Dokumenty MŠ

 

Informace a kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Přihláška pro bezhotovostní platbu školného pro MŠ .

Informovaný souhlas

Školní řád MŠ platný od 10. 4. 2021

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Plán Environmentální výchovy MŠ Žalhostice

Adaptační program pro děti v MŠ

Co je dobré vědět