Zaměstnanci školy 2022/2023

Základní škola – vedení
Mgr. Bc. Krchňavá Alena ředitelka
Mgr. Bc. Voženílková Adéla zástupkyně ředitelky 
Základní škola – I. stupeň pedagogové
Mgr. Iva Hyšplerová  třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Ivana Vítová třídní učitelka 2. třídy, spec. ped., PSPP 
Mgr. Bc. Iveta Čapková třídní učitelka 3. třídy, spec. ped.
Mgr. Dagmar Komárková třídní učitelka 4. třídy, spec. ped.
Mgr. Ilona Futerová třídní učitelka 5. třídy, spec. ped., LOGO 
Nikola Bláhová 

Lucie Csatová

Tereza Čapková

Květa Pátková

Anna Podhorníková

asistentky pedagoga
   
Základní škola – II. stupeň pedagogové
Mgr. Vladimír Fiedler  třídní učitel 6. třídy
PhDr. Šárka Raková, MBC třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Diana Krejčíková  třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Bc. Radek Voženílek  třídní učitel 9. třídy, koordinátor ICT
Mgr. Bc. Krchňavá Alena učitelka AJ
Mgr. Bc. Voženílková Adéla učitelka NJ, školní metodik prevence
Mgr. Eva Hromasová  

Ing. Anežka Štěpánková

učitelka AJ, HV – mateřská dovolená  

učitelka F, Př, Z

 

Základní škola – nepedagogičtí pracovníci
Pelcl Lukáš školník
Pelclová Gabriela uklízečka
Jindrová Dana uklízečka
   
Pátková Květa asistentka a pomocná účetní
Ing. Klupáková Venuše hlavní účetní

 

Školní družina – pedagogové
Kočová Jana vychovatelka
Csatová Lucie pomocná vychovatelka
Mateřská škola – pedagogové
Illnerová Věra vedoucí učitelka – dlouhodobě nepřítomna
Bednářová Zuzana učitelka
Holemá Lenka zastupující vedoucí učitelka
   
Mateřská škola – nepedagogický pracovník
Dušánková Petra uklízečka
Školní jídelna – nepedagogický pracovník
Dotlačilová Karla vedoucí školní jídelny
Veselá Edita kuchařka
Králová Jana kuchařka