NAŠE ŠKOLA JE ŠKOLOU FAKULTNÍ

13 Dub

Vyústěním dlouholeté spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně je ustanovení Masarykovy základní školy a mateřské školy Žalhostice fakultní školou.

Spolupráce základní školy v Žalhosticích s ústeckou Pedagogickou fakultou se datuje od roku 1992, kdy se poprvé studenti oboru hudební výchova vydali do žalhostické základky na hospitaci v hodinách hudební výchovy vedené Mgr. Vladimírem Fiedlerem. Z původně jednorázové akce se stala záležitost trvalého charakteru, ústečtí studenti kromě skupinového náslechu začali využívat příznivé dopravní dostupnosti školy v Žalhosticích a absolvovali zde také své souvislé pedagogické praxe. Zprvu to byli studenti katedry hudební výchovy, postupně k nim přibyli i češtináři, dějepisáři, studenti chemie a také studenti učitelství na I. stupni základního vzdělávání. Našli zde pro své první setkání s opravdovými žáky ideální podmínky. Klidné a vlídné prostředí školy, vstřícní zkušenější kolegové a hlavně menší žákovské kolektivy – to vše jim nejen usnadnilo první kantorské kroky, ale přineslo jim především motivaci zůstat u této náročné profese.

Být fakultní školou je samozřejmě velká výzva a závazek nejen pro vedení školy, ale především pro učitele. Sledovat nejnovější trendy, vzdělávat se nejen ve svém oboru, ale i v oblastech se vzděláváním a výchovou souvisejícími a zachovat přitom přirozený přístup k dětským jednotlivostem bude velký úkol pro všechny pedagogy školy.

Dalším velkým úkolem bude zavádění společného vzdělávání (inkluze). Jsou zde na jedné straně velká očekávání od rodičů, kteří nejsou úplně přesvědčeni, že jejich dítě je zařazeno do školského zařízení odpovídajícího jeho schopnostem (a jejich ambicím), a na druhé straně obavy některých škol z přílivu dětí se specifickými potřebami, obavy rodičů, že společným vzděláváním (inkluzí) utrpí celková úroveň základního vzdělávání a jejich dítěti se nedostane náležité péče. Jak si poradí velké školy s třídami naplněnými „po okraj“ si netroufám odhadovat. Za Masarykovu základní školu Žalhostice chci sdělit, že na společné vzdělávání jsme připraveni, prakticky už inkluzi provádíme. Na I. stupni ZŠ máme zkušené speciální pedagožky (ředitel školy je rovněž speciální pedagog), ostatní učitelé jsou zvyklí s integrovanými žáky pracovat. Ve škole jsou zřízena 2 oddělení dyslektické ambulantní poradny (DAP) – pro oba stupně ZŠ, logopedická asistentka provádí nápravu řeči i u předškoláků. Škola je navíc bezbariérová. Počet dětí ve třídách (kolem 14 dětí) umožňuje individuální práci jak s žáky integrovanými, tak i s žáky s větším nadáním a ambicemi. Neočekáváme okamžitý razantní příliv dětí, pro které je inkluze nastavena. Věříme, že naše služby využijí především rodiče dětí, které s ohledem na jejich diagnostifikované potíže a poruchy mohou úspěšně dosáhnout vzdělání poskytované základním školou.

Mgr. Vladimír Fiedler

ředitel školy

Osvědčení PF UJEP