Úspěch ve výtvarné soutěži

27 Kvě

Po dvou letech opět slavíme úspěch ve výtvarné soutěži pořádané DDM Rozmarýn. Téma znělo „To jsem já/ Autoportrét“. V kategorii 1. – 4. tříd se na 3. místě umístila naše žačka 1. třídy Lea Voženílková. Jako odměnu si odnesla diplom … Číst více »

Ředitelské volno a zkrácené vyučování

15 Kvě

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami, a dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuje … Číst více »