Hra na nástroj

HRA NA NÁSTROJ

  • vede Mgr. Vladimír Fiedler
  • pondělí 12.30 – 13.15

Kroužek je určen pro žáky I. i II. stupně. Je zaměřen na hru na ukulele a kytaru, zobcovou flétnu i ostatní nástroje, především rytmicko-melodické (xylofon, metalofon, zvonkohra). Důraz je kladen na souhru nástrojů v malých hudebních uskupeních (kapel). Do souhry se mohou zapojit i žáci navštěvující nástrojovou výuku v ZUŠ. Prioritou je doprovod dětského pěveckého sboru Vinohrádek.