Přírodopis

Žáci 9. ročníku v hodině přírodopisu zakládali nasycený roztok pro růst krystalů. V rámci učiva nerosty, vznik nerostů, krystalizace z roztoku, krystalové soustavy.