ZÁKLADNÍ INFORMACE K OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY A MŠ

7 Kvě

Přináším předběžné informace k otevření školy a MŠ

Informace z vlády a MŠMT se každým dnem mění, situace není úplně přehledná, zatím tedy přináším níže uvedené informace…

K dnešnímu dni 6. 5. 2020

9. třídy

  • po dohodě otevíráme pro žáky 9. třídy konzultace výhradně určené k přípravě na SŠ – přijímací řízení, které se má dle ministra školství konat 8.6. 2020 na SŠ – čtyřleté obory a 9. 6. 2020 na víceletá gymnázia.
  • konzultace začínáme dle dohody 12. 5. 2020 od 7:45 do 11:20, bloky pro 2 hodiny M a 2 hodiny ČJ, tak jak bylo domluveno na videohovoru dne 6. 5. 2020 v 11:00 hod..
  • žák nebude vpuštěn do objektu, pokud nepředloží  Čestné prohlášení (které doručí zákonný zástupce či žák škole, a to nejpozději v den první konzultace), dále musí být vybaven 2x rouškou a hygienickým obalem na ně. Zákonný zástupce, rodič nebude vpuštěn do objektu. Dále se žák řídí pokyny učitelů, personálu školy a chová se dle  metodiky MŠMT pro ZŠ (odstup 2 m, při vstupu si vydezinfikuje ruce, pokračuje rovnou do své třídy, nevchází do šatny, na den má dostatečné množství tekutin a svačinu), podrobné pokyny zpracováváme. 

I. stupeň

  • 25. 5. 2020 poskytneme našim žákům I. stupně možnost účastnit se na běžných školních aktivitách pod dohledem pedagoga. Zatím zjišťujeme zájem a potřeby rodičů. Dítě nemůže být zařazeno do dané  skupiny, pokud nebude předem zaregistrováno, a to do data 18. 5. 2020, způsobem, který blíže specifikuji v blízké době. Dítě nemůže být zařazeno do skupiny po 25. 5. 2020. Třídní učitelé zjišťují zájem a mailové adresy, na které Vám zašlu závazný formulář k účasti Vašeho dítěte na těchto aktivitách, je to nezbytné pro zajištění rozřazení do homogenních skupin, organizaci pohybu skupin po škole, personálnímu a technickému zajištění.
  • hygienické normy jsou přísné, prosím prostudujte si níže přiložený materiál MŠMT, naše pokyny připravujeme a zveřejníme na těchto stránkách. Co je nutné a nezbytné pro vpuštění dítěte do školy je vyplněné Čestné prohlášení pro ZŠ, dvě roušky na den a hygienický obal na roušky. 
  • velice rádi vyjdeme vstříc, ale striktní podmínky stanovené materiálem MŠMT jsou do jisté míry velice limitující, a to hlavně v oblasti personální a i technické. Škola disponuje pouze dvěma místnostmi, které splňují zajištění dvoumetrového odstupu mezi žáky (lavicemi) v počtu 15 dětí v homogenní skupině. Zajistit pedagogický dozor hlavně v odpoledních hodinách s ohledem na zdravotní stav kolegů či jejich blízkých, je také velice náročný. Délku provozu ZŠ budu ještě upřesňovat, dle situace.
  • od 25. 5. 2020 bude škola pro děti vařit.

  • v příštím týdnu se setkám se zřizovatelem a budeme jednat o znovuotevření MŠ, podmínky otevření zveřejníme na těchto stránkách. 
  • v tuto chvíli předběžně informuji, že bychom MŠ otevřeli 25. 5. 2020, strava bude zajištěna naší ŠJ, hygienické normy si můžete přečíst níže v metodice pro MŠ, pokyny vytváříme. Dítě nemůže být zařazeno do skupiny po dni otevření, skupina musí být homogenní.
  • nutné a nezbytné pro vpuštění dítěte do školky je vyplněné Čestné prohlášení pro MŠ, děti musí být vybaveny rouškami, hygienickým obalem na roušky – doporučujeme 2 roušky na den.

 

Dokumenty ke stažení:

                                                                                                              Mgr. Alena Krchňavá, ředitelka