8. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 8.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

Rozvrh meetu 8. třída

TÝDEN OD 17.5.2021 DO 21.5.2021 JE TATO TŘÍDA NA DISTANČNÍ VÝUCE, TEDY DOMA!!!

ÚKOLY OD 17.5. DO 21.5. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – zadání na google disku
 • skladba – čárka v souvětí –  přívlastek těsný a volný – procvičíme na meetu, úkol bude na google disku
 • literatura – literatura národního obrození – shrnutí
 • meety: dle rozvrhu konzultací

Matematika

 • úkoly budou zadány na sdílený disk

Chemie

 • úkoly budou zadány na sdílený disk

Anglický jazyk

 • úkoly zadány ve škole

Německý jazyk

 • PS 58/celá, 59/5, 60/7 (PS nemusíte fotit, zkontrolujeme ve škole)
 • napsat Steckbrief o dvou členech své rodiny:
  • Name:
  • Alter:
  • Hobbys:
  • Fremdsprachen:
  • Beruf:
 • a na základě toho o každém tom členovi napiš 5 vět = souvislý text  – buď do sešitu a vyfoť, odevzdej, nebo do dokumentu a pošli mailem/ulož na disk
 • zjisti název povolání svých rodičů (česky a pokus se najít i německý překlad)
 •  

Fyzika

 • Uč s. 120-123 – výroba elektřiny
 • nastudovat do meetu + výpisky do konce týdne (kontrola ve škole)
 • + příprava na pís. pr. uč. s. 90-103

Dějepis

 • uč. s. 98-99 – fronty 1. světové války
 • nastudovat do meetu + výpisky do konce týdne (kontrola ve škole)
 • + příprava na pís. pr. = uč. s. 93

Přírodopis

Zeměpis 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Občanská výchova

 • Bude zadáno v pondělí na meetu.

Výchova ke zdraví

 • uč. 112 – 114 – přečíst, do sešitu shrnutí

ÚKOLY OD 3.5. DO 7.5. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – zadání na google disku
 • skladba – čárka v souvětí –  přístavek, učebnice strana 91 – 93,procvičíme na meetech, úkol bude na google disku
 • literatura – literatura národního obrození 
 • meety: dle rozvrhu konzultací

Matematika

 • Pythagorova věta a její užití UČ 59-67

Chemie

 • Chemické názvosloví – halogenidy   UČ 64-65

Anglický jazyk

 • Téma: Předpřítomný čas – otázky (ever, never)
 • učebnice 58/1 (přečtěte si komiks)
 • pracovní sešit str. 47/4, 5

Německý jazyk

 • UHRZEIT
  • prezentace na disku s vysvětlením (červená skupina má již v sešitu kromě Natálky a Adama)
  • zakresli do sešitu 5 ciferníků (nebo vytiskni přílohu č. 1 na disku) – dokresli ručičky k těmto údajům:
   • odevzdej na mail/disk (červení kromě Natálky a Adama mají hotovo)
 • OPAKOVÁNÍ
  • příloha č. 2 na disku – opakovací otázky (červení kromě Adama a Natálky pracovali ve škole) – vytiskni nebo přepiš do sešitu a odpověz – odevzdej na mail/disk
 • 7. LEKCE
  • začneme novou lekci, úkoly budu posílat v průběhu týdne

Fyzika

 • Výkon el. proudu a el. energie: uč. s. 113-117
 • přečíst + výpisky

Dějepis

 • Vypracujte do sešitů odpovědi na všechny otázky ze s. 93 = opakování
 • Uč. s. 94-95 stručné výpisky z jednotlivých podkapitol

Přírodopis

Zeměpis 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Občanská výchova

FUNGOVÁNÍ TRHU

Výchova ke zdraví

 • uč. 109 – 111 – přečíst, do sešitu zápis /Co je závislost?, Druhy závislostí/

Rozvrh meetů od 12.4.2021

ÚKOLY OD 26. 4. DO 30. 4. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – zadání na google disku
 • skladba – čárka v souvětí –  procvičíme na meetech
 • literatura – K. J. Erben: shrnutí 
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Předpřítomný čas, otázky
 • Pracovní sešit: 46/1, 2, 3
 • Cvičení na disku

Německý jazyk

 • Zatoč si kolem štěstí třikrát a napiš do sešitu tři věty s “ich kann” nebo “ich kann nicht” podle toho, co Ti padne. https://wordwall.net/resource/14788590 
 • aplikace na slovosled s modálními slovesy: https://wordwall.net/play/14939/275/759 
  • po splnění úkolu v aplikaci klikni na “show answers”, opiš pět libovolných vět do sešitu a přelož je do češtiny. 
 • Úkoly v sešitě vyfoť a odevzdej do pátku 30.4. (aplikaci netřeba fotit)

Fyzika

Dějepis

 • A je to tu…než se však vrhneme do spletitého víru událostí první světové války, čeká nás poslední hodina opakování tzv. “dlouhého 19. století”
 • Vaším úkolem na tento týden bude udělat si do sešitu časovou osu podle strany 92 (přidávejte tam i své vlastní události – nemusíte ji pouze “kopírovat”).
 • Dále si do sešitu písemně odpovězte na všechny otázky z opakování na s. 93

Přírodopis

NERVOVÁ SOUSTAVA

Zeměpis 

 • Máme meet, budeme opakovat.
 • Témata k opakování: KRAJE ČR (které jsme do dnes probrali), ORIENTACE NA MAPĚ ČR
Občanská výchova
 • Pokračujete v zadání z minulého týdne, a to do pátku 30.4.

Výchova ke zdraví

 • uč. 107 – přečíst, do sešitu zápis
 • uč. 108  – do sešitu Příčiny vzniku drogové závislosti

ÚKOLY OD 19. 4. DO 23. 4. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – zadání na google disku
 • skladba – čárka v souvětí –  procvičíme na meetech
 • literatura – K. J. Erben: Holoubek
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Předpřítomný čas – kladná a záporná věta
 • Pracovní sešit: 44/4
 • Cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
OD PONDĚLÍ 19.4. DO PÁTKU 23.4. BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNÁ DIDAKTA!!!
APLIKACI NA SVÝCH POČÍTAČÍCH MÁTE JIŽ NAINSTALOVÁNU Z MINULÉHO ROKU A POKUD NE, STÁHNETE SI JÍ NA STRÁNKÁCH WWW.DIDAKTA.CZ (PIN JE: AXU3 )
BĚHEM MEETŮ BUDEME V TOMTO TÝDNU S PŘÍSLUŠNÝMI PROGRAMY PRACOVAT, BUĎTE NA TO TEDY PROSÍM PŘIPRAVENI A MĚJTE JE FUNKČNÍ.
S PŘÍPADNÝMI TECHNICKÝMI POTÍŽEMI SE NA MĚ MŮŽETE OBRACET, ALE PAMATUJTE, ŽE DIDAKTA FUNGUJE POUZE NA ZAŘÍZENÍCH S OPERAČNÍMI SYSTÉMY WINDOWS A LINUX (TEDY NIKOLIV NA ANDROIDECH ANI IOS)

 • Milí osmáci, pokračujeme v kapitole věnované elektrickému proudu. Zapojování rezistorů se věnovat nebudeme, ale podívejte se na: Reostat a potenciometr (s. 106-108) a stručně si do sešitů zapište funkci těchto zařízení.
 • Kapitolu o vnitřním odporu zdroje si opět pouze přečtěte (výpisky si z ní dělat nemusíte).
 • Důležitá je však kapitola o zapojování zdrojů el. proudu (s. 111 – 113) – z ní si prosím zapište (tak, abyste tomu rozuměli 🙂 – (tzn. vlastními slovy) jaký je rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením el. zdrojů. (Toto téma pro vás úplně není nové a setkali jste se s ním již několikrát – nyní se pouze týká el. zdrojů = v našem případě baterií).

Dějepis

 • Byť se to nemusí na první pohled zdát, vracíme se ze světa zpět domů – naše země jsou stále součástí Rakouska-Uherska a život v monarchii ve druhé polovině 19. století je i životem našich předků. Podíváme se na to, jak naše prababičky a pradědečkové (případně praprababičky a prapradědečkové) prožívali své dny, jaký byl jejich spolkový a společenský život, jak se oblékali, jaké vynálezy jim začaly sloužit ku prospěchu a z jakých uměleckých děl se mohli společně těšit.
 • To vše najdete v učebnici na stránkách 87-91 i s velkým množstvím obrázků. Své výpisky prosím soustřeďte především na objevy a vynálezy a dále na umění. Se zbytkem vám pomůže shrnutí na konci kapitoly.

Přírodopis

 • budeme opakovat OBĚHOVÁ SOUSTAVA,MÍZNÍ SOUSTAVA,DÝCHACÍ SOUSTAVA,TRÁVICÍ SOUSTAVA,VYLUČOVACÍ SOUSTAVA
 • máme meet připrav se

Zeměpis 

OLOMOUCKÝ KRAJ

Občanská výchova

REKLAMA

Výchova ke zdraví

 • uč. 106 – do sešitu – Shrnutí zásad při výběru a přípravě pokrmů

ÚKOLY OD 12. 4. DO 16. 4. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky příd jmen – úkol bude na google disku
 • skladba – čárka v souvětí –  procvičíme na meetu
 • literatura – K. J. Erben: Lilie
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Oprava testu, předpřítomný čas
 • učebnice: 56/2
 • pracovní sešit: 44/1, 2 (čtěte pořádně zadání a příklady, vysvětlenou látku máte na disku, více si řekneme na meetu)
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • uč. 39/5 – sepiš rozhovor s použitím schématu v tomto cvičení (kde jsou tři tečky, je třeba něco doplnit) – odevzdej písemně (vyfocený sešit/ dokument na disku/ e-mail)
 • tento svůj rozhovor přečti (obě role) a nahraj audio – odevzdej buď e-mailem, WhatsAppem, nebo sdílej na disk
 • meet bude v úterý od 9 h a snad to tak nějakou dobu už vydrží

Fyzika

 • Elektrický odpor a závislost proudu na teplotě – s. 99-104 – ve výpiscích se pokuste obě témata shrnout vlastními slovy. Kromě učebnice pro vyhledávání informací použijte i internet.

Dějepis

 • OPAKOVÁNÍ: Znovu si prosím ještě před meetem projděte všechny kapitoly k tématu “Evropa v letech 1815-1914”
 • Ze s. 92 si potom do sešitu přepište časovou osu významných událostí a osobností a vypracujte si do sešitu odpovědi na otázky ze s 93.
 • Pozor!!! Tento týden je poslední možnost odprezentovat svůj referát – kdo tak z jakéhokoliv důvodu neučiní, bude klasifikován, pro tento úkol, známkou nedostatečně.
 • Referáty 1815-1914 – zadání: (1 normostrana textu + prezentace o nejméně osmi slidech – včetně úvodu, závěru a použitých zdrojů)
Arifaj – Osmanská říše
Barták – Itálie
Csatová — Německo
Dotlačil – Habsburská monarchie
Havlová – Kníže Metternich
Heynová – Ferdinand Dobrotivý
Horčička – Velká Británie
Klempa – Francie
Malík – Krymská válka
Prokopec – Rusko
Růžková – USA
Salamon – Abraham Lincoln
Trampešková – Alexandr Bach a “Bachův absolutismus”
Veselý – Japonsko a Čína

 

Přírodopis

KOŽNÍ SOUSTAVA

 • shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE
 • přečti učebnice strana 88-89
 • písemně do sešitu:
  • 1.Kde je nejcitlivější místa na kůži?
  • 2.Z čeho se skládá kůže?
  • 3.Jaké jsou kožní nemoci?
  • 4.Co hrozí člověku,který je popálen na větší části těla?Proč?
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 

 • 1.Kdo sousedí s Královéhradeckým  krajem?
 • 2.Správní město:
 • 3.Obyvatel cca tis
 • 4.Významná města:
 • 5.Významné vrcholy:
 • 6.Řeky:
 • 7.Ochrana přírody:
 • 8.Zemědělství:
 • 9.Těžba:
 • 10.Průmysl:
 • 11.Památkové rezervace:
 • 12.Hrady,zámky,zříceniny:
 • 13.Lázně:
 • 14.Zimní sporty:
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

TRH A CENA

 • přečti si oskenované strany:  https://drive.google.com/drive/folders/12ivInnaQL9_ZRGk9Ci5LHIfvHjhWgVRQ a na základě získaných informací vypracuj úkol na straně 50 (úkol je označen piktogramem otazníku). Vypracuj písemně do sešitu.
 • udělej si do sešitu zápis: nadpis “TRH A CENA” opiš shrnutí na straně 52
 • obojí vyfoť a odevzdej do pátku 16.4. do 12 hodin.

Výchova ke zdraví

 • uč. 105 – přečíst, do sešitu zápis

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky podst. jmen – úkol bude na google disku
 • skladba – druhy vedl. vět  –  procvičíme na meetu, vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadána online prověrka – na google disku ve složce Procvičování na meetech
 • literatura – K. J. Erben: Lilie
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Opakovací test
 • učebnice: 56/1
 • pracovní sešit: 44/3
 • I. skupina: cvičení na disku
 • II. skupina: cvičení na disku

Německý jazyk

 • 6. LEKTION
  • Úkoly jsou tři, vypadá to, že je jich dost, ale zabere to dohromady max. 30 minut, takže si vymez těch 30 minut na němčinu a udělej je všechny najednou, je to lepší 😉
 • časování müssen – opsat do sešitu z učebnice 38/vpravo dole žlutý “tahák” – vyfotit a dát na disk/mail
 • PS 48/2a – vyfotit a dát na disk/mail
 • apka na procvičení denních dob a zároveň dnů v týdnu, ročních období a měsíců 🙂 https://wordwall.net/play/13756/400/128 – vyfotit skóre a dát na disk/mail
 • vše do pátku 9. 4. do 11 hodin

Fyzika

Dějepis

 • Milá třído,
  když máme ty Velikonoce, bylo by dobré si povědět něco o emancipaci žen ve druhé polovině 19. století a o životě v této době vůbec. Pečlivě si prosím nastudujte a zpracujte do výpisků strany 87 – 88. K tomu prosím přidejte také významné české vynálezy přelomu 19. a 20. stol. a kulturu té doby – s.89 – 91.
 • Dále pracujte na svých referátech a nezapomeňte na souhrn výkladu jako výpisky pro spolužáky. Celý meet bude opět o vašich prezentacích (pořadí půjde podle abecedy)
 • Referáty 1815-1914 – zadání: (1 normostrana textu + prezentace o nejméně osmi slidech – včetně úvodu, závěru a použitých zdrojů)
Arifaj – Osmanská říše
Barták – Itálie
Csatová — Německo
Dotlačil – Habsburská monarchie
Havlová – Kníže Metternich
Heynová – Ferdinand Dobrotivý
Horčička – Velká Británie
Klempa – Francie
Malík – Krymská válka
Prokopec – Rusko
Růžková – USA
Salamon – Abraham Lincoln
Trampešková – Alexandr Bach a “Bachův absolutismus”
Veselý – Japonsko a Čína

Přírodopis

TRÁVICÍ SOUSTAVA II.
 • přečti učebnice strana 84,85
 • písemně do sešitu:
  • 1. Jak by měli relaxovat profese programátor, učitel, skladník, horník,napiš.
  • 2. Co je to BMI? vypočítej své BMI a do jaké kategorie spadáš?
  • 3. Co je to bazální metaboismus?
  • 4. Co znázorňuje potravní pyramida a co lze z ní vyčíst?
  • 5. Sestav jídelníček na jeden den tak,aby odpovídal zásadám zdravé výživy.
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

PRAHA – hlavní město

Občanská výchova

 • test FINANCE
  • na co se zaměřit:
  • K čemu je bankovní účet, co je peněžní transakce, k čemu slouží internetové bankovnictví, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, co je cizí měna, proč mají bankovky ochranné prvky, …
  • všechny informace jsou ve dvou videích, která byla v zadáních úkolů č. 18 a 19
  • formou formuláře v úterý 9 – 9.30 hod
 • úkol: Protože právě teď slavíme Velikonoce, mám pro vás na tento týden téma vyjímající se tomu, co aktuálně probíráme a odbočím ke křesťanství. I přesto, že občané naší republiky jsou převážně bez náboženského vyznání (ateisté), jedním z pilířů evropské civilizace je právě křesťanství. Slavíme Vánoce, slavíme Velikonoce… A víte vlastně proč? Mám pro vás animovaný film – příběh Ježíše Krista. Jedná se o příběh, který – ať už mu věříte, nebo ne – byste měli znát, protože jste Evropané. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=4PSEOIq-3nE (film má hodinu a půl)
 • otázky, na které odpověz rovnou do e-mailu: 
  • 1. Viděl/a jsi film? Znal/a jsi tento příběh?
  • 2. Jak slavíte Velikonoce vy doma?
  • 3. Proč slavíte doma Velikonoce? Jaké k tomu máte důvody?

Výchova ke zdraví

 • uč. 104 – přečíst, do sešitu zápis a splnit úkol /tužka – tabulka

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky příd. jmen – úkol bude na google disku
 • skladba – druhy vedl. vět  –  procvičíme na meetu v pondělí, vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadána online prověrka – na google disku ve složce Procvičování na meetech
 •  literatura – K. J. Erben: Štědrý den – konzultace na meetech průběžně
 • meety: pondělí od 8 hodin, středa od 9 hodin, pátek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování látky
 • učebnice: 54/1, 2, 3, 4 (trénujte, připravujte se na test, nemusíte posílat. některé cvičení bude jako úkol na disku)
 • pracovní sešit: 43/5, “I can”
 • I. skupina: krátké cvičení na disku (z učebnice)
 • II. skupina: krátké cvičení na disku (z učebnice)

Německý jazyk

VELIKONOCE – OSTERN 

 • Hallo alle! Tento krátký týden před Velikonocemi necháme stranou 6. lekci a naučíme se nějaká slovíčka spojená právě s těmito svátky. Meet bude v pondělí a součástí něj bude test z OV, takže na NJ zbyde jen chvíle. Do té doby si připravte následující: 
 • Najděte si slovíčka k obrázkům v přiloženém souboru (někdy nemusí být jasné, co se obrázkem myslí, ale nevadí, zapoj fantazii, aspoň se nám sejde více slovíček 🙂 ). Ostern-Vokabeln
 • Pro pobavení písnička se zvuky zvířat – jak jednotlivá citoslovce zní v němčině (např. pes dělá haf haf, v nj Hund macht wau wau) – budeme s tím pracovat některou následující hodinu NJ: https://www.youtube.com/watch?v=o7 ihxQe 4QA

Fyzika

Dějepis

 • Pracujte na svých referátech a nezapomeňte na souhrn výkladu jako výpisky pro spolužáky. Celý meet bude o vašich prezentacích (pořadí půjde podle abecedy)
 • Referáty 1815-1914 – zadání: (1 normostrana textu + prezentace o nejméně osmi slidech – včetně úvodu, závěru a použitých zdrojů)
Arifaj – Osmanská říše
Barták – Itálie
Csatová — Německo
Dotlačil – Habsburská monarchie
Havlová – Kníže Metternich
Heynová – Ferdinand Dobrotivý
Horčička – Velká Británie
Klempa – Francie
Malík – Krymská válka
Prokopec – Rusko
Růžková – USA
Salamon – Abraham Lincoln
Trampešková – Alexandr Bach a “Bachův absolutismus”
Veselý – Japonsko a Čína

Přírodopis

TRÁVICÍ SOUSTAVA -UŽITEČNÉ ŽIVINY

 • Přečti učebnice strana 81-83
 • Do sešitu píšemně odpověz otázky 1-5 na straně 83
 • Přepiš do sešitu přehled vitamínů strana 83

Zeměpis 

LIBERECKÝ KRAJ

Občanská výchova

 • test “JEDNÁNÍ A STRES” – proběhne v pondělí 29.3. na meetu (kdo se meetu nezúčastní, dostane náhradní test s jinými otázkami)
 • na co se zaměřit?
  • Co je stres a jak mu předcházet?
  • Co je konflikt a jak ho řešit?
  • Asertivita – co je a co není asertivní?
 • učivo: https://drive.google.com/drive/folders/12ivInnaQL9_ZRGk9Ci5LHIfvHjhWgVRQ 

Výchova ke zdraví

 • uč. 103 – splnit do sešitu úkol – tužka

Tento týden platí rozvrh týdne A.
 
ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky podst. jmen – úkol bude na google disku
 • skladba –  čárka v souvětí, druhy vedl. vět  –  procvičíme na meetu v pondělí, vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadán úkol – na google disku
 • literatura – J.A.Komenský – prezentace – konzultace na meetech průběžně
 • meety: pondělí od 8 hodin, středa od 9 hodin, pátek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Čtení, opakování látky
 • učebnice: 51/6a, 52 (přečíst článek)
 • pracovní sešit: 42/3, 43/4
 • I. skupina: cvičení na disku
 • II. skupina: cvičení na disku

Německý jazyk

Fyzika

Dějepis

 • PÍSEMNÁ PRÁCE – VFR (s. 44-54)
 • Rada: soustřeďte se na všechny modré a oranžové rámečky.
 • Referáty 1815-1914 – zadání:
  • (1 normostrana textu + prezentace o nejméně osmi slidech – včetně úvodu, závěru a použitých zdrojů)
Arifaj – Osmanská říše
Barták – Itálie
Csatová — Německo
Dotlačil – Habsburská monarchie
Havlová – Kníže Metternich
Heynová – Ferdinand Dobrotivý
Horčička – Velká Británie
Klempa – Francie
Malík – Krymská válka
Prokopec – Rusko
Růžková – USA
Salamon – Abraham Lincoln
Trampešková – Alexandr Bach a “Bachův absolutismus”
Veselý – Japonsko a Čína

 

Přírodopis

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

Zeměpis 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Občanská výchova

BANKY

 • Udělej si cca 45 minut času, nejlépe dopoledne. Možná bude stačit méně. Připrav si otázky – buď si je opiš, nebo vytiskni a nalep do sešitu. (Nepiš do sešitu odpovědi bez otázek! To jaksi postrádá smysl a při učení nebudeš vědět, o co se jedná). Pusť  si video a odpovídej během něj na otázky. Pak zápis vyfoť  a pošli na mail nebo ulož na disk.
 • Než klikneš na odkaz, čti! Po rozkliknutí odkazu se objeví video trvající asi minutu. Pod popisem videa je napsáno: Z pořadu: Bankovkovi a hned vedle je podtrženo „Přehrát celý pořad (14 min)“na to klikni a teprve toto video sleduj! (bohužel nelze odeslat odkaz přímo na celý pořad). 
 • https://edu.ceskatelevize.cz/video/217-banka?vsrc=porad&vsrcid=bankovkovi
 • nadpis: BANKY (distanční výuka)
  • otázky:
 1. Jaké znáš peněžní služby?
 2. Co je peněžní transakce?
 3. Co je “zůstatek”?
 4. K čemu slouží internetové bankovnictví?
 5. Je lepší mít všechny své peníze schované doma, nebo je mít na bankovním účtě? Nebo je podle Tebe lepší ještě něco jiného?
 6. VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE: Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?

Výchova ke zdraví

 • uč. 103 – přečíst, do sešitu zápis

 
ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 

Český jazyk

 • opakování pravopisu – tvary zájmen – úkol bude na google disku
 • skladba –  čárka v souvětí, druhy vedl. vět  –  procvičíme na meetu v pondělí, vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadán úkol – na google disku
 • literatura – J. A. Komenský – prezentace – konzultace na meetech průběžně
 • meety: pondělí od 8 hodin, středa od 9 hodin, pátek od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Budoucí čas – tvoření vět
 • učebnice: 51/3
 • pracovní sešit: 41/4, 5
 • I. skupina: cvičení na disku
 • II. skupina: zadáno na meetu

Německý jazyk

Fyzika

 • Záznam a reprodukce zvuku – s. 86-88 + https://www.youtube.com/watch?v=7ujRyf93fcw&ab_channel=FyzikazOhrady 
 • To je pro tento týden vše, zbytek času věnujte přípravě na písemnou práci – témata znáte.
 • Na meet pak mějte všichni zajištěnou funkční kameru a pokud pracujete na stolním PC, připojíte se současně také z telefonu nebo tabletu.

Dějepis

 • Příprava na opakovací písemnou práci – VFR (s. 44-54)
  • Rada: soustřeďte se na všechny modré a oranžové rámečky.
 • Referáty 1815-1914 – zadání:
  • (1 normostrana textu + prezentace o nejméně osmi slidech – včetně úvodu, závěru a použitých zdrojů)
Arifaj – Osmanská říše
Barták – Itálie
Csatová — Německo
Dotlačil – Habsburská monarchie
Havlová – Kníže Metternich
Heynová – Ferdinand Dobrotivý
Horčička – Velká Británie
Klempa – Francie
Malík – Krymská válka
Prokopec – Rusko
Růžková – USA
Salamon – Abraham Lincoln
Trampešková – Alexandr Bach a “Bachův absolutismus”
Veselý – Japonsko a Čína

Přírodopis

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Zeměpis 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Občanská výchova

FINANCE

 • meet nebude, v pondělí bude němčina
 • Uzavřeli jsme velkou oblast “Osobnost”. Nyní vstupujeme do oblasti „Hospodaření“. První téma: Finance. 
 • Najdi si – nejlépe během dopoledne – zhruba 45 minut času (pokud máš tiskárnu a nemusíš otázky opisovat, bude stačit méně), shlédni video, odpověz na otázky do sešitu. Vyfoť, odevzdej.
 • Než klikneš na odkaz, čti! Po rozkliknutí odkazu se objeví video trvající něco přes minutu. Pod popisem videa je napsáno: Z pořadu: Bankovkovi a hned vedle je podtrženo „Přehrát celý pořad (13 min)“ – na to klikni a teprve toto video sleduj (bohužel nelze odeslat odkaz přímo na celý pořad). Poté, nebo klidně během (!!!), odpovídej na otázky.
 • https://edu.ceskatelevize.cz/video/220-vyvoj-penez?vsrc=porad&vsrcid=bankovkovi 
 • OTÁZKY:
  • Jaké ochranné známky proti padělání mají české bankovky? 
  • Uveď 5 různých měn.
  • Zjisti směnný kurz mezi českou korunou a tebou zmíněnými měnami. Použij k tomu webové stránky České národní banky.
  • Použil/a jsi už někdy cizí měnu? Kterou?
  • Koupíš si za peníze všechno? Svou odpověď trochu rozveď.

Výchova ke zdraví

 • uč. 102 – přečíst, do sešitu shrnutí

Rozvrh online hodin březen (Rozvrh je 14denní a týdny se liší v několika málo hodinách.)

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Český jazyk

 • opakování Tvarosloví– str. 30 – 31, probereme na meetu v pondělí 8.3. od 10 hodin 
 • skladba –  poměry mezi větami souřadně spojeným, čárka v souvětí  –  procvičíme na meetu v pondělí, vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadán úkol – na google disku
 • literatura – J. A. Komenský – prezentace – konzultace na meetu ve středu 10.3.  v 9 hodin a  v pátek 12.3. v 10 hodin

Matematika

 • bude zadáno na meetu

Chemie

 • bude zadáno na meetu

Anglický jazyk

 • téma: slovní porozumění textu, přítomný čas průběhový pro ujednání v budoucnosti
 • učebnice str. 50 (přečíst, dle toho vyplnit cvičení v pracovním sešitě)
 • pracovní sešit str. 40/1, 41/3 -> používáme přítomný průběhový čas (viz P.S. 78/4.4)
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • Na e-mail přijde formulář se cvičeními. Odevzdat do pátku 12. 3. do 10 hodin.

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

 • Přečti – učebnice strana 67-68-69-70
 • Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY
 • řiď se instrukcemi ve videu, rozděl si video na 3 kusy, je tam mnoho informací
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Občanská výchova

KONFLIKT

Výchova ke zdraví

 • uč. 101 – přečíst, do sešitu vypracovat úkol /kladívko/ – 5 jídelníčků pro 5 vývojových období

ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

Český jazyk

 • opakování Tvarosloví– str. 30 – 31, probereme na meetu v pondělí 22. 2. od 10 hodin – zaměřeno na číslovky
 • skladba –  poměry mezi větami souřadně spojeným, čárka v souvětí  –  procvičíme na meetu v pondělí 22.2., vyhodnotíme domácí přípravu a bude zadán kvíz
 • literatura – J.A.Komenský – prezentace – konzultace na meetu ve středu 24.2.  v 9 hodin
 • a  v pátek 26.2. v 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • téma: psaní, porozumění textu
 • pracovní sešit str. 39/5, 6 (šesté cvičení pouze II. skupina)
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • meet v úterý 23. 2. 2021 od 9 hodin
 • na e-mail přijde formulář s úkolem – odevzdat do pátku 26. 2. 2021 do 16 hodin 

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

OBĚHOVÁ SOUSTAVA
 • přečti učebnice strana 66.67
 • do sešitu: nakresli průřez tepnou, žilou, vlásečnicí
 • 1) Proč je stěna tepen silnější? Porovnej stavbu cév.
 • 2) Co je to ateroskleróza?
 • 3) Komu a za co je udělována Jánského plaketa?
 • 4) Znáš svou krevní skupinu?
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

PŘÍRODNÍ POMĚRY ČESKA
 • do slepé mapy ČR-(na disku si stáhni)- zakresli pohoří + nejvyšší hory v ČR
 • do slepé mapy doplň úmoří
 • Co je to úmoří? Vysvětli.
 • Co je to rozvodí? Vysvětli.
 • vytvoř tabulku v excelu a do ní napiš: název nádrže, vodní tok, na kterém leží, převládající účel vodní nádrže v našem regionu
 • zjisti z jakého regionu pochází DOBRÁ VODA,MATTONI,PODĚPRADKA,RÁJEC
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

STRES

 • oskenovaná učebnice str. 39 – 41 – stejně jako minulý týden
 • zápis do sešitu je k dispozici v zadání na disku
 • zápis vyfotit a odevzdat na e-mail nebo na disk

Výchova ke zdraví

 • uč. 100 – přečíst, do sešitu Model denní spotřeby potravin /pyramida/

 

ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

Český jazyk

 • opakování Tvarosloví– str. 30 – 31, probereme na meetu v pondělí 15. 2. od 8 hodin – zaměřeno na číslovky
 • skladba –  poměry mezi větami souřadně spojeným –  procvičíme na meetu v pondělí 15.2., bude zadán kvíz
 • literatura – J.A.Komenský – prezentace – na meetu ve středu 12.2. od 9 hodin! 

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • učebnice str. 48
 • pracovní sešit str. 38/3, 4
 • cvičení na disku

 

Německý jazyk

 • meet v úterý 16. 2. 2021 od 9 hodin
 • úkol: na e-mail vám přijde formulář – vyplnit do pátku 19. 2. 2021 do 16 hodin

Fyzika

Dějepis

Evropa mezi lety 1815 – 1848 (s. 67-69)

Snahy o sjednocení Itálie a Německa

Přírodopis

 • opakování SVALY
  • vysvětli písemně pojmy do sešitu:
  • kosterní svalstvo, svalové snopce, snopečky, šlachy, natahovače, odtahovače, svaly rotační, svaly ploché, svaly krátké, svaly dlouhé, svaly kruhové
  • Jak poznáš výron v kotníku? Jaká je první pomoc u tohoto poranění?
  • Co víš o historii olympijských her? Kde se budou konat nejbližší olympijské hry?
  • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

STARÁ ČESKÁ VYSOČINA A MLADÉ KARPATY
 • přečti učebnice strana 74,75
 • písemně do sešitu:
  • Vysvětli vznik vrásy.
  • Rozdíl mezi minerálem, horninou?
  • Jak vznikají horniny? Které druhy rozlišujeme?
  • Které horniny se nejčastěji vyskytují v České vysočině a v Karpatech?
  • Opiš modrý mini rámeček na straně 75
  • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

STRES

 • oskenovaná učebnice str. 39 – 41 (máte barevnou i černobílou verzi podle toho, co se vám bude líp číst)
 • v pondělí 15. 2. 2021 od 9 hodin meet, kde bude téma probráno a zadán úkol

Výchova ke zdraví

 • uč. 99 – přečíst, do sešitu zápis nejdůležitějšího
 

ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • téma: určité a neurčité členy
 • I. skupina (úterý):
  • učebnice 47/4 (přečíst, uděláme společně na meetu)
  • pracovní sešit 38/2
  • cvičení na disku
 • II. skupina (čtvrtek):
  • učebnice: 47/4
  • pracovní sešit 37/3, 4, 38/2
  • cvičení na disku

Německý jazyk

 • budou dva meety – v pondělí a v úterý
 • úkoly do pátku 12. 2. 2021 do 16 hodin:
  • PS 43/4
  • PS 42/ celá strana – dělali jsme na meetu, doplň písemně

Fyzika

Dějepis

 • Průmyslová revoluce v českých zemích (s. 60-61)
 • udělejte si prosím výpisky poctivě – je to krátké, ale velmi důležité téma.
 • O něco méně důležité pak jsou “Klasicismus, Empír a Romantismus”, nicméně vynechat je nemůžeme a navíc nám dotvářejí obraz své doby a navíc ostře kontrastují s realitou průmyslové revoluce (uč. s. 62-63) – zde si prosím vypište především charakteristické znaky a významné stavby, díla a osobnosti těchto směrů.
 • Život v první polovině 19. stol. probereme na meetu.

Přírodopis

SVALY

 • Učebnice: strana 65 přečti
 • Písemně do sešitu:
  • Charakterizuj typy svalové tkáně, jaké mají vlastnosti?
  • Uveď příčiny ochabování svalů, které svaly mají k tomu sklon?
  • Vymysli sestavu a nakresli 5 cviků:
   • HOLKY – posílení břišních svalů
   • KLUCI – zádových svalů
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

ČR

 • Přečti: učebnice 70,71 strana
 • Písemně do sešitu:
  • Kde najdeš Podkarpatskou Rus, jak je spojena s historii ČR?
  • Komu teď patří Podkarpatská Rus?
  • Napiš státy se kterými sousedíme a jejich hlavní města a vše ukaž si na mapě.
 • Udělej si tabulku a doplň:
  • Rozloha ČR
  • Počet obyvatel ČR
  • Hustota zalidnění ČR
  • Podíl městského obyvatelstva ČR
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolaztalhostice.cz

Občanská výchova

 • Umím se přiměřeně prosazovat?
  • scan učebnice str. 36-38
  • e-mailem přijde formulář k vyplnění do pátku 12.2.2021 do 16 hodin, který budu známkovat jako samostatnou práci

Výchova ke zdraví

 • uč. 98 – přečíst, do sešitu stručný zápis

ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • učebnice str. 46 (přečíst si komiks)
 • pracovní sešit str. 36/1, 2 (první cvičení je poslech, nahrávku vám dám na disk)
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Fyzika

 • Vlastnosti pružných těles: 64-65 (výpisky-ne pouze shrnutí, doporučuji doplnit o obrázky) 
 • Odpovězte písemně na otázky ze s. 66

Dějepis

 • Písemně (do sešitu) odpovězte na otázky z opakování na s. 55
 • Průmyslová revoluce v Evropě (s. 56-59) – výpisky podle textu a jednotlivých témat (ne shrnutí)

Přírodopis

SVALOVÁ SOUSTAVA
 • učebnice strana 63, 64 přečti
 • písemně do sešitu:
  • překresli a popiš stavba svalového vlákna
  • doplň text a přepiš do sešitu:
   • Svaly tvoří přibližně….% celkové hmotnosti těla. Největší podíl svalové hmoty je ………( až 75%), organické látky (24%) a anorganické látky (1%). V lidském těle se nachází asi ………..svalů. U dospělého člověka tvoří svalstvo 42% celkové tělesné hmotnosti. Vypočítej, kolik váží svalstvo tvého těla.
   • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

ČR 

Občanská výchova

 • Učivo bude probráno na meetu v pondělí.

Výchova ke zdraví

 • zopakovat lekci Člověk ve zdraví a nemoci
 • do sešitu uč. 95 – úkol (domeček) – alespoň 3 př.
 • uč. 97 – vpravo z legendy (4 fotografie – popiš, co nám ukazují)

 


ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování Tvarosloví– str. 26 – 27, probereme na meetu v pondělí 25.1. od 8 hodin.
 • skladba –  druhy vedlejších vět –  procvičíme na meetu v pondělí, bude zadán kvíz
 • literatura – renesanční literatura – na meetu ve středu 27.1. od 9 hodin! Vyhodnotíme kvíz!

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • učebnice str. 44/1 – přečíst (bude součástí cvičení na disku)
 • učebnice str. 45/2
 • pracovní sešit str. 35/5, 6
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • PS 47/ slovíčka – naučit (výslovnost zde: https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr Klikni na Lektion 5 a klikni na ikonu znázorňující Play)
 • online cvičení ze 4. lekce, která budou součástí testu: https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a64bc90195
  • Celé je to německy. 
   • 1. cvičení – doplňujete názvy předmětů ve škole podle obrázku (nezapomeňte dole překliknout na písmeno B, kde je další obrazovka tohoto cvičení)
   • 2. cvičení – Jak zní opak?
   • 3. cvičení – Která z možností znamená to samé, jako úvodní věta?
   • 4. cvičení – Doplň sloveso “haben”.
   • 5. cvičení – Přiřaď, co se hodí.
   • Cvičení 6 a 7 jsou na správnou rytmiku slov, to jsme nedělali.
 • PS 39/21
 • Vyfotit a poslat na mail nebo uložit na disk. Fotit tak, aby to bylo čitelné! (Doporučuji stáhnout nějakou aplikaci na skenování dokumentů).

Fyzika

 • Skupenské přeměny – uč. s. 54-62
 • Ke každé podkapitole si prosím udělejte srozumitelné výpisky (včetně příkladů)

Dějepis

 • Evropa na počátku 18. tol: s.49-54
  -udělejte si stručné poznámky k jednotlivým podkapitolám, nezapomeňte na velké shrnutí a výpisky doplňte časovou osou ze s. 54.

Přírodopis

 • KOSTRA
  • přečti strana 62 učebnice
  • odpověz písemně co je:
   lordóza, kyfóza, skolióza, ostoporóza, ostommalacie, artróza, dna, artritida, fraktura, ischias, rehabilitace
  • Nakresli symbol pro rentgenové záření, kde se v souvislosti s kosterní soustavou můžeš s tímto symbolem potkat?
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz  

Zeměpis 

 • ČESKO
  • přečti strana 69 učebnice
  • do sešitu:
  • nakresli státní vlajku, napiš hymnu
  • zjisti jak se řekne Česká republika: anglicky, francouzsky, španělsky, italsky
  • hlavní město
  • vypiš s kým sousedí ČR, která hranice s jakým státem je největší?
  • Rozloha ČR?
  • vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz 

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 •   uč. 97 – do sešitu splnit test /u tužky/, zapsat shrnutí

ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování Tvarosloví– str. 24 – 25, probereme na meetu v pondělí 18.1. od 8 hodin.
 • skladba –  čárka ve větě jednoduché –  procvičíme na meetu v pondělí 18.1. od 8 hodin, procvičíme druhy vedlejší vět  – bude zadán úkol – společná kontrola na meetu ve středu 20.1. od 9 hodin.
 • literatura – renesanční literatura – na meetu ve středu 20.1. od 9 hodin! Materiály na internetovém odkazu na disku!

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Téma: Časová pásma, město – slovní zásoba
 • učebnice: str. 41/1, 3
 • pracovní sešit: str. 34/1, 3; str. 35/
 • cvičení na disku

Německý jazyk

 • PS 37/14 – procvičování odpovědí JA/ NEIN/ DOCH
 • PS 37/16
 • PS 38/17a,b – sprechen (pokud si nepamatuješ, vem si k ruce učebnici)
 • PS 38/18 – sprechen
 • vše vyfoť  a ulož na disk (nejlépe na to vytvoř novou složku s datem), nebo pošli mailem

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • KOSTERNÍ SOUSTAVA
  • učebnice strana 60-61 přečti
  • do sešitu:
  • složení a stavba obratle
  • složení páteře
  • kostra hrudníku složení
  • složení horní a dolní končetiny
  • co je lordóza a kyfóza
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz 

Zeměpis 

 • EVROPSKÁ UNIE
  • přečti učebnice strana 68
  • do sešitu:
  • cíle EU
  • rada EU
  • Evropská komise
  • Evropský soudní dvůr
  • Evropský parlament
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz  

Občanská výchova

 • CELÝ ŽIVOT JE UČENÍM
  • sken učebnice str. 31 – 32, pročíst
  • zodpovědět následující otázky:
   • Jak rozumíš citátu Konfucia v úvodu kapitoly? Odpověz minimálně 6 větami, resp. 3 souvětími, ale čím více, tím lépe. 
   • „Jsou tři cesty k získání moudrosti. První je cesta vlastní zkušenosti, to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobením, to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta rozumového pochopení, to je cesta nejušlechtilejší.”
   • Je učení spojené nutně jen se školou?
   • Zeptej se rodičů, kdy se naposledy něco nového naučili. 
   • Který orgán v těle odpovídá za učení?
 • můžeš si to přepsat do sešitu, nebo vytisknout a do sešitu nalepit, každopádně vyfoť  a odevzdej

Výchova ke zdraví

 • uč. 96 – dokončit kapitolu a zapsat do sešitu – nádorová onemocnění

ROZVRH_MEETU_od_4_1_2021

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – PZprav18 – 19 cv. 42 – 46, probereme na meetu v pondělí 11.1. od 8 hodin.
 • skladba –  čárka ve větě jednoduché –  procvičíme na meetu v pondělí 11.1. od 8 hodin, procvičíme druhy vedlejší vět  – bude zadán úkol – společná kontrola na meetu ve středu 13.1. od 9 hodin.
 • literatura – renesanční literatura – na meetu ve středu 13.1. od 9 hodin!

Matematika

 • Bude zadáno na meetech.

Chemie

 • Bude zadáno na meetech.

Anglický jazyk

 • Téma: reálie, opakování, psaní emailu
 • učebnice: 40/1,3
 • pracovní sešit: 31/5; 32/1,2,5

Německý jazyk

 • uč. 32/8 b napsat do e-mailu (vzor: 1. Nein, 2. …)
 • slovíčka 4. lekce – PS 40 – 1. rámeček – předměty ve škole, 2. rámeček – názory, 3. rámeček – jazyky (To je nové! Poslechni si výslovnost v odkazu.)
 • uč. 32/9 a napsat do e-mailu (stačí napsat 1. Deutsch, 2. …) – je možné, že nebudeš vědět vše, ale aspoň to zkus 🙂
 • PS 37/15 a

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • KOSTRA HLAVY
 • Přečti učebnice strana 59
 • Do sešitu napiš rozdělení kostí hlavy na mozkovou část a obličejovou část a nauč se je najít a pojmenovat.
 • Písemně do sešitu:
  • 1.Co je to fontanela?
  • 2.Proč nejsou u novorozence lebeční kosti spojeny pevně?
  • 3.Jaký význam má kloubní spojení horní a dolní čelisti?
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • Najdi na mapy.cz/atlas  Sovětský svaz a carské Rusko a porovnej rozlohu,kde jsou rozdíly a proč?
  • Do sešitu písemně :
  • 1.Najdi na mapy.cz/atlas vegetační pásma a vypiš jaká hospodářská činnost převládá?
  • 2.Co je to věčnaja změrzlota (trvale zmrzlá půda) ? Co ji způsobuje? Jaké problémy se v souvislosti s ní vyskytují?
  • 3.Vyhledej  na mapy.cz/atlas kde žijí Tataři (v jaké části Ruska) ?Jaké vyznávají náboženství?
 • EVROPANÉ HLEDAJÍ CESTU K SOBĚ
  • Přečti učebnice strana 66,67
  • Do sešitu:
  • překresli vlajku Evropské unie
  • co symbolizuje tato vlajka?
  • kdy je Den Evropy a kdo a proč ji založil?
  • co je evropská měna a proč je?
  • vysvětli zkratku BENELUX a ukaž na mapy.cz/atlas

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 95 – přečíst, zápis do sešitu

ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – cvičení na čárku ve větě jednoduché n099 (na google disku). Jako pomůcku použijte materiál Psaní čárky ve větě jednoduché (na disku ve složce Čeština – Skladba – Pomůcky,přehledy). Ve stejném cvičení doplňte chybějící písmena! Odešlete jako google dokument!!!
 • skladba – druhy vedl. vět – procvičíme na meetu, pak vypracujte cv. Vedlejší věty TS  na google disku.
 • literatura – renesanční literatura – na meetu ve středu 6.1. od 9 hodin!

Matematika

 • Téma: Výrazy 
 • Plán meetů: 
  • ÚT: 5.1. – 8:00 až 8:45 hod,
  • ČT: 7.1. – 9:00 až 9:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).

Chemie

 • Téma: Periodická soustava prvků
 • Plán meetů: 
  • ČT: 7.1. – 10:00 až 10:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkol: na hodinu si každý žák připraví do sešitu Bohrův model atomu pro chemický prvek – Hliník.
 • Zopakuje si pojmy: valenční vrstva, valenční elektrony, volné elektrony, periody a skupiny v PSP

Anglický jazyk

 • Téma: Opakování látky, minulý průběhový čas, porozumění textu, slovní zásoba
 • učebnice: str. 36 – přečtěte si článek a odpovězte na otázky
 • pracovní sešit: str. 28 a 29
 • cvičení na disku – opakování časů a slovní zásoby

Německý jazyk

Fyzika

 • Milí osmáci, ve škole jsme začali probírat tepelné jevy, vaším úkolem bude:
 • zapsat definici tepla
 • opsat do sešitu tabulku měrné tepelné kapacity vybraných látek (s. 39)
 • zjistit, zda je možné konáním práce ovlivnit vnitřní energii tělesa (s. 41-42) (stručný zápis)
 • zjistit, k čemu se používá kalorimetrická rovnice a jak zní
 • (ve výpiscích odpovězte na položené otázky – nevypisujte celé kapitoly) 

Dějepis

 • Josef II. a jeho reformy (uč. s 38-39 – poctivé výpisky)

Přírodopis

 • KOSTERNÍ SOUSTAVA
 • Přečti učebnice strana 57
 • Přepiš SPOJENÍ KOSTÍ, PŘÍKLADY KLOUBŮ
 • Přepiš zelený rámeček nauč se kosti dle obrázku
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

 • VÝCHODNÍ EVROPA
 • Přečti učebnice strana 63,64,65
 • Najdi státy a vyhledej k nim hlavní města (Litva,Lotyšsko,Estonsko,Bělorusko,Ukrajina,Moldavsko,Rusko)
 • Opiš modrý rámeček strana 65
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • MYŠLENÍ
 • scan učebnice na disku – přečíst (str. 27 – 28)
 • zapsat zápis do sešitu a splnit úkoly – je k dispozici na disku v zadání
 • vyfotit zápis v sešitu a uložit na disk/odeslat e-mailem

Výchova ke zdraví

 •   učebnice 93 – 94 – přečíst, stručný zápis do sešitu

 


ÚKOLY OD 7. 12. 2020 DO 11. 12. 2020

Rozvrh meetů: 8.trida_meety

Český jazyk

Bude zadáno na meetu.

Matematika

Bude zadáno na meetu.

Chemie

Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

Zadáno ve škole.

Německý jazyk

Bude zadáno na meetu.

Fyzika

Zadáno ve škole: opakování k písemné práci.

Dějepis

Zadáno ve škole: opakování k písemné práci.

Přírodopis

shlédni videa o tkáních viz sešit

Zeměpis 

vyhledej a nauč se státy a hlavní města severní Evropy,střední Evropy,jižní Evropy

Občanská výchova

VNÍMÁNÍ

 • kopie/ pro ty, co nebyli ve škole – scan na disku ve složce učivo
 • přečíst a udělat zápis do sešitu nebo do kopie zvýraznit, co si myslíš, že je důležité – kontrola bude o prezenční týden

Výchova ke zdraví

Zadáno ve škole.

Výtvarná výchova

namaluj  obrázky ke kalendáři leden ,únor


ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku – test k přijímacím zkouškám –  konzultace na meetu v pondělí 23.11.
 • b) skladba – rozvíjející větné členy – procvičit na vzdělávacích webech, odkaz je na google disku, vypracování google formuláře Větné členy
 • c) dějiny literatury –  shrnutí období středověké literatury 
 • d) sloh – úvaha – bude tématem na meetu v pondělí 23.11.  – příprava samostatné práce

Matematika

Téma: Výrazy 

 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 17.11. svátek
 • Čt – 19.11. číselné výrazy, pořadí početních operací do pátku 20.11., 15 hodin

Chemie

V pondělí 23.11. hodina matematiky není.

 • Žák prostuduje učivo VODA z učebnice strana 17 až 19. Naskenované stránky (kdo nemá učebnici) jsou ve složce úkoly 20.11. v chemii. Poté vyřeší test zaslaný na g-mail. Termín do středy 25.11. 15 hod

Anglický jazyk

 • téma: předložky, budoucí čas will – předpovědi, minulý čas průběhový
 • dvě cvičení na disku
 • kvíz na emailu

 

Německý jazyk

 • zápor ve větě
 • vyplň formulář mailem 

Fyzika

Milí osmáci, 

Dějepis

Ahoj osmáci,

tento týden nás čeká  HABSBURSKÁ MONARCHIE V 18. STOL  a naše výrazná panovnice MARIE TEREZIE – uč. s. 35 -37

 

 • a dále na 10 min. nám již dobře známého Okénka do historie

 

 

Přírodopis

BIOLOGIE ČLOVĚKA

 • přečti učebnice strana 48-53
 • písemně do sešitu:
  1. co je HOMINIZACE,SAPIENTACE?
  2.Vypiš předchůdce člověka + kde a kdy žili?
  3.Rozdělení lidských plemen + jejich charakteristika.
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Zeměpis 

REGIONY EVROPY-STŘEDNÍ EVROPA,SEVERNÍ EVROPA

 • přečti učebnice strana 47-53
 • písemně do sešitu:
  1.vypiš státy a jejich hlavní města Střední a Severní Evropy, dokresli ke státům vlajky
  2.na PC na mapy.cz/atlas najdi všechny státy Střední a Severní Evropy
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • sken učebnice na disku – pročíst
 • zápis – vyfotit, poslat na e-mail vozenilkova@skolazalhostice.cz

Do zápisu zahrň pojmy:

nadání

talent

genialita

vlohy (dispozice)

schopnosti

inteligence

Výchova ke zdraví

 • uč. 91 – přečíst, do sešitu shrnutí

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n042 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 16.11.
 • skladba – přívlastek shodný, neshodný – procvičit na vzdělávacích webech, odkaz je na google disku
 • dějiny literatury –  literatura v době husitské – prostudovat příslušnou část v materiálu na google disku + bude to téma na pondělním meetu, následně zadán kvíz (Formulář google příjde mailem)
 • sloh – úvaha – bude tématem na meetu v pondělí 16.11. i ve středu 18.11. – příprava samostatné práce

Matematika

 • Téma: Procenta 
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 10.11. slovní úlohy na procenta splněno 11.11.
 • Čt – 12.11. slovní úlohy na procenta do pátku 13.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Oddělování složek směsí
 • Žák shlédne 2 videa na téma oddělování složek směsí: filtrace, destilace.
 • Poté vyřeší testové otázky v zaslaném testu na g-mail.
 • Vše do neděle 15.11.20 do 13 hodiny – v pondělní hodině 16.11. budeme se získanými informacemi pracovat.

Anglický jazyk

 • opakování, použití budoucího prostého času, slovní zásoba
 • cvičení na disku
 • test pošlu přes email

Německý jazyk

Fyzika

Milí osmáci, 

Dějepis

Ahoj osmáci,

tento týden trochu přibrzdíme a za pomocí následujících videí si zopakujete Petra I. a Kateřinu Velikou:

Přírodopis

BIOLOGIE ČLOVĚKA
 
 • přečti učebnice str.45-47
 • vysvětli písemně pojmy:ANTROPOLOGIE,SOMATOLOGIE,ANATOMIE,FYZIOLOGIE,GENETIKA,HYGIENA,
  PATOLOGIE,ETOLOGIE,EVOLUCE,ETNIKA
 • napiš do sešitu tabulku str.47 + zelený rámeček
 • Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Zeměpis 

PROMĚNY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • přečti učebnice 39-46 str.
 • písemně do sešitu modrý rámeček str.46
 • písemně do sešitu :
  1)výhody/nevýhody centrálně řízené ekonomiky(co to je, kde apod.)
  2)typy evropského zemědělství
  3)překresli a popiš graf str.41(typy elektráren)
  4)základní faktory rozmístění průmyslových podniků (4ks)
 • Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • přečíst materiály ve složce (jaký jsem1- 3)
 • najdi na internetu rozdíl mezi egoistou a altruistou
 • procvičování v appkách:

https://learningapps.org/watch?v=pzkmpjyx320

 • test – ve středu formou formuláře na e-mail

Výchova ke zdraví

 • uč. 89 – 90 – přečíst, do sešitu zapsat to nejdůležitější

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n041 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 9.11.
 • b) skladba – zápor – bude tématem na meetu v pondělí, pak bude zadán úkol
 • c) dějiny literatury –  literatura v době husitské – prostudovat příslušnou část v materiálu na google disku + bude to téma na pondělním meetu.
 • d) sloh – úvaha – bude tématem na meetu ve středu 11.11. – příprava samostatné práce

Matematika

 • Téma: Procenta 
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 3.11. výpočet základu – procenta splněno 5.11.
 • Čt – 5.11. výpočet slovních úloh na procenta do pátku 6.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Oddělování složek směsí
 • Ve složce úkoly CH8 je vypracovaný zápis učiva – Oddělování složek směsí. Přepsat zápis do sešitu podle návodu, ofotit a poslat mi do neděle 8.11.20 do 15. hodiny. Je nutné mít zápis před pondělní hodinou 9.11., se zápisem budeme pracovat.

Anglický jazyk

 • opakování minulého času, budoucí prostý čas (will), slovní zásoba

 • cvičení na disku

 • kvíz

Německý jazyk

 • ve složce “učivo” máte přehled časování sloves – naučit
 • vyplnit formulář, který vám přijde na e-mail
 • vytvořit ve své složce na disku google dokument, kam napíšeš cvičení 4 ze strany 25 v pracovním sešitě (PS 25/4)

Fyzika

Milí osmáci, 

 • Začínáme tzv. jednoduché stroje. Tento týden vás čekají páky – uč. s. 27-29. Dobře pročtěte, udělejte si srozumitelné výpisky doplněné obrázky a připravte si na meet případné otázky.

Dějepis

Ahoj osmáci,

tématem tohoto týdne jsou absolutistické monarchie 17. a 18. stol (Francie, Prusko a Rusko)  = uč.s. 27-32. Výpisky si prosím udělejte pouze stručné. Tento týden bez videí a prezentací.

Z obou témat si prosím udělejte výpisky.

Přírodopis

SAVCI-BIOMY SVĚTA/DOROZUMÍVÁNÍ SAVCŮ
 
 

Zeměpis 

EVROPA OBYVATELSTVO
 
 

Občanská výchova

Téma: Já a moje já

 • přečíst nafocené materiály na disku “moje_ja1” – “moje_ja7” (NEJDE o sedm stran!!)
 • vyplnit formulář, který přijde na e-mail

Výchova ke zdraví

 • uč. 87-88 napsat do sešitu stručný zápis této kapitoly

ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – psaní přejatých slov – doplňovací cvičení n108 na gdisku 
 • skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent –  procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – bude tématem na meetu v pondělí
 • dějiny literatury –  literatura doby Karla IV. – prostudovat příslušnou část v materiálu na google disku + bude to téma na pondělním meetu.
 • sloh – úvaha – bude tématem na meetu, pak zadána práce

Matematika

 • Téma: Procenta 

Zopakuje si probrané učivo – procenta: zápis % pomocí zlomku a desetinného čísla, přepis zlomku a desetinného čísla jako počet %, výpočet 1% z celku, výpočet celku z počtu %. Vše podle úkolu na 30.10. a meetu v PDF souboru uloženém na disku.

Chemie

 • Téma: Směsi

Test CH8_Směsi v google formulářích. Přijde na g-mail žáka.

Anglický jazyk

 • téma: likes (like swimming…)
 • otázky v minulém čase
 • nepravidelná slovesa
 • pracovní list ve složce na disku
 • kvíz

Německý jazyk

 • učebnice str. 19/11 TABULKA
 • formulář na e-mailu (koncovky sloves, gern/nicht gern)
 • slovíčka str. 23 (na disku máte audio soubor s výslovností)

Fyzika

Milí osmáci, 

ve třetím týdnu distanční výuky nás čeká opravdový fyzikální oříšek a tím je stroj zvaný perpetuum mobile. Přečtěte si o něm na stranách 22-24 a kromě výpisků si zkuste odpovědět na otázky na konci kapitoly.

 

Druhým tématem, které však s tím prvním velmi úzce souvisí, je účinnost (s. 25-26). Kromě výpisků si také rozepíšete vzorec pro její výpočet. Se souvisejícími pojmy jako příkon a výkon vám může pomoc toto “cizojazyčné” video:  https://www.youtube.com/watch?v=P8aq6MLEGME&ab_channel=MarekBalazovic 

 • Doporučuji si též zapsat alespoň část údajů z tabulky k účinnosti různých zařízení na s. 26 nahoře

Dějepis

Ahoj osmáci,

tento týden se podíváme na významné evropské státy konce 17. a 18. století.
Konkrétně se zaměříme na Anglii (uč. s 21-23) + video: https://www.youtube.com/watch?v=fz-NvN4eEFA&ab_channel=DanielBurkart

a Spojené státy americké (uč. s. 24-26) Zde do svých výpisků zahrňte i dva nejvýznamnější americké svátky (Den díkůvzdání a Den nezávislosti) a napište, co stálo za jejich vznikem

Z obou témat si prosím udělejte výpisky.

Přírodopis

SUDOKOPYTNÍCI,PRIMÁTI
 
 

Zeměpis 

EVROPA -OBYVATELSTVO,MIGRACE

Občanská výchova

 • Navždy v pubertě?
 • učebnice na disku
 • formulář na e-mailu

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 85 86 – přečíst, do sešitu shrnutí

SCHŮZKA S RODIČI PŘES VIDEOHOVOR

V úterý 27. 10. 2020 v 17.45 hod proběhne třídní schůzka přes videohovor.

Přihlaste se prosím přes e-mailové klienty svých dětí, kam přijde pozvánka.

Děkujeme.


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen (PoJ) – doplňovací cvičení n034 na gdisku
 • b) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – procvičovat na vzdělávacích webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 • c) dějiny literatury – vznik česky psané literatury – prostudovat příslušnou část v materiálu Počátky literatury v českých zemích + čerpat informace z materiálu Středověká literatura na území Čech. Vypracovat odpovědi na zadané otázky: zadání trvá!
 • 1. Jak se jmenovala nejstarší česká píseň a jakou plnila funkci?
 • 2. Kdo byl opěvován v české Alexandreidě?
 • 3. Čím byla A. významná ve vztahu k evropské literatuře?
 • 4. O co se snaží autor Dalimilovy kroniky?
 • 5. Proč byly nejstarší literární památky psány ve verších?
 • 6. naučit se nazpamět píseň Hospodine, pomiluj ny….

Matematika

 • Téma: Procenta
 • Na google disku M8 je uložen PDF soubor s meetem ze dne 22.10.20. Žák si zopakuje probrané učivo.
 • Úkol – pracovní list (výpočet 1%, zápis % zlomkem a desetinným číslem, výpočet základu z %)

Chemie

 • Téma: Směsi
 • Na google disku je uloženo video – CH8_1_Směsi a jejich základní typy: video shlédnout a provést zápis do sešitu dle návodu ve videu.

Anglický jazyk

 • opakování časů

 • veškeré materiály ve svých složkách na disku (trénovat časy!)

 • cvičení ve své složce – bližší zadání napíši do složky Anglický jazyk na disku

Fyzika

Milí osmáci,

v druhém týdnu distanční výuky nás čekají „přeměny energie“ (uč. s. 18-19) a „zákon o zachování energie“ (s. 20-22)

 • Tato témata jsou opravdu snadná a stačí si zapsat a zapamatovat pouze jednoduché poučky (ty jsou zapsané v modrých rámečcích). Z těchto kapitol si udělejte stručné výpisky a po prázdninách se společně pokusíme přijít na kloub zařízení s názvem perpetuum mobile. Obě témata prázdninového týdně k tomu budete nutně potřebovat.
 • Nezapomeňte se také podívat na následující video:
 • Žákovský projekt na přeměny energie (třeba to někoho z vás inspiruje k vlastní tvorbě:-): https://www.youtube.com/watch?v=7wNG-x03pus

Dějepis

Ahoj osmáci,

tento týden se podíváme na pozoruhodné období lidských dějin, které prostoupilo umění, kulturu i každodenní život obyvatel Evropy.  

Další materiály, obrázky, prezentace a videa (včetně několika dílů našich oblíbedých „Dějin udatného českého národa“) naleznete v učebně a na google disku)

Přírodopis

 • shlédni video https://www.youtube.com/watch?v=5o58ij-yDcA
  Napiš z čeho se skládá žaludek?
  Vypiš příklady sudokopytníků.
  Dle čeho se jmenují sudokopytníci a lichokopytníci?
  Písemně do sešitu a pošli na mail (krejcikova@skolazalhostice.cz)

Zeměpis

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 84 – přečíst 

Německý jazyk

 • PS 19/11, 20/13 (pomoc uč.19/11 tabulka) –  VYFOTIT, NEskenovat! a uložit na disk
 • slovíčka PS str. 23, na disku je zvukový soubor s výslovností
 • opakovat koncovky časování sloves

Občanská výchova

 • osobnost – pokračujete v projektu
 • osobnost – učebnice (přečíst) a úkol na disku (vypsat do sešitu, vyfotit na disk)

ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen (PřJ) – doplňovací cvičení n052 – 147,148, 149 na gdisku
 • b) skladba – věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent – učebnice str. 66 – 68 – bude procvičeno na meetu, poté bude zadán úkol
 • c) dějiny literatury – vznik česky psané literatury – prostudovat příslušnou část v materiálu Počátky literatury v českých zemích + čerpat informace z materiálu Středověká literatura na území Čech. Vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Matematika

 • Téma: Poměr, úměrnost
 • Na google disku je uložený pracovní list – 3 cvičení.

Chemie

 • Téma: Člověk za mimořádných událostí (havárie, úniky látek)
 • Žáci prostudují materiál týkající se „Zásad chování při havárii s únikem nebezpečných látek“ (str. 102 – 105).
 • Shlédnou video – zásah záchranných složek při úniku čpavku v chemickém provozu.
 • Vypracují zápis do sešitu dle osnovy.

Anglický jazyk

 • Opakování minulého prostého času. Listy rozdané ve škole z pracovního sešitu str. 5/4-7. Další cvičení na Gdisku ve své složce se jménem.

Fyzika

Milí osmáci, instrukce k učivu na tento týden jsem vám dával během středečního meetu.

Naším tématem bude práce a výkon, což jsou dvě základní fyzikální veličiny, jež nás pomohou uvést do problematiky „energie“, což je jedna ze zásadních oblastí celé fyziky vůbec.

Strany 8 – 12 si důkladně prostudujte, udělejte si z nich výpisky a vzorečky, na které při tom narazíte, si zapište na desky sešitu a rozepište si je i slovně (jak vám to se vzorci vždycky dělám já).

Na straně 10 se pokuste vyřešit otázky a úkoly a pokud dokážete vypočítat první příklad, napište mi výsledek a postup řešení do odpovědi „Dobrovolného úkolu“ .

Na příštím meetu si práci i výkon projdeme společně, tak si poznamenejte případné otázky k tomu, čemu nebudete rozumět. Do materiálů přidávám dvě výborná videa, která dané jevy vysvětlují opravdu polopatě. odkaz zde: https://classroom.google.com/c/OTgzNjkyODI3OTNa/m/OTgzNzAxNjY2MjFa/details

 Pokud by vám nepomohla učebnice ani video, můžete se obrátit na mě a já k tomu udělám nějaké doučování). Všichni jste projevili zájem o práci v učebně, ale protože se meetu nezúčastnil Petr M., zůstává možnost odevzdávat úkoly i na sdílený disk (jako na jaře).

Dějepis

Milí osmáci,

naším prvním tématem z dějin novověku bude uspořádání Evropy a světa po obrovském a krvavém náboženském konfliktu, který vešel do dějin jako třicetiletá válka. Opravdoví fajnšmekři se mohou podívat také na dokumentární filmy Defenestrace 1618, Bůh s námi, nebo Poprava 27 českých pánů (pokud by ani fajnšmekři neměli čas na všechny, vyberte si alespoň jeden z nich)

Vaším úkolem bude si tuto událost připomenout.

Z učiva, které budeme zapisovat do sešitu to pak budou výpisky z učebnice k výsledkům třicetileté války ze stran 9-14 (stačí pozorně pročíst a samotné výpisky udělat ze zkráceného shrnutí na str. 13) . K typům monarchií stačí zapsat schematické  rozdělení z prostředka strany 14.

Veškeré materiály naleznete zde:  https://classroom.google.com/c/MTQ5NzUxMDYyNDEy/m/MTg2ODYyMjk1NzAz/details

Doporučuji též podívat se i na krátkou prezentaci k baroku, které bude naším příštím tématem.

Přírodopis

 • PLOUTVONOŽCI,KYTOVCI,CHOBOTNATCI,LICHOKOPYTNÍCI
  -učebnice str.29-32 přečti
  -do sešitu:
  -napiš zástupce ploutvonožců,kytovců,chobotnatců,lichokopytníků
  1)Které 3 velké šelmy se vyskytují na území ČR?
  2)Které lasicovité šelmy žijí v našich lesích?
  3)Nakresli a popiš nohu lichokopytníka
  4|)Z čeho vznikl chobot slona?K čemu slouží?
  5)Vyjmenuj hlavní znaky lichokopytníků?Co vedlo z jejich vzniku?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Zeměpis

 • BUDE EVROPANŮ UBÝVAT?POHYB OBYVATELSTVA
  -učebnice str.28-30 přečti
  -do sešitu:
  -opiš modrý rámeček 29,30 str.
  1)Které historické události byly příčinou velkého vystěhovalectví z Evropy?
  2)Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění Evropy?
  3)Jak se jmenuje vědní disciplína ,která studuje obyvatelstvo?
  4)Co ovlivňuje porodnost a úmrtnost v Evropě?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.

Výchova ke zdraví

 •  učebnice str. 82 – 83 – přečíst + do sešitu shrnutí

Německý jazyk

 • učebnice 18/6 – přečíst text a napsat text o svém kamarádovi 
 • PS 18/7, 8 

Občanská výchova

 • téma “osobnost”
 • linie mého života a důležité momenty – přesné zadání na sdíleném disku nebo e-mailem

Český jazyk  12. – 16.října

 • a) opakování pravopisu – koncovky podst. jmen: cvičení zadané na Gmailu doplňte a odešlete jako přílohu na můj učitelský gmail.
 • b) dějiny české literatury – přečíst studijní materiál Literatura na českém území (rozdáno ve škole) a připravit si odpovědi na otázky (v gmailu) – proberou se na meetu 14.10. v 8,25 hodin.

Matematika

 • Úkoly 12.10. až 14.10.2020
  • M8
 • Číslo a početní operace – vytisknout (vlepit do sešitu) nebo přepsat (pouze příklady) a vypočítat. Poslat ofocené na můj email.
 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • Téma: Trojčlenka
 • Vypracuj 3 slovní úlohy s využitím trojčlenky. Urči, zda se jedná o přímou a nepřímou úměrnost – dle toho sestav trojčlenku. Ve slovní úloze 3 vypracuj tabulku a graf závislosti dvou veličin. Z grafu urči druh úměrnosti.
 • Úlohy jsou na google disku 8. třída

Chemie

 • CH8
 • Test na procvičování laboratorního náčiní a pomůcek. Bude přílohou emailu.
 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • Téma: Vlastnosti látek
 • Na e-mail Ti přijde test k vyplnění. Bude zaměřen na vlastnosti látek, skupenství a přechody skupenství.

Anglický jazyk

 • Mixed tenses – časy, materiál k přečtení a cvičení k dispozici na emailu.

PŘÍRODOPIS 8.tř 12.10.2020

 • Přečti učebnice str. 22-23 HLODAVCI
  • -zapiš do sešitu:
  • ??uveď nejpočetnější zástupce hlodavců,podtrhni chráněné druhy
  • ??napiš rozdíly mezi potkanem x krysou
  • ??jak se krysy podílely ve středověku na šíření moru
  • doplň pracovní list – na googl disku

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10. do 16. 10. 2020
 • ŠELMY
 • -přečti str.25-28 učebnice
 • -do sešitu:
  1.Na jaké skupiny dělíme šelmy?
  2.Vypiš k jednotlivým skupinám zástupce
  3.Jaké šelmy se přizpůsobily k životu na stromech a k životu na pláních?Jak se liší způsob       lovu?
  4.Kdo může přenášet vzteklinu?Jak se chránit před vzteklinou?
  5.Proč panda nemůže řit jinde než v horských krajinách Číny?
 • Vypracuj pracovní list v příloze.
Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.

NĚMECKÝ JAZYK

 • Hobby, časování sloves
  • 1. Telefonem vyfotit a poslat na e-mail hotové cvičení z učebnice 17/3a přepsané do sešitu.
  • 2. PS 17/3a, b, c –  ČTĚTE ZADÁNÍ!
  • 3. PS 18/4

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • bude zadáno ve středu

ZEMĚPIS 8.tř.12.10.

 • Přečti učebnice str.21-25 PŘÍRODNÍ POMĚRY EVROPY
 • Do sešitu:
  • -do slepé mapy, máš v sešitě již jsme do ní psali, zakresli a popiš barevně přírodní oblasti ze strany 21
  • -vypiš 8 přírodních oblastí Evropy
  • -doplň mapu v příloze, vyplň všechna okénka

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10.  do 16. 10. 2020
 • 14.10.PŘÍRODNÍ ZDROJE V EVROPĚ
 • -učebnice str.26,27 přečti
 • -do sešitu:
 • -vysvětli pojmy OBNOVITELNÉ ZDROJE x NEOBNOVITELNÉ ZDROJE
 • -Jak působí na krajinu povrchová těžba uhlí? Co je to rekultivace?
 • -opiš modrý rámeček do sešitu str.27
 • -vypracuj pracovní list v příloze

Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.


Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 82 – 83- NESHODY V MANŽELSTVÍ – přečíst, do sešitu zapsat shrnutí…