DOMÁCÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VYDÁNÍ OČR

13 Bře

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Na našem webu v záložce TŘÍDY zakládáme každý pátek podklady – úkoly pro domácí vyučování. Od 5. třídy do 9. třídy žáci pracují na googl disku – odkaz v záložce u každé třídy, pokud google disk používají, heslo bylo žákům sděleno, pokud máte nějaké problémy, kontaktujte třídního učitele. Úkoly jsou stanoveny vždy na týden, ti kteří nemají možnost elektronického přístupu, budou informováni na vývěsce u školy o tématech pro domácí výuku.

OČR

Pokud rodič našeho žáka potřebuje vystavit potvrzení o ošetřovném, nechť  se obrátí na svého třídního učitele.

 

Děkujeme…