Zaměstnanci školy 2021/2022

Základní škola – vedení
Mgr. Bc. Krchňavá Alena ředitelka
Mgr. Bc. Voženílková Adéla zástupkyně ředitelky 
Základní škola – I. stupeň pedagogové
Mgr. Ivana Vítová třídní učitelka 1. třídy, spec. ped., PSPP
Mgr. Bc. Iveta Čapková třídní učitelka 2. třídy, spec. ped
Mgr. Iva Hyšplerová třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Ilona Futerová třídní učitelka 4. třídy, spec. ped., LOGO 
Mgr. Dagmar Komárková třídní učitelka 5. třídy, spec. ped.
Tereza Čapková 

Lucie Csatová

Lenka Holemá

Květa Pátková

asistentky pedagoga
   
Základní škola – II. stupeň pedagogové
PhDr. Šárka Raková třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Diana Krejčíková  třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Bc. Radek Voženílek třídní učitel 8. třídy, koordinátor ICT
Mgr. Vladimír Fiedler  třídní učitel 9. třídy
Mgr. Eva Hromasová učitelka AJ, HV – mateřská dovolená
Mgr. Bc. Voženílková Adéla učitelka NJ, školní metodik prevence
Mgr. Bc. Krchňavá Alena učitelka AJ
Základní škola – nepedagogičtí pracovníci
Pelcl Lukáš školník
Pelclová Gabriela uklízečka
Jindrová Dana uklízečka
   
Pátková Květa asistentka a pomocná účetní
Ing. Klupáková Venuše hlavní účetní

 

Školní družina – pedagogové
Kočová Jana vychovatelka
Csatová Lucie pomocná vychovatelka
Mateřská škola – pedagogové
Illnerová Věra vedoucí učitelka
Bednářová Zuzana učitelka
   
   
Mateřská škola – nepedagogický pracovník
Dušánková Petra uklízečka
Školní jídelna – nepedagogický pracovník
Dotlačilová Karla vedoucí školní jídelny
Veselá Edita kuchařka
Králová Jana kuchařka