5. TŘÍDA

ÚKOLY OD 3.5. DO 7.5. 2021

Anglický jazyk 

 • Téma: Přítomný prostý čas – záporná věta
 • pracovní sešit str. 34/2 (dopracovat!)
 • naučit se fráze (PS 83/4B My day – označená slova)


ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk
 • do sešitu:
  • 69/9 – přídavná jména přivlastňovací
  • 71/5 a
  • 72/7
  • 74/3
 • PS – str. 28/3, 4
 • Čtenářský deník – další zápis o přečtené knize
Matematika
 • II. díl – do sešitu:
  • 33/5, 9
  • 35/12
  • 41/14
Přírodověda
 • uč. 62 – 63 – přečíst
 • PS:
  • str. 33/11
  • str. 34/12, 14
Vlastivěda
 • uč. 22- 25 – přečíst
 • PS – str. 10, 11

Anglický jazyk 

 • Téma: Čas, hodiny
 • učebnice 40/1, 2 (nastuduj si dopředu před meetem)
 • úkoly zadám na úterním meetu
 
V pátek 9. 4. 2021 od 9.00 do 11.00 proběhne výměna sešitů /Čj, M/ a
předloh /ty jsou žákem podepsané/.

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk
 • do sešitu
  • 69/9 – odstavec – přídavná jména měkká 
  • 71/4
 • PS – str. 28/1, 2
 • Čítanka – str. 61 – 63 – přečíst, do čten. deníku odpovědi na otázky 1, 2, 3
Matematika 
 • I. díl – geometrie – do sešitu – str. 23/5
 • II. díl – do sešitu – 28/8, 33/11
Přírodověda
 • uč. 60 – 61 – přečíst
 • PS – str. 33/9, 10
Vlastivěda
 • uč. 18 – 21 – přečíst
 • PS – str. 9

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování, osvojení látky, otázky a odpovědi
 • pracovní sešit: 31/4, “I can…” (1,2,3,4) – co už umíš
 • úkol v online učebně (classroom)


 
ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 
Český jazyk 
 • uč. 67, 68  – přečíst modré tabulky o přídavných jménech
 • do sešitu
  • 66/3
  • 69/9 a – do věty zapiš správný tvar příd. jména
  • 132/3 – doplnit
 • PS – str. 27/1, 2, 3
 • Čítanka – str. 58 – 59 – přečíst, do čten. deníku odpovědi na otázky
Matematika
 • do sešitu – II. díl
  • 26/1
  • 27/1, 6, 7
  • 28/7 /pod sebe/
Přírodověda
 • uč. 58 – 59 – přečíst
 • PS – str. 32
Vlastivěda
 • uč. 14 – 17 – přečíst
 • PS – str. 6, 7, 8
Anglický jazyk
 • Téma: Opakování látky, poslech
 • učebnice: str. 35/4 (podívejte se na to, potrénujte, uděláme společně na meetu)
 • pracovní sešit: 30/1, 2, 3
 • úkol v online učebně (classroom)

ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 
Český jazyk 
 • do sešitu:
  • 60/11 /doplnit, barevně podtrhat/
  • 63/3 a
  • 66/2 a
 • PS – 26/11, 12, 13, 14
 • Čítanka – str. 56 – 57 – přečíst, do čten. deníku odpovědi na otázky
 • průběžně předlohy
Matematika
 • do sešitu:
  • II. díl – 23/1, 2, 3
  • 24/1, 3, 10
  • 26/8
 • průběžně předlohy
Přírodověda
 • uč. 56 – 57 – přečíst
 • PS – str. 31
Vlastivěda
 • uč. 10 – 13 – přečíst
 • PS – str. 4, 5
Anglický jazyk
 • Téma: Školní předměty, sloveso have got – otázky a krátké odpovědi
 • učebnice: str. 35/3
 • pracovní sešit: 28/3, 29/4
 • úkol v online učebně (classroom)
 

Rozvrh online hodin březen

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Český jazyk
 • do sešitu:
  • uč. 59/6 /a,b/
  • 59/8 /a,b/
  • 60/10 /doplnit/
  • 140/9 /doplnit/
 • PS – str. 26/7, 8, 9, 10
 • Čítanka – str. 50 – 52 – přečíst, do čt. deníku napsat odpovědi na otázky
Matematika
 • do sešitu:
  • I. díl – uč. 52/4, 8
  • II. díl – uč.
   • 17/9 b
   • 18/9
   • 21/3
   • 22/5
Přírodověda
 • uč. 54 – 55 – přečíst
 • PS – str. 30
Vlastivěda
 • uč. 7, 8, 9 – přečíst
 • PS – str. 2, 3
V pátek 12. 3. – 9.00 – 11.00 – výměna sešitů a předloh /přinést sešity z Čj a M, předlohy, PS a učebnici Vl – zelená/
 

Anglický jazyk

 • téma: školní předměty, slovní zásoba
 • učebnice str. 34/1 (nauč se slovíčka)
 • pracovní sešit str. 28/1, 29/5


 
ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021
 
Český jazyk
 • do sešitu – uč.:
  • 63/4b
  • 64/4c
  • 66/3
  • 140/6 /doplnit pravopis/
 • PS str. 25/4, 5, 6
Čtenářský deník
 • zápis další přečtené knihy nebo příběhu
 
Matematika
 • do sešitu 
  • I. díl – uč. 58/5, 7
  • II. díl – uč.:
   • 14/5
   • 15/9
   • 16/1,6,9
   • 17/9a /výsledky/
 
Přírodověda
 • uč. 53 – přečíst
 • PS str. 28, 29
 
Vlastivěda
 • PS str. 27, 28
 • uč. II. díl:
  • str. 5 /nej z ČR -přečíst, vyhledat na mapě/
  • str. 6 – přečíst
Anglický jazyk
 • téma: HAVE GOT – otázky, krátké odpovědi
 • učebnice str. 33/4 – vytvoř z vět otázky
 • pracovní sešit str. 27/3, 4
 

 
ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021
 
Český jazyk
 • do sešitu /diktáty/
  • uč. 60/11 /doplnit a podtrhat barevně/
  • uč. 63/1 /přiřadit vzor/
  • uč. 63/4a /doplnit/,
 • uč. str. 62 – připomenout přehled vzorů podst. jmen
 • PS – str. 25/1,2,3
 • Čítanka str. 36, 37, 38 – přečíst, do čtenář. deníku odpovědět na otázky
Matematika
 • do sešitu
  • uč. 12/11
  • 14/7
  • 15/4
  • 16/10
Přírodověda
 • uč. 50 – 51 – přečíst
 • PS – str. 26, 27
Vlastivěda
 • uč. 46, 47, 48 – přečíst
 • PS – str. 25, 26
Anglický jazyk
 • učebnice str. 32/1
 • pracovní sešit str. 25/7, 26/1, 2
 

 
ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021
 
Český jazyk
 • do sešitu:
  • uč. 56/15 /doplnit/
  • uč. 58/4 /doplnit/
 • PS – str. 24
 • Čítanka – str. 34 – 35 – přečíst, do čtenářského deníku napsat odpovědi na 5 zadaných otázek
 • průběžně dělat předlohy
Matematika
 • do sešitu – uč. 10/3
 • uč. 11/2
 • uč. 12/1
 • průběžně dělat předlohy
Přírodověda 
 • uč. 48 – 49 – přečíst
 • PS – str. 25
Vlastivěda
 • uč. 43, 44, 45 – přečíst
 • PS – str. 23, 24
Angličtina
 • učebnice str. 31/4 (přečíst, budeme ho dělat společně na meetu)
 • pracovní sešit str. 25/5,6
 • ve čtvrtek zkoušení ze slovesa BE a HAVE

ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

Český jazyk 
 • do školního sešitu – uč. 54/7, 8 (doplnit), 10 (doplnit, číslicí určit slovní druhy)
 • PS – dokončit str. 23
 • napsat další zápis do čtenářského deníku
Matematika
 • do školního sešitu
  • II. díl – uč. 4/5, 11
  • uč. 9/2, 3, 4, 7
Přírodověda
 • uč. 43 – 44 – přečíst
 • PS – str. 23, 24
Vlastivěda
 • uč. 40 – 42 – přečíst
 • PS – str. 21, 22
V pátek 5. 2. 2021 – od 9 do 11 hodin – výměna sešitů /Čj, M/ a předloh.
 

Anglický jazyk 

 • učebnice str. 30 (přečíst si komiks)
 • pracovní sešit str. 24/1, 3, 4
 • test formou kvízu (have got, has got, nemoci – posílala jsem na email)


ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk 
 • do školního sešitu:
  •   uč. 53/4 /a,b,c/
  • uč. 53/6 /a,b/
 •  PS str. 22 – přečíst pravidlo pro několikanásobný podmět
  • str. 22/1
  • str. 23/2,3
Matematika 
 • do školního sešitu
  • uč. 6/4,5,7 /příklady vypočítat pod sebe/
  • uč. 7/1,9
Přírodověda 
 • uč. 41 – 42 – přečíst
 • PS – str. 22
Vlastivěda
 • uč. 37 – 38 – přečíst
 • PS – 20

Anglický jazyk 

 • učebnice 29/3, 4, 5 (řádně si přečíst)
 • pracovní sešit str. 23/6 – rozdíl mezi slovesem BE (am, is, are) a HAVE (have got, has got) a str. 23/7 – napsat podle obrázků co kdo dělá a nedělá

 


ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Český jazyk
 • do školního sešitu:
  • uč. 49 cv. 24 /doplnit/
  • uč. 51 cv. 5, 6
 • PS – str. 19, 20, 21
 • průběžně udělat okopírované předlohy
 • další zápis do čtenářského deníku
Matematika
 • do školního sešitu – II. díl:
  • uč. 3 cv. 1, 2, 3
  • uč. 4 cv. 10
  • uč. 6 cv. 2 – přečíst pravidla pís. dělení dvojciferným dělitelem 
 • průběžně udělat okopírované předlohy
Přírodověda
 • uč. 39 – 40 – přečíst
 • PS – 21
Vlastivěda
 • uč. 35 – 36 – přečíst
 • PS – 18, 19

AJ

 • Téma: Sloveso “have got”
 • učebnice: str. 29
 • pracovní sešit: 23/4,5

 


ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

ČJ 
 • do domácího sešitu
 • uč. 48/ 18, 19
 • PS str. 15, 16, 17, 18
 
M
 • do domácího sešitu
 • uč. 46/3, 53/6, 55/6, 58/6, 58/1, 6
 
 • uč. 36, 37, 38 – přečíst
 • PS 20
 
Vl
 • uč. 32 – 33 – přečíst
 • PS 16, 17
 

AJ

 • Téma: přivlastňovací zájmena, slovní zásoba
 • učebnice: str: 28/1
 • pracovní sešit: str. 22/1, 2
Třídní schůzka s rodiči online čtvrtek 14.1. – 17h
V pátek 15.1. v 9h – 11h výměna sešitů (Čj, M) a předlohy

 


ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Český jazyk 
 • do domácích sešitů cvičení z učebnice:
  • 46/7
  • 46/8 (doplnit, podtrhnout slovo nepatřící do řady)
  • 48/20
Matematika
 • do domácího sešitu:
  • 43/2, 3, 7
  • 50/9
Přírodověda 
 • přečíst úvodní stránku ke kapitole Život v různých podnebných pásech
 • PS – další 2 stránky
Vlastivěda 
 • uč. 30 – 31 – přečíst
 • PS – další 2 stránky

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování látky, přivlastňovací zájmena
 • učebnice: str. 18 – 22 (budeme s ní pracovat na MEETu)
 • pracovní sešit: dodělat pracovní sešit do strany 21
 • u MEETu mít u sebe učebnici a pracovní sešit!

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk 
 • uč. 31 – přečíst pravidla
 • do sešitu – uč. 32/4
 • 32/6 – vypsat 8 názvů měst
 • uč. 33/1,3 – přepsat a doplnit
 • PS – str. 10 – přečíst a zapamatovat, str. 11 – doplnit
 
Matematika
 • do sešitu – uč.36/6
 • 37/1,4,5
 
Přírodověda 
 • uč. 29 – 30 – přečíst
 • PS – str. 15
 
Vlastivěda 
 • uč. 28 – 29 – přečíst
 • PS – str. 9
 
Anglický jazyk
 • téma: sloveso být – zápor a otázka, země a státy
 • pracovní listy ze školy
 • kvíz bude na emailu


ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk 
 • uč. 27/11
 • 28/15
 • uč.str. 29 – přečíst pravidla pro zdvojené souhlásky
 • do sešitu – uč. 30/9
 • PS – str. 8, 9
 
Matematika 
 • do sešitu – uč. 33/1
 • 35/3, 4
 • 36/3, 4
 
Přírodověda 
 • uč. 27 – 28 – přečíst
 • PS – str. 10, 14
 
Vlastivěda
 • uč. 25 – 27 – přečíst
 • PS – str. 8

AJ

 • otázky, instrukce, osobní zájmena, sloveso BE
 • pracovní listy (ze školy)
 • nový kvíz na emailu

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk
 • průběžně předlohy
 • učebnice 26/5, 7, 8 do školního sešitu
 • pracovní sešit str. 7
 
Matematika
 • průběžně předlohy
 • učebnice 32/7, 9       
 • 33/4, 9 do školního sešitu
 
Přírodověda
 • učebnice 25-26
 • pracovní sešit str. 9
 
Vlastivěda
 • učebnice 22-23
 • pracovní sešit str. 7
 
AJ
 • osobní zájmena (I, you, he…), sloveso BE (am, is, are), množná čísla
 • pracovní listy (ze školy + v emailu)
 • kvíz

 


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

ČJ

 • do sešitu učebnice str. 25, cv. 2, 3 
 • pracovní sešit str. 6
M
 • do sešitu učebnice str. 31, cv. 5
 • str.32, cv. 2 ( i zkoušku)
 • str. 32, cv. 3 (výpočet, odpověď)
 • učebnice str. 23 – 24 
 • pr.sešit str. 8
VL
 • učebnice str. 20 – 21
 • pr.sešit str. 6
AJ
 • téma: členy a/an, množné číslo
 • pracovní list (k vyplnění)
 • slovíčka
 • materiály a odkazy na procvičování na školním účtu
 
Dne 6.11.2020 mezi 9. – 11. hod.(hlavní vchod) proběhne výměna vypracovaných úkolů za nové.
 

 


SCHŮZKA S RODIČI PŘES VIDEOHOVOR

Ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 16.30 hod proběhne třídní schůzka přes videohovor.

Přihlaste se prosím přes e-mailové klienty svých dětí, kam přijde pozvánka.

Děkujeme.


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

 • ČJ – do sešitu učebnice str. 23, cv. 5 (doplnit), pracovní sešit str. 5
 • M – do sešitu učebnice str. 30, cv. 2, 5
 • – učebnice str. 20 – 22 + pr. sešit str. 7
 • VL – učebnice str. 19 + pr. sešit str. 5
 • AJ –  opakování látky
  • procvičování slovíček (health, house, …)
  • pracovní listy na školních emailových účtech dětí (je možné vytisknout a vyplnit)
  • odkazy na procvičování rovněž v emailu

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

 • ČJ – do domácího sešitu učebnice str. 10, cv. 23 (přepsat a doplnit) + str. 22, cv.2 (napsat podle vzoru) + pr.sešit – shoda přísudku s podmětem – str.3, cv. 2, 3 + str.4 celá
 • M – do sešitu učebnice str.21, cv. 1 celé + str.25, cv. 6 (jen vypočítat) + str.26, cv. 1 a 7
             Předlohy z ČJ a M vyplňovat průběžně, přinést  2. 11. 2020
 
 • – učebnice str. 17 – 19 + pr.sešit str. 6
 • VL – učebnice str. 17 – 18, + pr.. sešit str. 3 a 4
 • AJ – Opakování látky. Pracovní sešit str. 58, 59, 60. + další rozdaný list se cvičením se slovíčky – vyplnit a nalepit do sešitu.