Dokumenty MŠ

 

Informace a kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Přihláška pro bezhotovostní platbu školného pro MŠ 

Informovaný souhlas

Školní řád MŠ platný od 10. 4. 2021

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Plán Environmentální výchovy MŠ Žalhostice

Adaptační program pro děti v MŠ

Co je dobré vědět