Sportovky

SPORTOVKY

  • vede Mgr. Bc. Iveta Čapková
  • úterý 12.35 – 13.20
  • 2. – 4. třída

Sportovní kroužek vede děti ke všestrannému pohybovému rozvoji (míčové hry, atletické  i gymnastické základy).