AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KARANTÉNĚ ŽÁKŮ Z 2., 3. A 4. TŘÍDY

1 Říj

Rozhodnutím  Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice se uzavírá 2., 3. a 4. třída. 

Níže sdělujeme zákonným zástupcům žáků podmínky KHS:

  • 3. a 4. třída –  NAŘÍZENA KARANTÉNA A TO OD 2. 10. 2020 DO 5. 10. 2020,  důvodem je  potvrzený výskytu infekčního onemocnění COVID-19 v těchto třídách,
  • 2. třída – NAŘÍZENA KARANTÉNA A TO OD 2. 10. 2020 DO 9. 10. 2020 z téhož důvodu, 

 

  • a) žáci jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami, vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,
  • b) žáci jsou povinni sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny

Žáci v tuto chvíli nebudou plošně testováni, pokud zákonný zástupce potřebuje OČR na dítě, škola mu jej na žádost vydá.