. str.30/15, uč.str. 32/2 /zbytek/, 4 /zbytek/
 • list 1 – ukázkové vypracování slovních úloh /někomu stále nejde zápis!!!/ – pročti si a vezmi si z toho příklad pro  řešení dalších  slovních úloh
 • opakuj si řady násobků v rámci malé násobilky /vzestupně i sestupně/, procvičuj příklady na násobení a dělení v rámci malé násobilky / na webových stránkách, v učebnici, ústně s rodiči…/
 • list 2- !vytiskni si na online hodinu v pondělí 22.2.!

 

ČJ

 • opakování vyjm. slov po B, L, M, pravopis po těchto obojetných souhláskách, seznámení se s řadou vyjmenovaných slov po P
 • začni se učit vyjmenovaná slova po P, budu je zkoušet po jarních prázdninách v úterý 9.3.!
 • do ČJŠ : Vymysli a napiš vždy 1 větu se slovem, kde je po B,L,M uprostřed slova měkké i /není vyjmen. ani příbuzné slovo/,1 větu se slovem, kde je po B, L,M  uprostřed slova tvrdé y / je vyjmen. nebo příbuzné slovo / -celkem tedy 6 vět /př. Odvážný princ zabil draka. Jana bydlela u řeky./
 • opakuj řady vyjmenovaných slov po B, L, M
 • procvičuj  pravopis po B, L, M / např.www.onlinecviceni.cz apod./
 • PS Vyjm.slova str. 26,27
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L, M str.28-39
 • Listy – vysvětlení významů vyjmenovaných slov po P – vytiskni a nalep do velkého sešitu Vyjmenovaná slova

 

Psaní

 • písanka str.7 –  napiš názvy českých měst, řeka pohoří, čerpej z nabídky, nezapomeň, že jsou to vlastní jména a píšeme je s velkým počátečním  písmenem
 • str.8
  • 1. část: vypiš  z nabídky známé pohádkové bytosti
  • 2. část: z nabídky přiřaď a napiš jména autorů pohádek
  • 3. část: celou větou odpověz na otázk
  • 4. část: přepiš hádanku a doplň řešení

 

Čtení

 • čítanka str.74-75, přečti si ukázku z knihy Harry Potter, odpovídej na otázky z oranžového okýnka za textem /čti nejprve pěkně nahlas, podruhé si čti očima potichu, pro sebe/
 • dočítej knihu, kterou sis vybral na měsíce leden a únor jako domácí četbu, pomalu si připravuj její prezentaci /po jarních prázdninách v pátek 12.3. nám na známku o své knize budeš povídat/  
 • List– malované čtení pro zábavu

 

PRV

 • Živočichové- společné znaky, rozdělení na bezobratlé a obratlovce, ryby, obojživelníci
 • učebnice str. 56,57,58 /pročti si/
 • PS str.38 /z přílohy vystříhej obrázky a nalep do tabulky, vedle napiš název samce, samice a mláděte/
 • list 1 – ryby /!vytiskni a připrav na online hodinu na středu 25.2.!/
 • list 2 – obojživelníci / !vytiskni a připrav na online hodinu na středu 25.2.!/

 

AJ

 • dokončení 1. dílu Chit Chatu
 • uč. str. 56-57 /pročti si rozhovory a přelož si je/
 • uč. str. 59 – závěrečný komiksový příběh /přečti a přelož si/
 • do sešitu AJ  uč. str.60- napiš věty se začátky napsanými na horní části stránky, čerpej z obrázku /př. There ´s an elephant in this picture. It ´s a blue ball. She´s got blond hair. , apod./
 • PS str. 57-  doplň „bubliny“ správně do rozhovoru -2.část  

 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

Dobrý den, 

posílám  rozpis učiva a videohovorů na další týden.

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá od 9.00 MG

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 21.2.2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  do 1 000 /procvičování/, jednotky hmotnosti /seznámení se/, procvičování násobení a dělení 10, 100
 • do MŠ  uč.str.25/ 11 (1. a 2.sl.), str.25/13 (sl.úloha), 27/1 (2. a 3 sl.) 
 • ústně  nebo na folii –  uč. str.25/8, str.25/11 (zbytek), str.27/1 (zbytek), str.27/5
 • List  1 – procvičování + a – do 1 000
 • List 2 – procvičování násobení a dělení 10,100

ČJ

 • do ČJŠ uč. str.46(45)/19
 • ústně uč.str.46(45)/18,20
 • PS Vyjm. slova str. 24,25
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L, M str.28-39
 • List – procvičování i/y po M

Psaní

 • písanka str.5 – na otázku odpovídej celou větou se slovem z nápovědy  /poslední slovo otázky a vybrané jméno se rýmuje/
 • str.6 – 1.část:napiš názvy velkých českých měst /Nezapomeň, že se vlastní jména píší s velkým začátečním písmenem!/
 • 2.část: Doplň a přepiš věty
 • 3.část: Doplň a přepiš část naší hymny

Čtení

 • čítanka str.72-73, přečti si příběh o papouškovi, odpovídej na otázky za textem
 • každý den si přečti kousek  domácí četby
 • List 1 a 2 – malované čtení pro zábavu

PRV

 • učebnice str. 38 – 53 (shrnutí rostliny) pročti si a zopakuj si, co vše jsme se učili o velké skupině živých organizmů- o ROSTLINÁCH, popros rodiče, aby Tě z těchto stránek a z našich vypracovaných PL vyzkoušeli
 • PS str.56 (opakování -živá příroda-rostliny)
 • !na online hodinu ve středu 17.2. si připrav PL Rostliny 2 z minulého týdne! (10.2.jsme nestihli)

AJ

 • PS str. 55
 • uč. str.55
 • nauč se zpaměti říkat anglickou abecedu /budeme ji zkoušet ve čtvrtek 18.2.
 • nauč se říct správně anglicky  jakékoli písmeno vyslovené česky a naopak, přeložit anglické písmeno do češtiny /pracuj s vyrobenými kartičkami písmen, měl bys mít uložené v kapsičce na deskách sešitu AJ/

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Znovu všechny aktivní žáčky chválím za pěkné online hodiny a také za plnění domácích povinností.

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

Dobrý den,

máme tady další týden online výuky. Můžete naše právě probírané učivo doplnit procvičováním na internetu – www.skolakov.czwww.onlinecviceni.cz apod.

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá od 9.00 konzultace, doplnění (napíšeme si online diktát, připrav si sešit Diktáty, popř. ČJŠ)

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 14.2.2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  do 1 000 /procvičování/, jednotky délky-převody
 • do MŠ  uč.str.21/ 72 (1. a 4.sl.), 21/74 (slov. úloha),  str.22/78 (4. a 5. sl.),  str.24/2 (1.a2. řádek !), str.25/9 ( 1.a 2. řádek!)
 • ústně  nebo na folii –  uč. str.21/72 (zbytek), str.21/78 (zbytek), str.22/77,80,82, str.24/2 (zbytek), str.25/9 (zbytek)
 • List  1– procvičování + a – do 1 000, zaokrouhlování, písemné + a – do 100,
 • List 2 -vytiskni, vystřihni a nalep si do MŠ pomůcku na převádění jednotek délky, zkoušej podle př. převádět

 

ČJ

 • na online hodině 8.2. zkoušíme řadu vyjmenovaných slov po M, dále si připrav kartičky i/y
 • do ČJŠ uč. str.45(44)/15, doplň správné slovo a napiš věty
 • ústně (folie) uč.str.45(44)/16,17
 • PS Vyjm. slova str. 22,23
 • PS  ČJ k učebnici (velký) dobrovolně: opakuj cokoli na procvičení vyj. slov po B,L str.28-36
 • List 1 – vytiskni a nalep do velkého sešitu vyjm.slova  rozdílné psaní i/y ve stejně nebo podobně znějících slovech /prostuduj si!/
 • List  2– doplň, procvičuj pravopis
 • na online hodinu v pátek 12.2. si připrav sešit Diktáty nebo ČJŠ . napíšeme si ONLINE DIKTÁT

 

Psaní

 • písanka str.3 
  • 1.část: doplň a napiš věty o sobě, řiď se větami pod obrázkem školy
  • 2.část: piš celé věty, v druhé části věty doplň slovo opač. významu
  • POZOR! Zmenši písmo, aby se ti věty na řádek vešly!!! Už jsi třeťák =piš drobnějším a neroztaženým písmem!
  • 3.část: z nabídky, vypiš pouze kladné vlastnosti
 • Str.4
  • 1.část: napiš kdo kde byl, nejprve si věty promysli a připrav
  • 2.část: označ chyby v textu, celé věty krásně a správně napiš. NEROZTAHUJ, ať se ti vejde.

 

Čtení

 • čítanka str.71, přečti si poučný příběh a připrav si povídání o tom, jaké poučení z něj plyne, odpovídej na otázky za textem
 • list-  !vytiskni si, přečti si bajky a opět hledej nějaké poučení /v pátek 12.2. si  na online hodině o bajkách něco povíme/
 • každý den si přečti kousek  domácí četby

                 

PRV

 • učebnice str. 52,53 –přečti si o částech rostlin kvetoucích /květ, plod/
 • PS str.54 (bez cv.12), str.55
 • !vytiskni si listy PRV na online hodinu na středu 10.2!

 

AJ

 • PS str. 53
 • uč. str.54 – přečti si, co říká SAM,JEAN,KEVIN (texty správně přečti a přelož), spoj  se správným obrázkem
 • na online hodině ve čtvrtek 11.2. si vysvětlíme odpovědi Yes, there are/No, there aren´t.
 • do sešitu AJ  odpověz písemně na otázky  v učebnici v  dolní části stránky 54 /př.1. Are there CDs on Kevin´s desk? No, there aren´t./
 • PS str.54/4,5

VV 

 • Protože je v neděli 14. 2. Den svatého Valentýna a tento den se nese v duchu lásky a symbolem tohoto nejkrásnějšího citu je srdce, vyrob srdce v jakékoli podobě. Můžeš ho nakreslit, poskládat z různého materiálu, vyrobit koláž, upéct ho…zkrátka fantazii se meze nekladou. Vyfoť  svůj výtvor a připiš, komu své vyrobené srdce věnuješ a proč.

 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu. 

Všem přeji krásné a pohody plné únorové dny.

Ilona Futerová


ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

Dobrý den, 

věřím, že si děti užily venku pololetní prázdniny se snížkem, který se celý pátek sypal z nebe, a že byly pochváleny za pololetní vysvědčení, které letos hodnotilo především  jejich přístup k distanční výuce.

Druhé pololetí začínáme všichni s čistým štítem. Je tedy u všech stejná startovací čára a všichni tak mají možnost být ještě lepší 😊. Směle do dalšího učiva!

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá od 9.00 MG

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 7.2.2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  do 1 000 – další typy příkladů:
 • do MŠ  uč.str.19/66  (do sešitu přerýsuj tabulku a vypočítej), rada: lépe se ti tabulka vejde na délku stránky, tzn. že u tebe budou řádky sešitu představovat sloupečky v tabulce)
 • do MŠ uč. str.21/68 (4 sloupečky)-opakuj násobilku, str.21/75 slovní úloha (!nezapomeň  zapsat v zápise řádek ,který nám říká, co počítáme, děláme na jeho konci otazník)
 • ústně  nebo na folii –  uč. str.19/61,62,65, str. 21/67,69

MG 

 • na online hodinu v pátek 5.2. si připrav: učebnici M, sešit na MG, pravítko, ořezanou tužku

 

ČJ

 • na online hodině 2.2. zkoušíme pádové otázky!
 • nová řada vyjmen. slov po M: -vytiskni si a nalep do sešitu Vyjmenov. slova listy s vysvětlením významů těchto slov, v uč. na st.r43(42) si prostuduj rozdíly v psaní i/y po m ve slovech stejně znějících
 • nauč se řadu vyjmen.slov po M do 8.2. (najdeš je  v uč. na str. 42 (popř.41)
 • do ČJŠ uč. str.43(42)/5
 • PS Vyjm.slova str. 20,21
 • list (každou skupinu slov příbuzných vybarvi jinou barvou)

 

Psaní

 • v krabici u hl. vchodu budete mít připravený 2.díl písanky- prosím vyzvedněte si jej, děkuji 😊
 • v pondělí 1.2.  v doplňujícím mailu upřesním, co budeme tento týden psát 

 

Čtení

 • čítanka str.68-70, pěkně si  bez chyb přečti nahlas, ještě jednou pro sebe potichu a vypracuj úkoly za článkem na str.70, podívej se na hádanky na str.70, zkus je uhádnout
 • vyber si  v dolní části str.70 /HRA/ jedno povolání- splň úkol- nafoť -pošli
 • každý den si přečti kousek  domácí četby

                  

PRV

 • učebnice str. 50,51 –přečti si o částech rostlin kvetoucích /kořen, stonek, list/
 • PS str.52 (bez cv.6), str.53
 • !vytiskni si list na online hodinu na středu 3.2!

 

AJ

 • PS str. 53
 • uč. str.53 – přečti si rozhovor, přelož si ho, ze spodní části str.53 si do sešitu zapiš další slovní zásobu, připiš český význam, nauč se říkat, číst, psát
 • ! na online hodinu ve čtvrtek 4.2.si z vytištěného listu s anglickou abecedou rozstříhej kartičky  s písmeny -list pošlu 1.2.!
 • na online hodině si vysvětlíme otázku na počet HOW MANY…?

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Všem přeji pevné zdraví, sílu  a vytrvalost.

Ilona Futerová


ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Dobrý den, 

vzhledem ke skutečnosti, že  v pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, připojíme se na videohovory pouze od pondělí do čtvrtka, aby si děti v pátek užily volný den a odpočinuly si.

Bohužel letos nebude možné předat dětem vysvědčení za 1. pololetí osobně. Bude dětem doručeno individuálně na školní účty žáků. Pokud děti v pondělí 1. února nastoupí do školy, dostanou vysvědčení dodatečně i v listinné podobě.

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 31. 1. 2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  – další typy příkladů:
  • do MŠ str.16/41 (1.a 6.sl.), str.17/48 (1.a 6.sl.), str.18/56 (2.a 5.sl.), slovní úlohy- str.17/50, str.18/59
  • ústně  nebo na folii – str.16/41 (zbytek), 44, 45,  str.17/48 (zbytek),52 ,  str.18/56 (zbytek), 57
  • list- numerace do 1 000 (spojuj, počítej po 10)

 

ČJ

 • opakování a procvičování pravopisu po B,L:
  • PS Vyjm.slova str.16,17,18,19
 • list –sloh (vyprávění 1.část) –vypracuj celou stránku

 

Psaní– (dokončení 1.dílu)

 • písanka str.31 ( 1.část-přepiš, 2.část-oprav a přepiš správně)
 • str.32 (přečti verš, doplň rým, využij slova z nápovědy-celé přepiš, napiš oblíbené zimní  sporty)

Čtení 

 •  1. list “Mobilmánie“ –podtrhej stejnou barvou slova, která se rýmují, napiš, co tě baví (mezipředmětové vztahy-najdi názvy zvířat, zkus je pojmenovat anglicky)
 • 2. list „Jak zahráli bez basy“ –vyber správné vysvětlení rčení , nakresli obrázek   
 • každý den si přečti kousek domácí četby

                  

PRV

 • učebnice str. 38, 39 –přečti si o společných znacích rostlin
 • PS str. 51 (cv.4 dobrovolný pokus)
 • pracovní list (houby)  – !připrav si na videohovor (stř.20.1.)!

 

AJ

 • PS str. 49/3, 4, 51/8
 • pracovní list – k jednotlivým obrázkům dopiš do mezírek drobným písmen názvy zvířátek (uč se slovíčka psát), obrázky si můžeš vybarvit
 • pracovní list – nakresli svého mazlíčka, popiš ho v několika větách (použij slovesa TO BE, HAVE GOT, LIKE, CAN….)

 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.  

Velká pochvala patří jak dětem za aktivní práci v našich online hodinách a  plnění jejich domácích prací, tak též rodičům za vytrvalou pomoc s plněním  distanční výuky  ☺

Přeji  dětem mnoho zdaru a těším se na snad již brzké osobní setkání.

Ilona Futerová


 ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Dobrý den,

posílám rozpis videohovorů a učiva na další týden.

Videohovory:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá   od 9.00  M geometrie

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 24.1.2021. Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel  – další typy příkladů (učebnice 2.díl)
 • ukazuj na číselné ose a pozoruj jednotlivé typy příkladů:
  • sčítání – uč.str.13/24
  • odčítání –  uč.str.14/33        
 • do MŠ uč.str.13/25 (1.,2.,3.sl.), str.14/34 (1,.2.,4.sl.), sl.úloha str.14/37
 • ústně uč.str.12/20, str.13/ 25 (zbytek), 28, 31, 32, str.14/ 34 (zbytek), 39
 • prac.list – opakování násobilky

MG – připrav si na videohovor na pátek 22.1.:

 • 1. díl učebnice matematiky (opakování)
 • 2. díl učebnice matematiky (trojúhelník)
 • sešit geometrie
 • pravítko, ořezaná tužka
 • folie

ČJ

 • PS Vyjm. slova  – ústně: str.16/1 , písemně: str.16/2,3, celá str. 17
 • do ČJŠ uč.str.41/3 (vydání jiné než r. 2010 asi 40/3)
 • prac.list –str.28, cv.1 –vypracuj podle zadání, cv.2 –popros rodiče, aby ti nadiktovali do sešitu Diktáty, vyfoť, pošli  k opravě .  V druhé části listu si prostuduj slova, v nichž po B a L píšeme i,í (tato slova nejsou vyjmenovaná ani příbuzná)

Psaní

 • písanka str.29 (v 1.části doplňuj slova  teplo-zima, 2.část –oprav a přepiš)
 • str.30 (přepiš hádanky a doplň řešení)

 

Čtení

 • každý den pokračuj ve čtení domácí četby pro  období leden-únor
 • čítanka str.64-6, komiks na str.66-67, po přečtení odpovídej na otázky za textem

 

PRV

 • učebnice str. 38, 39 –přečti si o společných znacích rostlin
 • PS str. 51 (cv.4 dobrovolný pokus)
 • pracovní list (houby)  – !připrav si na videohovor (stř.20.1.)!

 

AJ

 • PS str. 49/3, 4, 51/8
 • pracovní list – k jednotlivým obrázkům dopiš do mezírek drobným písmen názvy zvířátek (uč se slovíčka psát), obrázky si můžeš vybarvit
 • pracovní list – nakresli svého mazlíčka, popiš ho v několika větách (použij slovesa TO BE, HAVE GOT, LIKE, CAN….)

 

Pro žáky, kteří nemohou tisknout doma, bude opět připravená sada pracovních listů v krabici u hl. vchodu.   

Děkuj za spolupráci a přeji pohodové lednové dny 🙂

Ilona Futerová


ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

Dobrý den,

nejprve bych ráda pochválila všechny žáky, kteří se připojují na naše videohovory a aktivně v nich pracují. Pochvala patří všem, kteří pečlivě plní svoje domácí povinnosti a průběžně posílají domácí práce.

Protože se blíží pololetní vysvědčení, ráda bych s rodiči žáků probrala prospěch dětí osobně formou videohovoru, protože se nemůžeme potkat ve škole. Přikládám časový rozpis jednotlivých schůzek. Jsou naplánovány zhruba po 10 minutách. Přidělený čas /den/ vám třeba nemusí vyhovovat, stačí dát včas vědět a domluvíme se individuálně na jiném termínu. V úterý 12.1.  bych pak poslala pozvánky na videohovory na účty jednotlivých žáků 🙂

Videohovory s rodiči /prospěch v 1. pololetí/:

18.00 Kadlecová Nikol
18.10 Waldhauser Petr
18.20 Vojík František
18.30 Horčička Adam
18.40 Labai Petr
18.50 Csavoj Daniel
19.00 Puhlíková Charlotta
19.10 Mourek Marek
19.20 Mach Jan
19.30 Novák Danny
19.40 Blažová Nela

 

Videohovory v tomto týdnu:

Po od 9.00 M

Út  od 9.00  ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá   od 9.00  konzultace, doplnění

 

Domácí práce  (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 17.1.2021). Doporučuji vypracovávat  jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • pamětné + a –  trojciferných čísel (na číselné ose  na str. 10,11,12 najdeš názornou ukázku sčítání jednotlivých typů příkladů, ukazuj si  na ní a pozoruj, nejprve přidáváme a odebíráme celé stovky, potom desítky a pak i jednotky) :
 • do MŠ uč. str.10/ 7 (1. a 2. sl.), str.11/15 (1.a2. sl.), str.12/19 (sl.2. a 3., 5. a 6.)
 • do MŠ str.10/5, str.11/12 /nezapomeň, že slovní úloha má zápis, výpočet, odpověď/
 • ústně: str.10/2,4, str.11/10,17, str.12/19 (zbytek nepsaného),20
 • vytištěný list  a 1. díl M si připrav na videohovor (podíváme se na zaokrouhlování čísel)

ČJ

 • procvičování vyjm. slov po L a B :
 • tištěný list /se str.22,23/
 • do ČJŠ uč. str.40/14
 • PS vyjm.slova – str.14,15

Psaní: 

 • písanka str.27 (Přepiš 2 sloky básničky Františka Hrubína. Nezapomeň, že 1 verš je 1 řádek.), báseň se nemusíš učit
 • str. 28 (zopakuj si z 1.třídy měsíce, přepiš pranostiky)

 

Čtení:

 • na pátek 15.1. si na videohovor připrav prezentaci domácí četby za měsíce listopad a prosinec
 • vyber si další domácí četbu (leden, únor) a začni číst
 • čítanka str.60-61, str.62 (přečti pěkně nahlas, dbej na správnou intonaci na konci věty, spojování předložek se slovy, odpověz na otázky za textem), str.63-doplň si ústně rýmy básničky

 

PRV

 • uč. str.36,37 (přečti si o jednotlivých součástech živé přírody – houby, rostliny, živočichové)
 • PS str.35,36(cv.1-obrázky buď vystřihni z časopisu, nenajdeš-li, sám namaluj)

 

 AJ 

 • do sešitu nakresli nějaké zvířátko a napiš k němu 3 podobné věty jako v uč. na str.50 -jak se jmenuje a odkud je, popis těla, co rádo jí
 • PS – str.49/3,4
 • list ( křížovka se zvířátky)

 

Děkuji za spolupráci, přeji pevné zdraví a hodně sil. 

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Dobrý den,

opět nám byla nařízena distanční výuka. Od úterý pojedeme ve stejném stylu jako na podzim, tedy kombinace  videohovorů a domácí práce. Prosím o nafocení  vánočního procvičování z M a ČJ a poslání na e-mail. Děkuji.

Videohovory v tomto týdnu:

Út  od 9.00  do 11.00  třídnická hodina (jak jsme prožili Vánoce), ČJ

St od 9.00 M

Čt od 9.00 PRV

Pá   od 9.00  AJ

 

Domácí práce  (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 10.1.2021). Doporučuji vypracovávat  jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

 

ČJ

 • opakování: PS vyjm. slova- dokonči vše ze stran 9,10,11 k vyjm. slovům po B
 • Nově: Vyjmenovaná slova po L –nauč se řadu vyjm. slov po L –uč. str.37 nebo 36 /podle roku vydání/
 • do sešitu Vyjmenovaná slova si nalep jednotlivé listy s vysvětlením významu slov a přečti si je, dále list se slovy, která byste si mohli významově poplést
 • do ČJ Š – str.38/6 /nebo 37/6jiné vydání/,začíná slovy Lidka, Liberec….
 • PS Vyjm. slova str.12,13

Psaní

 • písanka str.25 /přepiš hádanku a přání/,str.26 /přepiš věty o jelenovi, oprav přirovnání, př. Krade jako straka./

Čtení

 • čítanka str.56-57, 58-59, pěkně nahlas přečti, odpovídej na úkoly za texty, potom si ještě jednou přečti pro sebe potichu
 • dočítej domácí četbu a připravuj si na příští týden o ní prezentaci

M 

 • začínáme počítat v oboru do 1000, tzn. že budeme pracovat s M 2. díl
 • na obalu přední stránky je číselná osa, která ti pomůže se zpočátku v číslech orientovat
 • do MŠ str.6, cv.14 /zapiš čísla jako součet stovek, desítek, jednotek –viz 1. modrý řádek/, str.7/3
 • ústně: 3/3, 6/15,17,18
 • opakuj dělení a násobení v rámci malé násobilky

PRV

 • uč. str.34,35 přečti si informace o planetách sluneční soustavy
 • na videohovor si připrav: hodinky, pravítko, kuchyňskou váhu, odměrku  objemu na vaření, teploměr!!!  a PS z PRV

AJ 

 • uč. str. 48 přečti si slovní zásobu –zvířata /Animals/, slovíčka si s českým překladem zapiš do sešitu aj. Slova se nauč říkat a psát.
 • uč. str.50 přečti si věty o jednotlivých zvířatech, přelož si je a zkus je přiřadit k jednotlivým živočichům
 • PS- str.48/1,2
 • Vazbu THERE IS/THERE ARE si vysvětlíme při videohovoru.

 

Děkuji za spolupráci a věřím v brzký návrat dětí do školy. 

Ilona Futerová

 


ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

posílám  dětem domácí práci na další týden a pevně věřím, že slíbené datum návratu zbývajících tříd 1. stupně do škol bude konečné :-).

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a moc si jí vážím.

Po  od 9.00 M

Út  od 9.00 ČJ

St   od 9.00 PRV

Čt   od 9.00 AJ

Pá   od 9.00  Konzultace, doplnění (zarecituješ básničku VÍTR)

 

Domácí práce nafotit a odeslat nejpozději do neděle 29.11.

  M 

 • PS str. 22,23 (dělení 8)
 • rozstříhej nebo natrhej z kartonové přílohy řadu násobků 9, příklady a grafické znázornění, ulož do prázdné obálky nadepsané jménem a číslem 9, procvičuj řadu násobků 9 vzestupně i sestupně, dále procvičuj příklady na násobení a dělení 9
 • v prac. listě procvičuj písemné sčítání a odčítání

  

ČJ 

 • PS str. 27 (opakování)
 • do ČJŠ uč. str. 26/3 (ú,ů)
 • prac.list – slova příbuzná
 • sloh: prac.list (pozvánka, adresa – přečti si v uč. na str. 29)

 

Psaní

 • písanka str. 19
 • najdi si základní informace o kosovi a vrabci ( encyklopedie, internet)  a na prázdné řádky napiš 4-5 vět o každém z nich   /podobně jako o ptácích na str.18/

 

Čtení

 • čítanka str. 40-41
 • pěkně nahlas a potom pro sebe potichu si přečti článek Sněhuláci z Mrkvonos a odpovídej na otázky za textem
 • na str. 41 si přečti básničku Sněhuláci ve Lhářích, pozoruj, jaký je rozdíl mezi básní a předchozím textem (prózou), v básničce vyhledej rýmy

 

PRV         

 • PS str.22,23 /přílohu najdeš na konci učebnice/
 • uč.na str.28,29 si přečti o podmínkách života na Zemi, o vodě
 • !!Vytiskni  pracovní list o vodě – nevyplňuj, budeme s ním pracovat 25.11.!!

 

AJ 

 • PS str. 42/celá stránka, str. 43/4
 • do sešitu Aj nalep dvojice obrázků jídel a jejich názvů
 • novou slovní zásobu se nauč číst, říkat a psát
 • dále si do sešitu nalep věty, opiš je, nauč se je

Děti , které doma nemohou tisknout přílohy, budou mít v pondělí vytištěno a v deskách pověšeno u hlavního vchodu k vyzvednutí 🙂

Přeji pohodový předvánoční čas a hlavně pevné zdraví.

 Ilona Futerová


ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

návrat našich třeťáčků zpět do školy se nám  na základě informací o nástupu 1. a 2. ročníků pravděpodobně  přiblížil. Jsem tomu moc ráda a doufám, že to bude co nejdříve.

V tomto týdnu je 17.11. státní svátek, jsou před námi 4 pracovní dny, a proto tedy i domácí práci o něco ponížím.  

Zároveň trošku aktuálně  pozměňuji i začátky některých našich online hodin. 

Po  od 9.00 M

Út  státní svátek

St   od 10.00 ČJ

Čt   od 9.00 PRV

Pá   od 8.00  AJ

 

Domácí práce  nafotit a odeslat nejpozději do neděle 22.11.

 

   M

 • PS str. 20, 21 (násobení 8)
 • do MD uč. str.30/38 první 2 sloupce a poslední 2 sloupce
 • ústně uč. str. 22/36,46
 • procvičuj si jednotlivé řady násobků od 2 do 8 vzestupně i sestupně, procvičuj násobení a dělení 8 pomocí kartiček

 

ČJ 

 • PS str. 25, 26 ( slova příbuzná, slova protikladná – opakování)
 • do ČJD uč. str. 25/2 (kořen vyznač tužkou nebo pastelkou)
 • opakuj psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách (např. na www.onlinecviceni.cz)

 

Psaní

 • písanka str. 18 (přepiš věty o skřivanovi a sýkorkách do psacího písma)
 • můžeš si už na další týden připravovat informace o kosovi a vrabci, které budeš potřebovat pro vypracování další stránky /hledej v encyklopediích, na internetu/       

 

  Čtení

 • každý den chvilku čti vybranou domácí četbu
 • nauč se básničku „O větru“(zkusíš nám ji zarecitovat v pátek 20.11.), text najdeš za přehledem úkolů

 

PRV

 • uč. str. 24, 25 (přečti si o přírodninách neživých, živých, o lidských výtvorech)
 • PS str.20, 21
 • připomeň si, proč je den 17. listopadu státním svátkem (Den boje za svobodu a demokracii), popovídej si o tom s rodiči

 

AJ 

 • uč. str. 40 (přečti si rozhovory a přelož si je), procvičili jsme online
 • uč. str. 41 (přečti si a přelož další díl komiksu), procvičili jsme online
 • procvičuj slovní zásobu z lekce 7,8 (říkat, číst, psát)
 • do sešitu Aj napiš 4 věty s přivlastněním (př. It is Jack ´s mother.)

Držme si palce, abychom se co nejdříve viděli a slyšeli naživo.

Přeji všem příjemné podzimní dny.

   Ilona Futerová 🙂


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Dobrý den,

moc chválím děti za to, že se pravidelně připojují na naše každodenní videohovory, na nichž se snaží v našich možnostech svědomitě pracovat. Většina dětí odevzdává včas a řádně zpracované úkoly, za což jim též patří pochvala. Ti, kteří vědí, že mají v tomto nějaké mezery, se budou snažit vše napravit.

Podle stejného rozpisu pojedeme videohovory i v dalším týdnu, tedy:

Po  od 9.00 M

Út  od 9.00 ČJ

St   od 9.00 PRV

Čt   od 9.00 AJ

Pá   od 9.00 Konzultace, doplnění

 

Domácí práce  (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 15.11.). Doporučuji vypracovávat  jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

 

   M

 • PS str. 17,18 (dělení 7)
 • do MŠ uč. str.22/39 (pozor na správný zápis!)
 • list (procvičování + a- do 100)
 • z kartonové přílohy si vystřihej nebo vytrhej řadu násobků 8, příklady a graf.znázornění (vše červené barvy), procvičuj řadu násobků vzestupně, sestupně, přiřazuj výsledky k příkladům, ulož do obálky označené osmičkou a podpisem

ČJ

 • PS str. 22,23 (slova mnohoznačná, podřazená, nadřazená, slova opačného významu)
 • do ČJŠ uč. str. 23/3 napiš do sešitu dvojice opačného významu /Př. zlý x hodný/
 • popros rodiče, aby ti nadiktovali krátký diktát do sešitu Diktáty
 •  !  -na online hodinu si připrav kartičky I/Y  !

Psaní

 • písanka str. 16 (opět se snaž psát již menším, drobnějším písmem, aby se ti informace o stromech vešly na předtištěné řádky)
 • písanka str.17              
 • Dbej na úpravu a správnost!

Čtení:                 

 •   Čítanka: str. 38,39 (přečti pěkně nahlas rodičům, odpovídej jim na úkoly za článkem „Jak  byl Vítek v Praze“, rozhodni o  tvrzeních, zda  jsou pravdivá), vyber si jedno z nabízených povolání, podle toho splň úkol (na list papíru)
 • prac. list  – zajímavé čtení
 • pokud sis ještě nevybral/a další knihu podle svého uvážení na domácí čtení na měsíce listopad a prosinec, učiň tak a začni číst

PRV

 •  uč. str. 16 a 17 přečti si
 • PS str.15 (opakování), str.18
 • list PRÁCE A VOLNÝ ČAS (zopakuj si názvy povolání)
 • další list si pouze vytiskni, budeme s ním pracovat na online hodině !

AJ 

 • uč.str. 31/1 přečti si rozhovor a přelož si
 • PS str.41/6 podle skutečnosti odpověz, zda toto oblečení máš nebo nemáš
 • str.41/7 nakresli a popiš podle vzoru vpravo
 • List (opakování části těla, oblečení, sloveso have got)
 • procvičuj slovní zásobu z lekce 7,8 (říkat, číst, psát)        

Procvičovat v M a ČJ můžete také prostřednictvím web stránky www.onlinecviceni.cz, kde jsou cvičení na procvičení, soutěže apod.

Pokud budeš potřebovat vytisknout pracovní listy, dej vědět a domluvíme se, kdy si pro ně můžeš přijít do školy.

Přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu 🙂

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Dobrý den,

nejprve velká pochvala všem, kteří se přihlašují na videohovory, plní a posílají úkoly a také těm, kteří se ozvali a podělili se o zkušenosti s interaktivním procvičováním aktuálního učiva.

Protože vláda prodloužila distanční výuku, najedeme tedy od pondělí 2.11. na pravidelné každodenní videohovory. Po zjišťování zpětné vazby v předminulém týdnu, kdy byly děti po delších videohovorech unavené, zavedeme pravidelný rozvrh a s dětmi se budeme vídat od 9.00 hod každý den na blok určitého předmětu (30 min výuka, 5 min přestávka, 30 min výuka).

Po od 9.00 M

Út od 9.00 ČJ

St od 9.00 PRV

Čt od 9.00 AJ

Pá od 9.00 Konzultace, doplnění

 

Domácí práce (nafotit a odeslat nejpozději do neděle 8.11.). Doporučuji vypracovávat jednotlivé předměty v pořadí hodin na videohovorech, aby děti navazovaly na to, co budeme aktuálně probírat:

M 

 • PS str. 15, 16, MG str.19
 • do MŠ uč. str.21/31
 • list (procvičování násobení a dělení 7)

ČJ 

 • PS str. 19,24 (dobrovolně str. 20,21)
 • do ČJŠ uč. str. 21/5
 • ústně uč. str.22/2,3 a 23/2
 • Psaní:
  • písanka str. 14 (opět se snaž psát již menším, drobnějším písmem správných tvarů a sklonu, bez chyb. Říkej si, který strom je ukryt v názvu města.)
  • str. 15 (hádanky piš jako básničky, 1 verš je 1 řádek)
 • Čítanka: str. 36, 37 (přečti pěkně nahlas rodičům, odpovídej jim na úkoly za články, pak si texty přečti ještě jednou potichu pro sebe)

! Na pátek 6.11. si na videohovor připrav prezentaci tvé domácí četby za září a říjen.!

PRV

 • uč. str. 15 přečti si a vypracuj PS str.10/10, přečti si i modré okénko v PS na str.10 nahoře
 • PS str.16 (procvič si, jak se jmenují jednotliví členové rodiny). Ve cv. 3 můžeš namalovat obrázek, pokud nemáš fotografii.

AJ

 • do sešitu Aj si nalep dvojice obrázků a slovní zásoby k tématu CLOTHES (oblečení) a slovíčka se nauč říkat, číst i psát (viz list)
 • PS str.38
 • do sešitu Aj si nakresli sebe v oblíbeném oblečení a popiš, co máš na sobě (I have got…..)
 • procvičuj čtení a překlad komiksového příběhu, který si poslechneme, přečteme a přeložíme na videohovoru

 

Přeji mnoho zdaru při domácím plnění školních povinností a pěkné podzimní dny.

Ilona Futerová


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020 
 

 Dny pondělí 26.10.a úterý 27.10. byly  jako volné dny kvůli epidemiologické situaci přidány ke státnímu svátku a podzimním prázdninám. Kdybychom byli ve škole, v těchto dnech bychom se učili. Nebudu děti tedy zatěžovat nudným psaním do pracovních sešitů, ale nabídnu jim procvičování aktuálního učiva zábavnější formou.  Děti si ho mohou procvičit v interaktivních hrách na stránce https://skolakov.eu/.

Pokyny pro práci:

Na hlavní stránce máš na pravé straně v okénkách hnědé barvy nabídku předmětů a ročníku.

Nás bude zajímat: 

 • Matematika 3. třída
  • rozklikni
  • najdi  Násobení a dělení 7  
  • a procvičuj pomocí různých aktivit, třeba i opakovaně   
 • Anglický jazyk 4. třída 
  • rozklikni 
  • najdi  Parts of the body
  • procvičuj slovní zásobu v různých aktivitách
 • Prvouka 3. třída 
  • rozklikni
  • najdi Krajina v okolí domova
  • procvičuj světové strany apod., je zde i pěkně zpracováno to, co jsme společně probírali na ve  videohovoru  20. 10. (výklad učiva)
 • Český jazyk 3. třída
  • rozklikni
  • najdi  Věta – souvětí  – Druhy vět
   • mně se, bohužel,  nepodařilo otevřít  ☹ 
   • Pokud se nepodaří ani vám,  nahraďte nabídkou Párové souhlásky – procvičuj

     

Věřím, že se vám bude procvičování aktuálního učiva tímto způsobem líbit ☺.

Z Tvého žákovského účtu (Tvé mailové adresy na Gmailu) mi na můj mail napiš, co Tě z jednotlivých předmětů nejvíce bavilo.

Přeji všem při práci s interaktivním procvičováním mnoho zábavy a ve volných dnech si pěkně odpočiňte.

Vaše p. uč. Ilona Futerová☺


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020 

Matematika:

 • List -procvič si příklady na násobení a dělení do 6 /můžeš si třeba každý den vypočítat 1 sloupeček nebo vše najednou, to je jen na Tobě J/
 • PS str.12 – celá stránka
 • do prázdné obálky /nadepsali jsme si ji ještě ve škole/ si z přílohy /najdeš ji uprostřed PS/ vystříhej nebo vytrhej řadu násobků 7, příklady a grafické znázornění násobků /vše zelené barvy/ a stejně jako u násobků 6 procvičuj řadu vzestupně a sestupně, přiřazování výsledků k jednotlivým příkladům, k nim pak tvoř jako zkoušku příklady na dělení
 • PS str.14 –celá stránka
 • do MŠ vypočítej slovní úlohu (stručný! zápis, příklad, odpověď) uč. str.21/28

 

Český jazyk:

 • PS str.17, 18 – celé stránky / Vždy si přečti nahoře na stránce důležitou informaci o souvětí a teprve potom pracuj./ Další informaci o souvětí si můžeš přečíst v uč.na str.19 (žlutý rámeček)
 • Písanka – str.12 (trochu zabrousíme do prvouky J ) Máš opsat názvy lesních plodů a pak přepsat názvy hub, str.13 – opět opiš názvy lesních stromů. Protože jsme měli ZMENŠIT písmo, většina slov se Ti na řádek vejde alespoň dvakrát, dlouhá slova samozřejmě jednou, krátká i vícekrát. Opět dbej na správnost a na úpravu!
 • Čítanka str. 32,33 – pěkně nahlas přečti text, dbej na správnost čtení. Odpověz na otázky pod textem. Str.34 – přečti si dvakrát básničku, zkus v ní vyhledat rýmy. Procvič si svou paměť: Zavři čítanku a zkus si vypsat na papír co nejvíce slov z básničky. Pokud jich zvládneš napsat alespoň 8, jsi šikulka J

Anglický jazyk:

 • Procvič si slovní zásobu – části těla. Ukazuj na jednotlivé části svého těla a anglicky je pojmenuj. U párových orgánů říkej množné číslo hands, arms apod. (koncovka –s, pozor na nepravidelné podst. jméno 1 FOOT -2 FEET).
 • uč.str. 36 přečti si krátké texty o BIG FOOT (yetti) a o LOCH NESS MONSTER (lochneská příšera). Zkus si jednotlivé věty přeložit. Pokus se odpovědět na otázky pod textem –otázky typu: Má sněžný muž dlouhé nebo krátké paže? Odpověď: It has got long arms. , apod.
 • PS str.37/7 – doplň do rozhovorů slova z nabídky v UFU, 37/8 nakresli si svoji příšeru a popiš ji

Prvouka:

 • V učebnici na str.18 si přečti, jak se orientujeme v krajině a jaké známe světové strany /hlavní, vedlejší/. V dnešní době nám k tomu slouží elektronický navigační systém(GPS), ale dříve to byly třeba jen hvězdy, lišejníky na stromech, postavení slunce na obloze apod. Pak lidé vymysleli kompas – jednoduchá věcička, jejíž červená střelka směřuje stále k severu. Na str. 19 si přečti, jak zapisujeme a znázorňujeme krajinu do mapy a jak, se orientuji pomocí kompasu /buzoly/, abych nezabloudil. Až se vrátíte do školy, na procházce si to zkusíme J
 • V PS si vypracuj str.11/11,12, str.12/14,15

Pokud si s čímkoli nebudeš vědět rady, napiš mi ze svého školního mailu, můžeš mi také zatelefonovat. Nebo se případně zeptat rodičů.

Děti, které nemají možnost si doma vytisknout list s příklady na matematiku, mi to dají vědět. Budou mít v pondělí 19.10. (mezi 8. a 12.hod.) přichystaný vytisknutý list ve škole.

Přeji vám mnoho zdaru při plnění úkolů a v pondělí v 19.00 hod se všichni uvidíme a uslyšíme na nové platformě u  zkušebního videohovoru a to na GOOGLE MEET.

Mějte se hezky a hlavně buďte zdrávi.

Ilona Futerová