Kroužky

pondělí 8.00 – 8.30 Anglický jazyk pro MŠ Mgr. Bc. Alena Krchňavá
  12.35 – 13.15 Německý jazyk Mgr. Bc. Adéla Voženílková
 
úterý 8.00 – 8.30 Logopedie MŠ Mgr. Miroslava Fiedlerová
  12.35 – 13.15 Čtenářský klub Mgr. Ilona Futerová
  12.35 – 13.15 Melodram Mgr. Eva Hromasová
  12.35 – 13.15 Výtvarný kroužek Mgr. Diana Krejčíková
 
středa 12.30 – 13.15 Hra na nástroj Mgr. Vladimír Fiedler
 
čtvrtek 12.00 – 12.30 Anglický jazyk 1. třída Mgr. Bc. Alena Krchňavá
  12.30 – 13.15 Sportovky 2. – 4. třída Mgr. Bc. Iveta Čapková
  12.30 – 14.00 Klub zábavné logiky a deskových her Mgr. Bc. Radek Voženílek
     
 
pátek 12.30 – 13.15 Pěvecký kroužek Mgr. Vladimír Fiedler
  13.00 Knihovna Mgr. Miroslava Fiedlerová

 

 • pobočka ZUŠ Litoměřice – výuka hraní na klávesy

ANGLICKÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Bc. Alena Krchňavá
 • MŠ a 1. třída
 • pondělí 8.00 – 8.30 (MŠ)
 • čtvrtek 12.00 – 12.30 (1. třída)

Anglický kroužek seznámí hravou formou předškoláčky a školáčky se základní slovní zásobou a frázemi a je jakousi „předpřípravou“ pro předmět Anglický jazyk, který se objevuje v ŠVP od 2. třídy.

NĚMECKÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Bc. Adéla Voženílková
 • pondělí 12.35 – 13.15
 • 6. třída

Žáci se naučí představit a seznámí se hravou formou se slovní zásobou celé řady témat, což se pro ně stane dobrým základem pro výuku druhého cizího jazyka (NJ) od 7. ročníku.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE A KOMUNIKACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová
 • úterý 8.00 – 8.30
Činnosti jsou zaměřené na procvičování mluvidel, správnou výslovnost hlásek, rozvoj slovní zásoby, orientaci v prostoru. Vše je realizováno formou hry. Tato je začleněna do denního režimu MŠ.
 

ČTENÁŘSKÝ KLUB

 • vede Mgr. Ilona Futerová
 • úterý 12.35 – 13.15
Čtenářský klub má za cíl ukázat dětem radost ze čtení, sdílet vlastní čtenářství s doporučením si četby navzájem. Dále se snaží budovat vlastní pevné čtenářské návyky a ukázat a chápat čas strávený nad knihou jako dobrodružství, zábavu a nenásilné poučení.
 

MELODRAM

 • vede Mgr. Eva Hromasová
 • úterý 12.35 – 13.15

V kroužku melodramu se zabýváme recitací známých básní a říkanek za doprovodu hudby, zejména klavíru. Žák si zlepší komunikační dovednosti a ústní projev a tato aktivita rovněž rozvíjí hudební vnímání. Recitujeme ve skupinkách i individuálně po jednom žákovi. Součástí kroužku je také dýchací a artikulační cvičení, které provádíme vždy před samotnou recitací.

VÝTVARNÝ KROUŽEK

 • vede Mgr. Diana Krejčíková
 • úterý 12.35 – 13.15

Výtvarný kroužek je určen pro žáky 1. stupně. Budeme se věnovat různým výtvarným technikám.

HRA NA NÁSTROJ

 • vede Mgr. Vladimír Fiedler
 • středa 12.30 – 13.15

Kroužek je určen pro žáky I. i II. stupně. Je zaměřen na hru na ukulele a kytaru, zobcovou flétnu i ostatní nástroje, především rytmicko-melodické (xylofon, metalofon, zvonkohra). Důraz je kladen na souhru nástrojů v malých hudebních uskupeních (kapel). Do souhry se mohou zapojit i žáci navštěvující nástrojovou výuku v ZUŠ. Prioritou je doprovod dětského pěveckého sboru Vinohrádek.

SPORTOVKY

 • vede Mgr. Bc. Iveta Čapková
 • čtvrtek 12.35 – 13.15
 • 2. – 4. třída

Sportovní kroužek vede děti ke všestrannému pohybovému rozvoji (míčové hry, atletické  i gymnastické základy).

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

 • vede Mgr. Bc. Radek Voženílek
 • čtvrtek od 12.30
Školní klub zábavné logiky a deskových her se pomocí různých druhů aktivit zaměřuje na rozvoj logického, matematického, kombinačního a strategického myšlení zapojených žáků. Dále se věnujeme tréninku postřehu, pozornosti a paměti, jakož i týmové práce a rozvoj komunikačních dovedností.
Toho je dosahováno zábavnou formou, pomocí řešení nejrůznějších hádanek, rébusů a hlavolamů, hraní deskových a karetních her a dalších aktivit
 

PĚVECKÝ KROUŽEK – SBOR

 • vede Mgr. Vladimír Fiedler
 • pátek 12.30 – 13.15

Kroužek je určen pro děti z I. i II.  stupně základní školy. Děti se učí základům sborového zpívání a vytvářejí si dobré základy pro uplatnění ve sboru Vinohrádek. 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY

 • vede Mgr. Miroslava Fiedlerová,
 • knihovna je umístěna v podkroví školy,
 • půjčovní doba je každý pátek  od 13.00 do 14 hodin,

Poznámka: knižní fond je pravidelně obměňován z fondu knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se kterou knihovnice úzce spolupracuje. Poplatek na celý rok pro čtenáře činí 20 Kč.