9. TŘÍDA

SLEDUJTE SVOU SDÍLENOU 9.  TŘÍDU NA GOOGLE DISKU A SVÉ MAILOVÉ ÚČTY

ROZVRH MEETŮ 9. třída

TÝDEN OD 17.5.2021 DO 21.5.2021 JE TATO TŘÍDA PREZENČNĚ VE ŠKOLE!!!

ÚKOLY OD 10.5. DO 14.5. 2021

Český jazyk

 • pravopisné opakování – velká písmena – zadání na google disku 
 • skladba – čárka ve větě jednoduché – přístavky – procvičíme na meetu v pondělí 10.3. v 9 hodin 
 • literatura –  Havel – Audience, přečíst polovinu hry
 • meet: odkaz v kalendáři a v gmailu

Matematika

 • Budou zadány pracovní listy.

Chemie

 • Budou zadány pracovní listy.

Anglický jazyk

 • Bude dodáno

Německý jazyk

 • Úkol bude zadán v úterý na meetu.

Fyzika

 • Uč s. 82-85
 • přečíst + výpisky

Dějepis

 • uč. s. 96-97
 • přečíst + výpisky

Přírodopis

 • Budou zadány pracovní listy.

Zeměpis 

 • v mailu máte pojmy z Evropy a zakreslete do slepé mapy (dostali jste ve škole)

Občanská výchova

 • Uč. s. 70-72
 • přečíst + výpisky

Výchova ke zdraví

 • uč. 118 – přečíst, do sešitu zápis

ÚKOLY OD 3.5. DO 7.5. 2021

Český jazyk

 • pravopisná opakování – shoda přísudku s podmětem – zadání na google disku
 • skladba – větná interpunkce – shrnutí, procvičíme na meetech, úkol bude na google disku
 • literatura –  poválečná literatura
 • meety: dle rozvrhu konzultací

Matematika

 • Funkce, přímá a nepřímá úměrnost UČ algebra 64-65

Chemie

 • Nebezpečné přírodní látky, drogy   UČ 42-45 

Anglický jazyk

 • Bude doplněno

Německý jazyk

KLEIDUNG UND WETTER (OBLEČENÍ A POČASÍ)

 • začínáme novou lekci
 • úkoly budu dodávat v průběhu týdne

Fyzika

 • Radioaktivita a její využití – s. 75-79
 • přečíst + výpisky

Dějepis

 • 50.-60. léta – uč. s. 94-97
 • přečíst + výpisky

Přírodopis

 • Vnější geolog. činitelé (zvětrávání) UČ 65-67  

Zeměpis 

 • REFERÁTY ČR

Občanská výchova

 • Popiš v 5 větách podobu svého vysněného povolání.

Výchova ke zdraví

 • uč. 116 – 117 – přečíst, do sešitu zapsat – str. 116 /dalších 5 znaků zdravého rodinného soužití/, str. 117 /vpravo – protidrogové instituce/

Rozvrh meetů od 12.4.2021

ÚKOLY OD 26. 4. DO 30. 4. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – pravopisná opakování – zadání na google disku
 • skladba – všestranný větný rozbor – procvičíme na meetech
 • literatura –  Josef Kainar – život a dílo

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Bude zadáno během víkendu.

Německý jazyk

 • úkol: 2 x aplikace (výsledek vidím v aplikaci, není třeba nic odevzdávat, jen se musíte na začátku podepsat (Petrové i s iniciálou příjmení))

Fyzika

Dějepis

 • Jelikož nás ještě čeká diskuse k minulému tématu ČSR po WWII, budete mít za úkol “pouze” Evropu v 50. letech (s. 94-95). Důkladně si ji prosím přečtěte (včetně všech rámečků okolo) a za výpisky vám pak bude stačit shrnutí.
 • Před meetem si ale znovu zopakujte poválečné ČSR pro společnou diskuzi.

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • DOPOŠLETE MI PROSÍM REFERÁTY  KE KONTROLE.

Občanská výchova

 • K diskuzi na meetu si nastudujte a do sešitu udělejte poznámky z témat na s. 67-72 (výpisky z toho můžete dělat tento i příští týden, ale přečtené to prosím mějte do meetu a udělejte si také poznámky, která další témata, podle vašeho názoru, patří mezi další velké problémy současného světa).

Výchova ke zdraví

 • uč. 114 – přečíst, do sešitu zápis
 • uč. 115 – přečíst, do sešitu tabulku

ÚKOLY OD 19. 4. DO 23. 4. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – pravopisná opakování – zadání na google disku
 • skladba – všestranný větný rozbor – procvičíme na meetech
 • literatura –  Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, ukázky z filmu
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • MEET VE STŘEDU 21. 4. 2021 OD 9:00
 • KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
 • PROCVIČOVÁNÍ – PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PODSTATNÁ JSMÉNA
 • ÚKOL NA ŠKOLNÍCH EMAILU

Německý jazyk

EINKAUFEN

Fyzika

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
OD PONDĚLÍ 19.4. DO PÁTKU 23.4. BUDE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚNÁ DIDAKTA!!!
APLIKACI NA SVÝCH POČÍTAČÍCH MÁTE JIŽ NAINSTALOVÁNU Z MINULÉHO ROKU A POKUD NE, STÁHNETE SI JÍ NA STRÁNKÁCH WWW.DIDAKTA.CZ (PIN JE: AXU3 )
BĚHEM MEETŮ BUDEME V TOMTO TÝDNU S PŘÍSLUŠNÝMI PROGRAMY PRACOVAT, BUĎTE NA TO TEDY PROSÍM PŘIPRAVENI A MĚJTE JE FUNKČNÍ.
S PŘÍPADNÝMI TECHNICKÝMI POTÍŽEMI SE NA MĚ MŮŽETE OBRACET, ALE PAMATUJTE, ŽE DIDAKTA FUNGUJE POUZE NA ZAŘÍZENÍCH S OPERAČNÍMI SYSTÉMY WINDOWS A LINUX (TEDY NIKOLIV NA ANDROIDECH ANI IOS)

Dějepis

 • Na meetu jsme již začali téma poválečné dekolonizace a v tomto širokém tématu budeme pokračovat i tento týden. Ze stran 84-85 si udělejte stručné výpisky a rovnou můžete začít číst a vypisovat i další téma: Československo po 2. světové válce. Následující týden k němu přidáme ještě videa a prezentace, proto se vám hotové výpisky ze stran 86-93 budou velmi hodit a na meetu tak budeme mít více času a příležitostí o tomto období diskutovat.

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • prezentace vašich referátů, připravte si propagační referáty na ČR (někteří jste již začali posílat)
 • zopakujte si ČR,budeme psát test  a také prezentovat vaše referáty

Občanská výchova

 • Dobrý den,
  ty aktivní z vás, kteří se zapojovali do diskuse během meetu bych tímto rád ještě jednou pochválil, protože bylo vidět, že fungování finančních ústavů rozumíte a vaše finanční gramotnost je na dobré úrovni. Než však přejdeme na téma “Globální svět”, zbývá nám ještě poslední téma z hospodaření a tím jsou: Právní subjekty podnikání.
  Důkladně si prosím prostudujte strany 64 – 66. Do sešitu si zapište vysvětlení pojmů a termínů z textu, které jste neznali nebo neuměli dobře vysvětlit (nezapomínejte číst také texty v oranžových proužcích po stranách) – např. OSVČ, daňové přiznání, živnostenský list, workoholismus, asertivita apod.
  Poté se vrať k tabulce s klady a zápory podnikání versus zaměstnání, překresli si jí do sešitu a pokus se ji co nejlépe promyslet a doplnit.
  Nakonec ještě splňte první úkol u posledního kladívka (zjistit – doporučuji pomocí internetu – jaké údaje obsahuje obchodní rejstřík.

Výchova ke zdraví

 • uč. 112 – 113 – přečíst, do sešitu zápis, splnit úkol – str. 112 /tužka/

ÚKOLY OD 12. 4. DO 16. 4. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – pravopisná opakování – zadání na google disku
 • skladba – všestranný větný rozbor – procvičíme na meetech
 • literatura –  Bohumil Hrabal: povídková tvorba + Ostře sledované vlaky, ukázky z filmu
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet středa od 9:00
 • podstatná jména a přídavná jména
 • poslech, quiz
 • homework – workbook 2C/18-19

Německý jazyk

 • Úkol přijde formou formuláře nebo aplikace v pondělí.
 • Meet bude v úterý od 10 h a snad už to tak zůstane! (Omlouvám se za zmatky, vše závisí na otevření MŠ a 1. stupně)

Fyzika

 • Nedá se nic dělat moji milí, musíme započít přes distanční výuku i poslední téma tohoto roku, jakož i vaší povinné základní školní docházky… a totiž… jadernou fyziku.
  Toto téma není jednoduché a je pomyslným vrcholem vašeho přírodovědného vzdělání. Doufal jsem, že jej začneme probírat až po vašem návratu do lavic, ale není tomu tak…
  …o to důležitější proto je, abyste se hned od začátku snažili poctivě pochopit a nastudovat všechny základní principy této látky…kapitoly….tématu…vědecké disciplíny.
 • Začneme pozvolna – historií objevu atomu a jeho struktury (zavzpomínejte na 6. třídu, kde jste o atomech slyšeli poprvé 🙂 )
 • Uč. s. 64 – 68  = prosím o precizní výpisky – ne pouze shrnutí.
 • Pomoci může: https://www.youtube.com/watch?v=Y0_S-2Mz3LY&ab_channel=Z%C5%A0%C5%A0t%C3%ADpa%E2%80%93v%C3%BDuka 

Dějepis

 • Stručně si vypište Asii po II. sv. válce (toto téma nelze přeskočit, neboť  je nezbytné pro pochopení pozdějších světových dějin a válečných konfliktů)
 • Uč. s. 82-83
 • Na meetu zodpovím pouze vaše případné dotazy k tomuto tématu a vrhneme se na ČSR/ČSSR po WW II.

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • prezentace vašich referátů, připravte si propagační referáty na ČR (někteří jste již začali posílat)

Občanská výchova

 • Peněžní ústavy – s. 60-63 výpisky ( = ne shrnutí)
 • Úkol: prohlédněte si/vyhledejte na internetu nabídky osobních účtů různých bank (třeba těch, které znáte z reklam) a pokuste se vybrat ten, který by vám, podle vás, nejvíce vyhovoval. Svoji volbu zapište i s popisem vybraného produktu do sešitu a zdůvodněte, proč jste si vybrali právě tento účet/nabídku.

Výchova ke zdraví

 • uč. 110 – 111 – obě lekce – přečíst, zápis do sešitu

ROZVRH MEETŮ týden A

ÚKOLY OD 6. 4. DO 9. 4. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – pravopisná opakování – zadání na google disku
 • skladba – všestranný větný rozbor – procvičíme na meetu v úterý 6.4. v 11hodin
 • literatura –  Bohumil Hrabal: povídková tvorba + Ostře sledované vlaky 
 • meety: dle rozvrhu

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 7.4. do 9:00
 • podstatná jména a přídavná jména
 • předpřítomný čas v minulém čase
 • opakování předložek „since/for“
 • poslech a čtení do zvukové zprávy
 • opakování na test

Německý jazyk

 • platí rozvrh pro týden A, ale pro NJ je výjimka (z mých rodinných důvodů) a meet bude v pátek 9. 4. od 9 hodin (téma meetu: Einkaufen – nakupování)
 • test na téma Berufe: slovíčka, ženské verze povolání, fráze, čím chceš být (vše na disku ve složce Beruf: https://drive.google.com/drive/folders/1sEg7bJ1G37lNcNzE2TJ1bgvh7cHFoqgx )
  • formou formuláře v úterý 10 – 10.30 hod
  • úkol je tedy jasný – naučit se na test

Fyzika

 • Vývoj fyziky: 127-130 – zpracujte prosím kromě výpisků také do elektronické prezentace a na meetu uděláme hlasovací soutěž o tu nejlepší, která pak bude odměněna velikou jedničkou a drobným pamlskem 🙂

Dějepis

 • Mocenské bloky v Evropě – s. 80-81
 • Úkol: Vysvětlete (písemně do sešitu) rozdíl mezi RVHP a EHS.
 • Tentokrát bez “audiovizuálu”

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

CESTOVNÍ RUCH

 • přečti učebnice strana 102, 103
 • písemně do sešitu:
  • rozděl cestovní ruch dle:
   • a) délky pobytu
   • b) rozložení během roku
   • c) teritoriální
   • d) hromadnosti
 • Vypracuj propagační letáček na PC lákající turisty do místa tvého bydliště. Nezapomeň upozornit na zajímavosti a využít obrázky.
 • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Sociální systém ČR – s. 56-59.
 • Téma prostudujte, udělejte výpisky do sešitu a pod ně odpovězte na všechny otázky u kladívek ze s. 58 a 59

Výchova ke zdraví

 • uč. 108 – 109 – přečíst, do sešitu zápis, k lekci /str. 109/ shrnutí

ROZVRH MEETŮ březen – týden B

Žalhostický VAJÍČKOVNÍK

ÚKOLY OD 29. 3. DO 31. 3. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Přijímačkový test CERMATU z roku 2019 – zadání na google disku
 • skladba – všestranný větný rozbor – procvičíme na meetu v pondělí 25.3. v 9 hodin
 • literatura –  Bohumil Hrabal: životopisný dokument, povídková tvorba + Ostře sledované vlaky 
 • meety: pondělí od 9 hodin, úterý od 11,15 hodin, středa od 10 hodin,

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 31. 3. 2021 od 9:00
 • opakování minulého času prostého a předpřítomného času – jejich užití
 • práce na sdílených discích
 • blíží se „EASTER“
 • domácí úkol – „speaking“ – zvuková stopa zaslaná na e-mail, cvičení na gramatiku

Německý jazyk

 • Nebude meet – Velký pátek
 • úkol: Vyrob vlastní vizitku – podle informací, které sis minulý meet napsal/a do sešitu. Zvol své budoucí vysněné povolání (Traumberuf), vymysli si firmu apod. Vyrob v nějakém programu (např. powerpoint, malování, …) a vytiskni ve velikosti vizitky, nebo ji vyrob ručně.
 • Vyfoť  a odevzdej na disk/mail (do neděle 4.4.) a fyzicky odevzdej do schránky školy (v obálce adresované mně), pokud Ti to umožňuje situace (to můžeš udělat kdykoli do doby, než vás pustí do školy).

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • Opověz písemně do sešitu učebnice strana 101,otázky 1-4
 • Písemně:
  • Jaký je rozdíl mezi supermarketem a hypermarketem?
  • Které významné poutní místa znáš? Vyber si jedno a připrav si referát (budeme se tomu věnovat na příštím meetu ) ,vyhledej bližší informace (proč tam lidé přicházejí, kdy, proč, v jakém počtu atd….)

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 107 – splnit do sešitu úkol – otazník /napsat recept zahraniční kuchyně/

Tento týden platí rozvrh týdne A.
 
ÚKOLY OD 22. 3. DO 26. 3. 2021
 

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Přijímačkový test CERMATU z roku 2019 – zadání na google disku
 • skladba – větný rozbor – procvičíme na meetu v pondělí 22.3. v 9 hodin
 • literatura –  Bohumil Hrabal: povídková tvorba + Ostře sledované vlaky 
 • meety: pondělí od 9 hodin, úterý od 11,15 hodin, středa od 10 hodin,

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 24. 3. 2021 od 9:00
 • poslech –  „Smart Alec closes the door“, slovní zásoba
 • předpřítomný čas, předpřítomný čas v minulém čase prostém
 • práce na sdílených discích

Německý jazyk

 • natočit video:
  • pověz o sobě – kdo jsi, kolik ti je, kde bydlíš, kam chodíš do školy a jak se tam dopravuješ, jaké máš koníčky (co tě baví), čím se chceš stát
  • video, NE audio, celou dobu se dívej do kamery, ať je jasné, že to nečteš
  • Odevzdat na whatsApp nebo na e-mail, není třeba odevzdávat na skupinový whatsApp nebo na disk, stačí mně soukromě. Video nebudu nikomu ukazovat, je to jen pro mě na známku z konverzace.
 • naučit se slovíčka:

 

  •  
  • modální slovesa
   • prezentace na disku

Fyzika

Dějepis

 • Evropa po 2. světové válce (s. 74-76)
  • výpisky 🙂

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

SLUŽBY SOUČÁST ŽIVOTA

 • podklady pro hodinu (máme meet)
 • přečti učebnice strana 100-101

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 106 -108 – přečíst, do sešitu zápis
 

ÚKOLY OD 15. 3. DO 19. 3. 2021
 

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Přijímačkový test CERMATU – zadání na google disku 
 • skladba – větný rozbor – procvičíme na meetu v pondělí 10.3. v 9 hodin 
 • literatura –  tvorba Karla Čapka – prezentace
 • meety: pondělí od 9 hodin, úterý od 11.15 hodin, středa od 10 hodin

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet středa 17. 3. 2021 do 9:00 do 10:00
 • předpřítomný čas – for/since
 • práce na sdílených discích, poslech

Německý jazyk

Fyzika

 • Vznik, vývoj a zánik hvězd – 111 – 116
 • Videa: najděte a doporučte spolužákům to, které se vám podaří najít a je podle vás nejlepší / podívejte se na videa doporučená spolužáky (používejte prosím pouze YouTube, nebo sdílený prostor na Google disku)

Dějepis

 • 2. světová válka a zločiny proti lidskosti (s. 70 – 71)
 • Do meetu si připravte téma podle odborného článku na výše uvedené téma (z knihy, časopisu nebo internetu = nutno uvést přesný zdroj, námět: osoba, místo, událost …atd.) S tímto tématem poté krátce (ve 3 minutách) seznámíte své spolužáky (doporučuji připravit si handout nebo krátkou prezentaci, kterou ukážete spolužákům a je nutné dodržet časový limit) 
 • !!!POZOR!!! VAŠE VYSTOUPENÍ BUDE OZNÁMKOVÁNO

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

SLUŽBY

 • přečti učebnice strana 98 – 99
 • Písemně do sešitu:
  • 1) Co je to terciér?
  • 2) Výhody/ nevýhody internetového prodeje?
  • 3) Vytvoř plánek školy a okolí. Prozkoumej sektor služeb na tvé mapce, zjištěné skutečnosti zaznamenej do tvé mapy. Následně zapiš ,které dle tebe služby v okolí chybí a navrhni místa kde by se mohla provozovat.(Litoměřický…..vy udělejte plánek svého bydliště,cca 3 ulice okolo místa kde bydlíš)
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz  

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 104, 105 – přečíst, ke každé lekci zápis

Rozvrh online hodin březen (Rozvrh je 14denní a týdny se liší v několika málo hodinách.)

ÚKOLY OD 8. 3. DO 12. 3. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Přijímačkový test CERMATU – zadání (na google disku ve složce Úkoly –  konzultace na meetu v pondělí  8. 3. od 9 hodin a na úterním meetu 9. 3. od 11.15 hodin.  
 • skladba – větný rozbor – procvičíme na meetu v pondělí 10. 3. v 9 hodin 
 • tvorba Karla Čapka – prezentace – probereme na meetu ve středu 10. 3. od 10 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • v této hodině se budeme věnovat poslechu
 • dále se budeme zabývat problematikou předpřítomného času a spojení slovesa a předložky
 • čeká nás nová slovní zásoba 2a The movie – STUNT DOUBLES
 • pracovat budeme na sdílených dokumentech 
 • domácí úkol najdete na sdíleném disku ve vašich složkách

Německý jazyk

 • Tento týden budou výjimečně dva meety – jeden napevno – sleduj změnu rozvrhu! a jeden navíc za týden před prázdninami, kdy jsem byla nemocná. Na oba vám přijde pozvánka.
 • úkol do pátku 12. 3. do 12 hodin – ve tvé složce na sdíleném disku bude po meetu dokument s otázkami – vyplň
 • úkol do příštího meetu, který bude v pátek 19. 3.:
  • naučit se fráze popisu cesty ve městě a umět reagovat na otázky, jak se kam dostanu
  • naučit se fráze orientace v budově a umět reagovat na otázky, kde co je

Fyzika

Dějepis

 • Důsledky 2. světové války (s. 71-72)
 • Opakování  (s. 73): stránku si vyfoť te, nahrajte do své složky na Disku a vyplňte.

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

TRASKONTINENTÁLNÍ DOPRAVNÍ SPOJENÍ

 • Přečti – učebnice strana 91,92,93
 • Písemně do sešitu:
  • Ve kterých situacích se využívají lodní tankery?
  • Co si nesmíš vzít do kabiny letadla (vzhledem k terorismu)?
  • Co je to charterový let?
 • Vypracované ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 102 – 103 – přečíst, zápis do sešitu

ROZVRH_MEETU_od_8.2.2021

ÚKOLY OD 22. 2. DO 26. 2. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Přijímačkový test CERMATU – zadání (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v pondělí  22.2. od 9 hodin a na úterním doučování 23.2. od 11,15 hodin.
 • skladba – souřadné spojení  v souvětí, druhy poměrů – procvičíme na meetu v pondělí 22.2.
 • tvorba Karla Čapka – prezentace – probereme na meetu ve středu 24.2. od 10 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • !!! výjimečná výměna meetu !!! AJ bude v úterý od 10 hodin – pozvánky již zaslány
 • kontrola domácích úkolů
 • opakování na test č. 1
 • minulý čas – PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS – GRAMMAR
 • domící úkol nahrán ve vašich složkách – týká se poslechu a čtení (LISTENING AND READING)
 • TEST z lekce 1  bude zaslán formou formuláře na vaše e-maily během týdne odevzdat do 1.3.2021

Německý jazyk

 • máte úkol do meetu (resp. do pondělí 22. 2. 2021 do 16 hodin) – formulář
 • další úkol bude zadán na meetu
 • !!! výjimečná výměna meetu !!! NJ bude ve středu od 9 hodin

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

VÝZNAM DOPRAVY
 •  přečti učebnice strana 90
 • opiš modrý rámeček do sešitu strana 90
 • a vypracované pracovní listy (přijdou ti do mailu)
 • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • V zaměstnání (s. 44)
 • Vaším úkolem (kromě výpisků) bude vypracovat úkoly u všech kladívek.

Výchova ke zdraví

 • uč. 102 – lekce Význam zdravé výživy pro aktivní život – přečíst, do sešitu stručný zápis

ÚKOLY OD 15. 2. DO 19. 2. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Test č.3 k přijímacím zkouškám (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v pondělí  15.2. od 9 hodin a na úterním doučování 16.2. od 11,15 hodin.
 • skladba – souřadné spojení  v souvětí, druhy poměrů – procvičíme na meetu v pondělí 15.2.
 • tvorba Karla Čapka – prezentace – probereme na meetu ve středu 17.2. od 10 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 17. 2. 2021 od 9:00
 • kontrola domácích úkolů
 • opakování „used to“ a „too/enough“
 • pracovní sešit str. 11, cv. 5-7
 • domácí úkol – pracovní sešit str. 12-13, cv. 1-5

Německý jazyk

meet v úterý 16. 2. 2021:

úkol:

 • bude zadán na meetu, až si vysvětlíme novou látku

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
 • přečti učebnice strana 85,86,87
 • písemně do sešitu:
  • Co je to černá a barevná metalurgie?
  • Ve které oblasti světa vzkvétá textilnictví?
  • opiš modrý rámeček strana 87
  • vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 

Občanská výchova

 • Brigáda a první zaměstnání (s. 42-43)
 • Vaším úkolem (kromě výpisků) bude vytvořit si vlastní strukturovaný životopis – tzv. CV

Výchova ke zdraví

 • uč. 100 – 101 – přečíst, do sešitu shrnutí

ÚKOLY OD 8. 2. DO 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 

 • kontrola zadaných úkolů z minulého týdne, vyhodnocení (EXERCISES 1,2,3,4/10)
 • budeme opakovat (MATERIALS, CLOTHES, FABRIC) AND GRAMMER (USED TO, TOO/ENOUGH, HAD TO/COULD) 
 • zadané úkoly pro jednotlivce jsou nahrané ve vašich složkách, blíže budeme mluvit o domácích úkolech na meetu ve středu 10.2.2021

Německý jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Fyzika

SLUNCE – s. 96-98

Dějepis

Protektorát Čechy a Morava – s. 63 – 67

 • Udělejte si prosím výpisky podle jednotlivých podkapitol.
 • Na meetu uděláme společně výklad, další týden budete mít jen videa a prezentace k tomuto tématu (bez výpisků) a až následující týden se posuneme dál ke konci protektorátu a důsledkům II. sv. války.

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

TĚŽBA RUDNÝCH SUROVIN

Občanská výchova

 • Kriminalitu mládeže máme za sebou a nyní navážeme na naše snažení v rámci kariérového poradenství – kapitola “Správná volba” (s. 39-41).
 • Vaším úkolem bude přepsat si do sešitu tabulku ze s. 39 (u brejliček) a vyplnit si jí podle sebe. Dále, taktéž do sešitu, přepsat a doplnit podle sebe věty ve žlutém rámečku na s. 40.
 • !!! toto mějte prosím hotové do čtvrtečního meetu, ať  s tím můžeme pracovat – děkuji !!!

Výchova ke zdraví

 • uč. 99 – přečíst, do sešitu stručný zápis

ROZVRH_MEETU_od_1.2.2021

ÚKOLY OD 1. 2. DO 5. 2. 2021

Český jazyk

 • Bude zadáno na meetu.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • meet 3. 2. 2021 od 9:00 do 10:00
  1. WE CHECK YOUR HOMEWORKS
  2. WE WILL SPEAK ABOUT WORD BANK – SLOVNÍ ZÁSOBA 1D/81
  3. WE WILL SPEAK ABOUT “COULD/COULDN´T” AND “HAD TO/ DIDN’T HAVE TO”
  4. HOMEWORK – WORKBOOK EX. 1,2,3,4/10 (PEPIK, HONZA, PETR Š, DAVID pouze 1,4/10), extra – TÝNKA, PETR P., RADEK, FILIP, ADAM

Německý jazyk

Zadání z meetu 2. 2. 2021 do příštího meetu (tj. 9. 2. 2021):

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

TĚŽBA PALIV
 • učebnice strana 82,83 přečti
 • písemně do sešitu:
  • jaký je rozdíl mezi těžbou černého a hnědého uhlí?
  • jak se dostane ropa z ropné plošiny na pevninu?
  • S jakým jménem se pojí uranit a město Jáchymov?
  • Kde se u nás těžilo zlato?
  • Vypracované pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 • uč. 98 – do sešitu zapsat – Plán prevence … /1. – 11./, shrnutí

ROZVRH_MEETU_od_18_1_2021

ÚKOLY OD 25. 1. DO 28. 1. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Test č.2 k přijímacím zkouškám (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v pondělí  25.1. od 9 hodin a na úterním doučování 26.1. od 11,15 hodin.
 • skladba – souřadné spojení – procvičíme na meetu v pondělí 25.1., následně zadám kvíz
 • tvorba Karla Čapka – probereme na meetu ve středu 28.1. od 8 hodin.

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

  1. KONTROLA HOMEWORKS W 1,2,3/8
  2. PROCVIČOVÁNÍ TOO, ENOUGH
  3. POSLECH SB 1.15, EX 4a/13
  4. HOMEWORK W 5/9, 6/9 – POSLECH 1.5
  5. EXERCISE 

Německý jazyk

 • Termine
 • sepsat text jako je “Landeskunde” na 1. straně scanu “Termine2.pdf” o Čechách (samozřejmě s ohledem na normální stav, nikoli stav nouzový)
  • odevzdat e-mailem, nebo na disk
  • Tip: text použij jako vzor a vyměňuj pouze jednotlivá slova týkající se Německa za slova týkající se Čech
 • vyplnit formulář, který přijde e-mailem

Fyzika

Dějepis

 • Druhá světová válka – rok 1944 (uč. s. 58-59)
 • úkol: doporučte spolužákům dobré a krátké video u youtubu na některou z významných událostí roku 1944

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • ROZDĚLENÍ PRŮMYSLU
  • učebnice strana 79, 80
  • do sešitu písemně:
  • Jak rozdělujeme průmyslové obory (tři odvětví)?
  • Na straně 80 učebnice jsou obchodní značky,
   překresli a jaké firmy zastupují? Co vyrábějí? 
  • Proč budeme vyměňovat auta na benzín za jiný pohon?
    
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz  

Občanská výchova

Výchova ke zdraví

 •  uč. 97 – do sešitu nadpis, úvodní odstavec, tabulku /otazník/

ÚKOLY OD 18. 1. DO 22. 1. 2021

Český jazyk

 • cvičení  na google disku – Test č.2 k přijímacím zkouškám (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v pondělí  18.1. od 9 hodin a na úterním doučování 19.1. od 11,15 hodin.
 • skladba – druhy vedlejších vět – cvičení Vedlejší věty TS na google disku vypracujete po konzultaci na pondělním meetu, společná kontrola na meetu ve středu v 8 hodin
 • dějiny literatury  období mezi válkami – probereme na meetech

Matematika

 • Bude zadáno na meetu.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Bude upřesněno na meetu 20. 1. 2021 – zadání na google discích…
 • porozumění textu  1B/10 (We used to be rivals)
 • PROCVIČ GRAMATIKU – used to
 • WORKBOOK 4/7
 • “CLOTHES” 1C/12 – slovní zásoba
 • porozumění textu  “ THE STORY OF JEANS”
 • homework for all

Put the sentences in the correct order to tell the story of jeans.

 1. Strauss paid for a patent for jeans.
 2. He used copper rivets to make the trousers stronger.
 3. Jeans became very fashionable with teenagers.
 4. Strauss and David built a jeans factory.
 5. He sold denim to a tailor called Jacob Davis.
 6. Levi Strauss arrived in California.
 7. Jeans were only used as work clothes until the 1950s.
 8. David used the denim to make work trousers.
 9. David wanted a patent to protect his idea.
 • homework for student´s

 Why did these things happen?

 1. Thousands of people went to California.
 2. Jacob Davis used denim for his trousers.
 3. People called the cloth “denim”.
 4. David decided that he needed a patent.
 5. David asked Strauss for some money.
 6. Teenagers in the 1950s started wearing jeans.
 • homework for all
 • workbook ex. 1,2,3/ page 8
 • gramatika – too/enough
 • homework for student´s
 • workbook ex.4/ page 9

Německý jazyk

  • vyhledej si ve slovníku Tobě neznámá podstatná jména (poznáš je podle velkého písmene na začátku), poznamenej si je do sešitu
  • dále si ve slovníku najdi “geöffnet”, “geschlossen” a “einkaufen”, zapiš si do sešitu
  • s těmito Tvými poznámkami a textem budeme pracovat na meetu 19. 1. 
 • PO MEETU V ÚTERÝ 19. 1. 2021:
  • přepiš části dne do sešitu i s překladem (sken “Termine2.pdf”, 2. strana, cv.1) (vyfoť a odevzdej)
  • napiš rozhovor, kdy Ty voláš lékaři o termín (nezapomeň, že je Ti k dispozici sken učebnice “Termine2.pdf”) – napiš ho do dokumentu ve své složce na sdíleném disku

Fyzika

 • Prosím projděte si a velmi stručně zapište poznámky k polovodičovým součástkám a jejich využití na stranách 49-59

Dějepis

 • Druhá světová válka – rok 1943 (uč. s. 56-57)
  úkol: doporučte spolužákům dobré a krátké video u youtubu na některou z významných událostí roku 1943

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu.

Zeměpis 

 • PRŮMYSLOVÉ OBLASTI  SVĚTA
  • přečti strana 77 ,78
  • do sešitu:
  • modrý rámeček strana 78
  • napiš 5ks nejvýznamnějších průmyslových oblastí světa a jejich zaměření
  • co je průmyslová zóna?
  • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz   

Občanská výchova

 • Občanské soudní řízení: (uč. s. 33-36)

Výchova ke zdraví

 • uč. 96 – přečíst, do sešitu zapsat text ve vykřičníku /vlevo v legendě/
 • zapsat a doplnit tabulku /druh úklidu – jak často/

ÚKOLY OD 11. 1. DO 15. 1. 2021

Český jazyk

 • dokončení cvičení zadaných na google disku – Test č.1 k přijímacím zkouškám (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v pondělí  11.1. od 9 hodin a na úterním doučování 12.1. od 11,15 hodin.
 • skladba – druhy vedlejších vět – cvičení Vedlejší věty TS na google disku vypracujete po konzultaci na pondělním meetu, společná kontrola na meetu ve středu v 8 hodin
 • konzultace doporučované četby

Matematika

 • Bude zadáno na meetech.

Chemie

 • Bude zadáno na meetu.

Anglický jazyk

 • Podrobnosti se dozvíte na meetu ve středu 13. 1.  2021Témata:
  1. kontrola cvičení z workbooků 3,4/3 a 1,2,3,4/4 a 5/5
  2. užití “used to” ve větě – lekce 1B
  3. reading skills – 1B/10 – cv.2/11
  4. cvičení na  “used to” 4/11
  5. homework w 1,2/6, 3/7

Německý jazyk

 • TERMINE
  • schůzky, hodiny – určování času
  • umět čísla do 59!
  • do složky UČIVO jsem dala složku tématu TERMINE a v ní je vložen ten soubor Termine.pdf, se kterým jsme pracovali na meetu, slovníček, který jsme vytvořili společně, a pak ještě dva soubory ode mě: grafické znázornění určování času a grafické znázornění práce se slovesem s odlučitelnou předponou. 
  • Do úterního meetu si to prosím projděte a podívejte se na cvičení 3 v tom souboru Termine.pdf. Zkuste si přeložit otázky pod obrázky, podívejte se na časové předložky pod obrázky, a pokud to zvládnete, zkuste si i odpovídat na otázky. Na meetu to projdeme a pořádně si vysvětlíme ty odlučitelné předpony.

Fyzika

 • Vliv příměsí v polovodičích (uč. s. 44-46)
 • PN přechod (s. 46-48)
  Prosím prostudujte a udělejte si základní výpisky, výklad dokončíme na meetu.
 • Vřele doporučuji do snahy o pochopení zahrnout i následující dvě videa s vysvětlením daných jevů:  (u prvního je slabší zvuk – chce to repráčky, druhé je výborné a třetí je Liška)

Dějepis

 • Druhá světová válka – rok 1941 a 1942 (uč. s. 51-55)

Přírodopis

 • Bude zadáno na meetu M.

Zeměpis 

 • ROZMÍSTĚNÍ PRŮMYSLU
  • Přečti učebnice strana 76
  • Do sešitu:
  • 1.Přepiš modrý rámeček stra 76
  • 2.Navrhněte, který druh průmyslového závodu by bylo vhodné postavit v našem regionu (varianta žádný neberu  )
  • 3.Vyhledej na netu články o znečišťování životního prostředí v ČR a jejich postihy, jak byly závody potrestány? Jak může stát ovlivnit vypouštění škodlivin do přírody?
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Přestupky a správní řízení: (uč. s. 31-32)

Výchova ke zdraví

 • uč. 95 – do sešitu úkol do kostky (své křestní jméno), úkol u tužky (ruka chvály)

ÚKOLY OD 4. 1. DO 8. 1. 2021

Český jazyk

 • opakování pravopisu – vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku – Test č.1 k přijímacím zkouškám (na google disku ve složce Přijímačky 21) –  konzultace na meetu v úterý 5.1. od 11,15 hodin. 
 • procvičování skladby na webech (odkazy na google disku) – větná interpunkce –  probereme na středečním meetu 6.1.– Doučování – od 11,15 hodin!
 • dějiny literatury –  poezie anarchistických buřičů  – probereme na středečním meetu 6.1. v 8 hodin

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Plán meetů: 
  • ÚT: 5.1. – 9:00 až 9:45 hod
  • ČT: 7.1. – 8:00 až 8:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).

Chemie

 • Téma: Lipidy
 • Plán meetů: 
  • ČT: 8.1. – 10:00 až 10:45 hod
  • Pozvánky jsou odeslané přes kalendář google. Sledujte změny v kalendáři. Může se operativně měnit.
 • Úkoly:
  • Přečte si text UČ 10-11 (CH9) – Tuky hodné a zlé
  • Zjistí od rodičů nebo prarodičů co je to „přepuštěné máslo“ a jak se získává.
  • Zjistí co je tzv. panenský olej (Virgin oil). Ze které rostliny se získává a kde se tato plodina pěstuje.

Anglický jazyk

 • OPAKOVÁNÍ – PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ
 • Zadání:
  • Věty si najdeš u sebe ve složce a přelož je. Úkol vypracováváš přímo ve své složce, nikam je neodesíláš.
  • PŘELOŽ TYTO VĚTY:Normálně zůstáváme v posteli déle, ale dnes vstáváme brzy.Normálně sledujeme Tv, ale dnes nakupujeme.Normálně hraji fotbal, ale dnes myji auto.Normálně chodím plavat, ale dnes vysávám pokoj.Normálně hrajeme počítačové hry, ale dnes vaříme večeři.Normálně chodíme spát pozdě, ale dnes jdeme spát brzy. 
 • BUDOUCÍ ČAS – WILL/ GOING TO – probereme na meetu ve středu 6. 1. 2021, 9:00
  • Jak tvoříme větu s “WILL”?
  • Jak tvoříme větu s “GOING TO”?
  • HOMEWORK – VYPRACOVANÉ STRÁNKY – FOTO WORKBOOKU- VKLÁDÁŠ DO SVÉ SLOŽKY
   • WORKBOOK page 3 (exercise 3 – for all , exercise 4 – students (jen ti, co se hlásí na střední školu)) 
 • MINULÝ ČAS PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ – probereme na meetu ve středu 6. 1. 2021, 9:00
  • Jak tvoříme PAST SIMPLE?
   •  
  • Jak tvoříme PAST CONTINUOUS?
  • HOMEWORK – VYPRACOVANÉ STRÁNKY – FOTO WORKBOOKU- VKLÁDÁŠ DO SVÉ SLOŽKY
   • WORKBOOK page 4 (exercise 1,2,3 – for all, 4 – students (jen ti, co se hlásí na střední školu))
   • WORKBOOK page 5  (exercise 5 – students (jen ti, co se hlásí na střední školu))

Německý jazyk

 • slovíčka – dokument na disku (Německý jazyk – učivo) – naučit
 • na disku (Německý jazyk – učivo) dokument Termine.pdf – v něm strana 98/ vyplnit cv.1, 2a, 3   –  lze vytisknout a vyplnit, nebo si odpovědi psát do sešitu. Pak vyfotit a odevzdat na disk nebo poslat e-mailem. Do pátku 8. 1. 2021.

Fyzika

 • Elektrický proud v polovodičích (uč. s. 42-44)

Dějepis

 • Druhá světová válka – rok 1940 (uč. s. 49-50

Přírodopis

 • Téma: Vnitřní geoelogické děje – pohyb litosférických desek
 • Meet v tomto týdnu není
 • Úkol: na google disku – Přírodopis 9, bude uložena prezentace „Pohyb litosférických desek“. Žák si vyposlechne a vypracuje zápis do sešitu podle návodu. Zápis nafotí a pošle do čtvrtka 7. 1. 21 do 12:00 hodin na můj e-mail nebo WhatsApp.

Zeměpis 

 • PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
 • Přečti učebnice strana 74,75
 • Co je manufaktura?
 • Uveď příklady.
 • Opiš modrý rámeček strana 75
 • Vypracované ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Orgány právní ochrany a sankce (uč. s. 29-30)

Výchova ke zdraví

 •    učebnice 92 – 94 – přečíst, stručný zápis do sešitu          

ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – vyhodnocení pravopisných cvičení zadaných na google disku – test k přijímacím zkouškám –  konzultace na meetu v pondělí 23.11.
 • b) procvičování skladby na webech (odkazy na google disku) – větná interpunkce –  probereme na pondělním meetu
 • c) dějiny literatury – proletářská poezie – probereme na pondělním meetu 23.11.
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – diskuse na meetu 23.11.

Matematika

Téma: Lomené výrazy

 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 17.11. svátek
 • Čt – 19.11. krácení lomených výrazů do pátku 20.11., 15 hodin

Chemie

Téma: Uhlovodíky, alkany

 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 19.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • Přepsat výklad – zástupci alkanů, do sešitu.  Do pátku 20.11. 15 hodin.

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • v následujícím týdnu se budeme věnovat popisu
 • na meetu se budeme věnovat opravě testu

Německý jazyk

 • člen určitý x neurčitý
 • formulář e-mailem

Fyzika

Milí deváťáci,

tento týden nás čekají elektromotory – uč. s. 31 – 33. (výpisky + schéma el.mot.)
Do našeho čtvrtečního meetu mějte kapitolu přinejmenším přečtenou a zhlédnuté následující videa:

Dějepis

Druhá republika a Protektorát 🙁

uč. s. 42-43

Příprava války – uč. s. 44

 • Tentokrát vám žádná videa nezadám, ale vaším úkolem bude (kromě výpisků) nějaké vhodné výukové video na jedno z těchto témat najít, dát na něj mě i spolužákům odkaz a krátce vysvětlit, proč jste vybrali právě tento dokument.

Přírodopis

Téma: Nejdůležitější minerály – opakování

 • Na g-mail přijde test k vyplnění „P9_opakování minerály“. Termín vyplnění do středy 25.11. 15 hod
 • Všechny odpovědi najdeš v učebnici str. 20 až 32 (Probrali jsme vše)

Zeměpis 

OSÍDLENÍ
 • přečti učebnice strana 61-64
 • do sešitu písemně:
  1. modrý rámeček strana 62,64
  2.vyjmenuj znaky, čím se liší venkovské x městské sídlo
  3.překresli hierarchii sídel str.63 (žlutá pyramida)
 • vše ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz
 
 

Občanská výchova

Smluvní právo – uč. s 25-27. Vaším úkolem (kromě výpisků) bude, sepsat se svým spolužákem libovolnou smlouvu, která však bude obsahovat všechny právní náležitosti (kromě osobních údajů – pozměňte si svá jména i adresy a neuvádějte pravá rodná čísla). Pro účely této práce se rozdělíte do dvojic, vytvoříte si na Google disku sdílený dokument a na tom budete společně pracovat. Formální náležitosti a úpravu můžete (kromě učebnice) čerpat také z internetu.

Pokuste se úkol splnit do čtvrtečního meetu, ať  si máme o čem povídat 🙂

Výchova ke zdraví

 • uč. 90 – 91 – přečíst, do sešitu str. 91 – odstavec u vykřičníku 

ÚKOLY OD 16. 11. 2020 DO 20. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n042 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 16.11.
 • procvičování skladby na webech (odkazy na google disku) – funkce vět a větných ekvivalentů + studijní materiál v učebnici str. 86 – 87 + probereme na pondělním meetu – téma bude dokončeno
 • dějiny literatury – literatura reagující na 1. svět.válku + proletářská poezie – přečíst 2. kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid  – probereme na pondělním meetu 16.11.
 • mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 10.11. smysl lomeného výrazu splněno 11.11.
 • Čt – 12.11. hodnota výrazu do pátku 13.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky, alkany
 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 12.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • Napiš strukturní, racionální a sumární vzorec – butanu, nonanu. Do středy 18.11., 13 hodin.

Anglický jazyk

 • sleduj google disk a e-mail
 • ve středu na meetu procvičíme opakování na test, který následně poštu formou formuláře s termínem odevzdání do neděle 22. 11. 2020

Německý jazyk

Fyzika

Milí deváťáci,

Dějepis

Milí deváťáci,

Tento týden nás čaká opravdu důležité téma našich dějin – KONEC PRVNÍ REPUBLIKY – uč. s 40-41. Čtěte prosím pečlivě!

Přírodopis

 • Téma: Oxidy, Uhličitany, Sírany
 • Shlédnout video, prostudovat učebnici UČ 28 – 32, napsat zápis podle osnovy.
 • Odpovědět na 3 kontrolní otázky. Zaslat ke kontrole do středy 18.11., 15:00 hodin

Zeměpis 

OSÍDLENÍ

 • přečti učebnice str.55-60
 • přepiš do sešitu modrý rámeček str.57
 • písemně do sešitu:
  1) co je URBANIZACE,AGLOMERCE
  2)uveď hlavní znaky (3ks) venkovského a městského sídla a uveď příklady
  3)proč ubývá obyvatelstvo ve městech vyspělého světa na rozdíl od rozvojových zemí?
 • Ofocené pošli na můj mail krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

 • Majetkové právo – s. 20-24. Pečlivě pročtěte, udělejte si výpisky (pouze shrnutí nestačí)
 • Pokuste se úkol splnit do čtvrtečního meetu, ať  si máme o čem povídat 🙂

Výchova ke zdraví

 • uč. 88 – 89 – přečíst, do sešitu zapsat stručný zápis

ÚKOLY OD 9. 11. 2020 DO 13. 11. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – shoda přísudku s několikanásobným podmětem – doplňovací cvičení n041 na gdisku – bude procvičeno na meetu v pondělí 9.11.
 • b) procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna  a pod.) – funkce vět a větných ekvivalentů + studijní materiál v učebnici str. 86 – 87 + probereme na pondělním meetu
 • c) dějiny literatury – literatura reagující na 1. svět.válku + proletářská poezie – přečíst 2. kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid  – probereme na středečním meetu
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Úkoly dostávají žáci průběžně z hodiny na hodinu a jejich znění je v PDF souboru z každého meetu (uloženo na disku).
 • Út – 3.11. smysl lomeného výrazu splněno 5.11.
 • Čt – 5.11. smysl lomeného výrazu do pátku 6.11., 15 hodin

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky, alkany
 • Úkoly vyplývají z hodiny chemie dne 5.11.20 a jsou uloženy v PDF souboru – prezentace hodiny.
 • (zapsat prezentaci do sešitu, doplnit vodíky do strukturního vzorce alkanu, naučit se 10 základních názvů alkanů). Úkoly odevzdat do středy 11.11., 15:00 hodin (před čtvrteční hodinou chemie).

Anglický jazyk

 • sleduj google disk
 • začneme souhrnné opakování SHOULD, MUST, HAVE TO
 • slovní zásoba – nemoci, předložky
 • zašlu cvičení, které bude přípravou na test
 • POZOR!!! V TOMTO TÝDNU MÁME PŘESUNUTÝ MEET ZE STŘEDY NA ČTVRTEK, JEDNÁ SE POUZE O VÝMĚNU MEZI PŘEDMĚTY, POZVÁNKY ZAŠLU!!!

Německý jazyk

 • test formou formuláře, který přijde na e-mail (sich vorstellen, Verben (slovesa), Getränke, Café) – odevzdat do středy 11.11.2020 do 15 hod
 • slovíčka Schule, fráze neporozumění
 • cvičení formou formuláře

Fyzika

Milí deváťáci,

také tento týden budeme pokračovat v započaté kapitole zabývající se elektrodynamikou.

Naším tématem budou kondenzátory, cívky a transformátory, úvod jsme si udělali na meetu a na další meet si připravte případné otázky k těmto tématům.

 • Uč. s. 22-24 vám výpisky stačí ze shrnutí.
 • Transformátory na s. 25-28 zatím jen nastudujte, na čtvrtečním meetu si téma probereme a dostanete též instrukce pro zápis. Prozatím si připravte (opište) tabulku ze s. 25 a zapište a rozepište si vzorce, dále můžete ještě opsat modré rámečky.

Dějepis

 • Cesta ke světové válce – uč. s. 37-39 – Stručné výpisky po jednotlivých tématech

Přírodopis

 • Téma: Sulfidy, Halogenidy
 • Shlédnout video, prostudovat učebnici UČ 24 – 27, napsat zápis podle osnovy. Zaslat ke kontrole do úterý 10.11., 15:00 hodin

Zeměpis 

MEZINÁRODNÍ MIGRACE

Občanská výchova

 • Společný rozbor esejí (=úkolů z minulého týdne)

Výchova ke zdraví

 • uč. 86-87 přečíst, do sešitu shrnutí

ÚKOLY OD 2. 11. 2020 DO 6. 11. 2020

Český jazyk

 • opakování pravopisu – koncovky sloves v příčestí minulém – doplňovací cvičení n040 –  na gdisku 
 • procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna) – čárka ve větě jednoduché – studijní materiál na google disku + probereme na pondělním meetu
 •  dějiny literatury – literatura reagující na 1. světovou válku – přečíst úvodní kapitolu románu E.M.Remarquea Na západní frontě klid do str. 10 – probereme na středečním meetu
 •  mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku – provedeme na pondělním meetu

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy

Zopakuje si úvod do lomených výrazů podle minulé online hodiny. Připraví si 4 vzory pro spolužáky, kdy 2 budou zlomky s výrazy a 2 lomené výrazy.

Chemie

 • Téma: Uhlík, uhlovodíky, fosilní paliva
 • Test CH9_Uhlovodíky v google formulářích. Přijde na g-mail žáka.

Anglický jazyk

 • sledujte e-mail a sdílený disk, zašlu cvičení formou formuláře a nezapomeňte na meet ve středu – pozvánku zašlu
 • tento týden se budeme zabývat čtením a porozumění textu 
 • koukněte na slovní zásobu ve workbooku str. 78/6C
 • budeme opakovat must/have to/should

Německý jazyk

 • téma die Schule 
 • nová slovíčka na disku včetně audio souboru s výslovností 
 • fráze, jak vyjádřit, že nerozumím (na disku)
 • formulář, který přijde na váš e-mail

Fyzika

Milí deváťáci,

také tento týden budeme pokračovat v započaté kapitole zabývající se elektrodynamikou.

Naším jediným tématem budou generátory elektrického napětí (uč. s. 18-20).

S lepším pochopením vám pomohou následující materiály:

Dějepis

Milí deváťáci,

již víte, co jsou to totalitní režimy a co to byl komunismus. Dnes se podíváme na režimy pravicové – Fašismus a Nacismus (uč. s 32-36)

Věnujte pečlivou pozornost výpiskům – pouhé shrnutí vám stačit nebude.

Přírodopis

 • Téma: Mineralogický systém, Prvky
 • Prostuduje učebnici strany 19 – 23. Shlédne video.
 • Na základě pokynů vypracuje zápis do sešitu. Odpoví na 3 kontrolní otázky.

Zeměpis 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

 • přečti 48-51 str.učebnice
 • písemně do sešitu:
  1.Co je KULTURA,KULTURNÍ DĚDICTVÍ?
  2.Co,kdy,kde,proč vzniklo UNESCO?
 • vypracované úkoly ofoť  a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz

Občanská výchova

Na základě prostudovaných materiálů z minulého týdne bych vám rád za úkol zadal sepsání jednostránkové eseje (A4 psáno na počítači) na téma:  Lidská práva a svobody – co vlastně znamenají pro mě?

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 84 – 85 – přečíst
 • do sešitu napsat odpovědi na otázky ze str. 84 (otazník)

SCHŮZKA S RODIČI PŘES VIDEOHOVOR

V úterý 27. 10. 2020 v 17.00 hod proběhne třídní schůzka přes videohovor.

Přihlaste se prosím přes e-mailové klienty svých dětí, kam přijde pozvánka.

Děkujeme.


ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020

Český jazyk 

 • a) opakování pravopisu – koncovky podstatných jmen (PoJ) – doplňovací cvičení n034 – na gdisku
 • b) procvičování skladby na webech (Didakta, Moje čeština, Učírna)
 • c) dějiny literatury – literatura po 1. svět. válce – přečíst 3. kapitolu Osudů dobrého vojáka Švejka,vypracovat odpovědi na zadané otázky.
 • d) mimočítanková četba – vlastní výběr ze seznamu na google disku

Matematika

 • Téma: Lomené výrazy
 • Na google disku M9 je uložen PDF soubor s meetem ze dne 22.10.20. Žák si zopakuje probrané učivo.
 • Úkol – pracovní list (zápis dělení jako zlomku, výraz jako zlomek, určení lomeného výrazu)

Chemie

 • Téma: Zdroje uhlovodíků – ropa, zemní plyn
 • V podrobných úkolech na google disku jsou odkazy na 3 videa: Zdroje uhlovodíků, Ropa a zemní plyn a „Co je to ropa?“
 • Na základě videí vypracují žáci zápis do sešitu a vypracují otázky

Anglický jazyk

 • should/shouldn´t
 • have to/ don´t have to
 • must
 • zašlu procvičovací formulář

Fyzika

Milí deváťáci,

Dějepis

 • Milí deváťáci,
  • probrali jsme si meziválečné období v Československu v oblastech vědy a kultury. V tomto týdnu nás čeká vznik totalitních režimů v Evropě. Konkrétně se zaměříme na levicově zaměřené režimy a teorie, ze kterých vycházel komunismus.
   Vaším úkolem bude prostudovat tato témata v učebnici na stranách 27-31, přičemž ve výpiscích se zaměřte nejprve na příčiny vzniku totalitních a autoritářských režimů a jejich základní rozdělení (s. 27).
 • Následně se seznamte a stručně si zapište základní informace o  ideologických základech komunismu (socialismus a marxismus-leninismus).
 • Pro základ svých výpisků použijte shrnutí ze strany  31, ale k tomu přidejte stručné vysvětlení následujících pojmů: socialistická revoluce, třídní nepřítel, říjnová revoluce (+zjistěte, kdy se odehrála, jak a proč), bolševik, kolektivizace, plánované hospodářství,  politické procesy a gulag.

Občanská výchova

V občanské výchově začínáme tento týden tematický celek věnovaný právu.
Vaším úkolem během prázdnin bude přečíst následující dokumenty (budou k dispozici v digitální podobě na Disku a v Učebně, případně si je můžete dohledat online)

 1. Ústava České republiky (dostupná online např zde:  https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html )
 2. Listina základních práv a svobod (online:  https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html )
 3. DOBROVOLNÉ! Zájemci si mohou pro srovnání přečíst Ústavu USA (bez dodatků) – online: http://klempera.tripod.com/usustava.htm

Přírodověda

 • Téma: Vlastnosti nerostů
 • Na základě odkazů shlédne 3 videa, zapíše do sešitu vypracovaný zápis (mnou) – je v podrobných instrukcích na google disku a odpoví na 3 kontrolní otázky.

Zeměpis

 • https://europa.eu/learning-corner/the-time-machine_cs
  úroveň NORMAL
  zahraj si a pokus se získat co nejvíce bodů, raketu ovládej pomocí šipek, poděl se kolik máš score, vítěz dostane bonbon:)
  napiš esej JAK SI PŘEDSTAVUJI VLASTENECTVÍ
  vše prosím do sešitu

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 83 – přečíst

Německý jazyk

 • naučit se slovíčka Konditorei, fráze v cukrárně – objednání, placení

 • napsat do google dokumentu rozhovor v kavárně (objednání, placení), každá osoba bude mluvit min. 4x


ÚKOLY OD 19. 10. 2020 DO 23. 10. 2020

Český jazyk

 • a) opakování pravopisu – koncovky přídavných jmen (PřJ) – doplňovací cvičení n052 – 147,148, 149 na gdisku
 • b) tvarosloví – psaní velkých písmen – v učebnici str. 64 – 66, bude procvičeno na meetu, poté bude zadán úkol (cv. 1 a 2)
 • c) dějiny literatury – literatura po 1. svět. válce – přečíst 2. kapitolu Osudů dobrého vojáka Švejka, vypracovat odpovědi na zadané otázky.

Matematika

 • Téma: početní operace – příprava na lomené výrazy
 • Na google disku jsou uložené dva soubory
 • 1_M9_úkoly_16.10_středoškoláci
 • 2_M9_úkoly_16.10_učňové
 • Středoškoláci (seznam v úkolech na disku) vypracují oba PL, učňové pouze svůj.

Chemie

 • Téma: Uhlovodíky – fosilní paliva
 1. Žáci si zkontrolují vyplněnou tabulku z poslední hodiny CH – Základní modifikace uhlíku, dle přiloženého souboru.
 2. Podle učebnice str. 52-53 vypracují zápis do učebnice – Uhlovodíky, fosilní paliva. V úkolech na google disku jsou uvedené klíčové pojmy k vysvětlení, tabulka – Druhy uhlík, k vyplnění a otázka k zamyšlení.

Anglický jazyk

 • v následujícím týdnu nás čeká nová látka should/shouldn´t
 • a testík znalostí, sledujte svou sdílenou třídu – anglický jazyk a svou složku, test bude zaslán na vaše mailíky

Fyzika

 • Působení magnetického pole na vodič a vzájemné= působení vodičů – uč. s. 8-12
 • Vaším úkolem je přečíst si tato témata ještě před naším meetem a meetu samotného se zúčastnit – toto téma budu muset vysvětlit osobně. Udělejte si tedy jen základní výpisky a zbytek doplníte během setkání.

Dějepis

 • Milí deváťáci,

setkáváme se opět ve virtuálním prostoru, ale věřím, že to nikterak neuškodí vašim znalostem, ani zajímavosti předmětu a jeho témat.

Vaším prvním úkolem bude podívat se na dokument: https://www.youtube.com/watch?v=h8Vgsqj6dcQ&ab_channel=ViralDocuments

Má sice 50 minut, ale podívejte se na něj na celý (budete za to mít tento týden o to méně práce s učebnicí a výpisků 🙂

Z učebnice potom zpracujte do výpisků strany 8-11, přičemž nejdůležitější je Versailleská mírová dohoda a založení Společnosti národů (předchůdce OSN)

Výpisky prosím odevzdejte ke kontrole do pátku 23. 10.

Přírodopis

 • Téma: Když se řekne minerál
 • Prostudovat stránky z učebnice 12-13    Když se řekne minerál
 • Vypracovat do sešitu zápis podle osnovy uvedené na google disku
 • Vypracovat OT 13/1

Zeměpis

 • PROLÍNÁNÍ SVĚTOVÝCH KULTUR,LIDSKÁ PRÁVA
  -učebnice str.44-47 přečti
  -do sešitu:
  -opiš modrý rámeček str.46,47
  1)Co je to: Deklarace práv dítěte a Deklarace lidských práv? O čem jsou?
  2)Co znamená DŽIHÁD?TERORISMUS?
  3)Kde jsou nejpravděpodobnější ohniska napětí (mezinárodních konfliktů)na světě?
  4)Charakterizuj:KŘESŤANSTVÍ,JUDAISMUS,ISLÁM,BUDDHISMUS,HINDUISMUS,PŘÍRODNÍ NÁBOŽENSTVÍ?
  Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 23.10.
 

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 81 -82 – přečíst

Německý jazyk

 • Getränke
 • dokumenty na sdíleném disku
 • nová slovíčka – budou na sdíleném disku, na vyžádání e-mailem 

Český jazyk od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020

 • a) opakování pravopisu – koncovky podst. jmen: cvičení zadané na Gmailu doplňte a odešlete jako přílohu na můj učitelský gmail.
 • b) mimočítanková četba – přečíst 1. kapitolu Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka a připravit si odpovědi na otázky (na Gmailu) – proberou se na meetu 14.10. v 9,35

Anglický jazyk

 • dokončete úkol na téma představování dle stanovené osnovy 
  • jméno a příjmení
  • bydliště
  • koníčky, volný čas
  • rodina
  • škola, kterou bys chtěl vystudovat a proč
  • budoucí zaměstnání
  • jiné alternativy jsou možné
 • meet ve středu druhou vyučovací hodinu – pozvánky zašlu a zadáme nové úkoly týkající se předpřítomného času, sledujte své disky na googlu
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020 
 • sledujte maily, během čtvrtka zašlu testík

Matematika

 • M9
 • Úkoly – nejsou. Pravidelné meety pondělí až středa. Probíráme novou látku.
 • Úkoly budou až ve středu.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: Lomené výrazy I – úvod do problematiky
 • Na google disku je pracovní list v textovém formátu. Obsahuje definice a vzorce k zopakování – přepiš do sešitu. Pod každou takto zopakovanou problematikou jsou příklady k procvičení. Vypočítej.
 • V pracovním listě je uveden záznam z meetu ze dne 14.10. (pro chybějící)
 • Přesný popis jak postupovat je v pracovním listě.

Chemie

 • CH9
 • Názvosloví oxidy a hydroxidy – opakování teorie a procvičování na základě testů v internetovém odkazu.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: soli kyselin + názvosloví kyselinV pracovním listě si zopakuj názvosloví kyselin a jejich solí. Ze vzorce vytvoř název a obráceně. Procvičuj na linku, který bude uveden.

Přírodopis

 • P9
 • Video: Bádejte s námi v geologické mapě
 • Na základě informací získaných ve videu odpoví na 7 otázek.
 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 2020
 • Téma: Geologické vědy a práce geologa
 • Prostudovat stránky z učebnice 8 – 11
 • Vypracovat do sešitu pracovní list „Geologické vědy – práce geologa v terénu“
 • Úlohy jsou na google disku 9. třída

Německý jazyk

 • 1. slovíčka Getränke/nápoje
 • 2. kopie str. 19/ cvičení 5 b – vyplnit tabulku, vyčasovat slovesa kommen, wohnen, trinken a heißen
 • 3. projít si z kopie cvičení 1, 3 a,b,c a přeložit neznámá slovíčka se slovníkem na seznamu, anebo si to poznamenat a vyřešíme to na meetu

Výchova ke zdraví

 • učebnice str. 81-82 – Problémy současné rodiny – přečíst

Zeměpis

 • Přečti učebnice  str. 41 POSTAVENÍ MENŠIN V ČR
 • Do sešitu:
  • Jaký je rozdíl mezi etnickou a společenskou skupinou?
  • uveď největší národnostní menšinu v ČR………
  • za II.světové války téměř vyvražděni……………
  • jsou soustředěni v okresech Karviná a Frýdek-Místek…….
  • do řídce osídleného pohraničí je přizval už Přemysl Otakar II…….

Vypracované úkoly a pracovní list ofoť a zašli na krejcikova@skolazalhostice.cz nejpozději do 14.10.2020 do 12 hod ,děkuji

 • Úkoly od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020
  • FILOSOFIE , NÁBOŽENSTVÍ
  • -učebnice str.42,43 přečti
  • -do sešitu:
  •                -přepiš modrý rámeček str.43
  •                -vysvětli písemně pojmy:                RELIGIOZITA,POVĚRA,VÍRA,DOGMATISMUS,POHANSTVÍ,NEW AGE,ATEISTA

Vypracované úkoly ofoť a pošli na krejcikova@skolazalhostice.cz do 16.10.