6. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 6.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

Rozvrh meetů 6. třída

TÝDEN OD 17.5.2021 DO 21.5.2021 JE TATO TŘÍDA NA DISTANČNÍ VÝUCE, TEDY DOMA!!!

ÚKOLY OD 17.5. DO 21.5. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky sloves  –  cvičení na google disku
 • skladba – větné členy –  předmět a přísl.určení – bude procvičeno na meetu a poté zadáno cvičení na google disk
 • četba – Erben: Kytice – Věštkyně – přečíst, na meetu budeme diskutovat

Matematika

 • Úkoly budou nahrány na sdílený disk

Anglický jazyk

 • Budeme opakovat na test
 • meet úterý 18.5.2021 od 7:45 do 8:30, pozvánky najdete na svých emailových účtech, či v kalendáři
 • Pracovat budeme ve workbooku – Progress check
 • cvičení z opakování bude zasláno na vaše mailové účtu a kopírují cvičení ve workbooku, ty si zároveň vypracujte

Fyzika

Dějepis

 • Uč.s. 105-106 = život ve starověkém Římě (bydlení, strava, rodina a škola)
 • nastudovat do meetu + výpisky do konce týdne (kontrola ve škole)
 • příprava na písemnou práci = uč. s. 104

Přírodopis

 • hmyz s proměnou dokonalou
 • učebnice strana 76- 78
 • shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=_Wj_a400iyk
 • písemně do sešitu
  • 1.Jak můžeme rozdělit hmyz na základě životního cyklu?
  • 2.Vyjmenuj vývojová stádia proměny dokonalé a nedokonalé?
  • 3.Co je to nymfa a čemu se podobá?
  • zkontrolujeme až přijdeš do školy.

Zeměpis 

 • uč. 106 – 107 – přečíst, do sešitu shrnutí, odpovědi na otázky 107/1, 3

Občanská výchova

Výchova ke zdraví


ÚKOLY OD 3.5. DO 7.5. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky sloves – shoda s několikanásobným podmětem –  učebnice str. 113 – 116, cvičení na google disku
 • skladba – větné členy – druhy podmětu – bude procvičeno na meetuz a poté zadáno cvičení na google disk
 • četba – Erben: Kytice – Lilie – přečíst, na meetu budeme diskutovat
 • meety: dle rozvrhu konzultací

Matematika

 • Znaky dělitelnosti 4, 8, 9 UČ 85-88

Anglický jazyk

 • WE REVISE YOUR WORD BANK ABOUT 1D “AT HOME”
 • WE PRACTISE NEW WORDS IN SENTENCES
 • HOMEWORK – WORKBOOK PAGE 10-11
   
 • odk 2)
 • 2P 1D 1a/14 1.18 listening
 • 2P 1D 1b/14 1.19 listening
 • 2P 1D 2a/14 1.20 listening – odpověz na otázky 1-3/14
 • příslovce – jejich užití ve větě a význam
 • 2P 1D 4,5/15
 • 2P 1D 6/15 1.21 listening 
 • odk 3)
 • vyfotit pracovní sešit a vložit do své složky na sdíleném disku do 7.5.2021
 • 2W 1,2,3,4/10 (2W 1D 4/10 1.6 listening) do středy
 • 2W 5,6,7/11 do pátku

Fyzika

 • Magnetismus – s. 110-114
 • přečíst + výpisky 

Dějepis

 • Adoptivní císaři – zánik Západořímské říše – uč.:100-103
 • přečíst + výpisky

Přírodopis

Zeměpis 

 • uč. 104 – 105 – přečíst, do sešitu shrnutí, Otázky a odpovědi 105/1, 3

Občanská výchova

MOJE PRÁVA – TVOJE PRÁVA

Výchova ke zdraví

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY VÝŽIVY


Rozvrh meetů od 12.4.2021

ÚKOLY OD 26. 4. DO 30. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky sloves –  doplňovací cvičení na google disku
 • skladba – rozvíjející větné členy –  bude zadáno cvičení na google disk
 • četba – Erben: Kytice – Vrba, Holoubek, Lilie – přečíst, na meetu budeme diskutovat
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Bude zadáno během víkendu.

Fyzika 

 • Opakování elektřiny se snad již dočkáme ve škole a určitě se mu budeme věnovat i na meetu – připravte si tedy otázky na vše, na co byste se chtěli zeptat, nebo co vám dělalo z nějakého důvodu problém.
 • Tento týden zároveň začínáme novou (tento rok již poslední) kapitolu, která je věnována magnetismu a já pevně věřím, že vás bude bavit.
 • Přečtěte si v učebnici kapitolu o magnetech a jejich vlastnostech na s. 110-111 a udělejte si základní výpisky (stačí shrnutí).
 • Povinná videa:

Dějepis

 • Milí šesťáci,
  tento týden nás čeká éra tzv. adoptivních císařů, což ze pojem, který jsme si již vysvětlili na meetu. Také víme, že se již nacházíme v pozdní etapě říše, která již neodvratně spěje k jejímu rozpadu a zániku.
 • uč. s. 100-103: látku si důkladně přečtěte a udělejte si z ní výpisky (podle jednotlivých císařů = nikoliv pouze ze shrnutí) 
 • Doporučuji též začít vaši práci videovýpisky z cyklu Pár minut historie:
  adoptivní císaře naleznete od času 7:27  https://www.youtube.com/watch?v=QAewexUPj7A&ab_channel=P%C3%A1rMinutHiSToRiE 
 • Z téhož cyklu se podívejte na tuto krátkou prezentaci k rozpadu říše: https://www.youtube.com/watch?v=G1BIpHgvtRU&ab_channel=P%C3%A1rMinutHiSToRiE 

Přírodopis

KORÝŠI,VZDUŠNICOVCI
 • přečti učebnice strana 72-75
 • shlédni videa:
 • do sešitu přepiš rozdělení korýšů a rozdělení vzdušnicovců
 • doplň a přepiš text do sešitu: Tělo raka se dělí na……………………….a…………………..Je chráněno tvrdým………………..První pár končetin je zakončen………………….……….Rak se živí hlavně…………………Dýchá………………….,má…………….nervovou soustavu.Jeho vývin je………………….
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

 • uč. 100 – 101 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 102 – 103 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

 • zde je zjednodušené znění článků Všeobecné deklarace lidských práv: http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-deklarace-lidskych-prav 
 • Která práva považuješ za nejdůležitější (čili, která jsou nejdůležitější pro Tebe)?
 • Vysvětli svými slovy pojem “odpovědnost” (“zodpovědnost”)
 • přečti si strany 90-91 (sken dodám na disk)
  • “Kde se přestávají lidé k sobě slušně a ohleduplně chovat, tam vznikají zákony.”
  • Je toto tvrzení pravdivé? Zdůvodni svůj názor.
  • Najdi, co je OSN a co je jejím cílem. Odpověz tak, abys tomu sám/sama rozuměl/a. 
 • vše odevzdej písemně do pátku 30.4.2021

Výchova ke zdraví


ÚKOLY OD 19. 4. DO 23. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky přídavných jmen –  doplňovací cvičení na google disku
 • tvarosloví – slovesné tvary – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disk
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce) – průběžné vyhodnocování
 • četba – Erben: Kytice – Vrba, Holoubek – přečíst, na meetu budeme diskutovat
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • MEET 21.4.2021 v 8:00
 • kontrola domácích úkolů
 • přítomný čas
  • yes, no odpovědi,
  • poslech, 1.17
  • práce na sdílených discích a jamboardu
  • procvičování
 • domácí úkol – pracovní sešit AJ cvičení 5,6/9

Fyzika

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
OD PONDĚLÍ 19.4. DO PÁTKU 23.4. BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNÁ DIDAKTA!!!
APLIKACI NA SVÝCH POČÍTAČÍCH MÁTE JIŽ NAINSTALOVÁNU Z MINULÉHO ROKU A POKUD NE, STÁHNETE SI JÍ NA STRÁNKÁCH WWW.DIDAKTA.CZ (PIN JE: AXU3 )
BĚHEM MEETŮ BUDEME V TOMTO TÝDNU S PŘÍSLUŠNÝMI PROGRAMY PRACOVAT, BUĎTE NA TO TEDY PROSÍM PŘIPRAVENI A MĚJTE JE FUNKČNÍ.
S PŘÍPADNÝMI TECHNICKÝMI POTÍŽEMI SE NA MĚ MŮŽETE OBRACET, ALE PAMATUJTE, ŽE DIDAKTA FUNGUJE POUZE NA ZAŘÍZENÍCH S OPERAČNÍMI SYSTÉMY WINDOWS A LINUX (TEDY NIKOLIV NA ANDROIDECH ANI IOS)

Dějepis

 • Milí šesťáci,
  podívejte se na opakování dosavadních poznatků o Římu na s. 96 a pokuste se na otázky odpovědět (nepište odpovědi do učebnice!)
 • Z nového učiva nás tento týden čeká Řím v době císařství: s. 97 – 99
  • látku si důkladně přečtěte a začněte pracovat na výpiskách (podle jednotlivých podkapitol a císařů) a dejte si na nich prosím záležet.
   Protože je to rozsáhlé a důležité téma a vím, že vás čeká hodně práce (navíc se císařství budeme určitě věnovat nejméně ještě příští týden, spíše dva) 
  • Doporučuji též začít vaši práci videovýpisky z cyklu Pár minut historie: https://www.youtube.com/watch?v=QAewexUPj7A&ab_channel=P%C3%A1rMinutHiSToRiE 

Přírodopis

KORÝŠI

Zeměpis 

 • uč. 96 – 97 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 98 – 99 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

MINIÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

 • str. 87 – 89 (sken: https://drive.google.com/drive/folders/1CqFRc-w8weAEhIoAkWq_V-5-uEiqvsii )
 • přečíst – výpisky udělej tak, že odpovíš na tyto otázky:
  • Jak se jmenuje nejrozšířenější dokument o lidských právech?
  • Které dva pojmy jdou ruku v ruce se svobodou – tedy s právy?
  • Odpověz na otázku na straně 88 – jednotlivé případy neopisuj, jen si je očísluj.

Výchova ke zdraví

ZDRAVÁ VÝŽIVA

 • doplníme zápis při meetu ve čtvrtek – hotový zápis mi pak vyfotíte a odevzdáte

ÚKOLY OD 12. 4. DO 16. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky podstatných jmen –  doplňovací cvičení na google disku
 • tvarosloví – slovesné tvary – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disku
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce) – průběžné vyhodnocování
 • četba – Erben: Kytice – Zlatý kolovrat – otázky formou kvízu
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet středa 8:00
 • poslech – porozumnění textu 1C/12
 • yes/no odpovědi
 • homework – workbook 1C/8

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku….Maxi!!!
 • Nezapomeňte prosím, že na meet máte mít již přečtené učivo daného týdne a shlédnutá doporučená videa či prezentace. Děkuji.
 • Nastudovat a zapsat výpisky: Schéma elektrického obvodu: uč.s.97-98 a Jednoduchý el. obvod (do sešitu si zapište značky jednotlivých prvků obvodu) a jednoduchý el. obvod – s. 99-100

Dějepis

Přírodopis

SEKÁČI,ŠTÍŘI,ROZTOČI

Zeměpis 

 • uč. 92 – 93 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 94 – 95 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • Přečti si oskenovanou stranu a do sešitu odpověz na 14 otázek na této straně. https://drive.google.com/drive/folders/1CqFRc-w8weAEhIoAkWq_V-5-uEiqvsii (bližší vysvětlení souvislostí je v zadání na disku)
 • Vyfoť  a odevzdej. Tento úkol splň do čtvrtka, kdy budeme mít od 11 hodin meet. Na meetu probereme odpovědi.
 • Pozn. U otázky č.6 je překlep – otázka zní: Jak beze slov vyjádříš, že se Ti něco povedlo?

Výchova ke zdraví

ZDRAVÁ VÝŽIVA


ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky přídavných jmen v přívlastku shodném –  doplňovací cvičení na google disku
 • tvarosloví – skloňování přídavných jmen – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disk
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce) – průběžné vyhodnocování
 • četba – Erben: Kytice – Zlatý kolovrat – otázky k básní na google disku
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 7. 4.  od 8:00
 • dny v týdnu
 • měsíce
 • řadové číslovky
 • datumy
 • poslech a čtení do zvukové zprávy
 • opakování na test

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

PAVOUKOVCI 
 • přečti učebnice strana 68-69
 • do sešitu nakresli tabulku rozdělení pavoukovců na straně 68 a dopiš k nim i jejich zástupce
 • shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=wEa1NGww2vg
 • odpověz na otázky písemně do sešitu:
  • 1. Co jsou to klepítka? K čemu slouží?
  • 2. Co jsou to makadla?
  • 3. Kolik mají pavouci kráčivých nohou? Které smysly mají vyvinuty?
  • 4. Jak někteří pavouci vytvářejí pavučinu a k čemu jim slouží?
  • 5. V co přeměnila bohyně Arachné? (dozvíš se ve videu)
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 88 – 89 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 90 – 91 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • platí rozvrh pro týden A, ale meet OV/VKZ se ve čtvrtek (z mých rodinných důvodů) nekoná
 • Protože právě teď slavíme Velikonoce, mám pro vás na tento týden téma vyjímající se tomu, co aktuálně probíráme a odbočím ke křesťanství. I přesto, že občané naší republiky jsou převážně bez náboženského vyznání, jedním z pilířů evropské civilizace je právě křesťanství. Slavíme Vánoce, slavíme Velikonoce… A víte vlastně proč? Mám pro vás animovaný film – příběh Ježíše Krista. Jedná se o příběh, který – ať  už mu věříte, nebo ne – byste měli znát, protože jste Evropané. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE (film má hodinu a půl)
 • otázky – odpovědi napiš do e-mailu: 
  • 1. Viděl/a jsi film? Znal/a jsi tento příběh?
  • 2. Jak slavíte Velikonoce vy doma?
  • 3. Proč slavíte doma Velikonoce? Jaké k tomu máte důvody?

Výchova ke zdraví


ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk

 • pravopis – koncovky přídavných jmen v přívlastku shodném –  doplňovací cvičení na google disku
 • tvarosloví – skloňování přídavných jmen – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disk
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce) – průběžné vyhodnocování
 • četba – Erben: Kytice – Polednice – otázky k básní na google disku
 • meety: úterý v 8 hodin, čtvrtek v 9 hodin, pátek v 9 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet  31.3.2021, od 8:00 h.
 • budeme probírat měsíce, jak se píší a říkají datumy, práce na sdílených discích 
 • opakovat budeme řadové číslovky, přítomný čas prostý
 • blíží se „EASTER“
 • domácí úkoly – pracovní sešit a „speaking“ – zvuková stopa zaslaná na Váš e-mail

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

ČLENOVCI

Zeměpis 

 • uč. 86 – 87 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • test rozdělení moci v ČR a volby – proběhne na meetu v pondělí 29.3. od 10 hodin (kdo na meetu nebude, dostane náhradní test s jinými otázkami)
 • na co se zaměřit, je podrobněji vypsáno v zadání na disku

Výchova ke zdraví

ZDRAVÁ VÝŽIVA

 • Splň úkol v následující aplikaci, výsledek vyfoť a pošli mailem nebo ulož na disk: https://learningapps.org/watch?v=pchzhojta21 
 • Sepiš do sešitu svůj typický jídelníček (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, … a ke každé položce napiš obsah). Následně vezmi dvě pastelky / fixy a zeleně podtrhni zdravé potraviny a červeně nezdravé. Úkol vyfoť  a odevzdej na disk nebo e-mail.

Tento týden platí rozvrh týdne A.
 
ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 

Český jazyk

 • pravopis – koncovky zájmen, doplňovací cvičení na google disku
 • tvarosloví – skloňování zájmen můj, tvůj, svůj – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disk
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce) – průběžné vyhodnocování
 • četba – Erben: Kytice – Polednice
 • meety: úterý v 8 hodin, čtvrtek v 9 hodin, pátek v 9 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 24. 3. 2021 od 8:00
 • přítomný čas prostý, řadové číslovky, hodiny, měsíce
 • práce na sdílených discích 

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku.
 • Nezapomeňte prosím, že na meet máte mít již přečtené učivo daného týdne a shlédnutá doporučená videa či prezentace. Děkuji.
 • Tento týden začínáme nové a velmi důležité téma: Elektrický obvod.
 • Abychom mohli tomuto tématu porozumět, musíme si nejprve vysvětlit několik základních pojmů: elektrický proud a elektrické napětí – uč. s. 88-89.
 • Do sešitů si pod výpisky prosím přepište i oba modré rámečky ze s. 89.

Dějepis

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku.
 • Od 23. 3. nám přibude nová meetová hodina – úterý od 11 hodin – bude se jednat právě o dějepis.
 • Začínáme nové téma – Starověký Řím (uč. s. 82-83)
 • Jako výpisky vám obsahově postačí shrnutí ze s. 83. Pokuste se však také překreslit mapku apeninského poloostrova ze strany předchozí. Nezapomeňte ani na časovou osu (přímku) hlavních období říše.
 • Pro přípravu na ohlášenou písemnou práci připomínám opakování ze stran 80-81.

Přírodopis

KROUŽKOVCI
 • máme meet, uděláme o hodině (podklady pro hodinu)
  • učebnice strana 62-64
  • shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE
  • překresli a popiš stavbu těla žížaly strana 62
  • překresli rozdělení kroužkovců do sešitu strana 62
  • VÝZNAM ŽÍŽAL
  • OSTATNÍ ZÁSTUPCI KROUŽKOVCŮ

Zeměpis 

 • uč. 82 – 83 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 84 – 85 – přečíst, do sešitu shrnutí, odpovědi na Otázky a úkoly

Občanská výchova

VOLBY

 • meet nebude, ve čtvrtek bude VKZ
 • Udělej si cca půl hodiny času, nejlépe dopoledne. Podívej se na video, odpověz na otázky (lze vytisknout a nalepit do sešitu, nebo opsat). Celý úkol vyfoť a odevzdej na e-mail nebo na disk do pátku 26.3. do 16 hodin. Nepiš do sešitu odpovědi bez otázek! To pak jaksi postrádá smysl a při učení nebudeš vědět, o čem daný zápis je.
 • video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2732-volby?vsrc=predmet&vsrcid=clovek-a-spolecnost%7E2-stupen-zs 
 • zápis do sešitu:
  • VOLBY (distanční výuka)

 

 • otázky:
  • Část videa o tom, které volby nás v nejbližší době čekají, není aktuální. Které volby nás čekají teď nejdříve? Zjisti.
  • Co je volební urna?
  • Kdo v ČR smí volit, tzn. má volební právo?
  • Koho občané ČR mohou volit?
  • Jsou volby povinné?

Výchova ke zdraví

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

 • meet bude ve čtvrtek
 • úkol: Doplňování textu: https://wordwall.net/resource/12630055 
 • výsledek vyfoť  nebo udělej screen a pošli na whatsApp nebo e-mail do meetu, tj do čtvrtka do 11 hodin

ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 

Český jazyk

 • pravopis – skupiny souhlásek mě – mně, doplňovací cvičení na google disku 
 • tvarosloví – skloňování zájmen ona, týž, tentýž – procvičíme na meetu + bude zadáno cvičení na google disk
 • sloh – popis pracovního postupu (domácí práce, vaření, péče o zvíře, ruční práce, zahradnické práce)
 • četba – Erben: Kytice – úvodní báseň (Zemřela matka….)
 • meety: úterý v 8 hodin, čtvrtek v 9 hodin, pátek v 9 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet středa 17. 3. 2021 od 8:00 do 9:00 – pozvánky zaslány
 • přítomný čas prostý, řadové číslovky, My daily life 
 • práce na sdílených discích 

Fyzika

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku.

 • Od 23. 3. nám přibude nová meetová hodina – úterý od 11 hodin – podrobnosti si povíme na meetu 17.3.
 • Nezapomeňte prosím, že na meet máte mít již přečtené učivo daného týdne a shlédnutá doporučená videa či prezentace. Děkuji.
 • Tento týden máme opakovací. Abyste měli možnost připravit se důkladně na písemnou práci, nebudeme začínat nové téma. Opakujeme tedy celou kapitolu “Elektrické vlastnosti látek” (s. 68-86) Doporučuji projít si znovu výpisky, učebnici a podívat se na dříve doporučená videa a prezentace.
 • K testu bude důležité znát:
 1. Jak je možné, že se tělesa při vzájemném tření mohou zelektrizovat?
 2. Jaké druhy elektrického náboje známe a jak se tyto náboje navzájem chovají?
 3. Co je to elektrický náboj a jak/čím jej můžeme měřit?
 4. Stavba atomu.
 5. Zdroje elektrického náboje.
 6. Elektrické vodiče a nevodiče.
 7. Blesk a ochrana před ním.

Dějepis

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku.
 • Od 23. 3. nám přibude nová meetová hodina – úterý od 11 hodin – podrobnosti si povíme na meetu 17.3.
 • Nezapomeňte prosím, že na meet máte mít již přečtené učivo daného týdne a shlédnutá doporučená videa či prezentace. Děkuji.
 • Helénistické období: 77 – 79
  • prosím důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu podle jednotlivých podkapitol (kultura, sport, věda).
  • Přípravu na test, který budeme psát ten další týden vám poskytne opakování na s. 80-81.

Přírodopis

MĚKKÝŠI

 • hlavonožci, mlži
 • shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=TtC7XgzkIA0
 • přečti stranu učebnice 58-61
 • nakresli a popiš do sešitu stavba těla chobotnice (strana 60),stavba těla škeble rybničné(58 strana)
 • odpověz na otázky písemně do sešitu:

Zeměpis 

 • uč. 78 – 79 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 80 – 81 – přečíst, do sešitu shrnutí, odpovědi na Otázky a úkoly

Občanská výchova

DEMOKRACIE vs. TOTALITA

Výchova ke zdraví

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

 • meet v pondělí – úkol bude na meetu

Rozvrh online hodin březen (Rozvrh je 14denní a týdny se liší v několika málo hodinách.)

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Český jazyk

 • pravopis – skupiny souhlásek mě – mně, doplňovací cvičení na google disku po procvičení na meetu 9.3. v 8 hodin 
 • tvarosloví – skloňování zájmena já – procvičíme na meetu + cvičení na google disku
 • skladba – opakování přívlastků (několikanásobný, postupně rozvíjející)
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol na meetu ve čtvrtek 11.3. od 9 hodin

Matematika

 • bude zadáno na meetu

Anglický jazyk

 • SEZNÁMENÍ SE S NOVOU UČEBNICÍ A VYHODNOCENÍ SOUHRNNÉHO TESTU
 • PRÁCE NA SDÍLENÉM DISKU
  • SLOVNÍ ZÁSOBA – INTRODUCTION 
  • PROJECT 2 – INTRODUCTION, LISTENING AND WORKBOOK – opakování –  přivlastňovací zájmena, can/can´t, poslech
  • HOMEWORK (NAJDEŠ VE SVÉ SLOŽCE) TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO PÁTKU 12. 3. 2021 + WORKBOOK – workbook po vypracování vyfoť a vlož do své složky, poslechy najdeš na sdíleném disku před vašimi složkami v AJ.
   • PAGE 2 – EXERCISE 1, 2, 3, 4
   • PAGE 3 – EXERCISE 5, 6, 7 W Listening 1.2, 8

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Tento týden se budeme zabývat elektrickými výboji, blesky a ochraně před nimi (uč. s. 84 – 86)

Dějepis

Přírodopis

MĚKKÝŠI

 • Přečti – učebnice strana 56 -57
 • Shlédni video: www.youtube.com/watch?v=2-WeMQMMJ8o
 • Do sešitu přepiš rozdělení měkkýšů (učebnice str.56)
 • Překresli a popiš hlemýždě stavbu těla (učebnice 56)
 • Vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 75 – Otázky a úkoly – do sešitu odpovědi
 • uč. 76 – 77 – přečíst, do sešitu shrnutí, odpovědi na Otázky a úkoly

Občanská výchova

ČESKÁ REPUBLIKA – demokratický právní stát

Výchova ke zdraví

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA


ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

Český jazyk

 • pravopis – skupiny souhlásek mě – mně, doplňovací cvičení na google disku po procvičení na meetu 23.2. v 8 hodin,  učebnice str. 83 – 84 
 • tvarosloví – stupňování  přídavných jmen + příslovcí, zdvojené souhlásky – procvičíme na meetu + cvičení na google disk
 • skladba – opakování přívlastků (několikanásobný, postupně rozvíjející)
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu ve čtvrtek 25.2. od 9 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • !!! výjimečná výměna meetu !!! Aj bude v pondělí od 10 hodin – již zaslány pozvánky
 • opakujeme na závěrečný test z PROJECT 1
 • OPAKOVACÍ ZÁVĚREČNÝ TEST Z PROJECT 1 – odeslat do 1. 3. 2021
 • přechod na novou učebnici

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

PLOŠTĚNCI

Zeměpis 

 • uč. 72 – Opakování – písemně do sešitu 72/8, ostatní ústně
 • uč. 73 – 75 – přečíst, do sešitu shrnutí
 

Občanská výchova

STÁTNÍ SYMBOLY

Výchova ke zdraví

DOSPÍVÁNÍ


ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

Český jazyk

 • Procvičíme vlastní jména – názvy úřadů, institucí, doplňovací cvičení na google disku 
 • tvarosloví – druhy přídavných jmen – vzor otcův, matčin – cvičení na google disku
 • skladba – opakování přívlastků (několikanásobný, postupně rozvíjející)
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý 16.2. od 8 hodin i ve čtvrtek 18.2. od 9 hodin.

Matematika

 • bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 17. 2. 2021 od 8:00
 • KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO TÝDNE
 • VYHODNOCENÍ TESTU Z LEKCE 6
 • OPAKOVÁNÍ NA SOUHRNNÝ TEST 
  • PRACOVNÍ SEŠIT STR. 62 A 63
   • THERE IS/ THERE ARE
   • PŘEDLOŽKY
   • NAKUPOVÁNÍ –  ROZHOVOR
   • PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ
   • TVOŘENÍ PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO (+,-,?)
 • ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU – CVIČENÍ NA POROZUMĚNÍ TEXTU A POSLECH MÁTE NAHRÁNO VE SVÝCH SLOŽKÁCH, MP3 S POSLECHEM NAJDETE PŘED SVÝMI SLOŽKAMI

Fyzika

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

Milí šesťáci, na našem posledním meetu jsme probrali, jak vypadá atom.

Dějepis

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

 • Archaické období: 64 – 68
  • prosím důkladně přečíst a udělat si výpisky do sešitu
  • výpisky by měly být členěné podle jednotlivých podkapitol (Městské státy a velká kolonizace, Athény, Sparta)

Protože budete mít tento týden hodně psaní, prezentace a případná videa si necháme na meet a na příští týden.
Pokud by to však někoho z vás mrzelo, tak mohu doporučit například toto video, ve kterém se vám dostane plnohodnotného výkladu během 15 minut: https://www.youtube.com/watch?v=jdKdLSCY8MY&ab_channel=Ssuji  

Přírodopis

ROZMNOŽOVÁNÍ , VÝSKYT ŽAHAVCŮ
 • učebnice strana 48 ,49 přečti
 • do sešitu písemně:
  • rozdělení žahavců + jejich zástupci
 • ostatní úkoly budou až po meetu
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

 • uč. 68 – 69 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 70 – 71 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

JAZYKY

 • oskenovaná učebnice str. 62-63 – přečíst
 • přečíst text v zadání na disku
 • zápis, který je v zadání na disku, přepiš, nebo vytiskni a nalep, doplň a v sešitě ho vyfoť a pošli mailem nebo ulož na disk do pátku 19. 2. 2021 do 17 hodin

Výchova ke zdraví

 • bude dodáno během víkendu

ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
 • OPAKOVÁNÍ GRAMATIKY (PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ, POPIS) A SLOVNÍ ZÁSOBY (OBLEČENÍ) VE STŘEDU PO MEETU ZADÁVÁM TEST Z LEKCE 6, FORMOU VYPLNĚNÍ GOOGLE FORMULÁŘE, ZAŠLU JEJ NA VÁŠ E-MAIL!, TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO PÁTKU 12.2.2021, STEJNĚ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL
 • ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU A VYSVĚTLENÍ NA MEETU VE STŘEDU

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Také tento týden pokračujeme v tématu “Elektrické vlastnosti látek” – Dva druhy elektrického náboje (toto téma jsme již probrali na meetu, takže byste s ním neměli mít problém) – uč. s 70-72 (k výpiskům přidejte tabulku ze s. 71, případně použijte obrázky z prezentace).
 • Pro úplnost si přečtěte ještě kapitolu “Určení kapitoly a znaménka náboje” – jako zápis postačí pouze shrnutí ze s. 74.
 • Doporučuji též videovýpisky “Paní Učitelky”:   https://skoladoma5.webnode.cz/
 •  instagram: https://www.instagram.com/pani.ucitelka/
 • … a pokusy s balónky (+výklad) na: https://www.youtube.com/watch?v=mm2U845TMqA&ab_channel=FyzikazOhrady

Dějepis

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Mykénské Řecko a “Temné období: 61 – 63.
  • přečíst a udělat výpisky
  • odpovědět na otázky ve žlutých/žluto-oranžových rámečcích na s. 61 a 63.
 • Také se podívejte na toto video (druhý díl): https://www.youtube.com/watch?v=GDkfsymzk1s&t=502s&ab_channel=monido2
 • Po meetu vám přibudou další studijní materiály ve složce na disku.

Přírodopis

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

 • Přečti: učebnice 47,48 strana
 • Překresli a popiš stavba těla nezmara
 • Doplň text a napiš do sešitu:
  • Nervová soustava nezmara je ……………………………………..
  • Trávicí dutina se nazývá………………………………………………
  • Tělo nezmara je paprsčitě………………………………………….
  • K podkladu se nezmar přichycuje……………………………..
  • Nezmar se rozmnožuje zpravidla nepohlavně – ……………………………Schopnost nezmara nahrazovat ztracené části těla se nazývá………………………..
 • Vypracované úkoly pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 64 – 65 – přečíst, do sešitu shrnutí a obrázek /tr. dešt. les ve srovnání s výšk. domem/
 • uč. 66 – 67 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

ŽIVOT V REGIONECH

 • do sešitu napiš:
 1. 2. 2021 Regiony (distanční výuka)
 • scan učebnice str. 60 – 61
 • str. 60 – napiš z přesmyček správné názvy regionů – vepiš je do sešitu pod nadpis
 • str. 61 – doplň tajenku (vytiskni nebo přerýsuj do sešitu OV). Který obor se zabývá životem v regionech?
 • sešit vyfoť  a odevzdej na disk/mailem

Výchova ke zdraví

EMOCIONÁLNÍ PROŽÍVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

 • scan učebnice str. 58
 • bude probráno na meetu v pondělí 8. 2. 2021
 • bude online test “předškolní dítě” 

ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 3.2.2021
 • KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
 • OPAKUJEME NA OPAKOVACÍ TEXT Z LEKCE 6
  • opakování gramatiky: Gramatika “have got” v “be”, přítomný čas prostý a průběhový, how much is/are
 • HOMEWORK – KAŽDÝ MÁTE VE SVÉ SLOŽCE VLOŽENÝ DOKUMENT, KTERÝ ELEKTRONICKY VYPLŇTE A PONECHTE VE SVÉ SLOŽCE (vysvětlení bude na meetu)

Fyzika

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

 • Téma týdne: Elektrické vlastnosti látek – Elektrování třením
 • uč. s 68-69
 • Vyzkoušejte si doma pokusy ukázané v učebnici a udělejte výpisky do sešitu.

Dějepis

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

Přírodopis

DĚLENÍ PRVOKŮ DLE ZPŮSOBU POHYBU
 • přečti učebnice 45t,46 strana
 • do sešitu písemně:
  • rozdělení prvoků dle pohybu + jejich zástupci
  • jaký je způsob pohybu nálevníků a bičíkovců?
  • spoj slova z 1.řádku a slova z 2.řádku.
  • 1.trepka velká, měňavky, trypanozóma spavičná, sladkovodní dírkonošci, vápenaté schránky
  • 2.dírkonošci,parazit,slunivky,panožky,nálevníci
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

 • uč. 60 – 61 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 62 – 63 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výchova ke zdraví

DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ


ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk

 • budeme pracovat se stranou Tvarosloví 26 – 27  na meetu v úterý i ve čtvrtek! Materiály jsou na disku. Procvičíme druhy podst. jmen – bude zadán kvíz.
 • skladba – druhy příslovečných určení –  procvičíme na meetu v úterý 26.1. od 8 hodin, následně bude zadán kvíz
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek 28.1. od 9 hodin.

Matematika

 • bude zadáno na meetu

Anglický jazyk

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • PRVOCI
  • přečti učebnice strana 44
  • přepiš a překresli stavbu těla trepka velká a dělení trepky
  • doplň do textu chybějící slova a text přepiš do sešitu:
    
   Prvoci jsou ……………………….živočichové.Všechny jejich životní funkce vykonávají buněčné………………..Rozmnožují se buď…………………,nebo příčným…………………...
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
    

Zeměpis 

 • uč. 58 – 59 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • udělej si zápis do sešitu (je k opsání/vytištění na disku)

ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav 18 – 19 cv. 48 – využijte možnosti internetu, probereme na meetu v úterý 19.1. od 8 hodin. Následně budeme pracovat se stranou Tvarosloví 24 – 25  na meetu v úterý i ve čtvrtek! Materiály jsou na disku.
 • skladba – druhy větných členů –  procvičíme na meetu v úterý 19.1., následně bude zadán kvíz
 •  četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek 21.1. od 9 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Bude ještě upřesněno na meetu 20. 1. 2021 – zadání na google discích
 • budeme kontrolovat domácí úkoly
 • probereme novou látku otázku “How much is/are?”Co to znamená v překladu?  Kolik?
 • homework w 2/58, w 3/59, w 4/59
 • přečteme si článek (exercise 5, page 71 student´s book)

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Téma týdne: Teplotní roztažnost, teplotní stupnice a měření teploty.
  • uč. s 55-61
  • Důkladně si tyto kapitoly přečtěte. Naprostou většinu těchto témat již znáte, takže si je připomeňte a výpisky stačí pouze stručné.
  • Tento týden bez videí.

Dějepis

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Život ve starověkém Egyptě
  • výpisky ze stran 48-50 + odpovědět si do sešitu písemně na otázky ze s. 51

Přírodopis

 • ŘASY
  • učebnice strana  40-41 do sešitu:
  • překresli a popiš buňku řasy strana 40
  • dělení řas strana 41 a jejich zástupci
  • Jaký je rozdíl mezi sinicemi a řasami?
  • Čím je důležitý plankton?
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 54 – 55 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 56 – 57 – přečíst, do sešitu shrnutí
   

Občanská výchova

 • MÍSTO, KDE ŽIJEME
  • PROJEKT (do 22. 1. 2021) – pokračování z minulého týdne
   • vyrob stránku do turistického průvodce o obci, kde žiješ
   • musí obsahovat:
    • název obce
    • znak obce s vysvětlením symbolů, které na něm jsou (pokud tvá obec znak nemá, tak ho navrhni a vysvětli, co a proč jsi do něj nakreslil/a)
    • významná osobnost, která v obci žila nebo žije
    • místo, které máš nejraději a proč, co tam můžeme vidět?
    • která stavba/budova je podle tebe nejdůležitější (její fotku, nebo kresbu) a proč (lze i více budov)
    • dobrovolně: kterou informaci bys do turistického průvodce o své obci ještě určitě napsal/a
   • Projekt nepovažuji za splněný tím, že zkopíruješ text z různých webů a nedáš si s tím větší práci než 5 min mačkání Ctrl+C – Ctrl+V !!! Musí to být viditelně Tvá práce na jednu stranu A4!
  • sken učebnice, str. 18 – 19 – pročísthttps://drive.google.com/drive/folders/1gEb5j4Clpskk9nQ0ZSQxCqnTqwZwBG98
   • udělat stručný zápis tím, že odpovíš na následující otázky:
   • Co tvoří obec?
   • Kdo je obyvatelem obce?
   • Co znamená, že obec sama sebe spravuje?
   • Může obec například nařídit svým občanům, aby ze svých oken odstranili záclony a bylo jim vidět domů? Ano – proč? Ne – proč?
 • Vyfotit, odevzdat

Výchova ke zdraví


ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav16 – 17 cv. 40 a 41 – využijte možnosti internetu, probereme na meetu v úterý 12.1. od 8 hodin. Následně budeme pracovat se stranou 18 – 19  na meetu ve čtvrtek! 
 • skladba – druhy větných členů –  procvičíme na meetu v úterý 12.1., následně bude zadán kvíz
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 7 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek 14.1. od 9 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetech.

Anglický jazyk

 • PODROBNOSTI SE DOZVÍTE NA MEETU VE STŘEDU 13. 1. 2021, DOPŘEDU SE MŮŽETE PODÍVAT NA SLOVNÍ ZÁSOBU VE WORKBOOKU 6D/77 – CLOTHEStémata:
  1. kontrola z pracovních sešitů – w 2,3/56;4/57
  2. užití Present simple or Present continuous – w 4/57
  3. zadání homework – w 6/57
  4. nová lekce – “CLOTHES”  slovní zásoba
  5. otázka “How much is/are?”

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Téma týdne: Objem a jeho měření – uč. s 51-55
  Důkladně přečíst, přepsat všechny modré rámečky a namalovat do sešitu odběrný válec.
 • Podívejte se na toto video s výkladem: https://www.youtube.com/watch?v=fpo1DDRKCJA&ab_channel=FyzikazOhrady 

Dějepis

Přírodopis

 • LIŠEJNÍKY + VÝZNAM
  • Přečti učebnice strana 38,39
  • Překresli a popiš řez stélky lišejníku
  • Písemně do sešitu:
  • 1.Z čeho se skládá tělo lišejníku?
  • 2.Jak a na co rozdělujeme typy lišejníku?
  • 3.Jak se rozmnožují lišejníky?
  • 4.Kde se vyskytují lišejníky?
  • 5.Význam lišejníků?
  • 6.Napiš příklady lišejníků?
  • Přepiš modrý rámeček str.39 učebnice
  • Odpovědi celou větou, jsou to poznámky pro tebe a ne pro mne 🙂
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 50 – 51 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 52 – 53 – přečíst, do sešitu shrnutí
 

Občanská výchova

Výchova ke zdraví


ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav16 – 17 cv. 35, 36 a 39 – využijte možnosti internetu, probereme na meetu v úterý 5.1. od 8 hodin.
 • skladba – Příslovečné určení –  procvičíme na meetu v úterý 5.1. 
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 7 kapitol, probereme na meetu ve čtvrtek 7.1. od 9 hodin.

Matematika

 • Téma: Desetinná čísla
 • Plán meetů: 
  • ST: 6.1. – 9:00 až 9:45 hod
  • PÁ: 8.1. – 8:00 až 8:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).

Anglický jazyk

 • OPAKOVÁNÍ – informace na google disku a nezapomeňte na Meet ve středu 6. 1. 2021 v 8:00
  • PRESENT CONTINUOUS
   • Jak se tvoří přítomný čas průběhový?
   • HOMEWORK – VYFOŤ A VLOŽ K SOBĚ VYPRACOVANÉ CVIČENÍ DO SLOŽKY (workbook page 55 exercise 4, workbook page 55 exercise 5)
  • PRESENT SIMPLE
   • Jak se tvoří přítomný čas prostý?
  • PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS – vysvětlíme na meetu ve středu
   • Kdy se používají? 
  • HOMEWORK – VYFOŤ A VLOŽ K SOBĚ VYPRACOVANÉ CVIČENÍ DO SLOŽKY (workbook page 56 exercise 1,2,3 ,workbook page 57 exercise 5)

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Naposledy jsme se věnovali rychlosti. Víme již, že rychlost je fyzikální veličina, která nám udává dráhu, kterou těleso urazí za jednotku času (m/s, km/h). Průměrnou rychlost vypočítáme podle vzorce v = s : t 
 • Vaším úkolem na tento týden bude dokončit si zápis ke kapitole “Souvislost rychlosti, dráhy a času” – uč. s. 47-48 a zapsat si vzorce pro výpočet dráhy a času (rychlost už znáte)
 • Vaším druhým úkolem bude zapsat si, jakými přístroji můžeme rychlost měřit (uč. s. 49-51)

Dějepis

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Starověký Egypt
  – výpisky ze stran 41-43,
  – namalovat do sešitu mapku ze s. 41
  – ve výpiskách nezapomenout na: přírodní podmínky a zemědělství, řemesla a uspořádání egyptské společnosti

Přírodopis

 • DĚLENÍ HUB DLE POŽIVATELNOSTI
 • Přečti učebnice strana 35,36,37
 • překresli rozdělení hub a vypiš příklady
 • jak postupujeme při otravě hub
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • učebnice  48 – 49 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • zopakovat předchozí kapitoly

Občanská výchova

 • KALENDÁŘ
  •  přečíst scan učebnice na disku – strany 13 a 14
  • zapsat zápis do sešitu a v něm splnit úkoly – k opsání na disku v zadání
  • vyfotit sešit a dát na disk/ poslat e-mailem

Výchova ke zdraví

 • VRSTEVNICKÁ SKUPINA
  • scan učebnice na disku – přečíst (str. 43 – 44)
  • zapsat zápis do sešitu a odpovědět v něm na otázky –  k opsání na disku v zadání
  • vyfotit zápis a uložit na disk/ odeslat e-mailem

ÚKOLY OD 7. 12. 2020 DO 11. 12. 2020

Rozvrh meetů: 6. třída meety

Český jazyk

Bude zadáno na meetech.

Matematika

Bude zadáno na meetech.

Anglický jazyk

Zadáno ve škole. Bude meet.

Fyzika

Opakování na písemnou práci – zadáno ve škole.

Dějepis

Opakování na písemnou práci – zadáno ve škole.

Přírodopis

shlédni video
https://www.youtube.com/watch?v=vKfdo7i4wF4

Zeměpis 

Zadáno ve škole.

Občanská výchova

KALENDÁŘ

 • přečíst scan učebnice – strany 9,10,12
 • ÚKOL: Zkus vysvětlit (hledej i na internetu) původ českých názvů pro měsíce. Napiš své vysvětlení do dokumentu na google disk, nebo pošli e-mailem.
 • Vyplň formulář, který ti přijde e-mailem.

Výchova ke zdraví

 • přečíst strany 40 – 42 z kopie nové učebnice (pro ty, co nebyli ve škole, bude scan učebnice na disku ve složce učivo)
 • udělat zápis:
    • Co je handicap?
    • Zdravotní postižení – str. 41 nahoře – stačí do kopie zvýraznit, nemusíš opisovat
    • str. 42 – vyber si fotku a splň úkoly do dokumentu, který uložíš na disk, nebo pošleš mailem

Dne 2. 12. 2020 odpadne 6. a 7. hodina VV a bude nahrazena distanční výukou – bude zadána práce.


ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  skupiny souhlásek vě/vje – cv. n062 na google disku, vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku 
 • skladba – rozvíjející větné členy –  procvičíme na meetu v úterý 24.11. –  bude zadán úkol!
 • četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – diskuse o přečteném

Matematika

V pondělí 23.11. hodina matematiky není.

 • Téma: Desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 16.11. DČ-zápis, čtení, porovnávání pouze vypracovat zápis
 • St – 18.11. DČ- porovnávání, zaokrouhlování do pátku 20.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • v tomto týdnu se budeme věnovat popisu a slovní zásobě – oblečení
 • gramatika – přítomný čas průběhový
 • ve středu opět meet, kde vše probereme

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Tento týden nás čeká další fyzikální veličina – ČAS. V učebnici ho najdete na str. 41-44. Z těchto stránek si udělejte výpisky, vypište si základní  údaje ze třech modrých rámečků na s. tabulky ze s. 41 a shrnutí na s. 44. Za použití internetu odpovězte na otázku 4 ze s. 44.
 • Nezapomeňte se také podívat na toto video o převodech jednotek času:https://www.youtube.com/watch?v=5z37xE7J60o&ab_channel=Onlineschoolcz 

Dějepis

 • Milí šesťáci, dobu tento týden nás čeká první z významných starověkých států – Mezopotámie, ale také Asýrie a Babylonie, které na jejím území postupně vznikly.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 30-35 a udělejte si stručné výpisky 
 • Také se podívejte na následující dvě krátká videa z cyklu Kompas času, věnovaná právě našemu tématu:
 • Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

 • VIRY+ TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ
 • přečti učebnice strana 22-25
 • písemně do sešitu:
 • 1.rámeček strana 23,25
 • 2.překresli systém třídění organismů strana 24
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 42 – 43 – přečíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 44 – 45 – přečíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE, ÚSTAVNÍ VÝCHOVA
 • sken učebnice na disku – pročíst
 • formulář mailem
 • Zápis do sešitu (je na disku!) – přepsat, vyfotit a poslat na vozenilkova@skolazalhostice.cz

Výchova ke zdraví

 • Empatie
 • sken učebnice na disku – pročíst
 • rámeček z učebnice (sken „empatie_2“)
 • zápis do sešitu (je na disku!) – přepsat, vyfotit a poslat na vozenilkova@skolazalhostice.cz

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  skupiny souhlásek – cv. n061 na google disk
 • nauka o slově – slovotvorný, morfematický a tvarotvorný rozbor – procvičení  v učebnici (str. 35) 
 • skladba – několikanásobný podmět a přísudek –  procvičte na vzdělávacích webech  – odkazy na google disku – konzultace na meetu ve čtvrtek 19.11. – bude zadán úkol!
 •  četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – ve čtvrtek 19.11. na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 9.11. zápis desetinného čísla splněno 10.11.
 • St – 11.11. desetinné číslo, číselná osa do pátku 13.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • sledujte google disk a e-mail
 • ve středu na meetu procvičíme opakování na test, který následně poštu formou formuláře s termínem odevzdání do neděle 22. 11. 2020

Fyzika

 • Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.
 • Tento týden nás čeká další fyzikální veličina – HMOTNOST. V učebnici ji najdete na str. 37-40. Z těchto stránek si udělejte výpisky, opište si tabulky ze s. 37 (dole), opište si modrý rámeček shrnutí na s. 38, tamtéž odpovězte na otázky 2 a 6, z podkapitoly o měření hmotnosti si vypište alespoň pět zařízení, která se k měření používají.
 • Nezapomeňte se také podívat na toto video:  https://www.youtube.com/watch?v=QHDQ8XT6mgE&ab_channel=PetrN%C4%9Bmec 

Dějepis

 • Milí šesťáci, dobu železnou máme úspěšně za sebou a tento týden nás čeká úvod do starověku.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 28-29 a udělejte si výpisky a podívejte se na následující videa, která se vám budou hodit na týden následující:
 • Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

JEDNOBUNĚČNÉ A MNOHOBUNĚČNÉ ORGANISMY

Buňka je nejmenší samostatný stavební útvar(vykonává životní funkce).Řídí je jádro.
Jednobuněčné organismy 1ks buňky.
Mnohobuněčné organismy více buněk. Přechod mezi jednobuněčnou buňkou a mnohobuněčnou buňkou= kolonie.
Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

 

Zeměpis 

 • uč. 40 – 41 – přečíst, do sešitu shrnutí + obrázek /Oběh vody/

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • Umění říct NE
 • pročti si stránku z učebnice – scan ve složce “učivo” na disku
 • vyplň úkol v dokumentu, který máš zkopírovaný ve své složce

 


ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém (shoda přísudku s několikanásobným podmětem) – v úterý 10.11. bude procvičeno na meetu  v učebnici str. 117, následně bude zadán úkol
 • b) nauka o slově – slovotvorný, morfematický a tvarotvorný rozbor – procvičení  v učebnici (str. 35) na meetu v úterý
 • c) skladba – několikanásobný podmět a přísudek –  bude procvičeno na meetu a na vzdělávacích webech  – toto téma bude probráno na úterním meetu (v učebnici strana 113 – 117)
 • d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná čísla
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 2.11. zápis zlomku splněno 3.11.
 • St – 4.11. desetinný zlomek, desetinné číslo do neděle 8.11., 13 hodin

Anglický jazyk

 • sleduj google disk
 • v tomto týdnu budeme mluvit o HER TOWN – slovní zásoba – město
 • dále modální sloveso CAN/CAN´T
 • v průběhu týdne zašlu cvičení
 • POZOR!! TENTO TÝDEN BUDEME MÍT PŘEHOZENÝ MEET ZE STŘEDY NA ČTVRTEK – zašlu pozvánku!!!

Fyzika

Milí šesťáci, vypracované úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji.

 • Tento týden nás čeká další odpočinkové téma, kterým je vodorovný a svislý směr. V učebnici jej najdete na str. 34-36. Z těchto stránek si udělejte stručné výpisky a odpovězte na otázky 1,2 a 4 ze str. 36

Dějepis

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme další významné období pravěku – dobu železnou.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 22-25 a udělejte si stručné výpisky z následujících témat: výroba železa, Keltové, Germáni, Slované a stěhování národů.

Úkoly mi odevzdávejte prosím výhradně do příslušné složky na Google Disku. Děkuji

Přírodopis

STRUKTURA ORGANISMŮ/BUŇKA

 • přečti strana 18-19 učebnice
 • vypracuj test https://www.skolasnadhledem.cz/game/1936
 • jaké jsi měl skóre na první pokus? napiš
 • přepiš fialový rámeček strana 19 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOUČÁSTI BUŇKY SHRNUTÍ
 • překresli rostlinnou a živočišnou buňku a popiš.
 • napiš do sešitu životní projevy buňky
 • vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • uč. 36-37 pročíst, do sešitu shrnutí
 • uč. 38-39 pročíst, do sešitu shrnutí

Občanská výchova

 • Téma: Děti – pokračování našeho života
 • přečti si všechny fotky učebnice s názvem “život” (život1 až život5) na disku, ve složce “učivo”
 • vyplň formulář, který ti přijde na e-mail

Výchova ke zdraví

 


ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém – cvičení n040 (na gdisku)
 •  nauka o slově – morfematický rozbor – procvičení  v učebnici (str. 32-33 cv. 2) na meetu v úterý, pak bude zadán úkol
 • skladba – podmět a přísudek –  procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – toto téma bude probráno na úterním meetu (v učebnici strana 112 – 114)
 • četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá – na meetu pohovoříme!

Matematika

 • Téma: Zlomky a desetinná číslaZopakuje si, co je zlomek. Podle předpisu v úkolech doplní názvy částí zlomku. Bude mít připraveno v sešitě na výuku matematiky: pondělí 2.11., 8:00 hod.

Anglický jazyk

 • sledujte e-mail a sdílený disk – zašlu opět cvičení formou formuláře a nezapomeňte na meet ve středu – pozvánky zašlu…
 • budeme popisovat svůj dům – slovní zásoba OUR HOUSE – workbook str. 76/5B
 • vazba There is/ there are
 • stále pokračujeme v procvičování přítomného času prostého

Fyzika

 • Milí šesťáci, minulý týden jste se seznámili metodami a nástroji pro měření. V tomto týdnu si vyzkoušíte měření v praxi.
 • Nejprve se pokuste shromáždit měřidla, která máte doma (např. pravítka, svinovací nebo krejčovský metr, pokud máte doma i šupleru nebo multimetr, máte výhodu.
 • Vaším úkolem bude nastudovat kapitolu “Přesnost, chyby a zpracování měření”. (uč.s.32 – 33) a na základě získaných informací provést sérii 20 měření, které zaznamenáte do tabulky.
 • Předmět měření ponechám na vás, může to být například váš pokoj, kus nábytku, nebo vy samotní (zde si můžete porovnat staré míry z předchozí kapitoly – palec, píď, stopa, loket apod. tento týden začínáme probírat fyzikální veličiny a  jejich měření. (přesné hodnoty dohledejte na internetu)

Dějepis

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme další významné období pravěku – dobu bronzovou.
 • Vezměte si k ruce učebnici, pečlivě si prostudujte strany 20-21. Podrobně si prohlédněte všechny obrázky a jejich popisky. Do sešitu si vypracujte výpisky a přidejte i nějaký obrázek, který vás zaujal. Na disku budete mít další rozšiřující materiály, které si prohlédněte (Kniha Bronzový poklad od Eduarda Štorcha je přidána pro případné zájemce – přečtěte si alespoň několik úryvků)
 • videa povinná: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_8pihzRufQ&ab_channel=RotterJan

https://www.youtube.com/watch?v=1nRMYvPPH5s&t=9s&ab_channel=U%C4%8Diteldodomu

 • Videa dobrovolná: 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2E6PM4r30&ab_channel=CzechGeekStudio

https://www.youtube.com/watch?v=NWbEBYnDo4s&ab_channel=CzechGeekStudio

Přírodopis

https://www.youtube.com/watch?v=t3V7au2ZL3I&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=y9dzBxEalrQ&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=LqH7DyH5Prw&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=6UapuGJqYiQ&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=8

POZOROVÁNÍ PŘÍRODY,MIKROSKOP,MIKROSKOPICKÝ PREPARÁT,PRÁCE S MIKROSKOPEM

 • přečti str.15,16 učebnice
 • písemně do sešitu:
  1.Čím můžeme pozorovat přírodu?
  2.Překresli a popiš části mikroskopu.
  3.Jak připravíš mikroskopický preparát?
  vypracované úkoly ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

 • učebnice str. 32 – 33
 • str. 34 –  35 – přečíst, do sešitu zapsat shrnutí

Občanská výchova

 • rodinný život – reflexe vlastního rodinného života – formulář na e-mailu
 • Milí šesťáci, využiju distanční výuky k tomu, abyste všichni bez výjimky vyjádřili své názory, i když se třeba stydíte mluvit před ostatními, nebo se (ať už z jakéhokoli důvodu) málo zapojujete do diskuzí. Zašlu vám formulář s otázkami týkajícími se rodiny a rodinného života. Mají sloužit k tomu, abyste procvičovali uvažování sami o sobě (tzv. sebereflexi) a třeba sami sebe i trochu více poznali 🙂

Výchova ke zdraví

 • shlédni video: OPRAVENÝ ODKAZ!!!

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4350-komunikace-a-reseni-konfliktu

 • formulář na e-mailu

 • svoláváme rodičovský meet (schůzku) z účtů dětí  27. 10. 2020 v 17:00, pozvánka přijde do mailových schránek vašich dětí…děkujeme…

ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk

 1. a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen dle vzorů – cvičení n052 (na gdisku)
 2. b) nauka o slově – slova příbuzná – procvičení v učebnici (str. 31 cv. 2 a 6)
 3. c) skladba – podmět a přísudek – procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 4. d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – úkol trvá

Matematika

 • Téma: Osová souměrnost – opakování
 1. Na základě odkazu z podrobných instrukcí k úkolům shlédne video „Osová souměrnost“, zopakuje si co již umíme.
 2. Narýsuje obraz zvoleného mnohoúhelníku.
 3. Narýsuje osní kříž a zanese 3 body podle daných souřadnic

Anglický jazyk

 • přítomný čas prostý
 • předložky
 • slovní zásoba – my room
 • zašlu úkol formou formuláře

Fyzika

 • Milí šesťáci, tento týden začínáme probírat fyzikální veličiny a jejich měření. První veličinou, která nám pomáhá popisovat rozměry těles, je délka.
 • Vaším úkolem na tento týden bude udělat si do sešitu výpisky z učebnice ze stran 26-31
  • Z úvodu do fyzikálních veličin si opište pouze modrý rámeček na s. 27.
  • Z délky obě malé modré tabulky ze 28 a shrnutí z téže stránky, ze s. 28 též písemně odpovězte na úkol č. 2
  • K měření délky si přečtěte s. 29-31, výpisky mohou být jen velmi stručné, ale doprovoďte je namalováním obrázku jednoho (vámi vybraného) měřidla a obrázek ze strany 30 vpravo dole (jak správně přečíst hodnotu na měřidle)
 • Můžete se též podívat na následující video:
 • https://www.youtube.com/watch?v=W037t5ZympQ

Dějepis

Přírodopis

 • shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=rnfi_0AXaLo
  o vzniku života na zemi.
 • Jaké živočichy jsi si zapamatoval a z jakého období jsou ?(4 předchůdci živočichů a jakých? Odpověď ve videu.)
 • zapiš do sešitu a pošli na můj mail (krejcikova@skolazalhostice.cz)

Zeměpis

 • učebnice str. 31 + pracovní list Výprava za poznáním přírody naší planety

Občanská výchova

 • pokračujete v projektu „rodokmen“
 • manželství
  • učebnice na disku – přečíst
  • úkol na disku – odevzdat do složky na disk jako dokument

Výchova ke zdraví

 • konflikt
  • učebnice na disku – přečíst
  • úkol na disku – odevzdat do složky na disk jako dokument

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

a) opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen dle vzorů – cvičení 82, 83 (na gdisku)

  •  

 

 • b) nauka o slově – slova příbuzná – procvičení na meetu v učebnici str. 30 – 31, pak bude zadán úkol
 • c) skladba – podmět a přísudek – bude procvičeno na meetu, pak bude zadán úkol ze stran 112 – 114
 • d) četba – společná četba J. Verne, H.Šmahelová – konzultace na meetu

Matematika

 • Téma: Obdélník, čtverec – konstrukce, obvod, obsah
 • 5 úloh – konstrukce i slovní úlohy
 • Zadání na google disku 6. třídy

Anglický jazyk

Fyzika

(Ve druhém videu je ta samá věc vysvětlena o trošičku podrobněji)

Zkontrolujte si prosím, že máte ze všech těchto témat v sešitech zapsané výpisky a pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak mi napište a domluvíme se. Jinak předběžný termín dalšíhomeetu bude opěk ve čtvrtek od 10.hod

 Dějepis

 • V dějepisu jsme ukončili periodizací pravěku a začali s výčtem vývojových předchůdců člověka (prezentaci k nim, kterou jsem vám nestihl ukázat v hodině naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTk0NDE2OTgyNzQ3/details )
  • Pro zopakování toho, co jsme dělali ve škole máte v Učebně materiály pro opakování:
  • Prezentace, které jsme používali: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTQ5NzYwMTU1NzUx/details
  • Opakování měsíce září a výuková videa – pro ty z vás, kteří chyběli, nebo si to potřebují osvěžit (Jak počítáme čas, Řazení letopočtů a Dělení dějin) naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTg5MzQzMDgyMzU5/details
  • Posledním opakovacím tématem je periodizace pravěkých dějin – tu můžete najít zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTgyMTA1MTExOTIw/details
 • Vaším úkolem, který vás tento týden čeká, bude starší doba kamenná – respektive její prozorné přečtení a zápis do sešitů (učebnice str. 11 – 15). Protože už toho ale máme většinu probranou, můžete si do sešitů opsat pouze modré rámečky (shrnutí) ze stran 13 a 15.

Dále se určitě nezapomeňte podívat na toto video o starší době kamenné: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzQ5MjI3MjY0/m/MTUwNTMxNDI5ODQw/details

Fotografii (nebo scan) těchto výpisků mi pak nejpozději do pátku 23.10.2020 (do 23:59 hod.   🙂  ) Doručíte jedním z následujících úkolů:

 1. Odevzdáte jako přílohu úkolu v Učebně/Classroom
 2. Nahrajete do složky “Dějepis – Vypracované úkoly – 1. týden” na sdíleném Google disku 6. třídy

Přírodopis

 • ROZMANITOST ŽIVOTA NA ZEMI
  -učebnice str.12 -přečti
  -zapiš do sešitu:
  Život na Zemi se vyvíjí neustále.V důsledku změn klimatu některé rostliny a živočichové vymřeli,někteří se přizpůsobili.Rozmanitost organismů závisí na prostředí,ve kterém žijí.
  POTRAVNÍ VZTAHY MEZI ORGANISMY
  -učebnice str.13-14 přečti
  -do sešitu:
  -překresli na str.13.“POTRAVNÍ VZTAHY“
  odpověz:
  1)býložravce řadíme mezi          a)konzumenty
  b)producenty
  c)rozkladače
  2)doplň potravní řětězce  LIST-………-………..-LIŠKA
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
Zeměpis
 • učebnice str. 26 – 29 + pracovní listy Mapa – obraz Země

Občanská výchova

 • vytvořit rodokmen, podrobnější zadání na sdíleném disku nebo e-mailem

Výchova ke zdraví

 • pročíst uč. str. 13 (foto na sdíleném disku)
 • do sešitu seřadit pravidla dialogu
 • doplnit pravidla dialogu

 


Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Matematika

 • M6
 • Téma: Osová souměrnost
 • Vypracuj 3 úlohy, na kterých procvičíš pojmy – osová souměrnost, osově souměrný rovinný útvar, konstrukce trojúhelníku, osa souměrnosti, samodružný bod.
 • Zadání máš na google disku 6. třídy

Anglický jazyk

 • na vaše mailové účty Vám byl zaslán test za AJ – vypracovat do pátku 16. 10. 2020