Bezpečnostní opatření

4 Lis

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás touto formou informoval o některých opatřeních, která jsme zavedli pro zajištění bezpečnosti dětí v době jejich pobytu ve škole a částečně i při jejich příchodu a odchodu (jsou na druhé straně tohoto dopisu, přílohy nepřikládáme).

Především děti opakovaně seznamujeme s riziky spojenými s pohybem ve veřejném prostoru a vysvětlujeme jim, jak se v tomto prostoru chovat, jak komunikovat s dospělými všeobecně i jak přistupovat k dospělým, kteří se nechovají adekvátně k svému věku vinou momentální indispozice, případně jsou mentálně postižení. Bohužel, tyto situace realně nastávají. Věříme, že i Vy v tomto ohledu na své děti působíte.

V době pobytu dětí ve škole je nad nimi zajištěn dohled – od 6 hodin ve školní družině pro děti z 1. až 5. třídy, pro děti dojíždějící do školy na 7. hodinu ranní je k dispozici počítačová pracovna s dozorem pedagoga. Pro ostatní děti se hlavní vchod otvírá v 7,30. Velmi bychom uvítali, kdybyste vypravovali své děti tak, aby přicházely do školy na tuto hodinu.

Připojujeme ještě jednu naléhavou prosbu. Vybavte své děti oblečením s reflexními prvky nebo reflexními doplňky, přispějete tak k jejich bezpečí při pohybu na komunikacích. Totéž se týká i výbavy jízdních kol, na kterých ještě někteří žáci do školy dojíždějí.

Děkujeme za pochopení!

Vladimír Fiedler

ředitel školy

P.S. Uvítáme podněty a připomínky, které by pomohly zajistit bezpečnost našich dětí.