7. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 7.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ROZVRH MEETŮ 7.třída

TÝDEN OD 17.5.2021 DO 21.5.2021 JE TATO TŘÍDA PREZENČNĚ VE ŠKOLE!!!

ÚKOLY OD 10.5. DO 14.5. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování –  shoda podmětu s přísudkem – úkol na google disku vypracujte do sešitu
 • skladba – druhy vedl. vět se spojovacími vyrazy „jak, jako“ – procvičíme na meetu ve středu – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – balada Lilie a Věštkyně – konzultace na meetu
 • meet: odkaz v kalendáři a v gmailu

Matematika

 • Budou dodány pracovní listy

Anglický jazyk

 • pracovní sešit str. 15/4, 6 (ti co byli ve škole už cv. 4 mají hotové)
 • pracovní list ze školy (ti co nebyli ve škole na konzultaci budou mít pracovní list na disku)

Německý jazyk

 • Začínáme novou lekci, takže úkol bude zadán na meetu ve středu – doplněno zadání č.26
 • V rámci procvičení si můžete procházet dříve zadané aplikace, nebo doplnit chybějící cvičení v PS.
 • PS 58/1
 • PS 58/2
 • PS 59/4 a – zkuste, ve škole zkontrolujeme
 • to vše do pátku 14. 5. do 12 hodin, nejlépe během středy, ať máte vše pohromadě
 • naučit se slovíčka v PS 64 – do pondělí 17. 5. (NJ ve škole)

Fyzika

 • Uč. s. 106-109
 • přečíst + výpisky

Dějepis

 • Uč. s. 88-90
 • přečíst + výpisky

Přírodopis

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY – ZÁSTUPCI DVOUDĚLOŽNÝCH
 • sesbírej 5ks krytosemenných rostlin (list, květ) vylisuj a pojmenuj, přines do školy až bude tvůj termín

Zeměpis 

ASIE

 • doplň pojmy které jsme dělali do slepé mapy

Občanská výchova

 • Uč. s. 39-44
 • přečíst + výpisky

Výchova ke zdraví

 • Uč. 108 – přečíst, do sešitu zápis, napsat si Kartu chvály

Etická výchova 

 • učebnice a pracovní list na disku

ÚKOLY OD 3.5. DO 7.5. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování – skupiny souhlásek, cvičení na google disku
 • skladba – rozvíjející větné členy – předmět, věta předmětná, učebnice str. 102 – 103, procvičíme na meetech  – bude zadán úkol.
 •  četba –  K.J.Erben: Kytice –  Lilie
 • meety: dle rozvrhu konzultací

Matematika

 • Výpočty s racionálními čísly UČ 77-88

Anglický jazyk

 • Téma: Oprava testu, slovní zásoba (cesta do vesmíru)
 • učebnice str. 20/1
 • pracovní sešit str. 14/1, 2, 3

Německý jazyk

 • začneme 7. lekci, úkoly budu posílat v průběhu týdne

Fyzika

 • Šíření světla – Stín a polostín: uč. 102-105
 • přečíst + výpisky

Dějepis

HUSITSTVÍ

 • opakování a kontrola výpisků (šperkování sešitů) = s. 82-86 + do sešitu vypracovat otázky z opakování na s. 87

Přírodopis

Zeměpis 

ASIE

Občanská výchova

 • V Google Earth najděte jednu památku v Americe, jednu v Evropě a jednu v Asii, prohlédněte si je pomocí Street View. Napište si jejich seznam do sešitu a jednu z nich, která vás nejvíc zaujme, stručně popište do sešitu, jako byste o její návštěvě vyprávěli spolužákům. (Další potřebné informace můžete vyhledat na Internetu)

Výchova ke zdraví

 • uč. 106 – 107 – přečíst, do sešitu zápis /šikana – její rysy, varianty, typy/

Etická výchova

 • pracovní list s učebnicí na disku


Rozvrh meetů od 12.4.2021

ÚKOLY OD 26. 4. DO 30. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování – probereme na meetech 
 • skladba – základní větné členy – procvičíme na meetech  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – Štědrý den, Lilie
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Opakovací test
 • Pracovní sešit: “I can…” (1,2,3,4)
 • Cvičení na disku

Německý jazyk

 • Zatoč si kolem štěstí třikrát a napiš do sešitu tři věty s “ich kann” nebo “ich kann nicht” podle toho, co Ti padne. https://wordwall.net/resource/14788590 
 • aplikace na slovosled s modálními slovesy: https://wordwall.net/play/14939/275/759 
  • po splnění úkolu v aplikaci klikni na “show answers”, opiš pět libovolných vět do sešitu a přelož je do češtiny. 
 • Úkoly v sešitě vyfoť  a odevzdej do pátku 30.4. (aplikaci netřeba fotit)

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
 • překresli do sešitu a popiš stavba krytosemenné rostliny – učebnice str. 98
 • vypiš zástupce dvouděložných rostli do sešitu – učebnice str. 100 – 106
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • Máme meet, budeme opakovat
 • Témata k opakování: AUSTRÁLIE ,ÚVOD DO ASIE

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 105 – do sešitu – 1. odstavec, větu u vykřičníku, vyluštit tajenku
                 /tužka nahoře/
Etická výchova
 • Téma 31. Umění říct NE

ÚKOLY OD 19. 4. DO 23. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování – probereme na meetech 
 • skladba – základní větné členy – procvičíme na meetech  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – Štědrý den
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Procvičování, opakování látky
 • Pracovní sešit: 12/1, 3, 4
 • Cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
OD PONDĚLÍ 19.4. DO PÁTKU 23.4. BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNÁ DIDAKTA!!!
APLIKACI NA SVÝCH POČÍTAČÍCH MÁTE JIŽ NAINSTALOVÁNU Z MINULÉHO ROKU A POKUD NE, STÁHNETE SI JÍ NA STRÁNKÁCH WWW.DIDAKTA.CZ (PIN JE: AXU3 )
BĚHEM MEETŮ BUDEME V TOMTO TÝDNU S PŘÍSLUŠNÝMI PROGRAMY PRACOVAT, BUĎTE NA TO TEDY PROSÍM PŘIPRAVENI A MĚJTE JE FUNKČNÍ.
S PŘÍPADNÝMI TECHNICKÝMI POTÍŽEMI SE NA MĚ MŮŽETE OBRACET, ALE PAMATUJTE, ŽE DIDAKTA FUNGUJE POUZE NA ZAŘÍZENÍCH S OPERAČNÍMI SYSTÉMY WINDOWS A LINUX (TEDY NIKOLIV NA ANDROIDECH ANI IOS)

Dějepis

HUSITSTVÍ!

Přírodopis

OPAKOVÁNÍ SEMENNÉ ROSTLINY,NAHOSEMENNÉ ROSTLINY,KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

 • budeme opakovat celou hodinu ,připrav se, máme meet

Zeměpis 

ASIE
 • přečti si učebnice strana 92 – 95
 • do sešitu písemně:
 • 1.Kde najdeme v Asii deštné tropické lesy?
 • 2.Které druhy rostlin a živočichů se vyskytují v Asii v tropických deštných lesích?
 • 3.Jaká plodina je rozhodující ve výživě v Asii? Jaké podmínky tato plodina /rostlina vyžaduje?
 • 4.Vyhledej na mapy.cz/atlas: HIMALÁJ,POUŠŤ GOBI,TAJGA,OB,LENA,TIGRIS,EUFRAT
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Vyhledejte seznam památek Unesco v Evropě a ve světě a sestavte seznam deseti, které byste chtěli navštívit.

Výchova ke zdraví

 • uč. 104 – k této lekci – do sešitu – napiš 5 situací, které ohrožují náš život, naše zdraví

Etická výchova

 • Téma 30. Umění říct NE


ÚKOLY OD 12. 4. DO 16. 4. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování – probereme na meetu v úterý od 9 hodin
 • skladba – základní větné členy – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – Zlatý kolovrat – dokončení
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Like + -ing: otázky a krátké odpovědi, opakování látky
 • pracovní sešit: 10/5, 6
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • uč. 39/5 – sepiš rozhovor s použitím schématu v tomto cvičení (kde jsou tři tečky, je třeba něco doplnit) – odevzdej písemně (vyfocený sešit/ dokument na disku/ e-mail)
 • tento svůj rozhovor přečti (obě role) a nahraj audio – odevzdej buď e-mailem, WhatsAppem, nebo sdílej na disk
 • pokud si nevíš rady, napiš, nebo to probereme na meetu ve čtvrtek
 • meet bude ve čtvrtek od 9 h a snad to tak chvíli vydrží

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

Zeměpis 

ASIE
 • přečti učebni strana 86-89
 • shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=xGn4ELJihkM
 • písemně do sešitu:
  • 1.Zjisti co se za poslední měsíc dělo v Suezském průplavu?
  • 2.Která okrajová moře Tichého oceánu omývají břehy Asie?
  • 3.Přepiš modrý rámeček str.87.
  • 4.Krakatoa?Co to je ?
  • 5.pracuj s mapy.cz/atlas ,ve videu 7:09 je soubor míst,které najdi na mapě
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

UNESCO

Výchova ke zdraví

 • uč. 103 – přečíst, do sešitu – křížovka, shrnutí

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list č. 29

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk

 • obohacování slovní zásoby –  zkracování slov – probereme na meetu v úterý od 9 hodin
 • skladba – druhy vedl.vět – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – Polednice – dokončení
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Like + -ing
 • učebnice str. 16 (přečtěte si text)
 • pracovní sešit: str. 10/1
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • platí rozvrh pro týden A, ale pro němčinu je tam výjimka (z mých rodinných důvodů) a navzdory rozvrhu bude meet NJ ve středu 7. 4. od 9 hodin
 • aplikace k tématu Ostern pro zájemce:
 • 6. LEKTION:
  • Úkoly jsou tři, vypadá to, že je jich dost, ale zabere to dohromady max. 30 minut, takže si vymez těch 30 minut na němčinu a udělej je všechny najednou, je to lepší 😉
 • časování müssen – opsat do sešitu z učebnice 38/vpravo dole žlutý “tahák” – vyfotit a dát na disk/mail
 • PS 48/2a – vyfotit a dát na disk/mail
 • apka na procvičení denních dob a zároveň dnů v týdnu, ročních období a měsíců 🙂 https://wordwall.net/play/13756/400/128 – vyfotit skóre a dát na disk/mail
 • vše do pátku 9. 4. do 11 hodin

Fyzika

 • Atmosféra země a meteorologie – uč s. 90-92
  • jediné téma, jediné video, čtěte, sledujte a vypisujte tedy informace opravdu pečlivě a své výpisky nezapomeňte také doplnit obrázkem struktury zemské atmosféry ze s. 91.

Dějepis

 • Pokračujeme v životě ve vrcholném středověku.  Po vymření Přemyslovců nastupují na český trůn Lucemburkové. 
 • Podrobně se každému z nich budeme věnovat na meetech, vašim úkolem však bude udělat si výpisky ze stran 74 – 81. Začněte časovou osou a poté zpracujte každého krále zvlášť. Čtěte prosím i žluté rámečky a pokoušejte si zodpovídat otázky z textu. Tento týden nemáte žádná videa, dejte si proto záležet na výpiskách.

Přírodopis

PLOD
 

Zeměpis 

AUSTRÁLIE opakování

Občanská výchova

 • Naše obec, region a kraj.
 • Úkol:
  • Unesco: zjistěte, co to je a zda má nějaké zastoupení v ČR
  • Zamyslete se nad tím, která místa v naší zemi jsou podle vás nejzajímavější – vyberte jich 5 a krátce napište, co byste o nich řekli někomu, kdo je nezná (nebo cizinci)

Výchova ke zdraví

 • uč. 102 – přečíst, do sešitu zápis

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list č. 28

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk

 • obohacování slovní zásoby –  skádání slov – probereme na meetu v pondělí od 10 hod
 • skladba – doplněk + předmět – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – úvodní báseň + Polednice – dokončení
 • meety: pondělí od 10 hodin, úterý od 9 hodin, čtvrtek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Tvoření vět v minulém čase
 • pracovní sešit: str. 9/5,6
 • cvičení na disku

Německý jazyk

VELIKONOCE – OSTERN 

 • Hallo alle! Tento krátký týden před Velikonocemi necháme stranou 6. lekci a naučíme se nějaká slovíčka spojená právě s těmito svátky. Meet bude ve středu. Do té doby si připravte následující: 
  • Najděte si slovíčka k obrázkům v přiloženém souboru (někdy nemusí být jasné, co se obrázkem myslí, ale nevadí, zapoj fantazii, aspoň se nám sejde více slovíček 🙂 ). Ostern-Vokabeln
 • Pro pobavení písnička se zvuky zvířat – jak jednotlivá citoslovce zní v němčině (např. pes dělá haf haf, v nj Hund macht wau wau), budeme s tím v hodině pracovat: https://www.youtube.com/watch?v=o7 ihxQe 4QA

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

KVĚT

Zeměpis 

AUSTRÁLIE  – OD DOBY KAMENNÉ

Občanská výchova

 • Naše obec, region a kraj
 • Úkol: vyhledejte na internetu a vyjmenujte hlavní kulturní památky Ústeckého kraje

Výchova ke zdraví

 • uč. 101 – splnit do sešitu úkoly – otazník, tužka /nedělní program pro kamarády/

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list č. 27

Tento týden platí rozvrh týdne A.
 
ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 

Český jazyk

 • obohacování slovní zásoby –  jména konatelská a činitelská – probereme na meetu v pondělí od 10 hod
 • skladba – doplněk + předmět – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – úvodní báseň + Polednice
 • meety: pondělí od 10 hodin, úterý od 9 hodin, čtvrtek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Minulý prostý čas – otázky a odpovědi, rodina
 • učebnice: str. 11/5, 12/1
 • pracovní sešit: str. 7/6, 7
 • cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

Dějepis

 • Pokračujeme v životě ve vrcholném středověku a vracíme se zpět do Čech. 
 • Tento týden nás čekají čeští králové první poloviny 13. století – uč. s. 68-69.

Přírodopis

LIST 

Zeměpis 

AUSTRÁLIE
 • učebnice strana 78-81 přečti
 • najdi na mapy.cz/atlas Ayers Rock, Sydney, Australské Alpy, Velké předělové pohoří, Velká útesová bariera
 • písemně do sešitu:
  • 1.Co je to Velká útesová bariera, jak je veliká, stará……
  • 2.Co je Uluru?
  • 3.Jaký je povrch Austrálie? Jaké je podnebí Austrálie?
  • 4.Napiš endemity žíjící v Austrálii.
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Naše obec, region a kraj
 • Úkol:
  • vyjmenujte hlavní kulturní instituce a památky v Litoměřicích
  • vysvětlete jejich význam a vše zapište do sešitu

Výchova ke zdraví

 • uč. 101 – úkol /tužka/ – doplň 10 vět
 

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list č. 26 

ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 

Český jazyk

 • obohacování slovní zásoby –  přechylování, skládání – probereme na meetu v pondělí od 10 hod
 • skladba – doplněk – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek  – bude zadán úkol.
 • četba –  K.J.Erben: Kytice – úvodní báseň + Polednice
 • meety: pondělí od 10 hodin, úterý od 9 hodin, čtvrtek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Sloveso BE v minulém čase, minulý prostý čas – otázk
 • učebnice: str. 10
 • pracovní sešit: str. 7/4, 5
 • cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

 • Začali jsme novou kapitolu: Kapaliny
 • naším dalším tématem je “Archimedův zákon” – s. 77-79. Vaším úkolem je naučit se jeho znění zpaměti!
 • Druhým tématem je plavání těles – s. 80-81 – k zápisu vám postačí shrnutí, ale pozor – všechny tři možnosti budete umět vysvětlit.
 • Obě témata jsou vysvětlena v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=6NpU9sjNWDs&ab_channel=PetrN%C4%9Bmec 

Dějepis

Přírodopis

STONEK 

Zeměpis 

INDICKÝ A TICHÝ OCEÁN
 • přečti učebnice strana 73-74
 • písemně do sešitu:
 • 1) Který typ mořských proudů převládá v Indickém oceánu?
 • 2) Najdi informace o tsunami r.2004 v oblasti Indického oceánu.
 • 3) Najdi na mapy.cz/atlas Marianský příkop + vyhledej informace o něm.
 • 4) Čím se zabývá oceánografie?
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 100 – přečíst ukázku z knihy a odpovědět na úkol /otazník/

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list č. 25 – V autobuse s mým hrdinou


Rozvrh online hodin březen (Rozvrh je 14denní a týdny se liší v několika málo hodinách.)

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Český jazyk

 • významy slov –  slovní zásoba, její obohacování – probereme na meetu v úterý 9.3. od 9 hodin
 •  skladba – doplněk – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek 11. 3. od 10 hodin – bude zadán úkol.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek. Bude zadána nová četba – K. J. Erben: Kytice 

Matematika

 • bude zadáno na meetu

Anglický jazyk

 • téma: minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa
 • pracovní sešit str. 4, 5, 7
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • Tento týden bude jen jeden meet – pozor! – sleduj změnu rozvrhu.
 • Na e-mail přijde formulář. Odevzdat do pátku 12. 3. do 12 hodin.

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

SEMENNÉ ROSTLINY

 • Přečti – učebnice strana 77-78
 • Překresli do sešitu rozdělení semenných rostlin (strana 77)
 • Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs
 • zapiš výpisky dle instrukcí ve videu
 • Vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

ANTARKTIDA

 • Přečti – učebnice strana 70-72
 • Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=ipcDR2RpQyQ
 • Odpověz písemně do sešitu:
  • Čím se zabývají vědy: GLACIOLOGIE,METEOROLOGIE,GEOLOGIE?
  • Jaké oceány omývají břehy Antarktidy?
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 

 

Výchova ke zdraví

 • uč. 99 – přečíst, do sešitu škodlivost a vedlejší účinky

Etická výchova

 • učebnice téma č. 23 (přečíst a najít si, kdo je kdo)
 • učebnice a pracovní list – lekce č. 24


ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

Český jazyk

 • významy slov –  odborné názvy –  probereme na meetu v úterý 23.2. od 9 hodin
 • skladba – doplněk – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek 26.2. – bude procvičeno na meetu a potom zadán kvíz.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • téma: přítomný čas průběhový, minulý čas prostý, životní fáze
 • učebnice str. 8/1, 2
 • pracovní sešit str. 4/1,2,3
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • budou dva meety – v pondělí a ve středu, proto není třeba dalších úkolů
 • kdo se nezúčastní meetů, nebo nebude pracovat, úkoly dostane následně
 • !!! výjimečná změna meetu !!! ve středu bude NJ od 11 hodin!

Fyzika

Dějepis

 • Pokračujeme v životě ve vrcholném středověku, jen se z Čech přesouváme do Evropy. 
 • Tento týden nás budou čekat “pouze” křížové výpravy, tedy strana 63 v učebnici.
 • Na oplátku po vás ale budu chtít, abyste se poctivě podívali na následující videa a prezentace na toto téma:

Přírodopis

KAPRAĎOROSTY
 

Zeměpis 

ZEMĚ JIŽNÍHO ROHU
 • přečti učebnice strana 68,69
 • Najdi na mapa.cz/atlas + HLAVNÍ MĚSTA:
  • PARAGUAY
  • CHILE
  • ARGENTINA
 • přepiš modrý rámeček strana 69 do sešitu
 • písemně do sešitu:
  • 1)Jaké plodiny se vyvážejí z Latin.Ameriky?
  • 2)Které druhy sportu patří v Latinské Americe nejpopulárnější?
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Slušnost pro každý den – pokračování:

Výchova ke zdraví

 • uč. 98 – přečíst, do sešitu zapsat Dělení drog, rozdělení podle účinků

Etická výchova

 • učebnice a pracovní list – lekce č. 21

ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

Český jazyk

 • významy slov –  synonyma, homonyma, antonyma –  probereme na meetu v úterý 16.2. od 9 hodin
 • skladba – druhy vedlejších vět – procvičíme na meetu v úterý  i ve čtvrtek 18.2. – bude procvičeno na meetu a potom zadán kvíz.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • učebnice str. 6
 • pracovní sešit str. 3/5, 6
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • budou dva meety – v pondělí a ve středu, proto není třeba dalších úkolů
 • kdo se nezúčastní meetů, nebo nebude pracovat, úkoly dostane následně
 • Úkol z pondělního meetu do pondělí 15.2. do meetu – najít inzerát na mé vysněné zaměstnání a zjistit, jestli je v něm požadavek na cizí jazyk.

Fyzika

Začínáme novou kapitolu: Kapaliny

Dějepis

Pokračujeme v životě ve vrcholném středověku. Téma máme z větší části probrané, a proto je nyní možnost věnovat se tomuto tématu trochu podrobněji.
Tento týden tedy můžete věnovat sledování videí, která jste doposud nestihli a přihodím k tomu ještě pár nových. Pokud někoho toto téma zajímá, tak mi napište a já vám naskenuji zajímavé články z Živé historie.
Videa:

Přírodopis

VÝZNAM MECHOROSTŮ, JÁTROVKY A HLEVÍKY
 • učebnice strana 72, 73 přečti
 • písemně do sešitu:
  • Kde v okolí tvého bydliště rostou mechy?
  • Jaký význam mají mechy pro lesy?
  • Doplň text a napiš do sešitu:
   • Mechorosty nemají………………..a………………pletiva. Jejich pohlavní rozmnožování je závislé na ………………………………… Jejich tělo se nazývá………………………. Rozdělují se na ……………………….a ………………… Mech v trávníku upozorňuje na ……………………..půdy.
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

BRAZÍLIE A JEJÍ SOUSEDÉ
 • přečti učebnice strana 66,67
 • písemně do sešitu:
  • hlavní město
  • další velká města Brazílie (3 ks)
  • Jaké nerostné suroviny se nacházejí v Brazílii? (najdeš na mapy.cz/atlas)
VENEZUELA
 • hlavní město
FRANCOUZSKÁ GUYANA
 • Proč je tato země označována za zámořské území? Jaká se užívá měna?

Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

 

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 97 – přečíst, do sešitu odstavec u obr. rodiny, vpravo v legendě – napiš názvy rostlin a jejich jiné využití

Etická výchova

 • téma 20, 21 v učebnici – v lekci 20 si přečtěte článek a poté v pracovním listě odpovězte na otázky, v učebnici lekce 21 si přečtěte otázky, popřemýšlejte o nich a odpovědi napište do pracovního listu

 

ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • téma: přítomný čas prostý – opakování
 • nová učebnice: str. 5/4,5
 • nový pracovní sešit: str. 2/2, 3, 4 (starý sešit bude dodělaný)
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • budou dva meety – pondělí a středa = žádné další úkoly
 • v pátek 12. 2. 2021 online test, čas upřesním
 • Po meetu v pondělí:
  • Na meet ve středu naučit slovíčka 5.lekce.
  • V pátek 12. 2. 8-10 hodin test ze 4. lekce formou formuláře.
  • Úkol do pátku PS 43/4, vyfotit a na disk/mailem.
  • Úkol do pondělí do meetu – najít inzerát na mé vysněné zaměstnání a zjistit, jestli je v něm požadavek na cizí jazyk.

Fyzika

Dějepis

 • Nejlepší téma celého pololetí je tu 🙂 Tento týden nás čeká život na středověkých hradech a ve městech. Udělejte si prosím důkladné výpisky ze s. 59-62. Samotnému výkladu a prezentacím se budeme věnovat na úterním meetu, ale pokud byste měli chuť  o víkendu vyrazit alespoň “virtuálně“ na nejznámější a nejkrásnější české hrady, doporučuji vám seriál Štíty království českého na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=JzOEwSGx6IA&list=PLtXlh6PIKxKEsft8tSRP_LYkwNH4kfY5n&ab_channel=BooktoCZ
  Pořadem provádí můj oblíbený pan profesor a jeden z největších odborníků na evropskou kasteologii vůbec, pan prof. Tomáš Durdík.
  (Kdo se podívá na všech 10 dílů, obdrží malou odměnu 🙂 )

Přírodopis

VÝZNAM ROSTLIN,VÝVOJ ROSTLIN

 • Přečti: učebnice strana 70
 • Do sešitu písemně:
  • Překresli a popiš podélný řez kořenem mrkve
  • Vysvětli, co jsou rostlinná pletiva.
  • Vysvětli, v čem spočívá hlavní význam rostlin pro všechny živé organismy. K čemu lidé je využívají?
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

VELKÉ ANTILY, MALÉ ANTILY, BAHAMSKÉ OSTROVY

 • Přečti: učebnice strana 64

JIHOAMERICKÉ REGIONY

 • Přečti: učebnice strana 65
 • Písemně do sešitu:
  • Jak dělíme (na jaké regiony) Jižní Ameriku?
  • Vypiš jednotlivé státy a jejich hlavní města: Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie
  • Najdi na mapě státy a hlavní města. Galapágy, La Paz , Sucre , Trinidad, jezero Titicaca ,jezero Rio Grande, Bogotá, Lima
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Na tento týden nemáte žádnou novou látku – zůstáváme u tématu “Víra a náboženství” (s. 24-28)
 • Připravte se však na to, že si o těchto věcech budeme na úterním meetu povídat.

Výchova ke zdraví

 • uč. 96 – přečíst, do sešitu stručný zápis

Etická výchova

 • téma: přítomný čas prostý – opakování
 • nová učebnice: str 5/4,5
 • nový pracovní sešit: str. 2/2, 3, 4 (starý sešit bude dodělaný)
 • cvičení na disku

 


ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • project about entertainment (projekt – viz učebnice str. 79)
 • pracovní sešit str. 65/7, 8

Německý jazyk

 • Bude zadáno na meetu.
 • Nově budou dva meety! (pondělí a středa)

Fyzika

Dějepis

 • Opakování – Český stát v raném středověku – s. 55 – vypracovat odpovědi na všechny otázky.
 • Vrcholný a pozdní středověk – Život na vesnici: s. 56 – 58 (výpisky)

Přírodopis

ROSTLINY
 • učebnice strana 69 přečti
 • písemně do sešitu:
  • napiš princip fotosyntézy ( kdo je hlavním hráčem v procesu fotosyntézy?)
  • dělení rostlin a jejich zástupci
  • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

MEXIKO, STÁTY PEVNINSKÉ ŠÍJE, OSTROVY KARIBSKÉHO MOŘE
 • přečti učebnice strana 62,63
 • písemně do sešitu:
  • Na jakém území se rozkládala Aztécká říše?
  • Kdo je mestic? Co je tortila?
  • Hlavní město Mexika? Na jakém území se rozkládá?
  • Proč je možné, že staří Mayové pěstovali plodiny (kukuřice, rajčata…) v nadmořské výšce?
  • Jaké státy patří do států Panamské šíje a napiš jejich hlavní města?
  • Jaké státy nalezneš na ostrovech Karibského moře? + jejich hlavní města
  • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Víra a náboženství (s. 24-28)
 • Stručné výpisky + úkoly: s. 24-”tužka” a s. 25 – “první otazník”

Výchova ke zdraví

 • zopakovat lekci Zdravá výživa, do sešitu zapsat význam slov – uč. 95 –
  – vpravo z legendy

Etická výchova

 • přečíst si 17. lekci v učebnici 
 • stáhnout, přečíst a vyplnit si pracovní list, poté vložit do své složky na disku
 • vyplněné pracovní listy odevzdávejte na disk
 •  

ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování tvarosloví –  Tvarosloví 24 – 25 –  dokončíme cv. 12, 13, 14 a na meetu v úterý 26.1. v 9 hodin budeme pokračovat Tvarosloví 26 – 27, materiály jsou na disku. 
 • skladba – druhy příslovečných určení + druhy větných členů – procvičíme na meetu v úterý i ve čtvrtek 28.1. v 8 hodin – bude zadán kvíz.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk 

 • učebnice str. 79 (přečíst si info o projektu)
 • pracovní sešit 65/5, 6
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • Fremdsprachen sprechen – mluvit cizími jazyky
  • PS 36/13 a, b
  • PS 37/14, 16
  • Vyfotit a poslat na mail nebo uložit na disk. Fotit tak, aby to bylo čitelné! (Doporučuji stáhnout nějakou aplikaci na skenování dokumentů).

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • VEJCORODÍ SAVCI, ŽIVORODÍ SAVCI, PLACENTÁLNÍ SAVCI
  • přečti učebnice strana 61, 62
  • Jak dělíme savce dle způsobu přivedení mláďat na svět?
  • Jak se rozmnožují vejcorodí savci?
  • Čím se živí mláďata placentálních savců po svém narození?
  • Napiš příklady vejcorodých, živorodých ,placentárních savců
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • KANADA
  • přečti učebnice strana 60, 61
  • najdi na mapy.cz/atlas: Kanada, Ottawa, Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary
  • Zjisti čím se proslavilo město Calgary?
  • Proč se v Kanadě hovoří francouzsky?
  • Proč do Kanady jezdí zahraniční turisté?
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Na stránkách : https://www.wga.hu/index1.html si najděte tři obrazy, které se vám líbí, napište si jejich autory a dobu, kdy byly namalovány, potom najděte tři, podle vás, nejošklivější obrazy a učiňte to samé.
  Obrázky si stáhněte do počítače nebo si uložte jejich adresy a na meetu si je vzájemně odprezentujeme.

Výchova ke zdraví

 •  uč. 95 – přečíst, do sešitu shrnutí a doplnit další 3 zásady správné výživy

Etická výchova

 • 16. lekce (učebnici si přečíst, pracovní list vyplnit)

ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav18 – 19 dokončíme cv. 42 – 46  – 48, probereme na meetu v úterý 19.1. v 9 hodin. Budeme pokračovat Tvarosloví 24 – 25. materiály jsou na disku.
 • skladba – druhy příslovečných určení + druhy větných členů – procvičíme na meetu v úterý 19.1. i ve čtvrtek v 8 hodin – bude zadán kvíz.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek 21.1. v 8 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování látky -must, porozumění textu
 • učebnice: str. 77
 • pracovní sešit: str. 64/3, 4
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • PS 35/9 a, b – vyfotit, uložit na disk/ poslat mailem
 • uč. 32/8 a – vypiš slova, kterým rozumíš, nehledej ve slovníku!, pokud máš dostatek slov, kterým rozumíš, napiš, jak tomu rozhovoru rozumíš – tedy o čem je (to napiš buď do dokumentu na disku ve své složce, nebo pošli v e-mailu)
   • jak rozumíš textu, nebudu známkovat (hodnotím pouze to, zda opravdu pracuješ!), je to zpětná vazba pro Tebe, jak Ti jazyk jde (a samozřejmě je to i zpětná vazba pro mě)
 • naučit se časovat sloveso FINDEN – uč. 31/žlutý tahák (finden – myslet si něco o něčem, shledávat něco nějakým)

Fyzika

 • Tlak a tlaková síla – uč. s. 48-50
 • Setrvačnost – 50-52
 • tento týden bez videí

Dějepis

 • Český stát v raném středověku – s.45-48
 • Udělejte si prosím stručné výpisky k jednotlivým knížatům (shrnutí nestačí)

Přírodopis

 • STAVBA TĚLA SAVCŮ,ROZMNOŽOVÁNÍ,CHARAKTERISTIKA
 • učebnice strana 57,58,59 přečti
 • Do sešitu:
 • rozdělení savců (tabulka)
 • základní znaky savců a z čeho vznikla název savci
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz  

Zeměpis 

 • JIH A VÝCHOD USA ,STŘED USA,ZÁPAD USA
 • přečti 56,57 strana učebnice
 • opiš modrý rámeček strana 57
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz   

Občanská výchova

 • Téma probereme na meetu.

Výchova ke zdraví

 • uč. 94 – vyplnit doplňovačku na papír a vložit do sešitu

Etická výchova

 • Téma: Styly učení
 • učebnice a pracovní list 15. lekce

 

ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav18 – 19 cv. 42 – 46, probereme na meetu v úterý 12.1. v 9 hodin
 • skladba – druhy příslovečných určení – procvičíme na meetu v úterý 12.1. v 9 hodin – následně bude zadán kvíz.
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 7 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek 14.1. v 8 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetech.

Anglický jazyk

 • Téma: opakování látky, reálie
 • učebnice: 76/2,3,4
 • pracovní sešit: 64/1,2

Německý jazyk

 • PS str. 34/ celá kromě cv. 5
  • vyfotit a uložit na disk nebo poslat mailem

Fyzika

Dějepis

 • Milí sedmáci, čeká nás zopakování Evropy mezi 10.-11.stoletím, tedy na konci raného středověku. Tentokrát se podíváme do Francie, Anglie a na Kyjevskou Rus – udělejte si prosím do sešitů výpisky ze stran 41-43 a zkuste si k jednotlivým kapitolám načrtnout i časové osy (pomůže obrázek na s. 43 dole)

Přírodopis

 • PĚVCI
  • Přečti učebnice strana 52,53,54.55,56
  • Do sešitu:

   – vypiš příklady pěvců a příklady dalších řádů letců + jejich výskyt

   – přepiš modrý rámeček strana 54

  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • USA
  • Přečti strana 54,55
  • Najdi na mapy.cz/atlas a písemně do sešitu:
  • Hlavní město USA,
  • podnebí,
  • důležité řeky,
  • jaké specifické rostliny najdeš v USA,
  • pěstované plodiny,
  • suroviny, které se těží v USA,
  • obyvatelstvo jaké?
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Umění a krása kolem nás (s. 20-23)
  • Obě kapitoly si přečtěte a důkladně si prohlédněte všechny obrázky…poté se zkuste zamyslet, jaké pocity ve vás znázorněná “umělecká díla vyvolávají”.
  • Jako výpisky vám tentokrát budou stačit shrnutí ze stran 21 a 23.

Výchova ke zdraví

 • uč. 93 – do sešitu napsat vysvětlení a odpovědi u všech čtyř značek (tužka, kladivo, 2x otazník)

Etická výchova

 • učebnice – téma č. 14 Dvě tašky – přečíst, zamyslet se nad tématem, odpovědět na otázky, budu se na ně ptát v meetu na konci angličtiny 🙂

 • pracovní list-  téma č. 14 – namalujte si balón na papír a počkejte si na meet pro podrobnější informace


ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu –  PZprav16 – 17 cv. 35, 36 a 39 – využijte možnosti internetu, probereme na meetu v úterý 5.1. od 8 hodin.
 • skladba – Příslovečné určení –  procvičíme na meetu v úterý 5.1. od 9 hodin
 • četba – Zloděj blesků – diskuse o přečteném –  prvních 7 kapitol, probereme na meetu ve čtvrtek 7.1. od 9 hodin.

Matematika

 • Téma: Zlomky
 • Plán meetů: 
  • ST: 6.1. – 8:00 až 8:45 hod
  • PÁ: 8.1. – 9:00 až 9:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování látky, porozumění textu, slovní spojení
 • učebnice: str. 74, 75
 • pracovní sešit: str. 60, 61
 • krátké cvičení na disku – opakování 

Německý jazyk

 • připrav si na meet dvě věty o každé německy mluvící zemi (bavili jsme se o třech, celkem tedy 6 vět), ty i odevzdej na e-mail, jak bylo zadáno před Vánoci
 • slovíčka 4. lekce – PS 40
 • napsat svůj rozvrh hodin v němčině, vyfotit a odevzdat na disk/ poslat e-mailem (ČJ – Tschechisch, OV – Sozialkunde, VKZ – Gesundheitskunde, PČ – lze použít také slovo Kunst)

Fyzika

 • Pokud vám chybí zápisky ke kapitole “Znázornění síly” (s. 37-39), tak si je prosím doplňte. Rovněž zkontrolujte, co máte již zapsáno ze skládání rovnoběžných a různoběžných sil (uč. s. 40-44). Výpisky si prosím udělejte ještě před meetem a připravte si případné otázky. Věřím však, že s tímto tématem nebude žádný problém. 

Dějepis

 • Milí sedmáci, čeká nás zopakování Evropy mezi 10.-11.stoletím, tedy na konci raného středověku. (uč. s. 37-40)
 • udělejte si prosím do sešitů stručné výpisky k Východofrancké říši, Svaté říši římské, Uherskému království , Polskému státu a Vikingům

Přírodopis

 • PTÁCI
 • Přečti učebnice 48,49,50,51
 • Vypiš zástupce jednotlivých řádů DVOUKŘÍDLÍ,BRODIVÍ,ŠPLHAVCI,SOVY,DRAVCI
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

   

Zeměpis 

 • OBYVATELÉ AMERIKY
 • Přečti učebnice strana 52,53
 • 1.Kdo byli Vikingové, odkud pocházeli?
 • 2.Zjisti kdo je MESTIC,MULAT,ZAMBO.
 • 3.Co hledali v Americe první přistěhovalci?
 • Přepiš modrý rámeček 53
 • Vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Pokud nemáte, dokončete si prosím zápis k médiím ze s. 16
 • Zároveň začínáme novou kapitolu – “Člověk a kultura”
 • Co se rozumí kulturou, se dozvíte v učebnici na stránkách 18-19, udělejte si prosím vlastní stručné výpisky (pouze shrnutí nestačí)

Výchova ke zdraví

 • učebnice 91 – 92 – přečíst, stručný zápis do sešitu

Etická výchova

 • Téma: Neber se moc vážně
 • na disk odevzdejte resty! Z Vánoc jste měli odevzdat 11. a 12. lekci a na tento týden udělejte 13. lekci s názvem Neber se moc vážně – podrobnosti najdete ve složce etická výchova – přečtěte si stránku v učebnici a vyplníte pracovní list


ROZVRH MEETŮ 14. – 18. 12. 2020

7.trida_meety14.12.-18.12.

Úkoly byly buď zadány ve škole, nebo budou zadány na meetech.


Ve středu 9. 12. 2020 odpadne výtvarná výchova – proběhne distanční formou, kdy bude zadán úkol. Žáci tedy skončí vyučování po 5. vyučovací hodině.


7. třída – meety

ÚKOLY OD 30. 11. 2020 DO 4. 12. 2020

ROZVRH MEETŮ BUDE UPŘESNĚN. Sledujte sdílený disk a e-mail a buďte připraveni v pondělí ráno.

Český jazyk

 • meet v pondělí 2. hodinu (od 8. 40)!
 • úkoly budou zadány na meetu

Matematika

 • úkoly budou zadány na meetu

Anglický jazyk

 • Téma: adverbs (příslovce), slovní zásoba
 • pracovní sešit 56/1,2
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • meet v pondělí 4. hodinu (tj. 10.35)!
 • úkol bude zadán a uložen na disku po meetu

Fyzika

 • Zopakujte si velmi pečlivě veškeré učivo, probrané během distanční výuky. Po návratu do školy píšeme opakovací písemné práce.

Dějepis

 • Zopakujte si velmi pečlivě veškeré učivo, probrané během distanční výuky. Po návratu do školy píšeme opakovací písemné práce.

Přírodopis

 • VÝZNAM PTÁKŮ
 • přečti učebnice strana 43-45
 • písemně do sešitu:
  1.k čemu lidé využívají ptáky?
  2.napiš všechna dělení ptáků
  3.opiš modrý rámeček str.45
  -vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • AMERIKA
 • přečti učebnice strana 43-49
 • písemně do sešitu:
  1.jak dělíme Ameriku?
  2.najdi na mapy.cz/atlas
  KARIBSKÉ MOŘE,GRÓNSKO,LABRADOR,ALJAŠKA,KORDILERY,ANDY
  3.jaké nalezneme podnebí a přírodní krajiny v Americe?
  4.přepiš modrý rámeček str.19

Občanská výchova

 • Zopakujte si velmi pečlivě veškeré učivo, probrané během distanční výuky. Po návratu do školy píšeme opakovací písemné práce.

Výchova ke zdraví

 • zopakovat kapitolu – Klíče ke zdraví /uč. 84 – 89/

Etická výchova

 • Pokračujete v zadaném úkolu.

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – skupiny souhlásek vě/vje – cv. n062 na google disku, vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku – konzultace na meetu v úterý 24.11.
 • b) skladba – předmět, příslovečné určení – procvičíme na meetu v úterý 24.11. –  bude zadán úkol!
 • c) četba – zadání nových doporučených textů

Matematika

V pondělí 23.11. hodina matematiky není.

 • Téma: Zlomky
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 16.11. krácení zlomků, zlomek v základním tvaru pouze vypracovat zápis
 • St – 18.11. pravý a nepravý zlomek, smíšené číslo do pátku 20.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • téma: vazba “going to” – budoucí čas, televizní pořady – slovní zásoba
 • pracovní sešit: 54/3, 55/4
 • cvičení na disku
 • test v pondělí na emailu

Německý jazyk

Fyzika

 

 • Milí sedmáci, díky vaší pilné práci během meetu jsme zvládli probrat poslední i poslední kapitolu z pohybu tělesa a tento týden začínáme Síly a jejich vlastnosti.

 

Dějepis

 • Vypracujte do sešitu s. 36 a odpovězte na všechny otázky
 • Zopakujte si dosavadní učivo tohoto roku a připravte se na velké opakování 
  • využít k tomu můžete také otázky a úkoly ze strany 28
 • Získaný čas také využijte k dokoukání videí, která jste nestihli zhlédnout

Přírodopis

 PTÁCI

 • přečti učebnice strana 39-42
 • písemně do sešitu:
  1.rámeček strana 42
  2.překresli stavba prachového ,obryového pera a popiš,strana 39
  3.překresli a popiš vnitřní stavba těla ptáka strana 40
  4.překresli a popiš stavbu vejce strana 41
  5.přepiš rozdělění ptáků dle pohybu
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

JIŽNÍ AFRIKA
 
 • přečti učebnice strana 38-41
 • písemně do sešitu:
  1.opiš modrý rámeček str.39,41
  2.vypiš jaké státy patří do Jižní Afriky + jejich hlavní města
  3. na PC na mapy.cz/atlas najdi hl.města států Jižní Afriky  středoatlantský hřbet
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Občanská výchova

 • Na sdíleném disku máte učebnici v  souboru .pdf 
 • Komunikace – uč. s.  14-16
 • Udělejte si stručné výpisky
 • Pojmenujte emoce u obličejů (cvičení s otazníkem) na s. 15

Výchova ke zdraví

 • uč. 90 – přečíst, do sešitu zapsat první odstavec

Etická výchova

 • Téma: Tajemství
 • detailnější zadání a pracovní list k vyplnění ve složce na disku

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – skupiny souhlásek – cv. n061 na google disku
 • tvarosloví – opakování druhů číslovek – procvičte na vzdělávacích webech  – odkazy na google disku – konzultace na meetu ve čtvrtek 19.11. –  cv. Druhy číslovek na google disk!
 • skladba – přívlastek shodný, neshodný – procvičit na vzdělávacích webech, odkaz je na google disku

Matematika

 • Téma: Zlomky
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 9.11. zlomek, rozšiřování zlomků splněno 10.11.
 • St – 11.11. krácení zlomků, zlomek v základním tvaru do pátku 13.11., 15 hodin

Anglický jazyk

 • opakování látky, nová slovní zásoba
 • pracovní sešit 52/1-4, 54/1,2
 • cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

Dobrý den,

máme za sebou kreslení grafů ve fyzice a nyní nás čekají dráhy rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu – uč. s. 26-30. Základ jsme stihli probrat na meetu, tak vám sem nebudu dávat videa a konkrétní situace dořešíme při našem online setkání.

 • Vypracujte úkoly 1 a 2 ze s. 28 a úkoly 2 a 3 ze s. 30

Dějepis

Přírodopis

HADI

Zeměpis 

AFRICKÉ REGIONY GUINEJSKÝ Z.,VÝCHODNÍ AFRIKA

 • přečti učebnice 34-37 str.
 • přepiš modrý rámeček str.35,37
 • zodpověz písemně do sešitu otázky str.35/1,2,3 a str.37/2,3
 • Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Na sdíleném disku máte učebnici v  souboru .pdf 
 • Pročtěte si učebnici na stránkách 12 – 13(Život mezi vrstevníky) Udělejte si výpisky a odpovězte (písemně do sešitu) na všechny otázky u otazníků na straně 12 a nad otazníky ze strany 13 se sami zamyslete.

Výchova ke zdraví

 • uč. 89 – do sešitu shrnutí + obrázek  Klíčů /doplnit další/
 

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem v příčestí minulém – cv. n041 na google disku – doporučuji vypracovat až po meetu 10.11.
 • b) tvarosloví – opakování druhů číslovek (v učebnici str.33 – 36), bude probráno na úterním meetu,
 • c) skladba – druhy vět větných ekvivalentů podle funkce –  bude tématem na meetu v úterý 10.11.

Matematika

 • Téma: Zlomky
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Po – 2.11. povrch a objem kvádru splněno 3.11.
 • St – 4.11. zápis zlomku, výpočet podílu z celku do neděle 8.11., 13 hodin

Anglický jazyk

 • stupňování přídavných jmen – kombinace, spojení „as…as“, slovní zásoba
 • cvičení na disku
 • kvíz

Německý jazyk

 • časování sloves – dokument ve složce “učivo” – naučit
 • formulář, který ti přijde e-mailem

Fyzika

Dobrý den,

 

 

tento týden nás čeká kreslení grafů ve fyzice. Kapitola bude krátká, ale důležitá, neboť  s těmito znalostmi budete pokračovat ke složitějším úkolům, kde se bez nich neobejdete.

 • Učebnice s. 23-25 – pečlivě nastudovat, opsat shrnutí a splnit všechny otázky a úkoly (1-3) ze strany 25

Dějepis

 • Slované a první státní útvary na našem území – uč. s.29-31 (a tento týden si odpočinete od videí i prezentací)
 • Vytvořte si však do sešitu opravdu precizní výpisky

Přírodopis

NEPŮVODNÍ DRUHY ŽELV/JEŠTĚŘI A HADI

Zeměpis 

AFRICKÉ REGIONY

Občanská výchova

 • Na sdíleném disku máte učebnici v  souboru .pdf 
 • Pročtěte si učebnici na stránkách 8 a 10 a 11 (Život ve škole) Udělejte si výpisky a odpovězte (písemně do sešitu) na všechny otázky u otazníků.

Výchova ke zdraví

 • uč. 87-88 napsat do sešitu stručný zápis této kapitoly

ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém – cv. n040 na google disku.
 • tvarosloví – opakování druhů číslovek (v učebnici str.33 – 36), bude probráno na úterním meetu, pak zadán úkol 
 • skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – bude tématem na meetu podmět a přísudek – opakování + shoda přísudku s podmětem v příčestí minulém
 • sloh – subjektivně zabarvený popis – probereme na meet v úterý, bude zadána práce

Matematika

 • Téma: KvádrNa milimetrový papír, který má vlepený v sešitě narýsuje kvádr daných rozměrů.Do sešitu podle videa narýsuje kvádr. Vše bude mít připraveno na pondělní hodinu matematiky (2.11., 9:00 hodin)

Anglický jazyk

 • téma: stupňování přídavných jmen – 3. stupeň (superlative)

 • pracovní sešit 48/1,2,3 (můžeš pracovat s internetem-Google)

 • pracovní list ve složce na disku

Německý jazyk

 • vyplnit formulář v e-mailu
 • vytvořit google dokument ve své složce na sdíleném disku a napsat do něj odpovědi z učebnice 17/3a
 • umět slovíčka PS str. 23 (na sdíleném disku je i audio soubor s výslovností)

Fyzika

Dobrý den,

 

 

tento týden pokračujeme v kapitol věnovaná rychlosti, konkrétně měření rychlosti a rovnoměrnému a nerovnoměrnému pohybu.

Měření rychlosti: uč. s. 19-20 – přečíst, udělat výpisky a vypsat si seznam přístrojů, které se pro měření používají

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb (uč. s. 21-23)

https://www.youtube.com/watch?v=Gn9O33HzNmI&ab_channel=Eva%C5%A0ustkov%C3%A1

Dějepis

Přírodopis

PLAZI,ŽELVY

 

Zeměpis 

AFRIKA KRAJINY,AFRIKA VČERA DNES A ZÍTRA

Občanská výchova

 • Na sdíleném disku máte učebnici v  souboru .pdf 
 • Pročtěte si učebnici na stránkách 8 a 9 (Vliv rodiny) a pokuste se navrhnout svůj rodinný erb. (Vzor ze strany 9 si překresli do sešitu a pokus se jej co nejpromyšleněji vyplnit.

Výchova ke zdraví

 •  učebnice str. 86 – do sešitu shrnutí

SCHŮZKA S RODIČI PŘES VIDEOHOVOR

V úterý 27. 10. 2020 v 17.00 hod proběhne třídní schůzka přes videohovor.

Přihlaste se prosím přes e-mailové klienty svých dětí, kam přijde pozvánka.

Děkujeme.


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen – cv. n052 na google disku.
 • b) tvarosloví – opakování druhů zájmen (studijní materiál na gdisku), procvičování na webech
 • c) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 • d) sloh – subjektivně zabarvený popis – vyhledávání příkladů v literárních textech – úkol trvá

Matematika

 • Téma: Dělitelnost
  • Pracovní list – čísla sudá, lichá, prvočísla, čísla složená, násobky čísel, určení dělitelnosti. Slovní úlohy.

Anglický jazyk

 • comparative, world

 • učebnice – přečíst si str. 60 – 61

 • pracovní sešit str. 47/7

 • krátké cvičení na disku Google

Fyzika

 • Dobrý den,

tento týden nás čeká kapitola věnovaná rychlosti.

 • Čeká nás práce s učebnicí na stránkách 13-15, na kterých si připomeneme, co je to rychlost jako fyzikální veličina a její výpočet z dráhy a času.
  • jako výpisky nám poslouží modrý rámeček ze strany 15. Nezapomeňte si však zapsat na kartu se vzorci (případně na desky sešitu vzorec pro výpočet rychlosti ze strany 13 (v=s:t) a popište si jeho jednotlivé části.
  • Výklad k tématu a příklady na výpočet naleznete na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=zlrBXg25W5w
  • Je velmi důležité, abyste dokázali převádět rychlost z kilometrů za hodinu na metry za sekundu a naopak.
  • Vypracujte a zapište do sešitu také úkoly 1 a 2 ze strany 15. (prosím včetně postupu = i s výpočty)
 • Druhým tématem pro tento týden je “Průměrná a okamžitá rychlost” – uč. s. 16-18
  • pozorně si pročtěte text (včetně vzorových příkladů) a do sešitů si opište modrou tabulku ze strany 17 a shrnutí ze strany 18.
  • V neposlední řadě se také nezapomeňte podívat na video z tohoto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=5y-whq3khtQ&t=137s

Dějepis

 • Milá třído, první část úvodu do středověku máme za sebou a tento týden nás čekají první středověké státy evropy (uč. s. 19).
  • zvláštní pozornost věnujte mapě ke stěhování národů a tomuto videu: https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc
 • Jako první středověký stát Evropy nás čeká Francká říše (s. 20-22), kde si pečlivě prostudujete zejména období vlády Karla Velikého a opíšete si shrnutí na s. 22 dole.

Kdo z vás se v první kapitole podíval na všechna tři videa, je pro něj toto téma spíše jen opakování ( s.23-24 a výpisky opět stačí pouze ze shrnutí na s. 24 dole)

 

Všechny materiály můžete nalézt též v učebně na odkazu: https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk4NDExMjg2MzZa/t/all

Občanská výchova

 • Na sdíleném disku máte učebnici v souboru .pdf
 • Během prázdnin si prostudujte strany 6 a 7
  • výpisky si můžete udělat jen stručné, odpovězte však písemně (do sešitu) na otázky u rámečku s otazníkem na s. 6

Zeměpis

 • Křížovka – vodstvo Afriky
  1. řeka, na které se nachází Viktoriiny vodopády
  2. řeka pramenící v Dračích horách
  3. nejdelší africká řeka
  4. jezero na hranicích státu Tanzanie
  5. největší africké jezero
  6. řeka ústící v Guinejském zálivuTajenka: ………………… (jezero)
  Úkol: Najdi dané jezero na mapě, urči, do kterých států zasahuje, a zjisti jeho hloubku.
  Státy…………………………………………………………………………………….
  Hloubka………….shlédni video
  https://www.youtube.com/watch?v=xgkGtG-UIf0
  a odpověz na otázky z videa
  1.Najdi a zjisti co je ASUÁN?
  2.vytiskni z Asuánu 3 fotky a nalep do sešitu
  3.Jaká je nejvodnatější řeka Afriky?
  4.Jaké je největší africké jezero?

Přírodopis

 

Výchova ke zdraví

 • učebnice str.84 – 85 – přečíst

Německý jazyk

 • slovíčka v PS str. 23, na disku je zvukový soubor s výslovností

 • učebnice 16/ přečíst úvodní text nahoře a vyplnit formulář v e-mailu 

 • PS 17/1


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – tvary zájmena já (doplňovací cvičení n064)
 • b) tvarosloví – opakování druhů zájmen (studijní materiál na gdisku), procvičení na cv. Druhy zájmen č.1
 • c) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – bude procvičeno na meetu
 • d) sloh – subjektivně zabarvený popis – vyhledávání příkladů v literárních textech – konzultace na meetu

Matematika

 • Téma: Výpočty v konstrukčních úlohách
 • Vypočítej 5 slovních úloh – střední příčka, těžnice, těžiště, povrch krychle
 • Zadání máš na google disku 7. třídy

Anglický jazyk

 • Počasí, přítomný čas prostý a průběhový. Pracovní sešit: 46/1-4, další cvičení pošlu mailem.

Fyzika

 • Dobrý den, tento týden si dáme spíše jen tak pro zahřátí krátkou a jednoduchou kapitolku k pohybu.
 • Čeká nás práce s učebnicí na stránkách 8-10. Pozorně si text pročtěte, vypište si důležité pojmy jako dráha, trajektorie a podobně (můžete opsat shrnutí).
 • Dále si písemně odpovězte do sešitu (pod zápis) na otázky 1, 3 a 4.
 • V neposlední řadě se také nezapomeňte podívat na videa z tohoto odkazu: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzUzNDQ1OTE0/m/MTUxMDE5NjcyNjcw/details
 • Učebnice s. 11 – 13 – pohyb posuvný a otáčivý

Dějepis

 • Milá třído, první část úvodu do středověku máme za sebou a tento týden nás čeká dokončení.
 • Středověká spoilečnost:

Kdo z vás se v první kapitole podíval na všechna tři videa, je pro něj toto téma spíše jen opakování.

Zabývat se budeme zabývat vrstvami středověké společnosti v rozsahu, ve kterém se přidržíme učebnice na stránkách 11-16, ze kterých si uděláte výpisky k:

 • – třem vrstvám obyvatelstva
 • – panovníkovi a lenním systému
 • – šlechtě a jejímu dělení
 • – duchovenstvu (tomuto tématu se podrobně věnuje třetí díl dokumentu), zde ještě rozšiřte o výpisky ze str.17-18 (pokud si text opravdu pečlivě přečtete, budou vám stačit výpisky pouze ze shrnutí.

– poddaným a jejich povinnostem (první díl dokumentu)

– měšťanům – městům se podrobně věnoval druhý díl dokumentu

Příští týden nás bude čekat raný středověk a už nyní vám mohu prozradit, že se můžete těšit na celou řadu zajímavých dokumentů, filmů a prezentací 🙂

Přírodopis
 
 • OBOJŽIVELNÍCI
  -učebnice str.23-26
  -do sešitu:
  a)přepiš rozdělení obojživelníků + jejich zástupce
  b)proč,z čeho vznikl název OBOJŽIVELNÍCI?
  c)napiš rozdíl rozmnožování žab a mloků
  d)Kde žijí larvy a dospělci obojživelníků?Čím dýchají larvy,dospělci?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
 

Občanská výchova

 • Zopakujte si prosím státní symboliku ČR
  • nejprve se podívejte na toto video a následně vyhledejte jednotlivé symboly na internetu a stáhněte do počítače (případně překreslete do sešitu)
  • https://www.youtube.com/watch?v=0vK9QJPtFIc
  • na youtube vyhledejte “různé” verze naší státní hymny, vyberte z nich tu, která se vám nejvíc líbí a pokuste se říci proč
  • podrobnosti naleznete zde: https://classroom.google.com/c/MTQ5NzU0NjM0NjA3/a/MTg4MDgyNDEwNzIw/details

Zeměpis

BUDE EVROPANŮ UBÝVAT?POHYB OBYVATELSTVA
-učebnice str.28-30 přečti
-do sešitu:
-opiš modrý rámeček 29,30 str.
1)Které historické události byly příčinou velkého vystěhovalectví z Evropy?
2)Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění Evropy?
3)Jak se jmenuje vědní disciplína ,která studuje obyvatelstvo?
4)Co ovlivňuje porodnost a úmrtnost v Evropě?
Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Výchova ke zdraví

 • učebnice str.82 – 83 – přečíst + do sešitu shrnutí

Německý jazyk

 • PS 12/8 a
 • PS 14/10 a, b
 • PS 14/12
 • naučit slovíčka PS 16
 • meet v pondělí – po meetu: PS 13-14/9 a,b

Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Matematika

 • M7
 • Téma: Konstrukční úlohy
 • Vypracuj 3 konstrukční úlohy – trojúhelník: druhy trojúhelníků, střední příčka ∆, výška a těžnice ∆
 • Zadání máš na google disku 7. třídy