DOPIS RODIČŮM PRVŇÁČKŮ

29 Srp

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám před nástupem Vašeho dítěte do 1. třídy poskytl několik informací.
Školní rok bude zahájen dne 4. září 2017 krátkým shromážděním všech žáků na školním dvoře v 8 hodin. Po krátkém proslovu ředitele školy se přesunete do učebny 1. třídy v 1. patře nové budovy školy. Zde proběhne přivítání prvňáčků, kteří dostanou pěkné dárky od zřizovatele a od dalších organizací. Dětem a Vám bude představena paní učitelka Mgr. Ivana Vítová, která se bude Vašim dětem věnovat celý školní rok. Od ní také dostanete první informace o průběhu prvních školních dnů a týdnů Vašeho prvňáčka. Děti mnoho pomůcek a školních potřeb dostanou, na další výbavu bude dost času v dalších týdnech. První den školy není potřeba brát tašku.
Pokud budete potřebovat potvrdit průkaz na hromadnou dopravu, můžete se ve škole stavit ve dnech 30. srpna až 1. září, většinou to stačilo zařídit při nástupu do školy. Stejně tak můžete svého prvňáčka přihlásit k docházce do školní družiny – paní vychovatelka Vám rozdá přihlášky. Ke stravování můžete děcko přihlásit rovněž okamžitě u paní Dotlačilové, vedoucí školní jídelny.
Přeji našim prvňáčkům hezký zbytek léta a těším se na první školní setkání!

Mgr. Vladimír Fiedler
ředitel školy

V Žalhosticích 27. srpna 2017