Dokumenty MŠ

 

Informace a kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Přihláška pro bezhotovostní platbu školného pro MŠ

Informovaný souhlas

Školní řád MŠ platný od 10. 4. 2021

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Plán Environmentální výchovy MŠ Žalhostice

Adaptační program pro děti v MŠ

Co je dobré vědět