4. TŘÍDA

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 11  (dotazy na meetech)                               
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 10
 • zápis obsahu další přečtené knihy do čtenářského deníku
M
 • na meet bude potřeba učebnice M 2.díl pro 4. ročník
 • do sešitu z učebnice (1.díl) str. 52, cv. 8  (písemné dělení – vypočítat 4 příklady – poslední 2 sloupečky i se zkouškou) 
 • učebnice str. 54 – 55 ( nová 50 – 51) – Hospodářská zvířata ( bude na meetu )
 • pracovní sešit str.31, cv. 4, 5
VL 
AJ
 • Téma: Opakování látky (čas, školní předměty) – test; televizní pořady
 • učebnice str. 38 (uděláme společně na meetu)
 • pracovní sešit str. 38/1,2 (vysvětlíme na meetu)
                                
      
Dne 9. 4. 2021 mezi 10 – 11.30 hod (hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů ( budu vybírat podepsané složky č.10, 11 + domácí sešity ČJ, M + čtenářský deník).

 
 
Pokud by v pondělí 12. 4. 2021 měly děti nastoupit do školy, dám vědět o změně.
                                                                                                                                                                                         
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz

 

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 10                                       
 • učebnice str. 60, cv. 21 (přepsat do sešitu, podstatná jména podtrhnout rovnou čarou, slovesa vlnovkou)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 9, cv. 4 a, b, c, d (bude na meetu)
M
 • na meet bude potřeba učebnice M 2.díl pro 4. ročník
 • + do sešitu z učebnice (1.díl) str. 52, cv. 8  (písemné dělení – zkusit vypočítat 4 příklady, tedy první 2 sloupečky i se zkouškou)  + slovní úlohy str. 52, cv. 5, 7 (zápis, výpočet, odpověď)
 • učebnice str. 53 ( nová 49) – Lidská sídla – Zelenina třídění ( bude na meetu ) + pracovní sešit str.30, cv. 3 + str.31, cv. 4 a 5
VL 

AJ

 • Téma: Škola, slovní zásoba
 • učebnice str. 36
 • pracovní sešit str. 36/6
 
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz

ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 
ČJ  
 • vypracovat složku č. 9                                       
 • učebnice str. 59, cv. 15, 16 (doplnit slova ve správných tvarech a napsat do sešitu)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 8, cv. 2 + str. 9, cv. 3 a, b (bude na meetu)
 • volný list  (slovní druhy) str. 36, cv. 3 (bude na meetu)
M
 • do sešitu z učebnice str.26, cv. 30 (přednost závorky) + str. 52, cv. 1 (písemné sčítání a odčítání) + slovní úlohy str. 52, cv. 2,3 (zápis, výpočet, odpověď)
 • učebnice str. 50 – 51( nová 46 – 47) – Lidská sídla ( bude na meetu ) + pracovní sešit str.30, cv. 1, 2 (nápověda v učebnici str.11, nová 12)
 • + slíbený odkaz – zvuky ptáků temata.rozhlas.cz/priroda/ptaci
VL 
 • učebnice str. 16 ( bude na meetu ) + pr. sešit str. 10
 • opakování Pravěk (bude přezkoušení – pozvánky dětem přijdou) + shlédnout na youtube Dějiny (udatného) českého národa 1. – 6. díl (1. díl zde: https://www.youtube.com/watch?v=Oo2DB6Q4f-c )

AJ

 • Téma: Školní předměty, tvoření vět “we’ve got”
 • učebnice str. 35
 • pracovní sešit str. 35

 

Dne 26. 3. 2021 mezi 10.00 – 11.30 hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů (budu vybírat podepsané složky č. 8, 9 + školní sešity ČJ, M + volný list s procvičováním slovních druhů).

 
 
 
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz
 
 

 
ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 
ČJ 
 • vypracovat složku č. 8                                       
 • ze složky č.8  cv. B: (se slovy vymyslet věty a napsat do sešitu) + doplnit cvičení nalepené v sešitě + učebnice str. 58, cv. 12 (přepsat do sešitu a nad slova napsat číslicí slovní druh)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 7 + str. 8, jen b)
M
 • do sešitu z učebnice str. 48, cv. 8 (přednost má závorka, když chybí, má přednost násobení a dělení) + cv. 9 (dělení se zbytkem) + slovní úlohy cv. 7 a 10 (zápis, výpočet, odpověď)
 • učebnice str. 47 dole – 49 ( nová 44 dole – 45) – Rostliny a živočichové na jaře ( bude na meetu ) + pracovní sešit str. 29, cv. 4 a 6
VL 
 • učebnice str. 12 – 13 ( bude na meetu ) + pr. sešit str. 7, cv. 12, 13

AJ

 • Téma: Opakování, čas – hodiny, školní předměty
 • učebnice str. 34 (přečtěte si první čtyři obrázky v komiksu)
 • pracovní sešit str. 34 (zkuste sami, dovysvětlím na meetu)
 
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz

Rozvrh online hodin březen

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

ČJ 
 • ze složky č. 7 přepiš do sešitu cvičení a) ze str. 12 a podtrhni rovnou čarou podstatná jména a vlnovkou slovesa                                           
 • učebnice str. 58, cv. 11 (doplnit tvary slov a přepsat do sešitu)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 6, cv. 5 a, b, c
 • zápis další přečtené knihy do čtenářského deníku
M 
 • do sešitu z učebnice str. 48, cv. 2 + slovní úlohy cv. 3, 4, 5, 6 (zápis, výpočet, odpověď)
 
 • učebnice str. 47 ( nová 44) – Příroda a rostliny na jaře ( bude na meetu )
 • pracovní sešit str. 28, cv. 1, 3
VL 
 • učebnice str. 10 – 11 ( bude na meetu )
 • pr. sešit str. 6, cv. 8, 9, 10
AJ
 • téma: opakování, čtení, slovní zásoba
 • učebnice str. 31
 • pracovní sešit str. 32/1, 2
 
 

Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz

 
 
Dne 12. 3. 2021 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů ( budu vybírat podepsané složky č.7+ P4, čtenářský deník + domácí sešity ČJ, M ).
 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Teoretická část bude probíhat online formou 9. 3. 2021 od 8.30 hod https://youtu.be/xtPB4lmfq4o 

V případě neúčasti je možné vyzvednout si studijní materiály na recepci Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15. 

Při této variantě bude odkaz na test zaslán na email školy, která ho následně předá rodičům.

 


ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 7   
 • do sešitu napsat věty se slovy ze složky č.7, cv B:
 • učebnice str.57, cv. 8 (doplnit i/y a přepsat do sešitu)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 5, cv. 4 a, b, c + str. 6, cv. d, e
M
 • do sešitu z učebnice str. 41, cv. 2 + str. 42, cv. 2 (jen přepsat příklady a písemně sečíst a odečíst)
 • slovní úlohy str. 41, cv. 6 + str. 42, cv. 6 (zápis, výpočet, odpověď)
PŘ 
 • vypracovat složku P4 (Neživá příroda – dovysvětlím na meetu)
VL
 • 2. díl (České dějiny) učebnice str. 7 – 9 (bude na meetu)
 • pr. sešit str. 5

AJ

 • téma: počasí, slovní zásoba, psaní básní
 • učebnice str. 30 (přečtěte si básničky) 
 • pracovní sešit str. 30/6 – opiš slova z básniček do jednotlivých řádků v obrázku (každé slovo má svou čárku)

 
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz
 

ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 6
 • učebnice str.57, cv. 6 (přepsat do sešitu se správnými koncovkami ) + cv. 7 (věty přepsat v množném čísle)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 4 (vzor hrad – bude na meetu v úterý) + str. 5, cv. b, c, d, e
M
 • do sešitu z učebnice str. 38, cv. 23 (jen písemně vynásobit) a cv. 28 (napsat jen výsledky) + slovní úlohy str. 41, cv. 3, 4 (zápis, výpočet, odpověď)
 • vypracovat str. 22 ze složky P3 (Příroda v zimě) + vybrat si z této stránky jednoho živočicha a z internetu o něm vypsat informace ( na volné řádky nahoře)
VL
 • 2. díl (České dějiny) učebnice str. 4 – 6 (bude na meetu ve čtvrtek) + pr. sešit str. 4
AJ
 • učebnice str. 29
 • pracovní sešit str. 29/4, 5
 

Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz

 
Dne 19. 2. 2021 mezi 10.00 – 11.30 hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů (budu vybírat podepsané složky č.5 a 6 + P3 + školní sešity ČJ, M  + učebnici vlastivědy a pracovní sešit – Poznáváme naši vlast + Pravopis podstatných jmen rod střední a ženský).

ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 5                                                                     
 • učebnice str.54, cv. 17 (cvičení přepsat do sešitu se správnými koncovkami )
 • učebnice str. 55, cv. 1, 2 (z obou cvičení jen vypsat podstatná jména rodu mužského)
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 3
M
 • do sešitu z učebnice str. 37, cv. 10 a 13 ( jen výsledky)
 • slovní úlohy str. 37, cv. 11, 12, 15, 16 (zápis, výpočet, odpověď)
 • vypracovat str. 18 a 19 ze složky P3 (ekosystém LES)
VL
 • pracovní sešit str. 35 – vystřihnout jednotlivé kraje ČR a nalepit do mapy na str. 34
 • učebnice str. 40, 41 (Služby a doprava – probírat budeme na meetu ve čtvrtek ) + pr. sešit str. 28, 29

AJ

 • téma: počasí
 • učebnice str. 28
 • pracovní sešit str. 28/1,2

 

Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz


ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 4 
 • učebnice str.53, cv. 14 + str. 54, cv. 16 ( obě cvičení přepsat do sešitu se správnými tvary a koncovkami )
 • Pravopis podstatných jmen rod mužský str. 1, 2 ( bude vysvětleno na meetu v úterý )
M
 • do sešitu z učebnice str. 31, cv. 10, 13 + str. 32, cv. 17 ( jen výsledky ) + str. 33, cv. 3
 • vypracovat složku P2 (dotazy na meetu v úterý)
VL
 • pracovní sešit str.26, 27 ( probírat budeme na meetu ve čtvrtek )

AJ

 • učebnice str. 27 (přečíst si komiks
 • pracovní sešit str. 27/7, 8
 • test formou kvízu během meetu – ze slovíček, které jsem poslední 3. týdny posílala na email
 •  
 
Procvičování:      Didakta.czhttps://skolakov.eu/onlinecviceni.cz
 
Dne 5. 2. 2021 mezi 10.00 – 11.30 hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů  (budu vybírat složku č. 3 a 4, domácí sešity ČJ, M + čtenářský deník a složky P1 a P2) nebo proběhne výměna přes sourozence v 1. a 2. ročníku.

ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

ČJ
 • vypracovat složku č. 3 ( na 1. listě cv. B str. 8 – utvoř věty, napiš do sešitu)
 • učebnice str.52, cv. 9 (doplnit slova do vět a přepsat do sešitu)
 • Pravopis podstatných jmen str. 13 (g – k) + str. 14 (l – m)
 • termín odevzdání čtenářského deníku je 5. 2. 2021
 • volný list budeme vyplňovat společně při úterních meetech
M
 • do sešitu z učebnice str. 20, cv. 24 + 32 (tady zkoušku ústně) + slovní úlohy str. 20, cv. 21, 22
 • vypracovat složku P1 (dotazy na meetu v úterý)
VL
 • pracovní sešit str. 24, cv.1 + str. 25, cv. 4 (možno pracovat s učebnicí (str. 33 – 34 probráno na meetu)

AJ

 • učebnice str. 26 (přečíst si dopis) – budeme s tím pracovat na meetu
 • slovíčka who = kdo, where = kde, what = co
 • pracovní sešit str. 26/5, 6

 

ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

ČJ 
 • vypracovat složku č. 2 (každý si podepíše !)                                                                       
 • učebnice str.51, cv. 5 (u slov doplnit i/í nebo y/ý, vyhledat vhodné dvojice, vymyslet s nimi věty a napsat do sešitu) + str. 51, cv 6 (jen doplnit a přepsat do sešitu)
 • Pravopis podstatných jmen str. 11, 12
M
 • do sešitu z učebnice str. 8, cv. 39, 44 + slovní úlohy str. 8, cv. 40, 42 + str. 10, cv. 49, 50
 • učebnice str. 45, 46 ( probereme na meetu v úterý) + pracovní sešit str.24, cv. 1, 2
VL
 • pracovní sešit str. 22 (probráno na meetu, upřesnit, dovysvětlit samozřejmě mohu)

AJ

 • Téma: Činnosti – slovesa, přítomný průběhový čas
 • učebnice: str. 25 (přečíst si komiks)
 • pracovní sešit: str. 25/3, 4

 
Prosím, aby děti měly na meetech po ruce učebnice a pracovní sešity (v úterý  – ČJ, PŘV, ve čtvrtek  – M, VL)
 
Dne 22. 1. 2021 mezi 10.00 – 11.30 hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů  (budu vybírat složku č.1 a 2, školní sešity ČJ, M, obrázky – podepsané). 
 

ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

ČJ

 • vypracovat složku č. 1 (každý si podepíše) + do školního sešitu z učebnice jen doplnit a přepsat cvičení 5 ze str. 38
 • Pravopis podstatných jmen str. 9, 10 (vzor růže píseň, kost – bude na meetu)
M
 • učebnice str. 7, cv. 29 + 34 (do školního sešitu jen opsat a procvičit písemné sčítání a odčítání)
 • přečíst v učebnici str. 44
VL
 • přečíst v učebnici str. 29
VV
 • nakreslit svého domácího mazlíčka
 • výroba kartiček na počítání s velkými čísly (vysvětleno na meetu)
AJ
 • Téma: aktivity, přítomný čas průběhový
 • učebnice: str. 23-24
 • pracovní sešit: str. 23/8, str. 24/1,2
 

ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

ČJ
 • pravopis podstatných jmen str.7, cv.1, 2 + celá str. 8 doplnit, jen cv. 3 přepsat do domácího sešitu (rod ženský, probereme na meetu)
M
 • (1. díl pro 4. ročník)
 • str. 3, cv.6 + str. 4, cv. 9 – příklady nemusíte opisovat, stačí jen výsledky
 • + slovní úlohy – str. 4, cv. 7, 8, 11, 13, 14  (tady nezapomenout zápis, výpočet, odpověď)
 • pracovní sešit str. 22, cv. 1, 3 + str. 23, cv. 5
VL
 • pracovní sešit str. 21
VV
 • nakreslit vánoční dárek (dárky)
 • výroba kartiček na počítání s velkými čísly ( probereme na meetu)

AJ

 • Téma: Město, navigace cesty
 • pracovní sešit: str. 21, 22 (přečtěte si i str. 21-22 v učebnici)
 • slovíčka najdete v pracovním sešitě od strany 66
 • cvičení z pracovního sešitu si vysvětlíme na MEETu


ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

– vypracovat volné listy ( pouze složka č.7)
 
ČJ
 • str. 30, cv. 2 a 4 (doplnit a napsat do sešitu
M
 • dělení se zbytkem – str.33, cv. 11
 • + slovní úlohy cv. 9, 10, 12 (postup k dělení probrán na meetu, je i na této straně)
VL
 • pracovní sešit str.11, cv. 6, 7
 • pracovní listy  V LESE, U LESA  
AJ
 • téma: zdraví a nemoci, vazba I have got – I’ve got (já mám)
 • pracovní listy ze školy
 • kvíz bude na emailu 

 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz
 
Prosím, aby děti nevyplňovaly jiné složky, pokud nastoupíme do školy 30. 11. 2020, budeme v nich pokračovat společně. Den 30. 11. 2020 je také termín pro odevzdání čtenářského deníku (dle situace 4. 12. 2020 při výměně úkolů).
 

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č.6)
ČJ
 • str. 28, cv. 2 ( doplnit a napsat do sešitu )
 • str. 28, cv. 4 ( doplnit, přepsat do sešitu + vyhledat podstatná jména – podtrháváme čarou a slovesa – podtrháváme vlnovkou )
M 
 • str. 32, cv. 5
 • slovní úlohy cv. 3, 4, 6, 7 
VL
 • pracovní sešit str. 10, cv. 1, 2, 5
 
 
 • dočíst str. 19
 • str. 20 – 22( Neživá příroda – Nerosty a horniny, půda, světlo a teplo ze Slunce)
 • pracovní sešit str. 12, cv. 7 + str. 13, cv. 9, 11

AJ

 • místní předložky, vazba there is/there are – skladba věty

 • pracovní listy (ze školy)

 • kvíz na emailu

 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz
 
 
 
Dne 20.11.2020 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů za nové (budu vybírat složku č.5 a 6, domácí sešity ČJ, M,  čtenářský deník, kdo ještě neodevzdal + pracovní listy z AJ)
Kdo má sourozence v 1. a 2. ročníku, výměnu můžeme provést přes ně – dáte jim v pátek 20.11. 2020 do aktovky úkoly pro mne a já pošlu další. 
 

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

 •  vypracovat volné listy (složka č.5)
ČJ
 • str. 26, cv. 2, 3 ( napsat do sešitu
M
 • dělení se zbytkem – str.17, cv. 56
 • str.32, cv. 2 (postup probrán na meetu, je i na této straně)
VL
 • přečíst v učebnici str. 13 (budeme si o učivu povídat na meetu v úterý)
 • přečíst v učebnici str. 18 + část str. 19 ( Neživá příroda – voda, vzduch)
 • pracovní sešit str. 11, cv. 1, 3 + str. 12, cv. 5
 
+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo http://skolakov.eu
 
AJ
 • dům, místnosti, nábytek, místní předložky (on, in, under, behind)

 • pracovní listy (ze školy + v emailu)

 • kvíz


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020
 
– vypracovat volné listy (složka č.4)
 
ČJ
 • str. 24, cv.4 ( tvořit věty, napsat do sešitu)
 • str. 26, cv. 1 (do sešitu napsat jen slova s i,í nebo y,ý) 
M
 • dělení se zbytkem – str.16, cv. 47
 • slovní úlohy cv. 46, 48, 49, 50 ( vše do sešitu, u dělení zkoušku jen ústně, k slovním úlohám zkusit nákres pomocí puntíků)
VL
 • přečíst v učebnici str. 10, 11
 • pracovní sešit str. 7, cv. 12, 13
 • pracovní sešit do str. 10
AJ 
 • téma: dům – místnosti, nábytek
 • pracovní list (k vyplnění)
 • slovíčka
 • materiály a odkazy na procvičování na školním účtu
 

+ procvičování na stránkách Didakta.cz nebo skolakov.eu nebo onlinecviceni.cz

 
Dne 6.11.2020 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů za nové (budu vybírat složku č.3 a 4, školní sešity, čtenářský deník  + pracovní listy z AJ).
 
 
 

ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

 •  vypracovat volné listy (složka č.3)
 • ČJ – str. 24, cv. 1 (do sešitu napiš jen slova s i,í nebo y,ý) + cv. 2 (přepsat celé)
 • M – dělení se zbytkem str. 15, cv. 40 + str. 16, cv. 45 (zkoušku jen ústně)
 • VL– přečíst v učebnici str. 8 – 9
 • – dočíst str. 16 + str. 17
 • AJ – sports, house, CAN + volné pracovní listy + papír se slovíčky
  – opakování slovní zásoby – hudba, sport, slovní spojení I can
  – pracovní listy k dispozici na školních emailových účtech dětí
  – odkazy na individuální procvičování najdete rovněž na emailu
   
 • + procvičovat je možné na stránkách http://www.didakta.cz/ nebo https://skolakov.eu/

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č. 2)
 • ČJ  – str. 23, cv. 2, 3 ( do domácího sešitu)
 • M –  dělení se zbytkem ( do domácího sešitu)
  • str. 13, cv. 29 + str. 14, cv.34
 • VL – učebnice pročíst str. 8, 9
 • PŘ  – učebnice pročíst str. 14 + 15 + 16 (bod 6, 7, 8)
 • AJ – volné listy, které mají od p.uč. Hromasové + procvičování na školních účtech (komu se daří přihlásit)

Dne 23. 10. 2020 mezi 9. – 11. hod. ( hlavní vchod) bude potřeba přinést vypracované domácí úkoly  (domácí sešity, složky č. 1 a č. 2, pracovní listy z AJ), které mohu opravit a proběhne výměna za nové.


ÚKOLY DO 16. 10. 2020

 • vypracovat volné listy (složka č. 1)
 • ČJ  str.23, cv.2  (do domácího sešitu)
 • M   – dělení se zbytkem (postup probrán)
  • str.  , cv.  (do domácího sešitu)
 • VL – přečíst str. 6 v učebnici + str. 5 v pr.sešitě
 • – v pr.sešitě str. 9, cv. 10, 11 (měli by znát z loňského roku – mohou si připomenout na str. 12 – 13 v učebnici)
 • Čtenářský deník s obsahem přečtené knihy budou odevzdávat po podzimních prázdninách
 • AJ – volné listy

Komunikovat s dětmi můžeme přes jejich školní účty