18. 11. 2020 obnovena PREZENČNÍ VÝUKA pro 1. a 2. třídu

13 Lis

Na základě usnesení Vlády ČR se od 18. listopadu 2020 obnovuje POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA pro žáky 1. a 2. třídy. 

Žáci a zaměstnanci školy (a další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Pro ostatní třídy je nadále povinná distanční výuka.